Ce doctorate, când poți plagia?

Ciprian Rus
Puține lucruri sfinte păreau să scape de tăvălugul PSD-ist al ultimilor ani.

Nu­mai că, după ce ai rezolvat toate pro­blemele legate de sala­rii și pensii, de infrastruc­tură și de facilități pentru inves­ti­ții, simți, natural, nevoia să te implici și în do­menii de mai strictă ex­pertiză. Cum ar fi fotbalul, de pildă, un­de nu poți să nu "miruiești" pe creștet candidatul cu cea mai mare priză la public. Nu există temă - vezi și refe­ren­dumul pentru familie - de care PSD să se atingă și pe care să nu o ducă în ridicol. Când, însă, cei "afectați" sunt majori și vaccinați, e problema lor. Dar când e vorba despre tineri care își ca­ută un drum cât mai bun și mai drept în via­ță, ridicolul se transformă în blas­fe­mie.
Guvernanții au ajuns și aici: au re­dus numărul de locuri finanțate de la bu­get pentru licență, dar mai ales pen­tru masterat și doctorat, la cele mai im­por­tante universități din România - Uni­versitatea din București, Universi­ta­tea "Babeș-Bolyai" din Cluj, "Ale­xan­dru Ioan Cuza" din Iași, SNSPA - și le-au trans­ferat unor universități ano­ni­me din țară. Semnalul e limpede, din­colo de stilistica binecunoscută: luăm de la cei care performează, ca să dăm celor care "trag mâța de coadă". PSD pedepsește, de fapt, cele mai critice voci din do­me­niul universitar, cele care au ridicat me­reu vocea, când a fost vorba despre aberații în Educație. Fă­cută fără pro­­ceduri și criterii trans­pa­rente, aceas­tă re­ducere a finanțării îi afec­tează, culmea, exact pe rectorii uni­versităților care au re­fuzat să sem­neze scrisoarea de sus­ținere pentru Va­len­tin Popa, fost mare rector de Su­ceava, actual ministru.
Au mai rămas puține instituții nesu­bor­donate partidului - Direcția Națio­nală Anticorupție și Banca Națională a României sunt, desigur, cele mai vizi­bi­le. Dar ce spațiu minunat de congrese cu aplaudaci ar fi Teatrul Național, fără Ion Caramitru, director! Sau ce fabrici de doctorate cu ștaif ar fi Universitatea București sau Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj, dacă nu ar fi conduse de oameni de caracter! Așa că atacul aco­lo trebuie dus, ca să priceapă și ul­timii șefi cu pretenții de independență și autonomie din țară...
Dacă va rămâne așa, decizia minis­te­rului va obliga universitățile să re­nun­țe la programe de studiu, la cursuri și, în ultimă instanță, la unii profesori. Cei mai afectați vor fi tocmai tinerii care vor să urmeze studii serioase în țară. Într-un moment în care valorile ne pleacă din țară pe rupte, peste 1.200 de tineri vor fi nevoiți să își plătească, anual, studiile masterale și doctorale, cu costuri pro­hibitive, dacă aleg să urmeze pro­gra­mele unor universități cu programe atrac­tive și solide. Dar de ce să vrei să faci un doctorat serios la UBB, când poți plagia, ca atâția șefi din politica românească, la o universitate de partid? Și de ce să vrei să gândești cu capul tău, când șeful PSD îți dă gata scris dis­cursul, precum doamnei premier? Nu mai există zonă de normalitate în Ro­mâ­nia, pe care vrednicii PSD-iști să n-o facă praf. Parcă niciodată n-a fost așa de rău ca acum. Ce mai poate urma?