ZODIACUL LUNII APRILIE

Tana Rosca
- La începutul lunii aprilie, se poate ca anumite lucruri pe care nu le-am dus la bun sfârșit în decembrie, anul trecut, să devină urgente și să rezulte penalități din partea autorităților. Asta, cu atât mai mult cu cât cei doi malefici ai astrologiei tradiționale, Marte și Saturn, nu au niciun strop de răbdare față de abaterile de la reguli. Este un moment nepotrivit pentru lansarea unor proiecte noi, iar izbucnirile nervoase vor fi taxate. Aceste energii extrem de puternice se pot concretiza însă în sens pozitiv, dacă ne mobilizăm să ducem până la capăt proiecte care presupun muncă susținută. Salvarea noastră vine de la micul benefic Venus, care ne ajută să ne regăsim calmul și echilibrul. Mercur își reia mișcarea directă pe 16, permițându-ne să inițiem măcar discuții despre proiecte noi -

BERBEC
Ușor cu pianul pe scări


Începeți luna mânați de dorința nestăvilită de afirmare. Vă pre­ocupă să dovediți că puteți să re­veniți asupra unor proiecte perso­na­le eșuate sau neduse până la capăt. Încercați să vă temperați ambiția și să nu vă mobilizați cu dinții strânși. E mult mai bine să acceptați mai întâi fap­tul că, da, ați greșit, sunteți oameni, înainte de a vă îndrepta că­tre rolul de supereroi. Cei care vor face acest exercițiu de modestie vor putea fi plă­cut surprinși de simpatia și sus­ținerea pe care o vor primi, mai ales între 17 și 20, pentru că au avut cu­rajul moral să-și asume slă­biciunile omenești.
BANI: Venus, printre ale cărei atribuții se numără cea de patroană a banilor, vă ușurează câș­tigul până pe 24, și încă prin în­deletniciri care vă fac plăcere. După Luna nouă din 16, nu este exclusă o creștere salarială.
CARIERĂ: Excesul de ambiție și de voință de care dați dovadă, mai ales la început de lună, se poate întoarce împotriva dvs. Lăsați-i pe șefi să-și facă treaba și să aibă dreptate.
DRAGOSTE: S-ar putea să tocați prea mult probleme care v-au deranjat în trecut, până pe 16, sub efectul lui Mercur retro­grad, dar vă reveniți în a doua ju­mă­tate a lunii. Pe 28, poate avea loc o întâlnire predestinată.
SĂNĂTATE: Dacă vă îngrijiți de calitatea somnului și purtați încălțăminte confortabilă, nu se întrevăd probleme.


TAUR
Ocrotiți și invidiați


Se prea poate ca binecuvântările pe care vi le adu­ce planeta dvs. guvernatoare, mi­cul benefic Venus, trecând prin sem­nul dvs. până pe 24, să trezească invi­dia persoanelor care nu se bucură de favoarea planetelor. Vă puteți aștepta, de exemplu, ca pizmașii să pună în cir­­cuit tot felul de bârfe pe seama dvs. Unde puteți, corectați neadevărurile, dar nu vă așteptați ca situația să se schimbe înainte de data de 16. Aceia din­tre dvs. care plănuiesc călătorii în străinătate au nevoie de multă răbdare la volan, în special în primele zile ale lunii. Studenții pot obține rezultate de­osebit de bune în penultima săptă­mâ­nă din aprilie.
BANI: Aceeași Venus generoasă vă poate atrage parteneri de afaceri sau consultanți onești și ca­pa­bili. Dacă e vorba de asociați, aceș­tia ar putea veni cu mai mulți bani decât dvs.
CARIERĂ: Vă vine greu să dis­tin­geți între prieteni reali și persoane prefăcute, la serviciu, de aceea se poate să fiți tare surprinși, în ju­­rul datei de 19, să aflați cine v-a să­pat.
DRAGOSTE: Cu romantica Venus în semnul dvs. și ma­re­le benefic Jupiter în semnul opus, ni­mic nu poate merge rău în dragoste, fie că e vorba de Taurii solitari sau cei cuplați.
SĂNĂTATE: Durerile de cap pot fi acute, la fel și puseele de tensiune, până pe 16, dar în special la începutul lunii.


GEMENI
Idile de primăvară


Până pe 16, cât timp șeful dvs., guralivul Mercur, se găsește în mișcare retrogradă, ar fi o idee bună să vă distanțați de bârfele care se vehiculează în cercurile sociale pe care le frec­ven­tați. În caz contrar, s-ar pu­tea să suferiți consecințe mai puțin plăcute din partea per­soa­nelor pe care le-ați comentat în cea de-a doua parte a lunii. Mi­cul benefic Venus in­tră în semnul dvs. pe 25 și vă ajută în mai multe pri­vințe, cum ar fi îm­pă­carea cu cei ofen­sați, dar și atra­ge­rea în viața dvs. a unor noi prieteni.
BANI: E foarte posibil să pri­miți informații privi­le­giate cu privire la bani, până pe 25. De exemplu, vi se poate indica un do­meniu profitabil de investiție, dar ar trebui să fiți discreți cu privire la aceste acțiuni.
CARIERĂ: Situația dvs. nu a devenit mai stabilă, din păcate, dar luna aceasta e puțin probabil să se mai deterioreze. Aveți însă prieteni care vă țin par­tea în fața celor care vă dușmănesc. E vorba de oa­meni pe care i-ați ajutat la un moment dat dezinteresat.
DRAGOSTE: Unii dintre dvs. se pot lăsa prinși de o idilă de pri­mă­vară după 24, dar pro­babil mai mult ca să-și demonstreze capa­ci­tatea de seduc­ție, decât cu intenția de a se angaja serios.
SĂNĂTATE: Odihna e un ins­trument eficient pen­tru reglarea funcțiilor or­ga­nis­mului, până pe 25.


RAC
Primăvară cu prieteni


Vă simțiți cât se poate de bine în prezența prietenilor, până pe 25. După Luna nouă din 16, le­gați noi relații de amiciție cu per­soa­ne de calitate. Ar fi o idee bună să ini­țiați un proiect de grup. Aproa­pe sigur cei apropiați vă vor susține, iar reușita pro­iec­tu­lui vă va crește popu­laritatea. Și aceia dintre dvs. care sunt prinși în­tr-un proiect personal, cre­a­tiv, ar putea avea satisfacții în preaj­ma Lunii pline din 30. Ori, dacă aveți vreun copil talentat, aces­ta ar putea fi sursa bucuriei. 10 și 18 pot fi zile deosebit de plăcute, în ca­re nu e bine să stați acasă, ci să ieșiți la teatru, concert etc.
BANI: În primul weekend al lu­nii s-ar putea să vă în­treceți cu cheltuielile, dacă mergeți după cumpărături cu un prieten. În schimb, în jurul datei de 28, s-ar putea să primiți o recompensă ce vi se cuvenea de mult.
CARIERĂ: Porniți de la premiza că șefii dvs. s-ar pu­tea răzgândi în privința unor ches­tiuni discutate cu dvs., du­pă data de 16. Aveți grijă să nu în­târziați întocmirea docu­men­­telor. În acest caz, pu­teți primi aprecieri, pe final de lună.
DRAGOSTE: Luna poate începe fur­tu­nos, cu certuri și un par­tener do­mi­na­tor, dar 9, 10 și 18 pot fi zile tandre și pa­sionale.
SĂNĂTATE: În prima parte a lunii, încheieturile bra­­țelor pot fi mai țepene, iar uneori pot apărea dureri de cap; nimic grav.


LEU
Alegeți grâul de neghină


Aceia dintre dvs. care au pla­nuri personale ambițioase, pe care se străduiesc să le îndeplinească, încă din luna mai a anului trecut, cu rezultate schim­bătoare, ar avea po­si­bi­litatea să facă un pas im­por­tant înainte. Condiția ar fi să pe­treceți prima jumătate a lunii cumpănind ce ați fă­cut greșit și corectând ace­le situații. Poate fi vorba des­pre o comunicare ne­po­trivită sau de per­soane ine­fi­ciente, pe care le-ați abordat pen­tru a vă atinge obiectivul. Tot în prima parte a lunii, mai ales până pe 3 și apoi pe 11, dru­murile pot fi cu bu­cluc.
BANI: Luna aceasta, mai precis pe 18, asteroidul Chiron părăsește semnul Peștilor după șapte ani, perioadă în care v-a supus la des­tule sacrificii. Acum, că ați învățat din experiență, puteți începe să construiți.
CARIERĂ: Micul benefic Venus vă ține partea până pe 24, dar zilele de 10 și 11 sunt deosebit de bune pentru a vă face re­mar­cați prin creativitate deopotrivă de către șefi, cât și de cei pe ca­re-i aveți în subordine.
DRAGOSTE: Unii dintre dvs. care sunt intere­sați de o vreme de cineva de la ser­viciu pot în­ce­pe o relație. E bi­ne să fiți însă prudenți, la început.
SĂNĂTATE: V-am recomanda să faceți cât mai puține eforturi, la început de lună, căci există risc de accidente la nivelul capului și oaselor.


FECIOARĂ
Adieri sentimentale


Pentru că zodia dvs. este gu­ver­nată de Mercur, de fiecare dată când planeta se găsește în miș­care retrogradă, nu vă simțiți prea grozav în pielea dvs. Trecutul vă pare apăsător, amintirile nu vă dau pace. Dacă sunt chestiuni neduse la bun sfârșit de prin decembrie, ar fi bine să faceți un efort și să le fina­lizați. Poate fi vorba despre așteptări și reprezentări depășite, după care v-ați orientat o bună bucată de vre­me. Acum a venit timpul să vă dați seama care dintre ele nu-și mai au rostul în viața dvs.
BANI: Vedeți cum faceți să scă­pați de niște plăți mai con­­sistente, care pot de­veni stringente în pri­mele zile ale lunii. Din 25 încolo, vă recoman­dăm prudență la capito­lul investiții.
CARIERĂ: Micul benefic Venus vă oferă ocazia să cap­­tați bunăvoința celor din eșa­loanele superioare, începând din 25.
DRAGOSTE: Dacă știți ce vreți și sunteți suficient de con­cilianți ca să treceți peste mo­men­tele tensionate de la începutul lunii, Venus vă va oferi zile fru­moa­se, până pe 24. Pe 8, 17 și 18, Fe­cioarele solitare pot începe o poveste de iubire.
SĂNĂTATE: Sunteți mai puțin preciși în mișcări și energia e mai jos, până pe 16, cât timp Mercur este retrograd.


BALANȚĂ
Energii pozitive


Încă din prima zi a lunii (și nu e o păcăleală!) veți simți din plin efectul energiilor pozitive cu care vă răs­față micul benefic Venus. Anul guvernat de Venus a început pe 20 martie, de echinocțiu, dar puterile ei cresc considerabil atunci când ea trece printr-o zodie pe care o guvernează. Or, între 1 și 24 aprilie, ea trece prin Taur, de unde vă ajută să vă primeniți energiile vitale sau să vă ocupați cu succes de cercetarea și vindecarea unor traume îngropate în sufletul dvs.
BANI: Aceeași poziție a lui Venus vă poate atra­ge parteneri de afaceri amabili și cre­ativi, cu care lucrați cu plăcere. Discutați pro­blemele cu mare folos în jurul datei de 8, dar în­cercați să semnați eventualele documente în preaj­ma lui 18, dacă vreți să obțineți rezultate maxime.
CARIERĂ: O veste bună vă așteaptă și la acest capitol - mulți dintre dvs. au fost privați de satisfacții profesionale timp de circa 7 ani. Ei bine, din 25, odată cu schimbarea de poziție a asteroidului Chiron, acest tip de suferințe înce­tea­ză.
DRAGOSTE: Anumite discuții în cuplu pot fi mai stresante până pe 16, din pri­ci­na lui Mercur retrograd în Berbec, dar merită să ana­lizați unele chestiuni din trecut, ca să faceți ordine.
SĂNĂTATE: În ultimele zile ale lunii veți constata o binevenită înviorare și învigorare, datorate plecării lui Chiron din Pești.


SCORPION
Selecție necesară


În ciuda faptului că marele be­nefic Jupiter, care vă tran­­zitează zodia, se găsește în miș­care retrogradă, nu vă merge rău, dimpotrivă. As­pec­tul prietenos dintre Jupiter și planeta dvs. gu­ver­natoare Pluton vă ajută să puneți în perspectivă multe probleme. Una dintre ele se referă la relațiile cu rudele, vecinii și cunoscuții, cu care vă vedeți des. Vă dați seama mai bine care dintre aceste per­soane contează în viața dvs. și e momentul să faceți o triere, care va deveni probabil mai radicală în­ce­pând din 23, când și Pluton retrogradează.
BANI: Venus, supranumită și patroana banilor, vă poate umple conturile începând din data de 25. Se poate fie ca anumite investiții să de­vină productive, ori să atrageți noi persoane dis­puse să investească alături de dvs.
CARIERĂ: Multe depind de felul în care vă comportați cu colaboratorii dvs. În perioada de Mercur retrograd, respectiv până pe 16, se pot zăpăci informații, documente, iar comu­nicarea poate fi defectoasă. Dacă vă păstrați cal­mul, recuperați cu brio în restul lunii.
DRAGOSTE: Romantismul domnește în cupluri până pe 24, relațiile de amor încep să se amelioreze din 25.
SĂNĂTATE: Până pe 16 n-ar fi cazul să vă ex­pu­neți gâtul, dacă vremea este schim­bătoare, căci vă puteți alege cu infecții ale aparatului respirator superior.


SĂGETĂTOR
Posibile certuri legate de bani


E posibil să vă enervați la început de lună, în dis­cu­țiile cu cei care vă contestă valorile. Cel mai bine ar fi însă să nu-i contraziceți cu vorba, ci cu fapta, chiar dacă vi se pare că pro­cesul durează prea mult și lecția nu va fi înțe­leasă. Modul în care vă comportați va fi însuși etalonul valorilor în care credeți. În primele zile ale lunii pot avea loc eve­nimente care să vă ajute să vă faceți remarcați, fie prin lucrurile pe care le știți, fie ca urmare a unor situații care apar în timpul unei călătorii.
BANI: În primele zile ale lunii există un pericol pronunțat de-a vă certa aprig cu persoana iubită sau cu copiii, cu privire la felul în care ar trebui să câștigați sau să folosiți banii. Soluții rezonabile se găsesc în preajma datei de 9 și de 18.
CARIERĂ: Deocamdată nu se vede nimic spectaculos, dar persoanele care vă susțin discret continuă să depună eforturi de care veți beneficia.
DRAGOSTE: Poveștile de amor pot fi pre­sărate cu discuții neconcludente sau de-a dreptul neplăcute, până pe 16. În cupluri, Venus aduce tandrețe primăvăratecă după 24.
SĂNĂTATE: Starea celor care au probleme cu ficatul și pancreasul se poate îmbunătăți după 25.


CAPRICORN
Pericol de explozie


Mulți dintre dvs. au stat ani de zile cu o încăr­cătură emoțională nefastă, neprelucrată sau chiar neconștientizată. La în­ceputul acestei luni, cei care n-au exprimat aceste pro­bleme pot face ex­plozie. Nemulțumirile pot porni de la mici discuții în contradictoriu cu cei din familie și să ajungă la pro­bleme grele, de fond. Mai ales cei mai tineri membri ai familiei pot să vă trezească nemulțumirea. Dacă reușiți să vă spuneți păsul într-o manieră controlată, lucrurile se pot aranja ca prin farmec, pașnic, mai ales în jurul datelor de 8 și de 18.
BANI: La începutul și la sfârșitul lunii există șanse să vă optimizați resursele. Nu este exclus să primiți un oarecare suport și din partea băncilor sau autorităților.
CARIERĂ: Sfârșitul de lună poate să coincidă cu îmbunătățirea statutului dvs. pro­fesional. Conduceți bine echipa, cu bunăvoință și crea­tivitate. Felul dvs. de-a conduce e agreat.
DRAGOSTE: Dvs. înșivă sunteți ca un cazan sub presiune, și atunci de ce vă mirați că nimeni nu îndrăznește să se apropie de dvs.? Dar Venus vă ține partea și nu e exclus să se lege ceva nou, probabil în primul weekend al lunii.
SĂNĂTATE: Începând din data de 25, Venus vă conferă mai multă eleganță în miș­care, mobilitate bună, mai ales la nivelul brațelor. Și capacitatea respiratorie se poate îmbunătăți.


VĂRSĂTOR
Cu sânge rece


La început de lună, dușmanii ascunși se în­crân­cenează împotriva dvs. și aveți tendința de-a le da apă la moară. La fel cum ați mai făcut-o de câteva ori în trecut, când v-ați enervat pe per­soa­ne­le care vă spuneau câte ceva ofensator, fără a le întreba de unde au aflat asemenea lucruri spu­se sau puse pe seama dvs. Schimbați tactica, dacă vreți să schimbați rezultatul, păstrați-vă sângele rece și aveți încredere că adevărul va ieși la suprafață, cum este de așteptat să se întâmple pe 8, 10 sau 18. Ocu­pa­ți-vă de familie, începând din 4 și până pe 24, puteți creea amintiri plăcute și consolida legăturile cu cei dragi.
BANI: Plecarea lui Chiron din Pești, pe 18, vă poate scăpa de niște temeri care v-au bântuit în timpul celor șapte ani, în care așa-nu­mitul vindecător rănit v-a supus unor sacrificii.
CARIERĂ: Fiți pregătiți ca din 19, prestația dvs. profesională să fie luată la bani mărunți, poate fără să știți măcar că sunteți supuși unui astfel de scrutin. Cel mai probabil însă, ieșiți bine, măcar în mare.
DRAGOSTE: Primăvara emoțională poate în­ce­pe pentru dvs. din 25, când Venus vă deschide inima către noi povești de iubire.
SĂNĂTATE: Afecțiunile dvs cronice pot trece în fază acută, în primele zile ale lunii, în special dacă ele vizează oasele, dinții, pielea sau zona capului.


PEȘTI
Piticul era uriaș


Timp de șapte ani de zile, asteroidul Chiron a trecut prin zodia dvs. și v-a pus răbdarea la mare încercare, cu atât mai mult cu cât el a evo­luat alături de Neptun. Împreună, cele două cor­puri celeste v-au făcut să vă percepeți acut punc­tele vulnerabile. Aceasta a fost și provocarea: să evitați să cădeți pradă stărilor de victimizare, să vă acceptați vulnerabilitățile și să încercați să pă­șiți înainte, cu ele cu tot. Doar așa ați putut să vă dați seama câtă forță se ascunde în slă­biciunea pe care o acuzați.
BANI: Până pe 16, aveți ocazia să vă răz­gân­diți în privința unor clauze contrac­tuale care nu vă mai convin sau să faceți un pas înapoi, în cazul unor negocieri, care nu mergeau în direcția dorită de dvs. Mai apoi vine o Lună nouă, care favorizează începerea unui nou proiect.
CARIERĂ: Pe 2 și pe 28 se întrunesc condiții stabilite de destin, care vă pot propulsa înainte, dacă nu ați făcut compromisuri.
DRAGOSTE: E bine să ieșiți, să nu stați în casă, căci astfel aveți ocazia să cu­noaș­teți persoane atrăgătoare, în special pe 8, 10 și 18.
SĂNĂTATE: Vorbind de una, de alta, puteți afla despre remedii pentru pro­ble­me­le dvs. de sănătate, mai ales pe 2 și 28.