LUNIȚA

Cititor Formula AS
Era o vițelușă mică, cu ochii ca smoala, pe care noi, cei patru copii ai familiei, am botezat-o simplu: Lunița.

Era prietena noastră. Jucăria noastră însuflețită. O răsfă­țam, o duceam la păscut, iar ea creștea ca Făt-Frumos din poveste. Din puiul subțirel și fricos, s-a ridicat o vițea puternică și frumoasă care, la nici doi ani, ne-a dăruit primul ei vițeluș.
Anii au trecut, Lunița și cu noi am crescut împreună, nu ne-am dat seama când, rând pe rând, am părăsit casa părinților, plecând spre școli, în oraș. Singura care n-a plecat de acasă a fost Lunița, care ne tot trimitea prin diferiți me­sageri urdă și smântână, făcute din laptele ei... Dar timpul a în­ceput să apună. Cine s-o mai ducă la păscut pe Lunița? Unde sunt mâi­nile celor patru copii care o alintau? Așa se face că pă­rinții mei au ho­tărât s-o vân­dă, dar nu ori­unde și oricui, ci unui gos­podar care să-i ofere dacă nu dragostea cu care fusese obișnuită, măcar necesarul de hrană pe care-l avusese la noi. Așa a ajuns Lunița mult mai departe de casa părintească, la un gos­podar din același sat.
Anii au trecut... Noi am ter­minat școlile și ne-am an­gajat care unde... Numai des­pre Lunița nu mai știa nimeni nimic. Până într-o seară de toamnă târzie, când liniștea a fost sfărâmată de mugetul ei, la poarta casei părin­tești. Or fi năpădit-o adu­cerile aminte? Cine știe... Cum să nu pri­mești în curte un prieten drag, care te-a scos ani de-a rân­dul din atâtea nevoi? Stă­pâ­na casei a ieșit la poartă și șter­gându-și o la­crimă cu col­țul broboadei, a pri­mit-o pe Lu­nița în grajdul care i-a fost adăpost ani de-a rân­dul. Dar șede­rea ei a fost numai de-o noapte, pentru că Lunița nu mai era a noastră. A fost dusă la noii ei stăpâni.
Iarăși au trecut doi-trei ani... Minunea s-a întâmplat tot într-o toamnă târzie, când, pe-nserat, la poarta casei părintești s-a auzit un muget disperat. Cine putea să fie? Era Lunița. Obosită și abătută. Voia numai să se odih­nească. Și mai avea ceva de făcut: să mai aducă pe lume încă un vițel, pe care dorise să-l fete în adevărata ei casă, casa amintirilor sale, pli­ne de mângâieri. A doua zi di­mineață, în vechiul grajd, alături de mamă, mugea plângăcios un vițel... A venit stăpânul cu că­ruța și i-a luat acasă. De atunci, n-am mai auzit nimic de ea. Poate că nici nu mai există. Unde ești, Lunița? Mi-e dor de tine! Cât de­votament ai ascuns în inima ta! Oameni, luați aminte!

SOFIA P. - Focșani