Mersul prin apă

Redactia
- Scoateți-vă pantofii și redescoperiți bucuria de a merge pe malul mării. Pe lângă sentimentul de bine și de libertate totală, masajul pe care apa îl exercită asupra musculaturii și epidermei are un efect tonic și relaxant -

Mersul prin apă până la genunchi

Oricine se plimbă pe malul mării, prin apă până la glezne, la genunchi sau la coapse, profitând cu bucu­rie de jocul cu valurile sau alergând prin spu­mele argintii, fa­ce, fără să știe, "aquaterapie". Foarte în vogă la înce­pu­tul secolului trecut, această metodă (pusă la punct de școala higienistă germană) are drept scop să facă o per­soană conștientă de poten­țialul său fizic și psihic, folo­sind drept etalon de mă­sură... marea. Mersul prin apă este un regulator ex­cep­țional al tensiunilor emoționale, ner­­voase și fi­zice. În plus, mișcarea de învăluire exer­ci­tată de apă le permite gleznelor să "scape" de o parte a greu­tății cor­pului, ceea ce ușurează imediat durerile arti­culare. Încă un avantaj: rezistența ușoară pe care o opu­­ne apa la acest nivel relansează circulația sân­gelui și ușu­rea­ză senzația de "picioare grele". Când apa ajunge la înăl­țimea genunchilor, putem alege două feluri de mers:
* Scoateți picioarele afară din apă, imitând mer­sul berzei. Este o mișcare ideală pentru arti­culațiile înțepe­nite.
* "Târâți-vă" picioarele prin apă, încercând să-i în­frângeți rezistența. Va crește forța de masaj exercitată de apă, circulația va fi dinamizată și va elibera grăsimile și rezervele de apă din țesuturi.

Mersul prin apă până la coapse

Cu cât ne cufundăm mai mult în apă, mersul se com­plică, pentru că suprafața corpului care se opune rezisten­ței apei este mai mare. Și în cazul aces­ta, pot fi alese două feluri de exer­ciții:
* Rezistați valurilor care vă desta­bi­li­zează. Este ideal pentru tulburările de cir­culație. Limfă blocată, retur ve­nos di­ficil, picioare grele, toate se simt ușu­ra­te rapid. Mișcarea apei face ofi­ciul de dre­naj lim­fatic mecanic, iar pre­siunea ei to­­ni­fică pielea și amelio­rează aspectul adi­pos.
* Mersul prin apă este mult mai dificil decât statul pe loc și se trans­for­­mă în acti­vitate tonică. Sunt antre­nate con­co­mitent toate grupele de mușchi, dar fără obo­seala resimțită în sala de gimnastică. Alternați mersul prin apă, înainte și înapoi, sau miș­cați-vă, pur și simplu, picioarele pe rând, înainte și îna­poi. Se întăresc mușchii din inte­rio­rul coap­selor, care sunt foarte rar soli­citați.
După o oră de mers prin apă, veți ieși din mare complet regenerați, în plus, cu o senzație de ușurare minu­nată.


Mersul prin apă până la umeri
Este un program complex de miș­cări, care an­tre­nea­ză întregul corp. Ideal pen­tru cei care vor să slă­bească și să do­bân­­dească în scurtă vreme o siluetă de vis.

* Încercați să mergeți prin apă cu pași cât mai mari, miș­cându-vă con­co­­mi­tent și brațele. Durata: circa 5 mi­nu­te.
* Fugiți pe loc, mișcând cât mai pu­­ter­nic bra­țele și picioarele. E greu, fi­ind­că apa opune re­zis­tență, dar nu există mușchi care să nu rămână nean­trenat. Du­ra­ta: 3 minute.

Aqua-stretching

* Stretching pentru pi­cioa­re: un braț se ține întins peste su­prafața apei, în vre­me ce celălalt apucă glezna pi­­cio­rului opus. Trageți talpa către șe­zut, apoi mișcați piciorul înainte și înapoi, așa îndoit. Se fac câte 10 miș­cări cu fiecare pi­cior.
* Stretching pentru gât și umeri: prin­­deți-vă brațele pe după spate apu­când una din încheieturile palmei, cu de­getele. Împingeți cât puteți de tare bra­țele lateral, în vreme ce capul se în­clină în partea cea­lal­tă. Schimbați mâi­nile. Re­petați de 10 ori.