Răspuns pentru CONSTANTIN - Cugir, F. AS nr. 1308 - "Caut un leac pentru colită de fermentație"

Redactia
Dr. ANGELA HIMOVITH - tel. 0748/11.24.20, 0748/11.24.21, e-mail: [email protected] www.secret-herbs.net

Dragă Constantin, afecțiunea de care suferi, din păcate, se tratează greu, și numai cu voință vei putea ajunge la rezultatele pe care le dorești. Ai nevoie de răb­dare și să urmezi întocmai recoman­dările făcute de către specialiști. Din ce în ce mai mult, se vorbește astăzi în rândul spe­cia­liștilor de tratarea afec­țiunilor cu aju­torul unui stil de viață sănătos și al unei alimentații potrivite. Din păcate, nu suntem educați în a ne clădi un organism sănătos. Mâncăm pe fugă, stre­sați, citind un articol pe internet, dar nu avem răb­dare să mestecăm bolul alimentar, așa cum ne spu­ne un proverb. "Mânca­rea să o bei și apa să o mă­nânci", altfel spus, bolul ali­mentar trebuie transformat la ni­velul ca­vității bu­cale aproape în lichid. În pri­mul rând, trebuie să știm că o ali­men­ta­ție bogată în carne, pro­duse din carne, făinoase prelucrate, fără le­gume și fructe, fără fibre, cu mul­te zaharuri și grăsimi, duce la carența de enzime digestive, prin lipsa de vitamine, minerale care se găsesc în alimentele integrale, în legume, în germeni și în fructe. O alimen­tație nepreparată termic, bo­gată în legume și fructe, stimu­lează mirosul și gustul, simțuri care duc la producerea de enzime ne­cesare prelucrării alimentelor. Bacteriile prietene și fibrele care se găsesc în alimente au rol important în sănă­tatea tu­bului digestiv. Fi­bre­le măresc volumul ma­te­­riilor fe­ca­le, ceea ce ajută la funcționarea normală a in­tes­tinelor. Fără fibre, pro­du­sele to­xice nu se elimină și în final se ajunge la colită. Ali­mentele se împart în alimente care produc mu­cus și alimente care nu produc mucus. Mâncarea fiar­tă produce mu­cus, la fel produsele din lapte și produsele făinoase, pro­dusele din legume fierte, soia și cerealele, în com­parație cu fructele și legumele crude, care nu pro­duc mucus. Primul pas pentru vindecare este acela de a renunța la carne și la produsele din carne, la făi­noase, lapte și produse din lapte, trecân­du-se la o alimentație bogată în legume și fructe.
Produsele animale produc aciditate în organism, ele sunt lipsite de lichide și necesită din partea sis­temului digestiv multă energie pentru procesarea lor. Carnea, laptele și produsele din lapte duc la pro­cesul de fermentație și putrefacție în sistemul digestiv, pro­ducând toxine cum ar fi: amoniac, sulfați etc.
Iată câteva recomandări:
Ar trebui să începi cu o perioadă de trecere trep­tată la o alimentație crudă, până la 80% (cu frunze verzi, de fiecare dată), inclusiv fructe; * le­gume și verdețuri date prin blender; * enzime di­gestive, ca supliment; * apă în care au fost ținute semințe de in; * nuci fierte, în cantitate mică; * pen­tru necesarul de grăsimi îți recomand puțin avo­cado; * exerciții fizice; * odihnă; * încearcă să eli­mini, pe cât posibil, stresul; * somn suficient (8 ore pe noapte); * grijă de a-ți menține pH-ul normal, la nivelul cavității bucale (recomand a se face spă­lături cu sare de mare); * o igienă cât mai strictă a ca­vității bucale, pentru a preîntâmpina stricarea din­ților; * nu sunt recomandate clismele; * nu tre­buie să ignori câteva ședințe lunare la un psiholog, deci este recoman­dată psihoterapia.
De asemenea, îți recomand o cură, pe o perioadă de 8-10 luni, cu Digestton, Elixir of Youth și Nerv­ton. Produsele menționate contribuie la întă­rirea sistemului imunitar - piatra de temelie a să­nătății fără probleme; reîntregirea florei intestinale (defi­citară în afecțiunea ta).
Produsele au drept scop rezolvarea cauzei și nu a simptomului. În speranța că am fost înțeleasă, îți doresc multă sănătate! Pentru mai multe relații poți suna la numerele de telefon! Cu respect!


Farm. Liliana Samson - Expert Good Days Therapy, tel: 0752/269.237

"Sufăr de tulburări somatoforme"
(Răspuns pentru ADRIAN - București, F. AS nr. 1307)


Orice afecțiune este însoțită de cele mai multe ori de simptome asociate clare, definitorii, ce deter­mină stabilirea rapidă a unui diagnostic. Există însă și forme somatizate, în care pacientul acuză simpto­matologii fizice multiple, fără ca acestea să prezinte o cauză anume. Trăirile lor în plan fizic sunt reale, acuză dureri sau simptome, uneori exacerbate, pe care le interpretează ca aparținând unei anumite boli, prezența acestor simptome somatice impli­când de obicei mai multe organe sau sisteme, pen­tru care sunt necesare investigații multiple ce nu re­flectă existența afecțiunilor descrise de pacient. Adeseori sunt incriminate probleme gastro-intesti­nale, afecțiuni neuro-vegetative, dureri, uneori în piept, cu teama unui infarct iminent, aceste episoade fiind confundate cu simpto­ma­tologia unei gastrite sau reflux gas­tric. Stresul poate fi un factor de­clanșator sau poate întreține tulbura­rea somatoformă prin alimen­tarea simptomelor în plan mental. O stare permanentă de boală și orice simp­­tom nou apărut în corp deter­mină accentuarea senzațiilor de pani­că și o nouă vizită la cabinetul me­dicului specialist. Bine­înțeles că este recomandat să ne facem un control medical periodic, iar în func­ție de re­zultatele analizelor și inves­tigațiilor să tratăm co­respunzător orice afec­țiune. În lipsa unui tablou clinic com­plet, coroborat cu valorile în li­mitele nor­male ale ana­lizelor, tera­pia com­por­tamental-cognitivă poate re­echi­libra sta­rea de sănătate. StressManager, un pro­dus inova­tor ce conține ex­tract hidrolizat de proteină din lapte, combate stre­sul, stările de anxie­tate, agitație, ner­vozitate și epui­zare psihică, aju­tând chiar în curele de renunțare la de­pendențe, cum este fumatul. StressManager vă poate aju­ta să tre­ceți mai ușor peste proble­mele de zi cu zi, redu­când simptomele asociate stre­sului la nivel digestiv, car­diovascular, emo­țio­nal, imprimând o stare de liniș­te, relaxare, un somn odihnitor noaptea, dar și o mai bună concen­trare pe parcursul zilei.
Multă să­nătate!


Dr. IOAN GH. MĂRGINEAN - medic primar ORL - C.M.I. "SANOMED" Sibiu, Bd. Victoriei nr. 6, tel. 0722/73.52.72

"Fetița mea face otită lună de lună"
(Răspuns pentru RAMONA - Italia, F. AS nr. 1295)


Otita seroasă sau seromucoasă, afecțiune frec­ventă la copilul mic, se definește prin existența unui lichid seromucos al urechii medii, în spa­tele mem­branei timpanice, fără simp­tome de infla­mație acu­tă. Otita se­roasă reprezintă aproximativ 30% din­tre afec­țiunile inflamatorii otice și este secun­dară sindromului de obs­truc­­ție tubară și inflamației mu­coasei urechii medii.
În cazul fetiței dvs. în vârstă de 3 ani, medicul specialist ORL și medicul pediatru vor investiga un eventual deficit imunitar, o dischinezie ciliară pri­mi­tivă, prezența vegetațiilor adenoide (polipi) sau a unei malformații velo-palatine. Infec­țiile acute ale căilor respiratorii superioare sunt aso­ciate sau ur­ma­te frecvent de apariția unei otite se­roa­se sau sero-mucoase. Agenții patogeni sunt gru­pați în colonii, la nivelul formațiilor amigda­liene, vegeta­țiilor ade­noidiene hipertrofiate, consti­tuind sur­­sa de infecție a urechii medii. Această situație este frec­ventă la su­gar și copilul mic, la care trompa au­di­tivă este scurtă și orizontală, ceea ce favori­zează refluxul bacterian dinspre nas spre urechea medie. Otita seroasă poate să se repete de mai mul­te ori într-un an, în urma unor noi infecții acute ale căilor aeriene superioare și a unor factori favo­ri­zanți locali. Tratamentul otitei seroase la sugar și copilul mic constă în:
* Aspirații nazale de 2-3 ori pe zi, urmate de instilații nazale de vasoconstrictoare (ser efedrinat 1%) și apă de mare sterilă: Nazomer, Sterimar, Rhi­nomer etc. Pentru o eficacitate maximă, capul co­pilului va fi înclinat spre urechea bolnavă. Menți­nerea acestei poziții de un minut favorizează des­chiderea trompei auditive și remiterea senzației de durere și de ureche înfundată.
* Pulverizați 20 pufuri de Ocnasept (aerosol salin 100% natural) deasupra patului și în cameră, în vederea optimizării microclimatului ambiental, și a îndepărtării alergenilor. Menținerea permea­bi­lității foselor nazale, cu o respirație corectă, este o condiție obligatorie pentru succesul tera­peu­tic.
* 10 zile de aerosoli, cu câte o fiolă de hemi­succinat de hidrocortizon a 25 mg pe zi, diluată în 6 ml ser fiziologic și divizată în 3 ședințe de aero­soli (inhalații pe nas!).
* Administrarea de antiinflamatoare și anti­alergice timp de 7-10 zile (coacăz-negru).
* Tratamentul cu antibiotice în otita seroasă este indicat numai în pusee acute, la recomandarea medicului. Evitați gentamicina și alte medicamente cu potențial ototoxic.
* Este recomandată aerosoloterapia salină în stațiunea Ocna-Sibiului.