Părintele CELESTIN FLORESCU - Schitul Bazna (jud. Sibiu): "Dacă-l ai pe Dumnezeu, reușești orice!"

Camelia Starcescu
- În stațiunea Bazna din județul Sibiu, s-a construit în anul 1939 o casă de odihnă și tratament pentru slujitorii și angajații bisericii. "Căminul preoților" a funcționat până în anul 1990, iar din 1996, casa a fost transformată în schit de maici. În anul 2010, au început lucrările de construcție a bisericii, sfințită cinci ani mai târziu, în ziua hramului "Nașterea Maicii Domnului". Duhovnic al locului este părintele Celestin, călugărit de la 14 ani -

Primele raze ale dimineții îmbrățișează bise­rica. Cu tot cu curtea înconjurătoare, pare rodul unui capriciu de om avut, ce-și va fi permis să-și înalțe, în curtea casei, un lăcaș sfânt. Stă în rând cu casele din sat, ultimele de pe străduța ce duce spre stațiunea de odinioară, Bazna, din județul Sibiu, renumită pentru sarea sa miraculoasă. Ușa de lemn masiv a bisericii e des­chisă, semn că se poate intra. Pășesc încet, să nu tulbur slujba de dimi­nea­ță. Înăun­tru, o maică înaltă și subțire citește, ușor cântat, din cărțile cele sfinte. În lumina ce trece jucăuș prin feres­tre, sfinții stau răbdători și o ascul­tă. Mă opresc lângă ușă și-ncep să-i privesc, pe rând, într-un fel de salut nerostit, ca pe niște cunoștințe vechi. "Gol am fost și M-ați îmbră­cat...", îmi vine brusc în minte, atât sunt de elegante culorile picturii mu­rale, atât de inspirat alăturate unele lângă altele. O haină de lu­mină și sfin­țenie. "La început a fost Cuvân­tul...", citește măicuța și, ca să nu uit cumva de ce mă aflu aici, exact atunci, pe ușa bisericii intră părintele Celestin Florescu. Ne-am dat întâlnire pentru un interviu. Aproape nu mai e loc de între­bările mele în povestea ce curge sin­gură. Povestea "înălțării" unui adolescent în rang de slujitor al lui Dumnezeu.

Cruda cale a călugăriei

- Sunt bucureștean și am crescut în biserică, la propriu, pentru că bunicul meu a fost preot timp de 65 de ani. A murit la 97 de ani, dar de pensionat, se pensionase abia pe la 80 și ceva de ani. Când am terminat clasa a VIII-a, abia se deschiseseră semina­riile monahale de la mânăstirile Căldărușani, Cer­nica și Pasărea. Era nevoie de o cultură a călugă­rilor, trebuia schimbată mentalitatea, iar Patriarhul Teoctist a vrut să le înființeze pentru cei care intrau în mânăstire și vroiau să rămână. Și foarte bine a făcut.

- Nu ați luat această decizie la o vârstă extrem de crudă? Aveați doar 14 ani.

- Ba da, a fost foarte crudă, dar a fost exclusiv decizia mea. Nu o discutasem cu ai mei, nici măcar cu bunicul, a fost o decizie de moment, fără să-mi dau prea bine seama ce urmează. Cunoșteam niște preoți care mi-au explicat, mi-au dat niște sfaturi foarte bune, ce să fac, ce să nu fac, le știu și azi și-mi sunt de folos, căci m-au pregătit oarecum pentru mânăstire. Am ales Mânăstirea Căldărușani. În anul II, am vrut să mă transfer la București. Bu­nicul fusese coleg de facultate cu Patriarhul Teoctist și s-a dus să-l roage să mă ajute. Dar Patriarhul a zis că e bine să rămân la Căldărușani. Și chiar s-a făcut școală acolo! În cinci ani de seminar, m-am format; trăiam aproape ca și călugării, adolescenți fiind, dar n-au rezistat cu toții: am intrat 40 și am ră­mas 17. Nu era pentru ori­cine. L-am avut diriginte pe părintele Damaschin Ște­fan. A fost puțin mai aspru, dar ne-a prins bine tuturor, el m-a educat ca preot. A­tunci, Mânăstirea Căl­­dăru­șani era o mâ­năstire grea, așa cum este și acum. Pe lângă învățătură, lucram la porumb, la grădină, la lemne, ori­unde era nevoie. Am știut și să învățăm, și să muncim, și să ne distrăm. Am avut profesori care ne-au lăsat ceva în suflet, iar faptul că am stat împreună ne-a făcut să fim o familie. Am văzut partea bună a lucrurilor și cred că asta e bine în viață. Venit într-o vizită, Patriarhul Teoctist ne-a spus: "Nu uitați de carte, dar nici de sapă, căci voi veți deveni preo­ții de mâine, stareții de mâi­ne, și trebuie să știți din toate". De atunci, întot­dea­una m-am rapor­tat la ceea ce am făcut în semi­nar. Se vede o diferență certă între preoții care vin din semi­nar și cei care vin direct din fa­cultate, care sar niște etape.

La Sâmbăta, alături de părintele Teofil

- Școala de la Căldărușani v-a îndemnat către că­lugărie?

- A fost greu la început, am vrut să rămân diacon mai mult timp. Dar la Techirghiol, unde mergeam în concedii cu părinții mei, Părintele Arsenie Pa­pacioc m-a întrebat ce gân­duri am. Mi-a spus că am două variante: una pe re­pede înainte și una cu răb­dare. Am ales-o pe pri­ma. Astfel, m-am călugărit destul de repede. La în­ceput, am încercat la o mâ­năstire din Teleorman. Era o mânăstire începătoare, or, un călugăr, dacă vrea să se formeze, nu are cum s-o facă într-o mâ­năs­tire începătoare. Aveam un ucenic care mergea de câțiva ani la Sâmbăta și mi-a zis să merg cu el. M-am dus cu el, în pelerinaj, am stat câteva zile și mi-a plăcut. Era sfârșitul lunii iulie, 2007. În 31 iu­lie, a murit Patriarhul Teoctist și am venit la Bu­cu­rești, la înmormân­tare. La întoarcere, am vorbit cu părin­tele stareț de la Sâmbăta și mi-a spus că, dacă pot și dacă cred de cu­viință, să vin, să stau o perioadă, să văd dacă mă acomodez. Am rămas opt ani ju­mătate.

- L-ați prins la Sâmbăta pe pă­rintele cel orb, Teofil?

- Da, și părintele Teofil Părăian a fost foarte bun cu mine. Rânduiala era ca, o dată pe săptămână, vinerea, după Sf. Liturghie, cei din obște să mergem la spo­vedit. Era postul Crăciunului. Pă­rintele Teofil știa de mine, auzise că-s acolo. Cum am intrat, m-a și dat afară, a cam strigat la mine. Am plecat nedu­merit. La fel s-a-ntâmplat și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară. Apoi, când m-am dus din nou, m-a luat în brațe și mi-a zis: "Bine ai venit!". Am luat încer­carea ca de la Dum­nezeu! După câteva luni, l-am condus din chi­lie până la bise­rică. Atunci l-am întrebat ce se în­tâm­plase de mă dăduse afară. Mi-a zis că a vrut să vadă dacă sunt hotărât cu adevărat să rămân la Sâmbăta, dacă sunt sau nu dispus să trec peste o încercare. "Dar văd că ai fost stăruitor", a zis. Asta a fost piatra mea de încercare, dacă îți dorești cu adevărat ceva, treci peste orice încercare.

- Cum ați ajuns de la Sâmbăta la Schitul Bazna?

- ÎPS Laurențiu m-a întrebat dacă nu vreau să vin aici ca preot slujitor. Am venit în 15 noiembrie 2015, atunci era stareță Maica Marina, care a plecat în 2016 în Moldova. Am rămas eu administrator și am încercat să îmbunătățesc și căminul preoțesc. E greu ca preoții ce vor să vină în stațiune, la trata­ment, să stea la un loc cu ceilalți. Aici e foarte multă liniște, doar spre toamnă, când vin cu bilete la tratament, atunci biserica e aproape plină. Mă bucur când oamenii îl caută pe Hristos. Mulțumim lui Dum­nezeu pentru ce avem, puțin sau mult, că sun­tem aici și avem o biserică frumoasă, iar de anul viitor, să și primim oamenii într-un cămin frumos. Facem tot ce ne stă în putere să-i putem ajuta.

Gustul amar al mierii

- Vă confruntați și dvs. cu lipsa de călugări, cum se întâmplă, de la o vreme, în mai toate mâ­năstirile din țară?

- Peste tot se simte lipsa de personal monahal și școlit. Călugăria e frumoasă din afară, se vede fru­mos, dar când trăiești și te lovești de niște ispite pen­­tru care nu ești pregătit și pe care nu le-ai anticipat, te sperii. E luptă mare ca să învingi. Dar te lași pe tine, îți lași năravul și lupți să te schimbi, să fii un alt om. Dacă vrei cu adevărat ceva, lași totul la o parte și te duci. Mulți vor să intre în călugărie, dar nu-și găsesc locul, nu știu de unde să înceapă. Dacă un călugăr nu prinde rădăcini și nu e devotat unei mânăstiri, nu e bine. Eu cred că sunt foarte puțini că­lu­gări care se dedică, într-adevăr, mânăstirii. Cei care vin doar în trecere, și sunt foarte mulți, vin, stau o perioadă, li se pare că trebuie să plece și plea­că de multe ori cu un gust amar. De ce?, nu știu. Poate pentru că nu sunt făcuți pentru așa ceva. Unii au încercat, au spus că vor altceva decât viața din lume, ceva pe care nu-l pot defini. Când mergi la mâ­năstire, trebuie să le accepți și pe cele bune, și pe cele rele, iar la o mânăstire trebuie să fie și rân­duială.

Ieșirea din labirint

- Din experiența dvs. de preot, către cine cre­deți că merge alegerea credincioșilor? Caută ei du­hovnici călugări, în detrimentul preoților mireni? Îi simt mai aproape de Dumnezeu?

- Nu cred că există asemenea deosebiri. Oame­nii caută preoții buni, fie ei mireni sau călugări. Cred că noi, preoții, avem acel de 70 de ori câte 7, care trebuie subliniat cu roșu undeva. Nu trebuie uitat că Dumnezeu este și bun, dar și drept, și nu lo­vește cu parul. Atinge doar unde ne doare mai tare și nu primim nici ajutor când vrem noi, ci atunci când Dumnezeu știe că avem nevoie de acel ajutor. Dacă l-am primi tot timpul și cum vrem noi, ni s-ar părea ceva normal și n-am mai face niciun efort pentru mântuire. De aceea, Dumnezeu, și în vre­mu­rile astea, ne încearcă prin fel și fel de ispite, de care omul poate nu-și dă seama. Dar dacă nu are alături ghidul, preotul duhovnic, nu se poate descurca și nu poate ieși din labirintul acesta al vieții. Iar noi asta încercăm să facem, să ajutăm oamenii. La biserică, la duhov­nic, oamenii vin să caute pa­cea, liniștea, iar dacă tu, ca duh, nu ai liniște, ești tulburat, nu ai de unde s-o îm­parți celor­lalți. Aici e marea proble­mă a vremurilor noas­tre. Suntem mereu prinși în tot felul de lu­cruri, ca preoți, ca și călugări, viețuim în­tr-o socie­tate care este așa cum este. Bună, rea, este a noastră, tre­buie să știm să ieșim din focul acesta al vieții și al încercă­rilor. Dacă tu nu-ți găsești pa­cea și liniștea sufletească, cum să le împărtășești celor­lalți? Omul, când vine, aș­teap­tă să găsească pe cineva ca­re-și des­chide brațele către el. Dar nu se întâmplă mereu așa. Și noi suntem oameni, și noi avem ispite, încer­cări, nu pu­tem să-i punem pe toți călu­gării în icoa­ne, atunci ce-am face cu sfinții? Încercăm doar să tindem spre sfințenie. Con­tează ca omul să vină cu sufle­tul deschis la spovedanie, dar să vină constant, nu o dată la câțiva ani. Doar așa se poate stabili o le­gătură sufletească profundă cu preotul.

- Bunicul dvs. a apucat să vă vadă slujind?

- Da, am slujit de câteva ori cu el. Bunica l-a întrebat apoi cum sunt și el a zis că sunt bine. "De nădejde", a zis.

- A existat, în timp, vreun semn anume care să vă confirme faptul că ați ales calea cea bună?

- Nu știu dacă a fost semn, dar... Cât timp am fost la seminar, la Mânăstirea Căldărușani, am avut ascultare să aprind zilnic lumânări la mormântul Mitropolitului Grigorie Dascălul, din pridvorul mâ­năstirii. Și, de câte ori aprindeam lumânări acolo, niciodată n-am vorbit cu el, ci doar spuneam în gând tot felul de rugăciuni. Apoi, după o vreme, l-am visat. Asta se întâmpla înainte să fie canonizat. Venea la mine, cu barba mare, cu cârja, exact cum vă­zusem c-a fost înmormântat, și mi-a întins o lu­mânare, spunându-mi: "Să mă pomenești!". După acest vis, am simțit o bucurie, cum n-am mai trăit niciodată. Cred că sfântul a încercat să-mi arate ceva, că nu întâm­plător sunt acolo. Mânăstirile Sâmbăta și Căldărușani sunt doi stâlpi care mă susțin și acum, când trec prin încercări. Slavă lui Dum­nezeu pentru toate! Nu cred că Dumnezeu ne dă, în viață, ceva ce nu putem duce până la capăt. Dacă ai credință în Dumnezeu și-L lași să lucreze și te lași în baza Lui și în mâinile Lui, n-ai cum să nu reușești. Dacă-L ai pe Dumnezeu, reușești orice în viață. Nu e ușor, dar nici imposibil. Numai prin ispite, prin suferințe și încercări, omul se poate mântui.