Energizare de primăvară - Terapia Kneipp

Gilda Fildan
- Schimbările nebunești de temperatură din ultimul timp, cu diferențe bruște de frig și cald, impun, înainte de toate, protecția sistemului circu­lator. Nici o altă me­to­dă nu pune mai bine sângele în circulație decât pro­ce­durile cu apă caldă și rece, cunoscute din moși-stră­moși, dar legiferate nemțește, de vindecătorul Sebastian Kneipp -

Metoda Kneipp funcționează excelent ca terapie adjuvantă în practica clinică și a demonstrat acest lucru nu numai în țara de origine a inițiatorului ei, Germania. De pil­dă, o echipă de cercetători japonezi a confirmat, nu demult, efectele pozitive ale apei, aburilor și căl­durii, printr-un studiu primit cu viu interes în lumea științifică. Hidroterapia nu reprezintă o nou­tate în Japonia. Acolo au o îndelungată tradiție băile pu­blice (sentos), iar ședințele speciale de sau­nă (terapia waon) sunt utilizate și în insuficiența cardiacă, de obicei fiind recomandate trata­men­te zilnice de 15 minu­te, la 60°C. Autorii stu­diului amintit n-au ezitat să trimită zi de zi la saună chiar și pacienți cu un cateter introdus în partea dreaptă a inimii. Rezultatele au evidențiat, din­colo de orice dubiu, o îmbunătățire impor­tantă a funcțio­nării inimii. Căl­dura dilată vasele de sânge, scă­zând ten­siu­nea. În consecință, inima nu mai trebuie să facă un efort atât de mare, iar dispneea se ame­liorează.

Adormiți mai ușor cu picioarele calde

V-ați gândit vreodată că adormiți atât de greu poate din cauză că aveți picioarele reci? Acest lucru a fost deja demonstrat printr-un studiu rea­li­zat în anul 1990. Concluziile lui au fost luate în serios până și de o revis­tă cu reputație solidă, așa cum este Nature, care le-a publicat în paginile sale. Cercetătorii constataseră că o persoană poate a­dormi în doar 10 mi­n­ute dacă are picioarele cal­de (vârâte în șosete), în schimb, dacă acestea sunt reci, va trebui să aștepte venirea somnului cel puțin 25 de minute.
Diferența mare de timp se explică prin simplul fapt că deosebirea de temperatură face ca fluxul sangvin să nu mai fie același - nici în capilarele ce alimentează țesuturile și nici în vasele periferice care influen­țează eliberarea de neurotransmițători, cu un rol esențial în inducerea stării de somn. Așadar, nu este deloc greșit să luați cu dvs. în pat o buiotă cu apă caldă ori să vă puneți o pereche de șosete ceva mai grosuțe. Și mai mult vă va ajuta însă o baie caldă la picioare, făcută înainte de a vă culca. Pentru un efect mai puternic, puteți între­buința făină de muș­tar (dozată cu prudență) sau ghimbir.
Procedurile alternative calde și reci, fie că este vorba de jeturi, băi sau împachetări, s-au dovedit, totuși, superioare celor calde, atât ca măsuri profi­lactice de ordin general, cât și ca antrenament al sistemului imunitar. Și călcarea apei are, după cum se știe, o acțiune po­zitivă asupra capacității de auto­apărare a organis­mului. Bineînțeles că fai­mo­sul "mers ca barza" prin apa rece nu urmă­rește nicidecum scopul de a răcori picioarele, ci le încălzește după încheierea terapiei, deoarece căl­carea apei provoacă o contra­reacție fiziologică, determinând dilatarea vaselor de sânge din mem­brele inferioare. Prin aceste semnale trimise siste­mului imunitar se obține o protecție eficientă îm­po­triva răcelilor. Deși specialiștii n-au reușit până în prezent să lămurească în detaliu în ce mod apare răceala picioarelor la femei, fenomenul e îndeobște cunoscut, și femeile mai ales le consi­deră respon­sabile pentru desele lor infecții urinare. Și aici, băile fierbinți la picioare sau călcarea apei reci pot constitui o abordare terapeutică utilă.

Tehnicile Kneipp la duș

Se recomandă ca în fiecare dimineață, după dușul fierbinte, să plimbați pe tot corpul un jet de apă rece. Se începe de la laba piciorului drept, urcând până la plica inghinală (pe fața pi­ciorului, pe interio­rul și exteriorul lui și pe partea din spate) și apoi coborând, du­pă care se trece la laba, gamba și coap­sa piciorului stâng. În același mod se pro­cedează și cu brațele, continuând cu mișcări circu­lare, executate în perime­trul toracelui și al fe­ței, pentru ca la sfâr­șit jetul să ajungă în cu­prinsul spatelui. Dacă vă simțiți cum­va obo­siți sau nu aveți timp pentru o procedură completă, mulțumiți-vă cu un jet dus numai până la ge­nunchi (de reținut că acesta este ade­sea de mare ajutor împotriva trombozei și a durerilor de cap).
Foarte ușor de executat, tera­piile Kneipp constituie un minunat mij­loc de prevenție - și nu numai la vârsta adultă. Adepții lor, reuniți într-o asociație, au înființat recent în Germania grădinițe unde copiii sunt învățați cum se pot păstra să­nătoși într-un mod natural și cu efor­turi minime. De asemenea, se încearcă aplicarea tehnicilor Kneipp și la pacienții vârstnici, care în majoritatea cazurilor suferă con­comitent de mai multe boli ale căror manifestări con­verg spre o înrăutățire accentuată a calității vie­ții.
După cum arată rezultatele stu­diilor și expe­riența clinică, terapia cu apă nu este câtuși de puțin una demodată, ci dimpotrivă, își merită pe deplin locul în arsenalul medi­cinei moderne. Ea presupune încredere în sine, disponibilitatea de a acționa și asu­marea unei mai bune gestionări a propriei sănă­tăți. Din fericire, cei mai mulți oameni iubesc apa. Ar fi însă necesar ca personalul din stațiunile bal­neare și sanatoriile cu ape termale să-și însușească o pregătire terapeutică mai temeinică. Pentru a ști, de exemplu, că o oră de înot în bazinul cu apă caldă sau un duș rece la sfârșitul celei de-a patra ședințe de saună nu sunt deloc sănătoase.

Procedurile cu apă dau rezultate mai bune decât medicamentele

La spitalul "Immanuel" din Berlin, tehnicile Kneipp sunt utilizate curent ca adjuvant în tratarea durerilor cronice, a tulburărilor de somn, a stărilor de epuizare, stres, depresie și afecțiuni cardiovas­culare. Acțiunea benefică a hidroterapiei se ob­servă mai ales la pacienții cu valori crescute ale ten­siunii arteriale. În momentul unei crize hiper­ten­sive, se poate obține o scădere țintită și efi­cientă a tensiunii, aplicând următoarea proce­dură: antebrațele se cufundă în apă la tempe­ratura corpului, în chiu­vetă, lăsând să curgă de la robinet o apă tot mai caldă, până se ajunge la limita maximă de circa 42°C.
În tratamentul de lungă durată al hiperten­siu­nii, cele mai indicate sunt procedurile alternative, cu apă caldă și rece. În urma unui studiu realizat pe 600 de pacienți care au urmat o cură Kneipp, s-a constatat că la cei cu valori foarte ridicate, ten­siunea scăzuse drastic, iar la hipotensivii cu probleme ale sistemului circulator cauzate tocmai de tensiunea insuficientă, aceasta crescuse. Con­form principiului stimul-reacție, au fost activate mecanismele de autoreglare ale organismului, iar ele au readus ten­siunea la nivelul normal, deși se pornise de la valori diferite, chiar opuse. Un ase­menea efect cu dublu sens nu se poate obține niciodată prin administrarea unui medicament, deoarece acesta este destinat unui anume scop, deci acționează concentrat într-o sin­gură direcție.
Metoda Kneipp și-a dovedit cu prisosință in­fluența pozitivă asupra sănătății. Tehnicile sunt simple, se pot executa fără dificultate acasă și de aceea ar trebui să le includeți neapărat în progra­mul dvs. zilnic. Aveți nevoie doar de apă curentă și de un cap de duș care să se poată regla astfel încât să producă un jet. Iar băile la picioare se fac într-o căl­dare sau într-un lighean, obiecte ce nu lipsesc din nici o gospodărie. Minunat este un jet rece în fiecare dimineață, imediat după duș - eventual numai până la genunchi, în cazul când condiția dvs. fizică nu permite mai mult. Repe­tându-l zilnic, veți observa efectul de acomodare și antrenament. Deosebit de reconfortante sunt jeturile reci în zona feței.
Pentru weekend sau concediu, când aveți mai mult timp la dispoziție, sunt recomandate și îm­pachetările la torace sau abdomen, cu acțiune revi­gorantă și totodată de relaxare. Trunchiul se înfă­șoară într-o pânză de in înmuiată în apă rece și bine stoarsă, deasupra se pune un prosop de bum­bac și apoi un pled de lână. După câteva minute apare o căldură plăcută, se simte corpul aburind în împa­chetare. Relaxarea este atât de profundă, încât pe mulți îi fură somnul. Atenție: înainte de a începe procedura, picioarele trebuie să fie calde, altfel nu se va obține rezultatul dorit. Dacă sunt reci, este necesar să le încălziți în prealabil fie cu o baie caldă la picioare, fie cu puțină mișcare sau un scurt program de exerciții fizice.
O baie fierbinte la picioare este și prima mă­sură la care ar trebui să vă gândiți atunci când aveți tulburări de somn - ea reușește cel mai adesea să vă rezolve problema și, oricum, este lipsită de efec­tele secundare ce însoțesc tratamen­tul medica­men­tos. Dacă aveți o grădină pe lângă casă, încer­cați să mergeți desculți prin iarba umezită de rouă, primă­vara și toamna, iar iarna, pe zăpadă. Kneipp spunea că, în vreme ce facem aceasta, ar trebui să ne imaginăm stelele care au strălucit noaptea în­treagă deasupra pajiștii...
Călirea este salutară în prevenirea bolilor, căci stimulii și provocările ne întăresc. În romanul său "Émile sau despre educație", filosoful și scriitorul francez Jean-Jacqus Rousseau făcea și el elogiul călirii, cu tot ce înseamnă ea - mersul cu picioarele goale, dormitul pe un pat tare, foame, sete, obo­seală și frig. El formula aceste idei în secolul XVIII. Astăzi, trăind într-o societate care ne oferă în gene­ral un minimum de confort, ne putem bucura că nu mai suntem supuși la asemenea încercări în viața de fiecare zi. Cu atât mai mult, e important să ne con­fruntăm organismul cu diverse provocări - desigur, prudent dozate.
Să nu uităm, așadar, că metoda lui Sebastian Kneipp este una dintre cele mai eficiente terapii aflate la îndemâna oricui.


Jetul rece pe tot corpul

1. Începeți de la piciorul drept, pe latura externă, conducând jetul de apă peste fesă și șold, spre latura internă a piciorului, în jos.
2. Repetați manevra la piciorul stâng.
3. Urmează brațul drept: mergeți de la dosul mâinii în sus pe fața externă a brațului până la umăr, acolo lăsați apa să curgă peste jumătatea dreaptă a corpului, în față ca și în spate, după care deplasați jetul iar în jos, pe fața internă a brațului drept.
4. Faceți același lucru pe partea stângă, pornind de la brațul stâng.
5. Plimbați jetul pe abdomen, circular, în sensul acelor de ceasornic.
6. Udați fruntea și fața, tot în sensul acelor de ceasornic.
7. La sfârșit, duceți jetul pe spate.

Regulile sunt simple:
* De la dreapta la stânga, de pe fața externă pe cea internă, de sus în jos.
* Apa nu curge din sita de duș sub formă de ploaie, ci formează un jet.
* Temperatura apei se situează sub 10oC.
* Aplicațiile reci se fac numai pe zonele cu pielea caldă.
* Procedurile sunt scurte, du­rează numai până când apar furnicături sau roșeață.
* Procedurile alternative încep cu apa caldă și se încheie cu cea rece.
* Dacă este posibil, nu vă ștergeți cu prosopul.