LEACURI DE LA CITITORI - Kneipp nu înseamnă doar apă rece

Cititor Formula AS
Copilăria mea a fost marcată de adepți tenace ai terapiei lui Kneipp.

Bunica se freca dimineața cu prosoape de cânepă, înmuiate în apă rece, iar bunicul dădea o tură, des­culț, prin iarba udă a grădinii, deși era preot în sat. În loc de cafea, mătușa Rozalia, sora mamei, se răcorea cu o baie la brațe, a cărei eficiență atingea punctul maxim exact în momentele de moleșeală ale zilei, adică la prânz și după-amiază. Când unul din­tre noi, cei 5 copii, răcea, mama ne punea comprese pe gât sau pe gambe, iar dragul de tata și-a petrecut jumătate de viață în cadă, la fel ca și mine, mai târ­ziu, în perioadele de crize de reumatism. Cu atâtea exemple în jur, astăzi nu mai pot fi excluse din viața mea: dușul cald apoi rece, jeturile de apă reci pe picioare, băile fierbinți înainte de-a mă culca, mersul pe rouă și călcatul apei, frecăturile dătătoare de viață și energie, cu prosoape de cânepă, pe care le cumpăr de la târgurile țărănești. Mai ales că am norocul ca, locuind la țară, departe de oraș, ori cucul, ori ciocârlia, ori vreo altă păsăruică, să-mi însoțească, muzical, încercă­rile hidroterapeutice.
Abatele Kneipp n-a fost, de fapt, descoperitorul, ci re­descoperitorul vindecării cu apă, al hidroterapiei. Tână­rului studios și bolnav de plă­mâni, provenind dintr-o familie săracă, i-a căzut în mână un tratat de medicină intitulat "Lecții despre forța și efectul apei reci în cor­purile oamenilor", publicat de medicul german Sig­mund Hahn. Convins de metodă, Kneipp a început să facă băi în apele reci ca gheața ale Dunării, și anume noaptea, pentru a nu putea fi văzut. Sănătatea lui s-a îmbunătățit atât de mult, încât au apărut și primii pacienți, colegi de facultate, care-l rugau să-i trateze cu jeturi de apă turnate direct dintr-o cană. Și, în ciuda rezistenței opuse de medicină și de bise­rică, Sebastian Kneipp și-a instalat, mai târziu, un cabinet propriu, la Wöristrofen, și astfel a luat naș­tere "terapia Kneipp", recunoscută, în prezent, peste tot în lume.
Kneipp a privit întotdeauna omul ca pe un întreg, iar boala a tratat-o ca pe o afecțiune a trupului, su­fletului și spiritului la un loc. Terapia Kneipp a avut drept scop, de la bun început, stimularea forțelor de apărare proprii organismului și în acest punct se află și în prezent, în total acord cu cunoștințele din zilele noastre.
Ea poate fi folosită de toată lumea, bărbați sau femei, și va putea împiedica în mod frecvent admi­nistrarea de medicamente. Mulți asociază cuvântul "terapia Kneipp", exclusiv cu senzația neplăcută a apei reci. Dar apa rece e doar una dintre cele apro­ximativ 100 de moduri de utilizare practicate astăzi, de la apa rece, caldă, alternativă, până la apa fier­binte și la aburi. Care toate sti­mulează organismul, fie că este vorba de spălături, je­turi, dușuri, băi parțiale, comprese sau împa­chetări.
Ceva ce n-ar trebui să lip­sească este jetul de apă pentru fru­musețea feței, la sfârșitul dușului zilnic. Care se face în felul ur­mător: temperatura apei trebuie să fie plăcută, între călduță și rece. Începeți de la tâmpla dreaptă, treceți jetul de apă de-a lungul frunții, până la tâm­pla stângă și reveniți de unde ați plecat. Lăsați, apoi, să curgă trei "linii ver­ticale" de apă peste jumătatea dreaptă a feței și pe urmă peste cea stângă. După care, duceți jetul de apă de trei ori împrejurul feței. Iar în final, tam­ponați-vă fața cu un prosop.
Când spun că "terapia Kneipp" nu înseamnă doar apă rece, mă gândesc la efectul de energizare care apare pe loc. Simți, pur și simplu, cum binele îți pătrunde în corp, cum intră în tine o putere pe care nu o aveai până atunci. Efectul medicamentelor apare greu și târziu. Apa turnată pe trup îți dă o senzație imediată de sănătate, plus conștiința că îți poți fi singur de folos. Începi să-ți cunoști trupul și să ți-l stăpânești. Înveți să-i faci bine și să-i fii de folos. Nu sunt filosof, dar cred că această componentă "spirituală", să-i zicem (convorbirea cu trupul tău), este cu mult mai pu­ternică decât efectul medica­mentelor. Îți dă încredere. Te face optimist. Începi să crezi cu ade­vărat că, acolo sus, cineva te iu­bește, do­vedindu-ți că sănătatea se află în trupul tău, tot acolo unde se află și boala. Ajut-o să învingă. Te­rapia cu apă este doar una dintre nenumăratele mijloace pe care le avem la îndemână pen­tru a ne putea vindeca simplu, frumos și curat.

MARIA MOCEANU, dr. pens. - loc. Turcheș, jud. Brașov