Simbolul vegetal al Iașiului: TEIUL - arborele sfânt

Redactia
La începutul lunii iunie, parcul Copou din Iași se încarcă cu un neegalat parfum, dulce și îmbătător, emanat, cu dărnicie, de bătrânul tei din aleea centrală, de existența căruia s-au legat multe clipe din viața nemurito­rului poet Eminescu și din istoria frământată a Iașiului.

Atrași de mireasma teiului în floare, mii și mii de tineri și vârstnici urcă dealul Copoului pentru a poposi pe aleile răcoroase ale parcului, la umbra tămăduitoare a arborelui ce stă de veghe de peste 200 ani, asigu­rând tihna și liniștea ieșenilor și a întregii Moldove.
Pelerinajul anual din Parcul Copou poate fi con­siderat ca un prețios omagiu adus din inimile tuturor românilor marelui și nefericitului Poet, cel care, în urmă cu 118 ani, tot într-o lună iunie, și-a găsit sfâr­șitul în groaznice chinuri sufletești și în mari dureri fizice.
La nașterea lui Eminescu, în anul 1850, teiul din Copou era deja un arbore falnic, în mijlocul unui codru de stejari care domina dealul din partea nordi­că a Iașiului. În acest imens codru, domni­torul fana­riot Matei Ghica a deschis, în secolul XVIII, o alee pentru a permite accesul la un foișor, amenajat ca loc de recreere, odihnă și distracție pentru înalta boieri­me. Pe latura din stânga a uliței Podu Verde, pavată cu trunchi de stejar, arhitectul Gheorghe Asachi a îngrădit, în jurul teiului secu­lar, un frumos parc, cea mai veche grădină publică din România, instalând, în apropiere, impunătorul "Obelisc cu lei" care dăi­nuie majestuos din timpul domnitorului Mihail Sturza și până în prezent.
Treptat, legendarul tei din Copou a devenit un simbol vegetal al Iașiului, un simbol al unei mis­tui­toare iubiri neîmplinite, o durere în­lănțuită, care amintește atât destinul tragic al celui mai mare poet al neamului românesc, cât și destinul unei istorii fră­mântate a poporului ce a dăinuit pe aces­te meleaguri. Nu greșim dacă spunem că teiul din Iași are un omolog, poate de aceeași vâr­stă, din­colo de Carpați, și anume "Gorunul lui Horia" de la Albac, situat în inima munților Apu­seni, cu aceeași semnificație de suflet pentru moți, dar și pentru toți românii ardeleni.
Ca arbore din covorul vegetal al țării, teiul poartă pecetea unui dar al Divinității, fiind consi­derat ca arborele sfânt al poporului român. Nu este întâm­plător că, în coroana teiului, Dumnezeu nu aruncă niciodată săgețile trăsnetelor. Este știut că țăranii, prinși pe câmp de ploile repezi de vară, aleargă să se adăpostească sub un tei singuratic, evitând alți arbori care ar atrage fulgerele.

Descriere

Teiul este un arbore cu talie înaltă (20-40 m), frunze mari, în formă de inimă, și flori alb-gălbui, pu­ternic parfumate. Când se desprind de pe ramuri, flo­rile cu bractee sunt purtate de vânt, imitând zba­terea în aer a unei aripi frânte. În țara noastră, teii sunt întâlniți ca arbori izolați, plantați în parcuri, ca pă­duri protejate, și pe marginea străzilor sau grupați în arborete pure (teișuri) sau în amestecuri cu ste­jarul.
Sunt diferențiate trei specii: teiul cu frunze mari (Tilia platyphyllos); teiul pucios - roșu (Tilia cor­data); teiul alb-argintiu (Tilia tomento­sa). Aceste specii înfloresc eșalonat; mai întâi T. platy­phyllos, urmează T. cordata iar după circa 10-14 zile înflorește T. tomentosa.

Conservare

Pentru a valorifica proprietățile lor tera­peu­tice, florile se recoltează împreună cu bracteele, se usucă la umbră și sunt folosite sub formă de infuzii, decocturi, tincturi, siropuri, gargare, in­halații, miere de tei sau băi generale (mai ales pentru copii), având efecte favorabile într-o multitudine de afecțiuni maladive.
Principalele proprietăți terapeutice care ridi­că valoarea medicinală a florilor de tei sunt: efec­tele neurosedative, întăritoare, emo­liente, ex­pec­to­rante, sudorifice, decon­gestive, spasmo­litice, hi­potensive și diafo­re­tice. Aceste proprie­tăți sunt datorate compo­ziției chimice a florilor în care predomină uleiuri eterice (îndeosebi far­nesol, care dă mirosul caracteristic), mucila­gii, saponozide, flavonoide, gume, taninuri, coline și vitamina C.
Lista acțiunilor specifice cuprinde domenii foarte diversificate, ceea ce face ca florile de tei să fie ne­lip­site din fiecare casă, pentru a fi utilizate atunci când survine o cât de mică dereglare în starea de să­nă­tate a membrilor familiei, de la copii până la bunici.
* În primul rând intră afecțiunile pulmonare, res­pectiv stările gripale, tuse cronică și convul­sivă, răceli, bronșite, astm bronșic, catar pulmo­nar, cu efect în eliminarea secrețiilor bronșice.
* Urmează afecțiunile sistemului nervos, cu stări de nervozitate, ten­siune psihică, isterie, obo­seală, emo­tivitate, depresie psihică cu an­xietate, agitație nocturnă, in­som­nii, amețeli, migrene, du­reri de cap până la alergii, prurit, epi­lepsie și boala Parkinson.
* Mămicile au constatat că la co­piii agre­sivi, ner­voși și bolnavi de insomnie, cel mai bun reme­diu constă dintr-o baie caldă, la 35-37°C, făcută timp de 15-20 minute, în care se toarnă 3 litri de infuzie cu 500 g flori uscate de tei.
* Pentru persoanele cu insomnii și hiperexcita­bi­litate nervoasă se aduc în dormitor câteva ramuri înflorite de tei sau se umple perna cu flori de tei, asi­gurându-se un somn liniștit și odihnitor. Înainte de culcare, este indicat să se ia o lingură cu macerat din flori de tei în miere de albine care ajută la echi­libra­rea stării nervoase, astfel ca în ziua următoare să se asigure o dozare conștientă a eforturilor fizice și inte­­lectuale.
* Ceaiul de tei este nelipsit din tratamentul boli­lor cardiovasculare, mai ales în hipertensiune arte­rială, palpitații și extrasistole; prin efectul de flui­dizare a sângelui acționează benefic în ateroscle­roza corona­ria­nă și în circulația periferică (flebite, trom­boze, embolii).
* În afecțiunile digestive, infuzia din flori de tei este foarte utilă în colecistite, dischinezie biliară, indigestii, tonifierea stomacului, constipații, intoxi­cații și hemoroizi.
* Sub formă de gargară sau inha­lații zilnice cu infuzii din flori de tei se utilizează cu succes în sto­matite, amigdalite, faringite și laringite.
* În cosmetică, produsele terapeu­tice prepa­rate cu flori de tei sunt utilizate pentru combaterea ri­durilor feței, a cearcănelor la ochi și în stimu­larea creșterii părului. La persoanele sănătoase, florile de tei argintiu sunt preferate ca aliment, preparând un ceai aromat și plăcut la gust, înlo­cuind, parțial, atât ceaiul chinezesc, cât și alte produse aromatice de import.

Prof. univ. dr. CONSTANTIN I. MILICĂ


Reafirmăm regretul revistei "Formula AS" pen­tru dispariția bruscă a prof. univ. dr. Con­stan­tin I. Milică, un eminent cunoscător al vieții plan­telor, savant distins, între luminile academice ale Iașiului. Printr-un mare noroc, am luat legătura cu fiica profesorului, d-na Oana Cristea Milică, care se află în posesia unor texte ale acestuia.