România, republică personală

Ciprian Rus
Inspirat, în multe privințe, de modelul francez, sistemul românesc a venit, ime­diat după 1989, cu doza lui de origina­li­tate, așa că n-a ieșit republică preziden­țială, ca la Paris, ci una semiprezidențială.

Așa i s-a spus și așa a părut să fie, câtă vreme liderul de facto al principalului partid de guver­nământ era și președintele României, cum s-a întâmplat pe vremea lui Ion Iliescu și pe vremea când Traian Bă­sescu se baza pe majo­ri­tatea PDL-istă. Când, șef la gu­vern fiind, Adrian Năstase visa să ajungă președinte al Ro­mâniei, prerogativele pre­ședintelui au fost întărite. Nu­mai că socoteala de acasă nu s-a potri­vit cu cea de la urne, iar de rolul forte avea să pro­fite, cu vârf și îndesat, cel mai mare ad­versar politic al său, Traian Bă­sescu. Chiar și atunci când nu a mai avut de partea sa Parlamentul, președintele-ju­cător a reușit să echilibreze cumva balan­ța puterilor în stat și, cu prețul suspen­dării, a ținut piept tăvălugului PSD-ist. Acum, la Cotroceni e Klaus Iohannis, ca­re a promis el însuși să se delimiteze de rolul de preșe­din­te-ju­că­tor. Numai că, având o Curte Cons­ti­tu­țio­nală ostilă (cum nu a fost în anii lui Traian Băsescu), Io­hannis și-a văzut, în ultimul an, puterea di­minuată în mod cons­tant. Dintr-un pre­ședinte ofensiv, România a ajuns să aibă un apărător de gherilă, care, ca­muflat după baricadele groase ale le­gilor și hotărârilor CCR, încearcă să mai tragă de timp, așteptând ajutor nu se știe de unde, încearcă să mai salveze ce se mai poate salva. Asta, până când - sau dacă - PSD va decide să-l suspende...
Din republică semiprezindențială, în care omul cu cea mai mare legitimitate politică, singurul om care are în spate mi­lioane de voturi, chiar avea o putere de re­prezentare și un rol în conducerea sta­tului, România a devenit, în ultimele luni, sub conducerea PSD, o republică perso­nală. Un om votat de o mână de acoliți la Sala Pa­latului - voturi mai puține decât ale unui primar de comună medie - ajun­ge să dic­teze singur, după bunul plac, mer­sul Ro­mâniei. Mai puțin contează nu­mele perso­najului politic, mai puțin con­tează da­că are probleme cu justiția (pe care și le re­zolvă, la grămadă, cu niște aberații stri­gătoare la cer în materie de drept penal), problema e una de principiu. Iar întrebarea e dacă asta e republica pe care și-o doresc ro­mânii. O republică în ca­re președintele de­vine un biet notar care semnează, literal­mente, "ca pri­maru'", o republică în care rolul opoziției parlamentare e pur și simplu decorativ, o republică în care asociațiile profesionale (precum cele ale magistraților) nu au nici un cuvânt de spus când vine vorba des­pre viitorul me­seriei lor, o republică în care, dacă inte­re­sul partidului-stat o cere, străzile se umplu de criminali, înainte de ispășirea pedepsei, doar ca să scape, la grămadă, și niște clienți ai guvernării.
Următoarele alegeri prezidențiale sunt peste un an, următoarele alegeri parla­men­tare sunt abia peste doi ani. În tot acest timp, românii trebuie să se gân­dească nu doar cu cine votează (căci la ce bun un pre­ședinte-decorativ?), ci și în ce fel de re­publică vor să trăiască. Dacă nu vor decide ei, ieșind ma­siv la vot, va ră­mâne cum a stabilit con­gresul PSD de la Sala Palatului din primă­vara trecută: România, republică personală.