Magie și istorie în nordul Moldovei - Masca de păcălit moartea

Bogdan Lupescu
Ați auzit de Hârlău?

Puțini români știu despre acest muzeu "al viei și vi­nului" din Hârlău, un târgușor pierdut printre dea­lu­rile de miazănoapte ale Moldovei. Străini vin aproape 10.000 pe an să-l viziteze, români, mult mai puțini. Dar nu atât vinificația îi atrage pe occi­dentali, ci vechimea pământurilor, magia istoriei noastre me­dievale... Prin odăile secularului conac ei găsesc obiec­te fantastice, păstrate încă din vre­mea lui Ștefan cel Sfânt. Cultul morților, stranii cre­dințe pre­creș­ti­ne... Deși locuisem doi­spre­zece ani la Iași, nici nu mai țineam minte unde e Hârlăul. Un­deva-n nor­dul județului, spre Boto­șani..., habar n-aveam că acolo poate fi atâta istorie, o renumită curte dom­neas­că de la 1384, vizitată de toți marii regi ai Evului Mediu, aparținând lui Ioan Tă­utu, can­celar al lui Ște­fan, unul din cei mai ves­tiți diplo­mați ai Euro­pei... După multă vreme, re­ve­deam și Iașul, orașul ma­ri­lor iubiri. A doua zi dimineață, printre dealurile molcome ale Moldovei, pluteam spre misteriosul Hârlău...

Vinul de viață lungă

Așezat în poala unei rămășițe enorme, din stră­vechii codri ce acopereau altădată Moldova, Hârlăul e prăfuit și pustiu, vârât între șapte coline mari, po­topite toamna de struguri nobili. Dealuri cu nume istorice: Basaraba, Viilor, Sîngeap, Pietrosu, Dealu lui Vodă... În sfârșit, o văd: casa lui Tăutu se află în fundul unei grădini cu frasini bătrâni, pe aleea că­reia au fost înșirate cruci milenare și vestigii din ve­chea curte domnească. Gheorghe Tincu, omul care de-o viață în­­grijește această casă istorică, ne așteaptă lân­gă ușa cu zăvoare masive. Intrăm, ne uimim de gro­simea zidurilor. Aflu că-i doar una dintre reșe­din­țele marelui logofăt al lui Ștefan și-al fiului său, Bog­dan al III-lea. Puțini români știu, azi, ceva des­pre Ioan Tăutu, un erudit, cunoscător de științe și limbi străine. Trimisul excepțional al Moldovei în mi­siuni diplomatice spre Polonia, Turcia, Roma, Ve­neția... Urmașii săi au refăcut casa, prin veacul al XVII-lea, făcând-o întocmai ca la începuturi. Din 1875, vreme de un secol, această clădire a fost oficiu poștal. Unul dintre cele mai vechi ale țării. Apoi s-a preschimbat în muzeu. Gheorghe Tincu o știe cotlon cu cotlon. Fiecare obiecțel parc-ar fi viață din viața lui. De la 21 de ani, din 1992, a muncit doar în aceas­tă casă pe care o iubește, n-a făcut nimic altce­va. E fiu al locurilor, din satul Scobinți, aflat la vreo 8 kilometri depărtare, și știe de la părinții și îna­in­tașii săi cât de prețioase sunt aceste lucruri: mărturia unei lumi care moare. Îmi vorbește de vin, smerit, ca despre o licoare magică, ritualică, vie. Un elixir vrăjit, ce însoțește viața acestor moldoveni an­ces­trali, de la naștere la moarte. Asta e "tema" mu­zeului, "grosul" obiectelor. Dar, călă­to­rind printre ele, printre teascuri, fierbătoare, zdrobitori, butoaie sau ulcioare de lut, prin odăi amenajate ca butnărie, cramă, atelier de olărit, ba chiar și un han străvechi din vremea voievodului Ștefan, pătrunzi, încet-încet, în altă lume spre epoci tainice. În primul rând, obiectele. Vechimea lor! Un teasc înnegrit de veacuri, cu șuruburi imen­se din lemn, încă din vremea lui Tăutu... Un cufăr de că­lătorie multisecular, ferecat în fier, al logofeților din neam... Lada de zestre cu modele ca pe vasele de la Cucu­teni... Una dintre rarele icoane, în care Sfân­tul Nicolae apare alături de Ioan Boteză­torul... "Secolul XIV... Vă dați seama?", șop­tește Gheor­ghe Tincu, cu spaimă aproape, de parcă mereu ar vedea aceste obiecte pentru prima dată. Le simți pu­terea, mireasma de lemn vechi, dens ca piatra. Și-o tihnă frumoasă învăluie odăile țărănești, uimin­du-te cât de civilizați au fost acești localnici, acum 500 de ani, cum fiecare lucru era împodobit atent și își avea rostul lui, iar totul în jur era simplitate și frumusețe. Chiar casa boierilor Tăutu e de-o aus­te­ritate nobilă. Deși stăpâneau aproape-un sfert din Moldova de Sus, n-aveau decât 5 odăi, dar cu toaletă încălzită în casă. "Se tot zice că-n evul mediu eram aproape niște sălbatici. Uitați-vă, câtă civilizație, cât bun gust. Aveau un sistem de hornuri ce porneau de sub pământ (unde se făcea focul) și încălzeau toată casa. La demisol și subsol erau cămările și trăiau slugile. Ca o fortăreață era casa asta, nu-ți tre­buia nimic din afară. Concepută astfel încât fie­care ungher să fie practic. În adâncime, e mai înaltă de­cât la suprafață. Uitați-vă, sunt 5 metri sub ni­ve­lul solului. Iată ce ziduri! Astea-s chiar de pe tim­pul logofătului. Cu câtă măiestrie puteau să zi­deas­că!... Păcat că e atât de puțin cunoscut azi acest mare diplomat al Europei ", zice cu venerație că­lăuza noas­tră, în timp ce coborâm scările. De 27 de ani, zi de zi, în fiecare dimi­neață, vine aici. De la 8 kilometri, din satul lui, chiar dacă n-are nimic de făcut și-n ziua aia nu se anunță niciun turist. El e mereu punctual la program, de când era aproape flăcău. "Unul dintre cei mai cinstiți și mai fideli oa­­meni ai noștri", după cum avea să-mi spună muzeograful Victor Munteanu, de la Muzeul Etnografic al Moldovei din Iași. Gheorghiță Tincu are grijă de obiecte, de curățenie, de grădină, de ghidajul turiștilor, de acte, de tot. Custodele țăran, singurul an­gajat al acestui muzeu neștiut.
Mă întreb cum or fi rămas aceste co­mori de patrimoniu, în târgul ăsta uitat de lume, păzite de un singur om. Trei camere sunt destinate nașterii, nunții și morții. Apa­rent, o tematică obișnuită, din orice muzeu de tradiții. Dar dacă pri­vești mai atent, descoperi câ­teva lucruri nemaiîn­tâl­nite în țară, poate chiar în Europa. Odaia morții, de pil­dă. O cruce veche, cio­plită acum două milenii... Pe-un zid, o arătare băr­boa­să, cu chip prelung, ochi albi și întorși pe spate, ca-ntr-o transă ritualică. Dinți albi, rânjiți, îi ies peste buză, din mustățile galbene. "E-o mască de priveghi, un obicei rămas dinaintea creștinismului, când pri­vegherea morților era altfel, și moartea era aproa­pe un prilej de bucurie...", îmi spusese etnograful Victor Munteanu din Iași. "S-a păstrat obiceiul de-a face glume pe seama morții, odată ce oamenii sunt convinși, chiar și astăzi, că sufletul nu piere. Mortul era îmbrăcat în straiele lui de mire, de par­că înmormântarea ar fi fost o petrecere, nu motiv de tristețe. Și azi, flăcăii obișnuiesc să «miște mor­tul», cu tot felul de ațe ascunse, pentru a-i speria pe cei ce vin să îl sărute, spre hazul tuturor celor din jur. Mișcându-l, cumva ții mortul viguros, «în ac­țiu­ne», ajutându-l să se rupă mai ușor de lumea viilor. Când fac aceste glume, flă­căii își pun pe chip masca de păcălit moartea, «pentru ca moartea să nu-i cunoască». Așa se zice. Își pun masca bărbații tineri, cu inima tare și curată. Măști făcute din piele de capră, după un mo­del precreștin. Am căutat masca morții prin toate satele din nordul Moldovei, dar n-am mai găsit-o. Am auzit că doar în niște cătune din Vrancea, de pe valea Putnei, s-ar mai păstra. Nu știu. Tare mult mi-aș fi dorit să găsesc măcar una!". Gheor­ghe Tincu îmi zice că-n satul lui încă se mai face acest "priveghi fără tristețe", când morții sunt mișcați spre a-i distra pe cei vii. "Asta, pentru ca nu cumva, prin durere și bocet, să-ncerci să mai ții mortul pe lumea asta." Părinții lui au prins timpurile când în Scobinți erau câteva asemenea măști "de păcălit moartea". Când oa­menii beau și se veseleau lângă mort, socotindu-l tot ca pe unul din lumea lor. Au apucat și vremurile când oamenii băgau jugul boilor sub capul muri­bun­dului care se chinuia și nu putea să-și dea sufle­tul. Îmi arată în muzeu pătuțul alb și îngust al omu­lui ce trage să moară. Pe el, jugul cel negru, vârât sub perna scrobită. "E jugul boilor la care au tras, pe care au asudat sute de ani", avea să-mi explice și etnograful Victor Munteanu. "Un animal trudit, umil. Am găsit acest obicei doar în vreo două sate dinspre Prut, zona Hușiului, dar n-am avut șansa să văd ritualul, cum îl pun sub per­na muribundului. Lemnul de jug e socotit aproape sacru - oamenii sunt covinși că cine-l pune pe foc va avea parte de nenorociri. Tocmai fiindcă acolo au trudit boii, e lemn udat cu sudoare și sânge." Gheorghe Tincu îmi zice c-a auzit și el despre jugul mortuar, de la bunicul său, Avram, și că acest ritual chiar func­ționa: imediat, durerile omului se calmau și acesta putea să-și dea duhul în pace. "Se zice că sufletul omului se înalță la cer purtat de o pasăre. O pasăre cu zbor înalt. Chiar așa i se zice: pasărea-suflet. Cine nu știe asta, intră în muzeu și nu-și dă seama. Dar uitați-vă: peste tot, în camera asta, sunt păsări-suflet!". Pe o scoarță de vreo 150 de ani, din Mîn­drești-Botoșani, păsările-suflet stau cioc în cioc, două câte două, în vârful "pomilor vieții", niște arbori drepți, ca niște lujeri de viță-de-vie. Alături de ei, pomul creștin de lângă sicriu, în care, printre alte ofrande, atârnă și o pasăre-suflet. Lângă el, un dulap fabulos, vechi și el de trei veacuri, și sculptat migălit. "Dulapul pomenilor" i se zice, și e la loc de cinste în casă. În el n-ai voie să pui decât colaci, prescuri, pecetare, "moșoaice" (vase negre de în­gro­păciune) și altele asemenea. Nimic util pentru vii, e interzis. Sus, pe "frontonul" acestui dulap ma­ies­tuos, sunt ciopliți doi câini, urlând a moarte. Iar în mijloc, arcuite, destul de greu de observat se găsesc cele două păsări ale sufletului.

Istoria care nu apare în manuale

Magie și istorie. Totul în jur e istorie uitată. Chiar peste drum de casa Tăutu vezi ruinele gran­dioase ale curții domnești, ridicate la 1384 de Doam­na Mar­gareta, mama lui Petru I Mușat. Re­ședința de su­flet a lui Ștefan cel Mare. Cine știe că această cetate, de pes­te un hectar, a fost o vreme chiar ca­pitala Moldovei? Câți știu că bi­serica cea subțire din mijlocul cetății, îm­podobită anapoda, pe din afară, mai târ­ziu, de meșteri fran­cezi, a fost înălțată chiar de Ștefan cel Sfânt? Păstrată aido­ma, din vremea lui și atât de puțin cunos­cută azi! Sfinții parcă scânte­iază în adâncul fumuriu al zidurilor. Între ei, se văd și azi, însemnări seculare, într-o mulțime de limbi, precum cele ale regelui Poloniei, Ioan Sobieski, sau ale țarului Rusiei, Petru I, care au trecut pe aici. Peste tot în jur, în pământuri, rămășițe de așezări neo­litice, ce­ra­mică de Cucuteni, o prețioasă cetate dacică pe dealul Cătălina, înecată de decenii sub bu­ruieni. Iar sus, deasupra orașului, pe cea mai înaltă cul­me, vezi Mânăstirea Sângeap-Basaraba, pe teme­liile celei ridicate la 1399 de voievodul Iuga cel Olog, atât de puțin știut astăzi. Pământuri bătrâne, mustind de istorie ce n-apare în manuale. O iau spre păduri și cătune înalte, acolo unde Gheorghe Tincu îmi spu­sese că s-ar mai putea păstra masca de păcălit moar­tea. Zagavia, Fetești, Scobinți... Caut bătrâni, întreb pe la porți: "Ați auzit, poate, când erați copil, de-o mas­că de priveghi, de pasărea-suflet?...." Ni­meni nu știe. Abia târziu, când se înserează, aflu că un­­deva, și mai sus, în satul numit Sticlăria, ar trăi un băr­bat care a adunat toate aceste povești: Cons­tantin Curecheriu, un "nebun" încăpățânat căruia i se datorează păstrarea tuturor tradițiilor din ținut.

Un tezaur uman viu

Nici nu se întoarce spre noi, când intrăm pe poar­tă. Se uită meditativ într-un iaz mic din ogradă, nu mai lung de zece pași. "E plin de pește acolo. I-aco­lo, în mâl, sub apa asta înghețată. Îi știu. Îs mari, lungi cât mâna. Da' nu pot să-i prind. Am chemat și vecinii cu plasa, i-am văzut, da' sar. Fug! Cum să nu pot scoate peștele din iazu' pe care l-am făcut cu mâna mea?", zâmbește nea' Costică și-mi dă bună dimineața. Evident că bănuiește de ce am venit, toată lumea vine la el pentru asta. "Să știți că-i cam deranj acuma în muzeu. N-am avut timp, o fost frig, cu zăpezile astea-n martie. Facem cu­rățenie de Paș­te. Tocma' o plecat un autocar de nemțalăi, am scos cos­tumele să se aerisească", zice, prilej să aflu că acest Constantin Curecheriu și-a preschimbat casa într-un fel de muzeu, pe care l-au vizitat o grămadă de americani, japonezi, fran­cezi, canadieni, olan­dezi, nemți și toate națiile lumii civilizate. Străinii ajung greu, din cauza drumurilor proaste, neasfal­ta­te. Ro­mânii, însă, chiar și cei din Iași, apar mult mai rar.
Nea Costică deschide odăile cu comori. Straie vechi și de 120 de ani, lucruri bătrâne, din lemn, cerbi fantastici, aliniați la perete, așteptând alte festi­valuri sau sărbătorile de iarnă. Pe-un aseme­nea costum de mire, țesut în anul 1903, un turist străin i-a oferit 30.000 de euro, dar Costică n-a vrut să-l dea. E viața lui, convingerea lui că aceste tezaure tre­buie să rămână aici. "Tătă viața m-o durut să văd cum satu' nostru moare. Un sat fără tradițâi nu mai îi nimic. O țară fără tradițâi nu mai există. Da' o trebuit să-mi întrețâu familia și să fac sărvici, că am opt copii, patru băieți și patru fete. Am fost plecat mult prin țară cu sărviciu', ca mecanizator am lucrat. Și-am așteptat o viață, ca să ies la pensie și să-mi văd de visu' mnieu... Abia în 2009, am în­ceput să fac muzeu', că adunasem deja multe lu­cruri. Am mai cumpărat costume, obiecte și ins­trumente muzicale vechi, am pornit să culeg ulti­mele povești de la bătrăni. Astea-s haine cu o va­loare foarte ma­re, da' lumea nu și-o dat seama. Am avut și certuri în casă, cu nevasta, că de ce-mi dau tăți banii pi vechiturili astea, lucruri pi care alțâi le aruncă. Până la mine, nu le-o adunat nimeni, că n-o știut ce comoară au în sat. Apoi, când o vrut să facă și ei, n-o mai avut ce lua. Că eu am luat tot! Bine, mi-o lucrat și mintea. Că nu-s prost, să știți...". Își iubeș­te satul. Știe fiecare metru de pământ, pe toți oamenii și lu­cru­rile lor, până-n cele mai mărunte statis­tici: "117 vădane, 22 de vădăoi (vă­duvi), 1506 câini, 96 de mașini...". Îi nu­mără ade­sea, merge pe la ei să vadă ce s-a mai schimbat, care s-a mai întors din străi­nă­tate. Acum 70 de ani, 1% din populația Sticlăriei îm­brăca portul popu­lar. După implicarea lui Constantin Cure­che­riu, îl poartă peste 70%. Încep să cumpere straie și din alte sate din jur sau le împrumută de la nea Cos­tică, care-a învățat el însuși să le coase, întoc­mai cum se făceau acum 150 de ani. "Toată lumea s-o luat după mine. Vin fete tinere aicea, la poartă: «Nea Costică, mă duc la biserică, dă-mi și mie niște haine!...» Le dau, ce să fac? Că mi-i drag să-i văd îmbrăcați strămo­șeș­te...".
Între obiecte, văd și jugul neamului său. Vechi, de cel puțin un veac, deși Curecheriu nu mai ține boi de mult. Nu l-a păstrat doar pentru muzeu, ci fiindcă efectiv acest obiect nu se aruncă. "Cum s-arunci giugu' (jugul)? Cum să-l pui pe foc?! Doam­ne, fe­rește... I-acolo toată munca, unde o chinuit boii, și-o arat și-o tras și iarna, și vara. Îi pacat mare. Numa' o așchie dacă zvârli în sobă din el, te lovește bles­temu'! O fost oameni aicea care-o dam­blagit chiar de-a doua zi după ce-o pus giug pi foc. Am avut o cumnată aicea care-o recunoscut pân' la urmă c-o pus giugu-n foc. O chinuit mult, nici să moară nu putea. Am fost la dânsa, am văzut-o: fimeia nu pu­tea muri! Săptămâni la rând, urla de durere! Până ce nu i-o adus babele giug și i l-o băgat sub pernă, n-o putut să-și dea sufletu'...".
Curecheriu a văzut cu ochii lui și ultima mască de priveghi din ți­nut. În sat, în pri­măvara anului 1976, era tânăr atunci. Dar își amintește bine, fi­indcă în acea noap­te, mortul a fost mișcat și i-a tras o palmă peste gură unei vădane ca­re a leșinat de fri­că. Iar flăcăul de lân­gă sicriu pur­ta acea mască stra­nie, din piele de capră. "Măștile astea-s ra­re, nu le face ori­cine. Îs descân­tate ca să te facă bă­trân și moartea să nu te re­cu­noas­că. Nu le purta decât flăcăii ce urma să se că­să­torească și numa-n noaptea de priveghi. Nu se mai fac. Aia de-am vă­zut-o eu în '76 cre' c-o fost și ultima...". Cureche­riu păstrează în mu­zeul său și o "covată de morți", cio­plită acum 120 de ani, de o valoare ines­ti­ma­bi­lă. Lungă de peste 2 metri, din lemn stră­vechi. O scăl­dătoare păs­tra­tă cu sfin­țenie. Pentru orice bani din lume n-ar da-o. Toți morții Sticlăriei, sute și sute de oameni, au fost spălați în această al­bie. Ba și azi oa­menii vin să i-o ceară, atunci când mai moare vreunul de-al lor.

500.000 de euro contra eternitate

Constantin Curecheriu a fost de­cla­rat de către UNESCO "Tezaur Uman Viu". Un titlu prestigios, pe care puțini români au avut onoarea să-l pri­mească, acordat într-o ceremonie spe­cială de însuși președintele țării. Pe-atunci, erau doar 14. Astăzi sunt 43. Din Moldova asta săracă, el e singurul. Pe­reții casei i-s plini cu zeci și zeci de diplome și me­dalii de pe la festivalurile unde-a fost cu "Alaiul Cer­bului" și costumele lui fabuloase. A fost chemat în toată România, dar și prin îndepărtate țări ale lumii. Deși se mai fudulește câteodată, la un pahar, cu faima lui, lui Constantin Curecheriu îi pasă prea pu­țin de toate astea. Îi pasă de satul lui. Nimic nu vinde, niciun lucru de-al lui. Nici casa cea mare, nici pe cea bătrânească din fundul ogrăzii, în care stau pă­­rinții, mama, de 95 de ani, tata, de 97, nici pă­mân­turile sale "lăsate de la Ștefan". Acum câțiva ani, au venit aici trei "directori" din Israel și i-au ofe­rit pe muzeul său suma de... 500.000 de euro! Constantin a refuzat, stârnind iarăși furia nevestei sale Elena, care nu i-a înțeles "nebunia" niciodată. "De data asta, m-am gândit oleacă. Am zis: «băăă, cu bănetu' ăsta cumperi jumate din Sticlărie!...». O venit direct de la Iași ăia trei evrei și-un profesor, cu primaru' nostru, tot absolutu'. O vrut să ia totu'! Tăt muzeu', tăte costumele și obiectele, partea asta din casă. Se videa c-au bani, n-aveau ei grija asta. Nevasta o zis că mă omoară dacă nu vând. M-am gân­dit la copii, la nepoți, na... La ce-aș putea să fac cu averea asta. Da' n-am putut, omule bun! M-am gândit că ăia o să le vândă pe toate prin străinătate și se-alege prafu' de satu' nostru. Cu cine mai joc «Cer­bu'», cine mai vine la mine după costume, să meargă duminică la biserică? Ce-o să zică oamenii ăștia despre mine? Că m-am îmbogațit și-am uitat tăt ce le ziceam până acuma? Ce «Tezaur Viu» mai sunt eu? Așa că i-am băgat în chizda mă-sii și-am zis că nu dau. Nimica nu dau!". Îndată vin Paștile și băieții lui din străinătate se vor întoarce la casele lor din sat. Unuia îi place mult să joace "Cerbul", altul se pri­cepe la sculptat lemn, ca un adevărat meșter popular. Nu și-au uitat rădăcinile. Îi va avea pe toți patru acasă și vor întinde plasele în iazul cu pești din ogradă. Până la urmă, tot o să-l scoată împreună. Peștele ăla mare, să-l pună pe masă după Înviere... Deocamdată, asta are în plan.