Moldova cere autostrăzi - "Răbdarea noastră s-a terminat!"

Ciprian Rus
Sute de mașini au luat parte, sâmbăta trecută, la cel mai mare și mai întins marș motorizat din istoria recentă a României

27 de ani a răbdat Moldova. 27 de ani a fost dusă cu zăhărelul, i s-au promis câte în lună și în stele, căci avea un potențial electoral numai bun de amăgit, dar de primit nu a primit mai nimic. În vreme ce Bucureștiul e în topurile bunăstării, cu un produs intern brut comparabil cu cel al unor regiuni importante ale occidentului, în timp ce Ardealul și-a luat zborul, fiind tot mai conectat la mediul de afaceri european, județele Moldovei rămân mereu în statistici printre cele mai sărace zone din UE. 27 de ani a răbdat Moldova, dar acum paharul s-a umplut. Tot mai vocali în ultima vreme, moldovenii au început, în ultimul an, să se adune în organizații civice și să puncteze cât se poate de direct in­te­resele și nevoile oamenilor din zonă. Iar prima ma­re nemulțumire a Moldovei este că nu are, în 2018, la mai bine de un deceniu de la aderarea la UE și la 100 de ani de la întregirea României, nici măcar un kilometru de autostradă care să-i înlesnească co­mu­nicarea cu Bucu­reștiul și, mai ales, cu Ardealul, iar de acolo cu Eu­ro­pa. Nu puțini au fost, în acești 27 de ani, ma­rii investitori care au căutat mâna de lucru ieftină și o­nes­tă a moldo­venilor. Dar toți s-au dat bă­tuți în planurile lor de lip­sa unei infra­structuri cores­pun­ză­toare. Toc­mai de a­ceea, mol­dovenii au hotărât să își con­centreze ac­ți­u­­nile e­xact în di­rec­ția re­zolvării proble­melor de infra­struc­tură. Au scris scri­sori peste scrisori către mi­niș­trii Trans­porturilor, au făcut petiții peste petiții, i-au strâns la un loc pe toți poli­ti­cienii de seamă din Moldova, iar când au văzut că li se răs­punde tot cu po­­vești, au ieșit în stra­­dă. Sute de ma­șini au luat parte, sâmbăta tre­cută, la cel mare și mai întins marș motorizat din istoria recentă a Ro­mâ­niei. Peste 300 de camioane, furgonete, auto­tu­risme, motociclete au participat la acest act de con­știentizare a autorităților, coloana întinzându-se, deseori, pe o lungime de peste 5 ki­lo­metri!

Șicane din partea autorităților

Oamenii s-au trezit cu noaptea în cap la Boto­șani și Iași și au pornit pe un drum de 500 de kilo­metri, de-a lungul căruia li s-au alăturat alte zeci de mașini din întreaga Moldovă. Nu s-au oprit până în Piața Victoriei din București, unde jandarmii le-au tăiat calea, înainte de Muzeul Țăranului Român, cu camioane militare puse de-a curmezișul. "Mai ma­re bătaie de joc nu s-a pomenit! Ce, noi, mol­do­venii, suntem cetă­țeni de mâna a doua? De ce nu avem voie să in­trăm în Piața Vic­toriei și să ne stri­găm, civilizat, nemulțumirile?", spu­ne, roșu de furie, unul dintre șoferii din primele rânduri. Sunt zeci de oameni revoltați, în frunte cu două moldovence hotărâte, care îi ocărăsc, prin portavoce, pe "negociatorii" Poliției și Jandar­me­riei. "Am fost în permanență șicanați, pe tot tra­seul, de Poliție și de Jandarmerie. La Adjud, o co­loa­nă de camioane a fost «convinsă» să se întoarcă și să nu-și continue deplasarea. Pe măsură ce ne apro­piam de București, densitatea forțelor de or­dine creștea vizibil. În zona Voluntari, am fost opriți și identificați de către Jandarmerie, ni s-au luat și numerele de înregistrare ale autoturismelor. Capitala arăta ca un oraș pregătit pentru o invazie terestră iminentă. Nu am văzut atâtea organe de siguranță publică niciodată!", povestește un alt protestatar. "Ni s-a spus că nu putem protesta în Piața Victoriei, că e, la aceeași oră, un miting al taximetriștilor. Iată, am ajuns aici și nu e roată de taximetrist în piață. Chiar așa, să fim mințiți în halul ăsta? Toate șicanele acestea nesimțite ne dau și mai multă dreptate în protestul nostru. Nu fac decât să ne demons­tre­ze cât de puțin preț pun pe noi, cei din Guvern. Nici nu vreau să vă spun în ce fel ni se răs­punde de la Ministerul Trans­por­tu­rilor, te ia râ­sul. Ăștia chiar ne cred proști! Dar vor ve­dea ei, că noi nu ne oprim aici. Vom bloca dru­murile prin țară, dacă altfel nu se poa­te!", spune un tânăr re­vol­tat.
Într-un final, du­pă ce au ținut mai bine de oră, în soare, sute de ma­șini și sute de oa­meni porniți de la prima oră din nor­dul Mol­do­vei, autori­tă­țile au "bi­nevoit" să-i lase pe șo­ferii mol­doveni și pe sus­­ți­nătorii lor să treacă prin Piața Victoriei, dar repede, și fără să o­prească nici o se­cun­dă, bine escortați de Po­liție... Moldo­ve­nii pro­mit, însă, să nu lase lu­cru­rile așa. Vor reveni cât de curând, cu și mai multe mașini, cu și mai mul­­tă hotărâre, cu și mai mare furie: "Până nu în­­cep construcțiile de autostrăzi, nu vor mai avea de­loc liniște în Moldova. Le pregătim multe sur­pri­ze!".

*

"Vrem să fim legați de Europa!"

Protestul din București a fost organizat de aso­ciațiile civice "Împreună pentru A8" și "Moldova vrea Autostradă" și își propune să forțeze Guvernul și Ministerul Transporturilor să pună în practică "Masterplanul General de Transport al României", asumat și semnat, cu termene clare și deja de mult depășite, pentru construirea autostrăzii către Eu­ro­pa - autostrada A8, Iași - Târgu Mureș, și a au­to­stră­zii Nord-Sud A7, pe ruta Ploiești - Su­ceava. Au­tostrada A8 Iași - Târgu Mureș este de im­por­tanță vitală pentru regiunea Moldovei, urmând să facă legătura cu Europa, și să permită investițiilor străine să treacă Munții Carpați, și mărfurilor din Moldova să ajungă mai rapid pe piața europeană. "Unde suntem acum? Nepăsarea, prostia și in­com­petența autorităților fac ca, deși s-a pornit un stu­diu de fezabilitate pentru A8 încă de acum 11 ani, lucrurile să stea, în anul Centenarului, fix ca acum 11 ani. Nu s-a mai mișcat absolut nimic! Dar ni­mic! Termenul de recepție asumat pentru A8 tre­buia sa fie 2019. Același lucru și pentru A7, Plo­iești-Suceava, pentru care nu s-a licitat nici măcar Studiul de Fezabilitate. Aici s-a stabilit recordul mondial de incompetență - licitația a fost amânată de 16 ori, în 6 ani! O mai mare batjocură pentru o re­­giune cu 5 milioane de cetățeni români nu s-a mai pomenit. Marșul nostru trebuie să-i facă să în­țe­leagă că răbdarea moldovenească s-a terminat. Nu mai acceptăm nicio amânare, am așteptat des­tul, inu­til și am fost păcăliți de promisiuni", se spu­ne în manifestul mișcării "Moldova vrea Autostradă".

Daniela Simionovici, Iași
"Își bat joc de noi"


"Suntem două grupuri civice care luptăm de multă vreme pentru construcția autostrăzilor A7 și A8. Vrem să ieșim din izolare! Dacă ați văzut pe sigla mișcării noastre, cele două autostrăzi, A7 și A8, formează o cruce simbolică pe harta Moldovei. Purtăm de ani de zile în spate această cruce. Ne-am săturat! Își bat joc de noi! Se folosesc de tot felul de prostii, de tot felul de minciuni. Ne-au blocat aici, nu ne lasă să intrăm cu mașinile în Piața Victoriei. Noi vrem să mergem cu mașinile, pentru că e marș motorizat, luptăm acum pentru autostrăzi, nu pentru pietoni. O să ajungem și la drumuri blocate, dacă altfel nu se poate. Nu suntem și noi români? Își bat joc de noi, ne insultă inteligența. Suntem cârpe? În septembrie am făcut primul marș motorizat, spre Târgu Mureș. Apoi am făcut tot felul de alte evenimente. Am încercat cu ușurelul, cu frumosul, am făcut un lanț uman la Iași. Pe 12 ianuarie, tot la Iași, i-am adunat la un loc pe toți politicienii. Am fost civilizați, am încercat cu frumosul, că suntem oameni deștepți, și acum suntem tratați în felul acesta?! E o rușine!".

Dorel Voroneanu, Sidney
"Toată Moldova fierbe!"


"Am venit direct din Australia, special pentru marș. Am venit de la Sidney, cu avionul, iar acum sunt aici, să lupt pentru autostrăzi, să lupt pentru Moldova! De la București m-am dus la Iași, iar de acolo am venit acum cu mașina. Sunt ieșean, am 64 de ani, m-am mutat la fiică-mea, în Australia, dar, pentru că am fost organizator și la primul marș, spre Târgu Mureș, mi-am zis că nu se poate să stau eu acolo liniștit, în timp ce țara mea arde. Toată Moldova fierbe! Bucureștiul și toată țara ne-au întâmpinat extrem de frumos, am primit îndemnuri și încurajări de peste tot. Vin cu un mesaj din partea românilor din Australia, unde foarte mulți își doresc să se întoarcă în țară, dar să aibă măcar un mi­ni­mum de condiții, măcar infrastructura, măcar dru­murile să fie puse la punct, ca să ne unim cu restul Europei. Nu se poate ca noi să rămânem în această mocirlă, mai jos decât toate celelalte țări. Bani sunt, constructori avem, forță de muncă avem. Câți bani am câștiga dacă am aveam niște autostrăzi, ca să vină investitorii în Moldova? Nu se mai poate așa! Voi fi aici de câte ori e nevoie, și nu voi fi niciodată singur, voi veni cu toată lumea de la Iași".