Un miting inutil

Toma Roman
Foarte puțină lume a înțeles rostul cara­ghio­sului miting PSD "împotriva abuzurilor", desfă­șurat sâmbătă, 9 iunie, în capitală.

Într-adevăr, ce rost avea un protest "împotriva abuzurilor" când, de­ținând puterea, partidul organizator este, în fapt, singurul care le poate comite? Mai mult, ma­nifestând în fața sediului puterii executive (re­prezentată de guvernul PSD-ALDE), partidul a indicat, involuntar, desigur, punctul geografic al inițierii majorității actelor de încălcare a legii pe care același executiv o administrează. Dacă PSD-ul și sateliții și-ar fi adunat "protestatarii" în fața Palatului Cotroceni, ar fi fost poate de înțeles, pentru că, în miezul propagandei PSD-iste, sediul atât de blamatului "stat paralel", acolo se află, în "casa" lui Klaus Iohannis. PSD-ul a ales însă Piața Victoriei, manifestând, în frunte cu "pre­mierul" Viorica Vasilica Dăncilă, în fața palatului în care aceasta își face "me­seria". Inutilul miting a presupus un efort logistic uriaș și cheltuieli bănești pe măsură. E foarte greu să aduni câteva zeci (sau sute, după unii) de mii de oameni din întreaga țară, să le asiguri transportul și hrana, dotările propa­gandistice (pancarte, lanterne, vuvuzele etc.), să îi plătești pe "dirijori" și pe responsabilii cu ordinea. Proveniența fondurilor cheltuite pentru această uriașă manifestare de forță este neștiută, dar bănuită. Primăriile și consiliile județene PSD-ALDE (UDMR râzând pe margine) au cheltuit milioane de lei, din fonduri care ar fi putut avea o destinație mai bună, decât pentru a deplasa la București oameni, dintre care unii n-au avut habar pentru ce au venit sau de ce stri­gă lozincile pe care le-au strigat. E un abuz pe care doar un "partid" complet detașat de regulile democrației și sigur de deținerea absolută a puterii îl face fără să clipească.
PSD-ul nu mai avea niciun motiv aparent pentru organizarea acestui grandios și bine regizat spectacol. Decizia CCR, din 30 mai a.c., a eli­minat obiectul personalizat al urii șefului său, Liviu Dragnea (și al altor nenumărați baroni și vătafi locali ai partidului), stipulând obligati­vitatea ca șeful statului să o demită, la pro­punerea ministrului Justiției, pe procuroarea-șefă a DNA, Laura Codruța Kövesi. Hotărârile CCR se aplică, nu se discută, chiar dacă ele vădesc o interpretare partizană a Legii Supreme, Constituția. CCR - un organism obligat să-și manifeste echidistanța politică față de cele trei puteri ale statului (legislativă, executivă și judecătorească) - nu trebuia, în principiu, să ia nicio decizie, rezumându-se, cum e normal în orice demo­crație consolidată, să indice gradul de constitu­ționalitate al actelor acestor puteri, pentru a asi­gura funcționarea echilibrului dintre ele. Prin hotărârea de a-i im­pune pre­ședin­telui Iohannis o decizie care, cons­­tituțional, de­pin­dea doar de el, CCR și-a demonstrat afilie­rea partizană față de PSD. Decizia CCR întoarce Jus­ti­ția din România la vremea Rodicăi Stă­noiu, ca­re, în gu­ver­narea Năstase, în­treba "la partid" pe cine să pună procu­rorii să aresteze. Opor­tu­ni­ta­tea hotărârii CCR a ținut și de ter­menul pro­ce­sului liderului PSD (amânat încă o dată!), în care urma să se dea condam­narea definitivă a ac­țiu­nilor infrac­ționale ale șe­fului PSD. Dragnea a scăpat iarăși și va con­tinua, bineînțeles, lupta cu "abu­zurile statului para­lel"...
Mitingul nu-și mai avea, așadar, rostul. "Co­misia Iordache" modifică "într-o veselie", pe bandă rulantă, codurile juridice, transformând legislația de resort din România într-una din cele mai permisive formule de gen din lume. Ro­mâ­nia va deveni (în spiritul "umanismului so­cia­list" era să zic) un fel de rai al corupților și al abuzanților de putere, ce se vor putea odihni în "arest la domiciliu" sau se vor putea fortifica prestând "muncă pentru comunitate", după ma­rile "tunuri" pe care le-au dat, sau vor con­ti­nua să le dea. Limitarea posibilităților de probare a acestor infracțiuni le vor face greu de dovedit, iar în cazul în care ele vor fi evidente, va avea grijă "felinul" ministru Tudorel Toader și procu­rorii dependenți de el, să fie administrate "cu înțelegere", dacă nu chiar amnistiate. Liviu Drag­­nea și susținătorii săi entuziaști și-au ales bine slugile în trans­formarea României într-un "de­­șert al corupției", asupra căruia să dom­neas­că netulburați. Graba PSD-iștilor în "rezol­varea" Justiției - principalul lor țel personal - are două motivații majore. Prima este legată de contextul in­ternațional favorabil (dificultățile UE și fluc­tua­țiile politice ale SUA slăbind posibilele pre­si­uni externe pentru respectarea statului de drept), iar cea de a doua este temerea că "dăr­ni­cia" care i-a fidelizat PSD-ului elec­toratul s-ar putea apropia de sfârșit, fundul sacu­lui bugetar fiind tot mai aproape. O revoltă a electoratului fidel ar echivala cu o înfrângere în fața Justiției, ceea ce Dragnea și ai lui nu vor admite nicio­dată.
Mitingul din Piața Victoriei, pe cât de inutil și caraghios a fost, mai ales observat de aproape, prin "calitatea" participanților, mari consumatori de alcool și producători de gunoaie, și care, iscodiți de reporteri, habar n-aveau ce caută în București, a avut, pentru Dragnea, Tăriceanu et comp. mai multe ținte. Mai întâi, el a trebuit să reprezinte pentru români, dar și pentru partenerii externi, o confirmare a victoriei totale a PSD-ALDE pe scena politică a țării și, concomitent, o justificare post-hoc a justeții opțiunilor lor stra­tegice pentru "apărarea identității și păs­trarea specificului local", lucru care nu s-a întâmplat, concluzia externă fiind că mitingul PSD a fost o încercare de intimidare a procu­rorilor și a pre­șe­din­telui Iohannis. Apoi, mitin­gul s-a vrut o replică sim­bolică la "feno­me­nul #rezist", liderii PSD (la su­ges­tia con­silierilor lor stră­ini) dorind să de­monstreze că "socie­ta­tea civilă" din Ro­mânia e divi­za­tă, iar preșe­din­tele Iohannis, tot mai pri­vat de atri­buțiile sa­le cons­ti­tuționale și, prin urma­re, lip­sit de orice pâr­ghie pen­tru a mai stopa "tri­um­fa­lul marș PSD-ist". Drag­nea și Tă­­ri­cea­nu par a fi câș­tigat totul. Dar, cum se știe, pe cine vrea să-l piardă, Dum­nezeu îi ia mințile.