Răspuns pentru GEORGE - județul Dâmbovița, F. AS nr. 1316 - "Știe cineva un leac, ca să mă vindec de cistită cronică?"

Redactia
Dr. MIRCEA PEIA - specialist medicină complementară și reflexoterapie - Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: [email protected]

Deși prezintă simptome asemănătoare cu cele ale unei infecții vezicale (cistita), incluzând sen­zația imperioasă de a urina, arsuri sau crampe în timpul micțiunii, cistita interstițială nu este rezultatul unui proces infec­țios, ci al unei inflamații a peretelui vezical (mu­coasa internă), aparent fără o cauză precisă. Din acest motiv, diagnos­ticul cistitei inter­stițiale este greu de pus, numai după excluderea altor posibile cauze, cum ar fi vezica iritabilă, in­fecția sau chiar cancerul de vezică urinară. Pe lângă faptul că este greu de diagnosticat, trebuie înțeles că lipsa unui tratament specific poate trans­forma cistita interstițială într-o boală muti­lantă, tocmai prin severitatea semnelor și simp­to­melor ei, care includ, așa cum men­ționam, micțiuni im­pe­rioa­se, arsuri la urinat și dureri pel­vine care, uneori, îm­bracă forme paroxistice. Trata­men­tul este îndreptat în mod special împotriva durerii și a simp­to­melor urinare. Mul­te persoa­ne afectate de sindro­mul vezi­cii dureroase remarcă o îmbună­tățire a să­nătății du­pă o disten­sie a ve­zicii, care poate ajuta prin creș­terea ca­pacității vezi­cale și prin interferența cu căile nervoase de conducere a du­rerii. Toto­dată, stabilirea unui program al micțiunilor poate fi de ajutor, prin redu­cerea frec­ven­ței acestora. În privința trata­mentului medica­mentos, trebuie spus că nu există în prezent o tera­pie standard pentru cistita inter­stițială, iar studiile care au analizat medicația indi­cată pentru afecțiu­nea în speță au avut rezultate contradictorii. De exemplu, analiza efectelor unui agent protector al mucoasei vezicale, pentosan polisulfat sodic, cu administrare orală (Elmiron), a concluzionat că după 24 de săptămâni de trata­ment, nivelul global al ameliorării simptomelor a fost similar cu cel obținut în cazul administrării de "me­dicamente" placebo. În același timp, adminis­trarea ciclospo­rinei A orală (imunosupresor) a avut, din perspec­tiva răspunsului global la trata­ment, un efect mai bun decât cel exercitat de pen­tosan poli­sulfat sodic oral. La fel, amitriptilina, un medica­ment folosit curent și ca antidepresiv trici­clic, a ameliorat sub­stanțial simptomele. Existența atâtor incertitudini determină variații mari ale tipurilor de terapii posi­bile, astfel că pacienții cu cistită intersti­țială trebuie să fie conștienți de faptul că trata­mentele actuale nu sunt suficient de riguros validate clinic. Chiar și așa, tratamentul de elecție rămâne, deo­camdată, administrarea intravezicală a 6 doze de dimetil-sulfoxid, timp de trei luni. Cu excepția câtorva situații în care s-a semnalat apa­riția pasa­geră a unui miros de usturoi al urinii și a cazurilor sporadice de cistită eozinofilică, trata­men­tul cu dimetil-sulfoxid este sigur și are efecte benefice când este administrat precoce suferinzilor de cis­tită interstițială. Un tratament revoluționar al cis­titei interstițiale se poate face, în prezent, și prin insti­larea de Cystistat, soluție care conține sarea de sodiu a acidului hialuronic, de înaltă puritate, și acționează prin înlocuirea stratului de­teriorat de glucosaminoglicani al epiteliului vezi­cal. Comple­mentar tratamentului alopat se poate administra produsul MSM, care reduce inflamația și durerea în diverse patologii (inclusiv cistita inter stițială). Totodată, el contribuie la sinteza gluco­sa­mino­glicanilor și a acidului hialuronic, menți­nând inte­gritatea și stabilitatea epiteliilor și a țesu­tului con­junctiv.
Să auzim numai de bine!


Dr. ANGELA HIMOVITH -tel. 0748/11.24.20, 0748/11.24.21, e-mail: [email protected] www.secret-herbs.net

"Am un papilom în zona perianală"
(Răspuns pentru CAMELIA - București, F. AS nr. 1314)


Dragă Camelia,
Voi începe să fac un scurt istoric referitor la papiloma, dar asta nu înseamnă că pot să-ți redau cu lux de amănunte tot ceea ce ar trebui să știi, și bineînțeles, nu va înlocui vizita la medic, analizele și tratamentul pe care acesta ți-l va prescrie. Din scrisoarea ta reiese că în urma analizelor pe care le-ai făcut nu ar fi vorba de papiloma, și pentru asta, recomandarea mea ar fi să mergi la un spe­cialist pentru a stabili natura ade­nomului. A­cum, după cum am promis, am să îți dau câteva ge­ne­ralități în legătură cu papi­loma, și am să caut să folosesc expresii pe înțelesul tuturor.
HPV Human Papiloma Vi­rus, mai pe scurt papiloma, este un virus care se transmite prin relații sexuale (numai vagi­nal), nu prin spermă (prin piele, este cea mai întâlnită infecție a aparatului re­producător) și nu prin atingerea unui purtător de virus, drept pen­tru care se reco­mandă folo­sirea prezer­vativului, chiar dacă nici acesta nu prote­jează 100%. Este cea mai răs­pândită boală sexuală în lumea modernă. Sunt conta­minați cu viru­sul papiloma 80-90% din populația de până la 50 de ani cu cel puțin unul din cele 200 de tulpini ale virusului.
Virusul este anihilat în câteva luni la cea mai mare parte dintre per­soanele infectate cu tulpini ale virusului papi­loma și care au un sistem imunitar puternic, dife­rența găsindu-se în structura genetică a virusului. 
Mai sunt și alte 15 tulpini de virus papiloma care se întâlnesc foarte rar. Nu ezitați să mergeți la doc­tor. În cele mai multe cazuri persoanele infec­tate nu știu că au fost infectate și nu vor avea simp­tome, întrucât siste­mul imunitar reu­șeș­te să margi­nalizeze virusul și nu îl lasă până nu îl dis­truge, într-o perioadă cu­prinsă între 1/2 de an, până la 2 ani. 1% dintre aceste tulpini vor dez­volta ade­noame (negi) mici de 1 mili­me­tru pâ­nă la câ­țiva mili­metri, niște excrescențe de cu­loarea pielii, cu­nos­cute sub de­nu­mirea de con­di­loma. Ca ur­mare a in­fec­tării cu virus și a transformării gene­tice produse la nive­lul pielii, celulele se înmulțesc necontrolat și dez­voltă astfel de condiloame. În general, aceste condiloame apar pe organele geni­tale interioare și exterioare (penis, testicule, vulvă, vagin, labii) de asemenea, la nive­lul perito­neului, al rectului, la subraț sau in­ghinal, în gură (amig­dale, corzile vo­cale), în nări, pe nări, pleoape, tălpi, palme.
Ca tratament recomandat este extirparea cu laser a acestor excrescențe, după care se are în ve­dere întărirea sistemului imunitar pentru anihi­larea virusului (cel mai bun tratament). Sunt situa­ții când sistemul imunitar nu reușește să elimine virusul (fără a exista vreo explicație științifică), iar cu timpul se transformă în cancer în toate organele - zonele amintite mai sus. De aceea revin și pun accentul pe prevenție, adică pe folosirea prezerva­tivului, ca și vizita cât mai urgent la medic, pentru a nu ajunge în situația ca toate aceste papiloame să se transforme în cancer, iar cel mai important lucru este de a avea grijă ca sistemul imunitar să fie puternic, pentru a putea lupta cu tot felul de bacterii și virusuri.
O igienă absolută este necesară: nu trebuie fo­losit săpunul lichid care, în cele mai multe cazuri, este populat cu bacterii care pot agrava ceva care încă nu se vede sau nu se simte (excepție fac măr­cile cu renume, care sunt într-adevăr scumpe, dar pot înlătura pericolul proliferării bacteriilor); idea­lă ar fi folosirea săpunului de casă!
Nu uita ca atunci când te duci la toaletă să te speli și înainte, și după ce folosești toaleta.
Alimentația este foarte importan­tă în viața noas­tră de zi cu zi, atât pentru cei sănătoși, cât și pentru cei năpăstuiți de boală, căci alimentația, stilul de viață, râsul, mișcarea, igie­na, 2 litri de lichid zilnic sunt bazele unui sistem imunitar puternic. Legu­mele și fruc­tele ar trebui să fie cam 70% din ali­mentație și dacă vor fi orga­nice vor fi și mai să­nă­toase.
Alimentează-te variat, mănâncă rădăcinoase și legume verzi, mănâncă nuci și semințe, folosește laptele de soia (dar din nou cu aceeași grijă, nu te grăbi și citește-i eticheta - vei găsi pe pungile care vin de la branduri care se respectă și care nu vor minți niciodată că produsele provin dintr-o materie primă care nu a suferit modificări genetice și care vin dintr-o agricultură ecologică pe care toți ne-o do­rim, mai ales că trăim într-o țară care cândva era "grânarul Europei". 
Mănâncă pâinea care este lipsită de aditivi și făcută din cel puțin 60% făină neagră de grâu și care nu a fost congelată anterior coacerii.
Fasolea boabe este așezată, din păcate, la loc de rușine, chiar dacă ne poate ajuta să prevenim o serie întreagă de afecțiuni provocate de o digestie lentă și un peristaltism în ritm de melc. Nu mân­cați prea multă carne, și nici prea des; de altfel, re­ligia ortodoxă și îndeamnă populația ca două zile pe săptămână, miercurea și vinerea, să facă o ex­cepție în a consuma orice produs animal, ceea ce nu este deloc întâmplător, aceste îndemnuri venind și în sprijinul sănătății oamenilor. Iar dacă ești prietenă cu natura, ți-aș recomanda și o cură cu produsele noastre din plante, care în afară de fap­tul că sunt puternic imunostimulatoare (lucru cel mai impor­tant în anihilarea virusului papiloma și mul­tor altor afecțiunii), conțin și multe alte sub­stanțe, ma­rea majoritate a lor necu­noscute, și pe care eu o nu­mesc Secretul plantelor sau lacrimile lui Dumne­zeu Sweet Extract, și care ne îndulcesc viața, aju­tându-ne să scăpăm de anumite afec­țiuni.
Decizia este a ta, dacă după ce ai un diagnostic, alegi să faci tratamentul me­dicamentos în com­bi­na­­ție cu cel complementar sau numai cel medi­ca­­men­tos. Dacă vei alege com­binația, produsele noas­­­tre cu siguranță te vor aju­ta fiind puternic imuno­stimulatoare, antivira­le și sprijină diviziu­nea celu­lară normală. Rezulta­tele noastre vorbesc. 
Indiferent care ar fi hotărârea ta, eu îți doresc să fii sănătoasă și fericită!
Pentru mai multe relații, puteți suna la: 0748/11.24.20, 0748/11.24.21.