Caractere și caricaturi

Ciprian Rus
Remarcam, cu mare bucurie, săp­­tămânile trecute, victoria pro-eu­ropeanului Andrei Năstase în alegerile pentru Pri­mă­ria Chișinăului.

Era o victorie, nu doar împotriva omu­lui pus de comuniștii pro-ruși ai pre­șe­din­telui Igor Dodon, ci și îm­po­triva tuturor uneltirilor menite să dezbine forțele pro-europene și pro-de­mocratice din Republica Mol­dova. Tocmai de aceea, ziceam atunci, ce s-a întâmplat în Moldova poate reprezenta un semnal și pen­tru România, unde forțele de dreap­ta au pierdut în alegeri, pen­tru că s-au prezentat dezbinate. În­tre timp, situația în Republica Mol­dova s-a schimbat radical și cât se poate de surprinzător. Magis­trații Curții Supreme au declarat nule alegerile pentru funcția de primar, la care învingător a ieșit șeful Partidului "Platforma Dem­ni­tate și Adevăr" (PPDA), pe motiv că atât Andrei Năstase, cât și contracan­di­datul său din turul al doilea, so­cia­listul de stânga Ion Ceban, ar fi făcut apeluri de mobilizare la vot în ziua alege­rilor, pe rețele de so­cializare, cali­fi­cate de justiție drept agitație elec­torală. În țara din care s-a furat, acum ceva ani, un mili­ard, acum se fură voturile oa­me­nilor! Și iată cum, dintr-un model pozitiv, alege­rile de la Chișinău devin un avertis­ment pentru România, unde justiția luptă din greu pentru a rezista asalturilor po­liticului. Mii de oa­meni protestează la Chișinău, pen­tru a-și apăra votul dat lui Andrei Năstase. Ambasa­do­rii SUA, ai UE și ai altor puteri eu­ro­pene și-au ma­ni­festat stupefacția față de întor­să­tura pe care au luat-o lucrurile în Republica Moldova. În România, însă, puterea e prea ocupată cu pro­priile-i meciuri, ca să-și mai facă timp să se uite și dincolo de Prut. După ce a greșit flagrant, afișân­du-se cu cine nu trebuia în cam­pa­nia elec­torală de la Chișinău, cla­sa po­litică de la Bucu­rești ratează un nou moment pentru a da un semnal de încredere și de susținere româ­nilor inimoși de acolo.
La 100 de ani de la Unire, când privirile tuturor moldovenilor de pes­te Prut trebuiau să fie ațintite, ad­mirativ, spre România, ca spe­ranță și direcție pentru un viitor mai bun împreună, Bucureștiul ofe­ră un spectacol aproape la fel de jalnic ca și Chișinăul, cu politicieni corupți și agramați, agățați de funcții, cap­tivi propriilor interese. Multe s-au schimbat dramatic în ulti­mii 100 de ani, și dincoace, și dincolo de Prut. Dar parcă nimic nu s-a schimbat într-atât de tare pre­cum calitatea oa­menilor care ne con­duc. Ce patrioți și ce caractere aveam acum 100 de ani și ce caricaturi avem acum!