RĂSPUNSURI LA SCRISORI - "M-a impresionat suferința lui Ieronim"

Cititor Formula AS
(Scrisoarea: "De ce a plecat, n-o să știu niciodată", F. AS nr. 1309)

Am cumpărat ieri, întâmplător, dintr-o ben­zinărie, "Formula AS". Îmi plă­ceau în trecut unele articole, dar nu am mai luat revista de ani de zile. Iureșul vieții, lip­sa de timp... Cititul online, pe fugă, al nou­tăților, a luat locul ziarelor și revistelor clasice...
Am regăsit același ziar citibil, interesant și cu articole de suflet.
M-a impresionat suferința lui Ieronim, chinul lui sufletesc din relația cu soția și familia. Un băr­bat "de casă", care se așteaptă să fie apreciat pen­tru "sacrificiul său", și care este, paradoxal, trădat de soție. În ciuda unei că­sătorii re­u­șite, cu copii, până la un mo­ment dat... El tânjește după un răspuns din partea unui "pățit" sau a unui "înțelept", care să-l ajute cumva în suferință și "ceață".
Are trei întrebări concrete care îl chinuiesc:
- De ce l-a înșelat soția?
- Ce îi lipsise ei în căsnicie?
- Ce a găsit la celălalt?
Nu sunt un înțelept, dar da, am trăit și trăiesc o poveste ase­mă­­nătoare, cu multe puncte iz­bitor de identice. Familie feri­cită, chiar trei copii, reușite ma­te­riale, iubire și efer­ves­cență. Doar că, în cazul nostru, nu eu am stat acasă, ci ea, care a re­nunțat la carieră pentru a crește cei trei copii și, mai ales pe fetița cea mică, care a avut de la naștere probleme de sănătate.
Deci, am fost "bărbatul" ca­re a adus și aduce banii în casă, am trei firme și sunt cunoscut și respectat în branșa mea. Spun toate astea pentru ca Ieronim să înțeleagă că NU are ce să-și reproșeze din punctul ăsta de vedere, nu faptul că a ales să fie "gospodină" e cauza eșe­cului lor sentimental...
Și în cazul meu, la un moment dat, într-o pri­măvară, ea a venit acasă schimbată de la o în­tâlnire de revedere, după mulți ani, cu colegii de fa­cul­tate. Și eu m-am prins repede și am citit me­sajele... Și eu am reacționat cu tandrețe și atenție spo­rită, cu renunțări la obiceiurile mele de a că­lători des, cu flori și gingășii, pentru a-i acor­da tot timpul ei. Și eu m-am chinuit și am plâns nopți întregi, văzând riscul de a-mi pierde familia, bunul cel mai de preț, și făcân­du-mi probleme de con­știință: ce am greșit?! Și soția mea mi-a pro­pus să luăm totul de la capăt, căci nu vrea să ne des­păr­țim. Până la urmă, și palma aceea s-a întâmplat să i-o dau când am văzut, după câteva luni "de fe­ricire regăsită" că, de fapt, "povestea ei" nu dispă­ruse, în ciuda promisiunii.
Deși nu am toate răspunsurile pentru Ieronim, îi înțeleg suferința, pe care eu însumi am trăit-o și o mai trăiesc. De aceea scriu acum, aici, câteva gânduri, în speranța că îi vor fi măcar puțin de ajutor.

"Înșelatul ține de ea, nu de tine"

Ieronim, noi, bărbații, suntem construiți mai degrabă rațional, vrem să înțelegem și să acțio­năm logic, după principiul cauză-efect. Dar fe­me­ile nu sunt așa, ele trăiesc după altă structură, mai degra­bă emoțională!
Primele două întrebări sunt de fapt una sin­gură: de ce?! Iar tu te temi că răspunsul ar pu­tea fi: pentru că te-ai transformat în "gospodină" și nu ai mai părut "destul de bărbat"... Adevărul e că lipsa ei de răspuns la întrebările tale indică ceea ce spuneam mai sus: nici ea nu știe de ce! Așa a simțit! Știa că face rău? Că nu e moral? Că te rănește?! Că își face rău și ei!? Că își distruge familia?! Că se face de râs față de copii și rude și prieteni?! Că devine subiect de bârfă?! Cu sigu­ranță, da! Nici pentru ea nu e o fericire să aibă un eșec major în viață, nu?! Și atunci?! De ce?!
Răspunsul ar putea fi ăsta: în ciuda riscurilor, fricii, con­științei, pur e­mo­țional, ea a decis să ac­­cepte o provocare! Con­tribuie la asta foarte mul­te aspecte, poate educa­ția, poate tempera­mentul, poate lipsa "fricii de Dumnezeu", poate plic­ti­seala, poate con­junc­­tura, di­verse și toate adu­na­te... Deci, "înșelatul" ține de ea, și nu de tine, orice ai fi făcut, tot acolo ajungeați!
Ai spus că fumează, că nu a vrut să meargă la psi­ho­log sau la preot. De ce?! Pen­tru că știa că ei nu o vor va­lida, că rațional, totul e îm­potriva ei, dar ea a închis ușa ra­țiunii și s-a lăsat în voia curen­tului!
Vrea să trăiască clipa! Basta! Ignorând consecin­țele!

"Mergi mai departe în viață. Lasă timpul să vindece rănile"

A treia întrebare, "ce a găsit la celălalt"?! Nimic special! Să nu te simți complexat cumva. Dacă era căsătorită cu el, și pe el l-ar fi înșelat, la un moment dat! Înțelege că nu e despre tine, ci despre ea. A găsit la momentul critic, când tu nu ai observat, o mână întinsă, o privire provo­catoare, o amintire, o dorință, ceva care a făcut-o să facă acest pas! De multe ori, unul din soți, bărbat sau femeie, "pică" într-o relație absurdă. Cei de pe marginie zic: "Ce-o fi găsit la ea?!". Semn că, de multe ori, aceste relații sunt ilogice, nu par să aibă vreun sens. Și se mai spune "s-a încurcat cu X", nu se spune că și-a găsit iubirea sau fericirea. Încurcarea asta dă numai pro­bleme, nu rezolvă nimic și totuși, mulți cad în plasa asta...
Ca să revin la suferința ta. Nici eu, și nici tu nu avem ceva anume, care să ne vindece peste noapte de sentimentul eșecului, al dezamăgirii și trădării. Suntem în pragul sărbătorii de Paște. Sacrificiul tău pentru copii înseamnă iubire, și e un me­di­ca­ment care va da roade, așa cum ai și observat deja...
Cel mai bun sfat pentru tine: acceptă rea­litatea, iartă-te și iart-o și pe ea, cu milă, că e un om ce plutește în deriva vieții. Aveți copii îm­preună. Încearcă să ții o relație civilizată, de "bu­nă ziua", și mergi mai departe în viață, lăsând timpul să vindece rănile.
Cu prietenie,

Un "pățit"