NICU ALIFANTIS - "Nu poți să fii genial între ora șapte și douăsprezece. Harul nu poate fi programat"

Ines Hristea
Un gest de alint

- S-au împlinit doi ani de când am anunțat în "Formula AS" apariția cărții tale de poeme, portrete și povestiri, "FaceCarte", și iată că recidivezi literar, publicând un nou volum: "45 poeme la întâmplare". Ce te-a mânat din nou în lupta cu scrisul? Mai ales că în ziua de azi po­ezia a pierdut, și ea, competiția cu internetul.

- Fiind de-atâta vreme consumator de poezie, bântuind prin lumea asta, a versului, folosin­du-mă de poezie în muzica mea și rămânând fidel poeziei de foarte bună calitate, probabil că în mine a fost să fie câteodată și aple­carea spre vers. Deși eu nu mă prea con­sider poet. De-asta nici nu prea cânt pe ver­surile mele - cred că am, cu totul, vreo cinci cân­tece pe care le-am făcut pe textele mele. În rest, prefer poezia altora, din foarte multe motive: întâi, că îmi place, apoi, pentru că atunci când e bună, tre­buie să fie adusă la cunoștința publi­cului, spre bucuria tuturor, iar strict pro­fesional, cred că poezia are o muzică interioară și un ritm interior care, odată găsite, pot face un mariaj foarte bun cu muzica... Așadar, din toate aceste mo­tive, am preferat să rămân fidel poeziei românești și uni­ver­sale, contemporane sau clasice, dar me­reu de foarte bună calitate. Am de­venit un slujitor umil și conștiincios al poe­mului pus pe muzică și mă bucur că nu mi-a luat Dumnezeu mințile să m-apuc să cânt pe versurile mele! (râde) Totuși, au fost tot felul de oameni care m-au încurajat și, uneori, mai scriu și eu. Totul a început cu de­butul meu literar - hai să-i spunem așa, ca să mă alint puțin -, cu cartea "Scrisori nedes­făcute", pe care mi-a scos-o Valentin Nicolau, într-un mo­ment de cumpănă al existenței mele, fiind un gest extrem de frumos, de prietenesc și de încurajare, pentru a merge mai departe în acea perioadă. Apoi au fost diverși poeți cu care m-am inter­sectat și care mi-au zis "da, nu e rău, se poate"... Am prins curaj și, uite-așa, din când în când, am mai scris câte una-alta. A mai fost și nebunia asta cu Facebook-ul, care m-a luat pe sus, în sensul că am făcut din el un instrument foarte bun de pro­­movare și de conectare la oamenii care con­sumă Alifantis, și-atunci am zis că merită mai mult decât o simplă informație ba­nală, scrisă așa, pe repede-nainte. Ca atare, pos­tările au început să capete o altă față. La un mo­ment dat, niște pri­eteni m-au sfătuit să adun scri­i­turile astea în ceva și așa s-a născut "FaceCarte" - în care m-am răs­fățat, și din poezii am dat și-n portrete și-n poves­tiri -, iar anul ăsta, fiind anul în care aniversez 45 de ani prin scenă, m-am gândit să mai aduc la un loc niște versuri mai vechi și mai noi, și-am scos cartea asta, "45 poeme la în­tâmplare". Sur­pri­za mare și frumoasă și plăcută a fost aceea că, vrând un alt tip de co­pertă decât cea cu poza lui Alifantis - eu, unul, m-am plictisit de imaginea lui! (râde) -, mi-am amintit de arhitectul Răzvan Lus­cov și de tatăl lui, Virgil Luscov, mi­nunatul sce­nograf cu care am fost coleg la Teatrul Mic, așa că l-am contactat pe Răzvan și, de unde eu l-am rugat să-mi facă doar o copertă mai altfel, el s-a apucat și mi-a făcut nu numai co­per­ta, dar mi-a ilustrat și poeziile! Bref, cam asta-i istoria! În continuare sunt timid și - repet - nu spun despre mine că aș fi poet. A fi poet în­seam­nă cu totul altceva și nu pot să mă bag în biblio­tecă alături de poeții ade­­­vărați, de aceia pe care eu îi con­sider re­pere. Hai să spunem că volu­mul ăsta e un gest de alint, un "să mai fac și-așa ceva". Interesant este că mi-e foarte greu să mai cânt poemele astea. În clipa în care ele se întâmplă, probabil că descărcarea e deja com­pletă și nu mai în­cape nimic alt­ceva. Nu mă mai re­gă­sesc prin­tre ele și din punct de vedere mu­zical. Ceea ce nici mă­car nu e foarte rău!

- O fi cartea ta un gest de alint, dar ca să ajungă la cititori, are nevoie de pro­mo­vare.

- Cartea există deja în librării, dar, sigur, bântui și eu cu ea prin lumea târ­gurilor de carte, în calitate de făcător de cuvinte. Lumea asta mie nu-mi era prea apropiată, prin urmare, am parte de o experiență nouă. Mai ales la vârsta la care am ajuns și luând în considerare lucrurile cu care mă ocup, cred că e un alt fel de exercițiu al minții, un exercițiu bine­venit.

- Cândva, imaginea poetului era legată de "turnul de fildeș". Artistul avea nevoie de izo­lare ca să se poată inspira. S-a schimbat ceva între timp? Ori ți-ai făcut și tu rost de-un turn în care să te ascunzi?

- În esență, și ieri, și azi, izolarea ține de o întâl­nire pe care artistul și-o dorește cu sine însuși, alta decât aia zilnică, banală, rutinată. Dar nu e nevoie neapărat de un turn. Nevoia de a fi tu cu tine se poate întâmpla și-ntr-o cameră, și-ntr-o plimbare pe stradă, la o oră când poate e mai puțină aglomerație, și-ntr-o evadare din cotidianul orășenesc. Întâlnirea cu tine însuți poate să dea multe rezultate bune, pentru că ajungi să te cunoști mai bine, ajungi să înțelegi niște lucruri pe care le-ai făcut sau pe care ai vrea să le faci, pentru că te împrietenești mai mult cu tine. La mine, poate că e mai simplu, dată fiind zodia în care m-am născut: Gemeni. Probabil că Gemenii din mine își dau mai des întâlnire, stau de vorbă mai lesne, cunoscându-se deja destul de bine, mai pun la cale una-alta... Cert e că nu există un moment anume din zi sau din noapte, când poți să fii mai artist decât în alt moment. Cred că inspirația - să zicem - se întâmplă pen­tru că trebuie să se întâmple și se întâmplă când e bine să se întâmple. Nu poți să-ți propui să fii genial mâine, între 7:00 și 12:00. Harul nu poate fi programat, nici exersat, nici educat!

- Harul, nu, dar liniștea, da. De fapt, cum te ocrotești de furia și de zgomotul lumii ca să poți visa mai departe, să scrii, să compui? Ai aruncat pe fereastră televizorul, ai renunțat la computer, ai program fix de familie și de prie­teni?

- Eu mă străduiesc să detașez artistul de om. Îl las pe om să se ocupe de familie, de ceea ce-l înconjoară strict și-l face să trăiască în cotidianul nebunesc de astăzi, iar pe artist nu-l "deranjez" cu chestiuni din astea. Am avut, de exemplu, o experiență extraordinară, în 2002, când am făcut un album: "Neuitatele femei". Fetele me­le erau mult mai mici și fiecare as­culta, în ca­me­ra ei, câte-o mu­zică, eu a­veam televizorul por­nit, ca să nu as­cult muzicile lor, în calculator mer­gea o altă mu­­zi­că, și în va­car­mul ăs­ta, eu stă­team cu chi­tara în bra­țe. Așa mi-am fă­cut cân­tecele pen­­­tru al­bum. Era li­te­ral­­mente ca la ba­lamuc! Cu toa­te astea, "Ne­ui­tatele fe­mei" a ie­șit nu rău, ci bine: majoritatea pieselor respective au plăcut foarte mult. Deci - vezi! - chestia asta cu inspirația și cu creația e foarte nuanțată... nu e o treabă ela­bo­rată, cu bețigașe parfumate, ca­re-ți induc o anu­me stare... Aiurea! Nici vorbă de-așa ceva, în realitate! Dacă e să-ți vină inspi­rația și să scrii, să compui etc., atunci se-ntâm­plă, dacă nu e, poți să aprinzi o pă­dure de be­țigașe parfu­mate și tot de­geaba. Pro­cesul meu creativ fluc­tu­ează rău de tot, nu e bătut în cuie și legat de o anu­me sta­re sau context. În orice caz, nu mă-nchid în cameră și nici nu mă duc la vreo ca­bană, unde să fac pe crea­torul. Mai ales că am avut șansa asta extraor­di­nară, dată de Dumnezeu, să-mi fac mereu cântecele foarte ușor. Pentru mine, lucrurile care vin din prima, ca o răsuflare fi­reas­că, lu­cru­rile care se nasc lejer în­seamnă că sunt ceea ce tre­buie și le păstrez. Și chiar și așa, dacă lucrul respectiv n-are o finalitate evidentă, renunț la el: au fost melodii care mi-au venit lejer, până la un punct, îmi plăcea ce se arătau a fi, dar fi­nalul lor se lăsa așteptat, deci pierduseră leje­ritatea, și-atunci le-am aruncat cu totul la coș. Încăr­cătura pe care o ai atunci când îți vine o melodie e irepetabilă și nu trebuie insistat la porți închise. Am zile când nu mă ating de chitară, zile când mă ating de chitară, dar îmi fac doar exer­cițiul de mână, și alte zile când în­cep să apară idei, să se nască melodii... Pe de altă parte, apro­po de fă­cutul ușor al cânte­celor, eu aproa­pe în­tot­dea­una plec de la text, nu de la mu­zică. Foarte rar mi s-a în­tâmplat să-mi vină o temă pe care s-o con­sider genială, să zic că ăla e un vii­tor cântec și s-o pornesc la drum așa. Și o singură dată mi s-a întâmplat să scriu și muzica, și ver­su­rile, în același timp: în 2016, se apropia nunta fetei mele celei mici, a Natașei, și am vrut să-i fac un cân­tec. Așa s-a născut "Cân­­tec pentru Prin­țese", o experiență nouă pentru mine. Probabil că fiecare vârstă vine cu ex­pe­rien­țele ei. N-am făcut chestia asta în tine­re­țe, uite c-a venit acum momentul. (râde)

Ambalajul e una, sufletul, alta

- Cu atâtea muzici și poezii, mai ai timp să arunci o privire și dincolo de fereastră, spre lu­mea nebună de azi? O bagi în seamă sau te-ai extras din ea?

- Mie nu mi se pare că-i o lume nebună. Pur și simplu, asta-i lumea anului în care trăim, a pe­rioadei ăsteia. Dacă nu te adaptezi, ai o proble­mă! Eu m-am adaptat. Mie îmi place foarte tare să trăiesc astăzi. E adevărat că mă alimentez foar­te mult din trecut, dar trăiesc neapărat astăzi. Când mai aud și oameni care spun "pe vremea mea", îmi vine să urlu. OK, a fost într-un fel pe vre­mea ta, da' hai să vedem cum e și pe vremea asta, când stăm de vorbă. Eu nu cred că lumea pre­zen­tului e nebună. Ea este cum este. Sigur, exis­tă un alt ritm de viață, o altă men­ta­litate, o altă infor­ma­ție, internet-ul care s-a abătut pes­te oa­meni, dar trebuie să te adaptezi. Da­că nu ești în pas cu internetu', cu rit­mul pe ca­re viața îl im­pu­ne as­tăzi, cu zi­ua care s-a scurtat, cu ora care e din ce în ce mai mi­că, ba și cu noaptea, care nici ea nu mai e la fel de lun­gă, riști să cla­chezi, riști să rămâi în­chis­tat "în vremea ta" și să nu mai în­țe­legi mer­sul lu­cru­rilor. Și-apoi, expre­sia as­ta, "pe vremea mea", e va­labilă și ca refe­ri­re la timpul pre­zent, că și azi tră­im și e vre­mea noastră.

- N-aș încheia interviul înainte să-ți cer rețeta formei maxime pe care o afișezi de când te cunosc. Înainte să pornim reportofonul mi-ai spus chiar că sufletește te simți în conti­nuare adolescent... Cum așa?

- Eu m-am simțit în armonie cu mine însumi la toate vârstele. Așa cum ți-am spus, îmi place să trăiesc momentul, clipa de acum. În ceea ce-l privește pe adolescentul din interior, el face bine ce face, în sensul că vine cu acel plus de energie care com­­pensează ceea ce vârsta biologică mai ate­nuează. Că - nah! - mai iei o pilulă dimineața, mai iei vreo zece seara... (râde) Ritmul biologic e unul, ritmul sufletesc e altul, important e să le aduci la un numitor comun, că așa iese o medie benefică.

- Trecerea timpului, avansarea în vârstă cum le percepi?

- Strict la nivel de ambalaj! Care mai scârțâie și-l mai ungi, căruia i se mai strică o piesă și-l mai dregi... Ambalajul e una, su­­fletul e cu totul și cu totul alta.

- Privești, deci, spre vi­i­­tor cu seninătate?

- Absolut! Ăsta este cu­vântul. Da! Cu seni­nă­tate! Cerul senin face foarte bine la suflet. Sigur, uneori poate să mai apară un no­rișor, să mai dea cu un tunet, dar ele­mentele astea nu tre­buie pri­vite ca drame, ci, pur și sim­plu, ca niște com­ple­tări ne­cesare ale tablo­ului care abia atunci poate fi pus pe perete.