Rețete cu castraveți și dovlecei

Redactia
CASTRAVEȚI

* Părul - compușii organici pe bază de siliciu și de sulf conținuți în coaja cas­traveților favorizează crește­rea unor fire de păr sănătoase, rezis­tente la despicare și la rupere, cu ră­dăcină puternică. Alături de castra­veții ce se consumă cu tot cu coajă, alte legume recomandate în acest sens sunt morcovii, sala­ta și spanacul.
* Unghiile - conți­nutul de siliciu în formă asimila­bilă de magneziu și de vita­mine din com­ple­xul B exis­tente în aceeași coajă a castra­ve­ților recomandă con­su­mul acestor legume și pentru a avea unghii să­nă­toa­se și rezistente la rupere.
* Tenul iritabil, sen­sibil la căldură - substanța care are un rol crucial în acest domeniu se cheamă 14a-metil D - fito­sterol. Se folosește extern, are un nume... frumos, dar nu vă străduiți să îl țineți min­te. Este bine însă să rețineți că mari la­bo­ratoare de produse cosmetice au des­­co­­perit că această substanță, împre­ună cu alte patru principii active cu denumiri la fel de complicate, explică uluitoarele efecte ale apei de castra­veți asupra tenu­lui. Apa de castraveți, adică sucul obținut prin simpla stoar­cere a acestei legume, se aplică sub formă de com­prese dimineața și seara pen­­tru eliminarea inflamației, pentru pre­ve­nirea formării petelor, pentru alinarea irita­țiilor produse de praf și de trans­pi­rație. Sucul sau apa de cas­traveți folosită în acest fel este una din cele mai bune soluții cos­metice din lume și pentru tenul ac­neic, pen­tru tenul uscat ori pentru tenul îmbătrânit.
* Cearcănele - pe lângă faptul că este eficientă contra cearcănelor, aplicația de felii de castravete pe ochi reduce dure­rile oculare la per­soa­nele care lucrea­ză la cal­culator ori care fac eforturi vizua­le mari. Me­rită, așa­dar, să încercați, mă­car din când în când, tratamentul cu felii proas­păt tăiate de castravete, aplicate pe zona ochi­lor vreme de 15 minute. Vor face pielea dvs. să arate mai bine și, în plus, vă va reconforta cum nici o cremă cu chi­micale nu o poate face.

DOVLECEI

* Depigmentări produse de soare - se aplică, vreme de 30 de minute pe zi, com­pre­se cu felii de dovle­cel proas­păt. Tra­tamen­tul se face vreme de 20 de zile, având grijă ca, în zilele în care se face apli­cația, pielea astfel tratată să nu se ex­pună la soare (altfel pot apă­rea arsuri solare, dato­rită proprietăților ușor foto­sen­sibilizante ale dovlecelului).
* Ten palid, ofilit - se taie în felii dovlecelul proaspăt și, cu partea umedă, se freacă ușor fiecare porțiune de piele a obra­zului. În pri­mele zile, trata­mentul se face vreme de 1-2 mi­nute pentru fie­care por­țiune vizată, mărindu-se peri­oada, dacă nu apar iritații sau reacții alergice. Dovlecelul curăță pie­lea de țesuturile moarte, ac­ti­vează pu­ternic circulația, dând te­nu­­lui o coloratură luminoasă, sănă­toa­să. Este valabilă ace­eași contrain­dicație pentru expu­nerea la soa­re, du­pă efec­tuarea acestui tratament.