Cum gândesc investitorii. Și cum nu gândesc guvernanții

Ciprian Rus
La cum arată situația "la zi" în Banat și în Transilvania, în cel mult patru ani, câteva dintre cele mai importante orașe din țară vor fi definitiv conectate între ele prin autostrăzi și, mai mult, vor fi co­nec­tate, deopotrivă, la Occident.

Când vor fi gata bucățile De­va - Lugoj și Sebeș - Tur­da, Sibiul, Alba Iulia și Clujul vor avea și ele acces spre Ungaria. Legate între ele cu Timișoara și Aradul, vor constitui un nucleu dur, din perspectiva ofertei pentru investitorii români și străini. Sunt și loturi unde lucrările merg împot­molit, dar ori­zontul e clar: Ardealul se aliniază, din punc­tul de vedere al infra­struc­turii, la Occident. Nu mai vorbim de lucrările de mo­dernizare la calea ferată, care, când vor fi și ele gata, vor oferi o alter­nativă dinspre Brașov spre Europa...
Dacă în Transilvania lucrurile au - nu doar orizont, ci și o realitate palpabilă, des­pre alte proiecte nu se poate spune acest lucru. Francezii cer de ani de zile o autostradă care să scoată mai rapid Da­ciile spre Occident, dar nu se întâmplă ni­mic în sud. Despre autostrada peste Valea Oltului, nu are rost să vorbim! Iar despre cum stau lucrurile în biata Moldovă, am avut ocazia să aflu vorbind cu oamenii veniți de la Iași să ceară la Guvern în­ce­perea unor lucrări de infrastructură majoră în zonă. Din nefericire, perspec­tiva cea mai dureroasă pe care ne-o oferă anul centenarului este aceea a rupturii dintre regiunile istorice, o ruptură care are toate datele să se accentueze, dacă gu­vernanții nu vor pune accent pe inves­tiții și pe atra­gerea de fonduri europene pentru infra­struc­tură.
"Camioanele încărcate greu trec Car­­pații. De aceea, ne concentrăm pe ves­tul țării. Luăm în calcul pentru inves­tiții și celelalte zone, însă nu avem dru­muri. Această problemă generează o de­balansare economică a țării", explica, zilele acestea, Mihai Boldijar, repre­zen­tantul "Bosch" în România, pentru "Zia­rul Financiar". Un camion poate avea ne­voie și de trei zile și jumătate pentru un drum dus-întors de la Piatra Neamț la Arad, din cauza drumurilor aglomerate care traversează Carpații Orientali! Toc­mai de aceea, cea mai recentă investiție a firmei "Bosch", o fabrică de mașini de spă­lat, a fost plasată la Simeria, pe malul Mu­reșului, care a câștigat "finala" cu Făgărașul, pentru că se află pe un nod de cale ferată electrificată (în Făgăraș se ajun­ge numai cu locomotive Diesel), iar cei 200 de kilometri în plus trebuie traver­sați pe un drum național, cu o singură bandă pe sens, pe când autostrada spre Vest va ajunge la Simeria în câțiva ani.
Așa gândesc investitorii. Iar în timp ce investitorii gândesc așa, guvernanții nu gân­desc deloc. O recunoaște chiar co­mi­sarul european Corina Crețu, om al PSD-ului, care a ajuns să se roage de cei din gu­vern ca să-i poată ajuta cumva. "Din păcate, nu au fost transmise la Comisia Eu­­ro­peană proiecte majore de transport pentru Moldova. Așteptăm și suntem dis­puși să finanțăm, dar este decizia auto­rităților naționale dacă vor depune aceste proiecte. Deocamdată, nu am primit pro­iecte majore pentru Moldova"...