"Căpitanul" Iohannis

Ciprian Rus
"Captain Obvious" e apelativul adre­sat, în lumea vorbitorilor de en­gleză, celor care spun în gura mare lu­cruri pe care le vede și le știe toată lu­mea.

Eticheta aceasta, de "Căpitan al Evi­­denței" i s-a pus și pre­ședintelui Klaus Iohannis, în mo­mentul în care a ieșit și a ce­rut public demisia Vio­ricăi Dăncilă din func­ția de pre­mier, pe motiv că "nu face față poziției de prim-ministru și trans­formă Gu­ver­nul într-o vulnerabilitate". În context, apelativul de "căpitan" din ex­presia englezească e încă și mai subtil, căci face și mai directă referința la cum ar fi procedat (dacă mai era la Cotro­ceni) Traian Băsescu, dacă i s-ar fi pus pe masă de către coaliția ma­joritară în Par­lament, o propunere de premier pre­cum cea a Vioricăi Dăncilă. Nu e deloc greu să ne imaginăm circul care ar fi urmat... Fidel stilului pe care l-a propus în mo­mentul candidaturii sale pentru cea mai înaltă funcție în stat, Klaus Iohannis nu a forțat limitele proce­durale pentru a pune bețe în roate PSD-ului. I-a ac­cep­tat și pe Sorin Grin­­dea­nu, și pe Mihai Tudose, iar, final­mente, și pe Viorica Dăncilă, rezu­mându-se să le atragă atenția să-și facă bine treaba pentru care partidul lor a fost votat de oameni. Nu puțini i-au atras atenția președintelui că propu­ne­rile de premier sunt făcute nu pe cri­te­riul valorii pro­fesionale, ci sunt capricii ale unui pre­ședinte de partid obsedat să nu piardă puterea și să își rezolve, prin interpuși, problemele personale, cu justiția și nu numai. Con­flic­­tele apărute între Grin­deanu, Tudose, pe de o parte, și Liviu Dragnea, pe de altă parte, i-au dat, într-un fel, dreptate președintelui. În cazul Vioricăi Dăncilă, evidența spu­nea, însă, din capul locului, că fosta parlamentară de la Bruxelles nu are calitățile necesare funcției de prim-ministru. În lipsă de argumente forte, cum s-a întâmplat în cazul lui Sevil Shhaideh, Iohannis a decis să îi dea Vio­ricăi Dăncilă șansa de a demonstra că lumea se înșeală în pri­vința ei. Până la urmă, cu bună credință și ajutat de o echipă competentă, orice manager poa­te face minuni. Nu a fost și cazul doam­nei prim-ministru. Seriei inter­mi­na­­bile de gafe de comunicare și de citire de pe foile gata scrise de alții, gafe fără pre­ce­dent în istoria guver­nă­rilor din Ro­mânia, i s-au adăugat, final­mente, ini­țiative pe de o parte necons­ti­tuțio­nale, pe de altă parte periculoase, pre­cum decizia de mutare a Ambasadei Ro­mâniei din Israel, peste capul pre­ședintelui și în dezacord total cu țările membre ale Uniunii Europene. Chiar dacă tardivă, chiar dacă motivată - spun unii - de calcule politice proprii, juste­țea atitudinii președintelui Iohannis nu poate fi pusă la îndoială. Avem atâtea dovezi despre cât de mult rău poate face incompetența! Iar grav aici nu e că pre­șe­dintele a reacționat prea târziu, grav e că liderul PSD, Liviu Dragnea, con­ti­nuă să se joace de-a guvernarea cu oameni nepotriviți exigențelor de înalți demnitari. Președintele pare, însă, ener­gizat: la numai câteva zile de la ieșirea îm­po­triva premierului, Iohannis a atacat dur, marți, legile justiției, pe care le-a tri­mis spre examinare și la Curtea Cons­ti­tu­țională, și la Comisia de la Veneția. În sfârșit, președintele pare să fi schim­bat pălăria de soare a nesfârșitelor va­canțe la mare, cu șapca de căpitan.