ZODIACUL LUNII IULIE

Tana Rosca
Cea de-a doua serie de eclipse ale acestui an începe în iulie. Prima este eclipsa parțială de Soare care se petrece pe 13, în zodia Racului. Aceasta ne va supune unor emoții schimbătoare și puternice. Ar fi bine să le manifestăm controlat. Planetele ce formează un trigon regal în semnele de pământ întăresc șansa de a rămâne "cu picioarele pe pământ" în această învolburare emoțională. Cea de-a doua eclipsă din iulie este probabil cea mai disruptivă dintre eclipsele acestui an. Este vorba despre o eclipsă totală de Lună, ce va avea loc în Vărsător și va influența în mod deosebit țara noastră. Eclipsele de Lună afectează în primul rând poporul, mai puțin conducătorii, iar aici se vede încheierea unui ciclu major, prin emanciparea față de valori desuete, menținute în mod artificial. În ajutor ne sare marele benefic Jupiter, care-și reia mișcarea directă în Scorpion pe 11, ceea ce ne poate fi de folos printr-un reviriment bănesc sau prin dezvăluirea unor secrete. În aceeași zi, micul benefic Venus intră într-un con de umbră, adică în zodia Fecioarei, unde se simte ca o Cenu­șă­reasă. Planeta comunicării, Mercur, intră în retrogradație pe 27, în Leu, ceea ce va amplifica tensiunile cauzate de comunicarea defectuoasă pe fondul eclipsei totale de Lună.

BERBEC
Pași înapoi


Când Marte se găsește în miș­­care retrogradă, ceea ce se întâmplă o dată la doi ani, e fi­resc să nu vă simțiți bine în pielea dvs. Mai ales că dvs., în calitate de "lo­comotivă" a zodiacului, care tra­geți toate celelalte zodii după sine, suportați cel mai greu mersul îna­poi. Relațiile sociale sunt supuse unor schimbări bruște. Pentru a le preveni, aveți nevoie de tact și răb­dare în grupurile pe care le frec­ven­tați. Între 17 și 20 ar fi chiar in­di­cat să evitați întâlnirile cu prie­tenii. Eclipsa parțială de Soare din Rac, de pe 13, poate afecta destul de se­rios ceea ce se întâmplă în familie. Încercați să nu intrați în dispute cu femeile.
BANI: Marele benefic Jupiter vă poate debloca, după 11, anumite afaceri care stagnau din martie. E posibil ca tocmai fiindcă ați stat pe loc, să puteți profita acum de o deschidere ce nu era realizabilă înainte.
CARIERĂ: În special colegele dvs. vă apre­ciază meritele, iar aprecierea lor, odată ajunsă la urechile șefilor, vă poate aduce ori o promovare pe care ați așteptat-o la început de an, ori o creștere bruscă a veniturilor.
DRAGOSTE: Eclipsa de Lună din 27 vă poate nărui unele așteptări. Nu e exclus ca persoana iubită să se certe rău cu unul dintre prieteni sau, dimpotrivă, să prefere să fie cu un amic al dvs.
SĂNĂTATE: După 11, bene­fi­ciați de o energie armonioasă, mai puțin însă în jurul lui 25.


TAUR
Conflicte în familie


Prima eclipsă, cea de Soare, vă avertizează asupra unor ches­tiuni familiale care pot afecta felul în care decurg relațiile dvs. cu anumite rude. În cazul în care ajungeți la con­flicte, nu lăsați să vi se urce la cap faptul că reușiți să îl puneți la punct pe oponentul dvs., pentru că în runda a doua dvs. vă puteți trezi la podea. Tot în preajma acestei eclipse din 13, ar fi de dorit să nu călătoriți și să nu încercați să folosiți scurtături, nici la examene, nici în fața legii, dacă aveți treabă cu instanțele superioare. Ches­tiuni legate de casă și familie pot ieși la suprafață în preajma eclipsei de Lu­nă din 27. Nu încercați să impuneți noile dvs. idei.
BANI: După data de 26 n-ar fi in­dicat să semnați docu­men­te referitoare la bani, mai ales dacă aces­tea au ca obiect proprietăți imo­biliare sau bucăți de pământ.
CARIERĂ: Oricât de nedrepte vi s-ar părea crizele de nervi ale șefilor îndreptate asupra dvs., lăsați-i să se descarce și nu reac­țio­nați, mai ales între 17 și 20.
DRAGOSTE: Romantica Venus vă surâde începând cu data de 11, când se ivesc oca­zii de a lega o nouă relație sau, pen­tru cei ce-și doresc un copil, posi­bilitatea de a-l concepe.
SĂNĂTATE: Tendința de îngră­șa­re e acută, până pe 10, încheieturile brațelor fragile - din 27.


GEMENI
Risc de accidente


Mulți dintre dvs. ați muncit pe brânci pentru a găsi recunoaștere pentru cunoștințele pe care le-ați dobândit în timp. Es­te deci lesne de înțeles de ce vă su­pără faptul că unii vă con­testă, chiar cu violență, aces­te merite. Sau că pro­fe­sori care vă susțineau încep să fie critici față de dvs. În fine, o a treia va­rian­tă implică risc de accidente la drum, indiferent că este vorba des­pre deplasări zilnice, cotidiene ori călătorii lungi (deși riscul este mai pronunțat la cele din urmă). Oricare dintre aceste scenarii atinge poten­țialul maxim de risc între 17 și 20.
BANI: Feriți-vă să le agasați pe colegele dvs. de ser­viciu în preajma eclipsei de Soa­re din 13, căci vă veți putea trezi ținta duș­mă­niei lor ascunse timp de cel puțin șase luni.
CARIERĂ: E mai tentant să pe­treceți tim­pul cu cei din familie și cu prietenii, după data de 11. Asta s-ar putea să vă facă destul de neglijenți. În con­se­cință, în preaj­­ma datei de 25 s-ar putea să-i ne­mul­țumiți pe șefi.
DRAGOSTE: N-ar fi exclus să cunoașteți pe cineva interesant prin in­ter­mediul cuiva din familie, undeva după 11, și ca urmare să renunțați, după 26, la cineva cu care cochetați mai înainte.
SĂNĂTATE: Păstrați-vă efor­tu­rile de a slăbi după data de 11, când dietele pot da în fine roade - măcar în parte.


RAC
Învingători dar generoși


Dvs. sunteți semnul zodiacal vizat în primul rând de eclip­sa parțială de Soare din 13, din sem­nul dvs. Departe de a vă slăbi sau descuraja, ea vă poate determina să vă ambiționați, mai ales dacă sun­teți prinși, de o vreme, în niscaiva lupte pentru putere, și e deosebit de important pen­­tru dvs. să câștigați. Ei bine da, șansa victoriei există. Poa­te fi chiar o victorie ra­dicală, însă n-ar fi o idee bună să vă bucurați prea vădit de ea, căci în acest caz, ea s-ar putea do­vedi de scur­tă durată. Vă veți păs­tra avan­tajul în timp, dacă, în ipos­taza de în­vingători, veți da dovadă de gene­rozitate.
BANI: În acest domeniu își spu­ne cuvântul cea de-a do­ua eclipsă, cea de Lună, cu mult mai solicitantă decât prima. În niciun caz n-ar trebui să vă luați după sfaturile prietenilor dvs. sau să vă aventurați în afaceri alături de vreunul dintre ei.
CARIERĂ: La acest capitol sunt valoroase sfaturile pri­mite de la prieteni, dar în primul rând, din partea partenerului de cuplu ori afaceri. Dar puteți primi și ajutor concret din partea lor.
DRAGOSTE: Dacă între dvs. și par­te­ner a existat un raport inegal și inechitabil până în mo­men­tul eclipsei din 13, lucrurile iau, de-acum, o altă turnură.
SĂNĂTATE: Evitați eforturile la început de lună și vă veți simți bine în rest.


LEU
Echilibrul minte-simțire se schimbă


Eclipsa de Soare din 13 vă afec­tează pentru că tocmai Soarele vă guvernează zodia. Eclipsa de Lună din 27 (care mai e și totală), vă poate da peste cap fiindcă se pe­trece în zodia dvs. Prima eclipsă este un prilej potrivit ca să vă exa­minați latura simțitoare, să vedeți când și cum vin emoțiile să vă inunde capacitatea de a gândi obiec­­tiv. Cea de-a doua eclipsă e potrivită pentru a vă analiza latura conștientă, solară, pentru a vă da seama în ce măsură aceasta tinde să vă domine natura simțitoare. Obser­vân­du-vă, veți putea constata că echi­li­brul dvs. între minte și simțire se schimbă, iar acest proces se petrece în salturi, începând cu eclipsa din august 2016. Făcând o comparație în­tre cine erați atunci și cine sunteți acum, vă puteți imagina restul traiectoriei.
BANI: Însăși planeta guver­na­toa­re a banilor, micul benefic Venus, vă umple buzunarele începând din 11. Doar în preajma datei de 25 e bine să fiți economi și să nu vă atin­geți de rezerve.
CARIERĂ: Da, ideile dvs. încep să-i încânte pe șefi. Poate fi vorba despre aceiași șefi care, cu doar un an în ur­mă, nu dădeau doi bani pe gândirea dvs. originală. Bucurați-vă de succes.
DRAGOSTE: Sunteți la mâna sor­ții și calea cea mai bună e să citiți co­rect semnele. Din 27 nu comunicați grozav.
SĂNĂTATE: În preajma eclipselor e nevoie să vă su­pra­vegheați starea inimii și a coloanei.


FECIOARĂ
Venus vă oferă protecție


Eclipsa de Soare din 13 vă poa­te afecta relațiile de prie­te­nie cu persoane în poziții de au­to­ritate, dacă vă purtați prea familiar cu ele sau le cereți favoruri. Rea­li­zați, mai ales în primele zile ale lunii, că există persoane care vă do­resc răul, dar nu știți cine sunt ele. Dacă nu acționează direct, înseamnă că în­cear­că să-i instige pe alții să vă cre­eze probleme. În consecință, nu are niciun sens să vă războiți cu cei ce vă persecută fățiș, ci să încercați să aflați cine se ascunde în spatele lor. Eclipsa totală de Lună ar putea să-i expună pe unii dintre cei ce com­plotează împotriva dvs. Micul be­ne­fic Venus vă asi­gu­ră în mare mă­sură protecție, începând din 11, când intră în sem­nul dvs.
BANI: Poate nu câștigați mai mulți bani luna aceasta, dar puteți convinge pe cineva să in­vestească în dvs. Nu însă în preajma datei de 25.
CARIERĂ: Slalomul printre intrigi vă consumă prea multă energie. Ca să puteți să vă concentrați asupra carierei, jucați în defensivă.
DRAGOSTE: Sunteți gata să vă reîndrăgostiți de par­­tener, dar pe 25 puteți pica într-o nouă capcană.
SĂNĂTATE: Respectați orele de somn, până pe 10. Pe 27 și după, menajați-vă înche­ie­turile brațelor, mai ales umerii.


BALANȚĂ
Jucați pe terenul carierei


Eclipsa totală de Lună din data de 27 semnalează o perioadă de încercare, presiuni, ce se pot face simțite mai ales în privința prieteniilor dvs. cu femeile. De vină poate să fie o rivalitate până atunci ascunsă sau nevoia dvs. sau a unei prietene de-a de­veni cea mai populară persoană din grup. Între­barea pe care ar trebui să v-o puneți cu mare sin­ceritate, este dacă mai importantă este prietenia sau statutul dvs. în cercul social în care se des­fă­șoară concu­rența? Deciziile, pe care le iau multe per­soane în acest context, pot fi de-a dreptul ne­bu­nești, de aceea e indicat ca, în ceea ce vă privește, să vă exa­minați motivele, eventual, începând din 11, să vă consultați cu o prietenă de încredere.
BANI: Rezoluțiile pozitive, care se tot pre­figurau pentru a fi amânate sau schim­bate, încep, în fine, să îmbrace forme concrete după 11. Semnați ceea ce aveți de semnat înainte de 27.
CARIERĂ: Eclipsa de Soare din 13 vă face să vă dați seama că trebuie să luați o decizie majoră, legată de carieră, pe care ați tot în­cercat s-o ignorați. Acum vi se clarifică motivele con­­crete de care e cazul să țineți seama în hotărârea dvs.
DRAGOSTE: Din 11, treceți printr-o fază ne­cesară de interiorizare.
SĂNĂTATE: N-aveți nevoie decât de odihnă, ca să vă simțiți bine. În preajma lui 25 nu e cazul să faceți tratamente de înfrumusețare.


SCORPION
Succes cu Jupiter


Eclipsa de Soare din 13 vă poate confrunta cu ceva ce v-ați dorit să realizați și n-ați izbutit sau nu ați reușit așa cum v-ați dorit. Poate fi vorba despre niște studii, posibil în străinătate sau de o relație cu cineva din străinătate, care v-ar fi sporit prestigiul. Acum veți ajunge în situații care reflectă, sub o formă sau alta, situația din trecut și vă permite să vă poziționați altfel, în circumstanțe oarecum similare și să înregistrați o reușită. În­cre­derea necesară v-o inspiră marele benefic Ju­piter, care din 11, cu scurtă vreme înainte eclipsei, își reia traiectoria directă în semnul dvs. și vă poartă către succes. Rămâneți însă modești.
BANI: Prin intermediul prietenilor vă puteți alătura unei structuri care să vă aducă un câștig lejer în plus, pe termen lung.
CARIERĂ: Există o forță im­presionantă care vă leagă de casă și de familie, care v-a ținut pe loc. Aceasta ar putea fi contracarată de energia eclipsei totale de Lună din 27. Încercați însă să nu vă rupeți brusc de anu­mite obligații.
DRAGOSTE: Relațiile de iu­bire se apropie de ideal luna aceasta. Lucrurile devin mai plăcute, după data de 11, și pentru perechile con­sacrate. Partenerul vă poate surprinde plăcut.
SĂNĂTATE: Ficatul dvs. s-ar bucura de un mic impuls, sub forma unui supliment de vitamină C, că tot sunt în sezon fructele de pă­dure.


SĂGETĂTOR
O eclipsă cu mistere


Orice Săgetător care se respectă are o vi­ziu­ne proprie asupra existenței. Ca urmare a eclipsei parțiale de Soare din 13, este de presupus să aflați lucruri de care nu ați știut până acum și care vă bulversează perspectiva asupra vieții. S-ar putea să fiți descumpăniți pentru o vreme, căci noile informații nu vă permit să vă mențineți pă­rerile de până acum. Se mai poate să aflați ade­văruri șocante despre oameni pe care îi consi­de­rați banali, dar care în realitate dispun de o putere sau o susținere de care nu ați avut habar. Eclipsa totală de Lună din 27 accentuează acest proces, putând să vă determine să vă apucați să explorați noi domenii de cunoaștere.
BANI: Oricât de tentant ar suna anumite pro­puneri de afaceri sau o nouă moda­li­tate de câștig financiar, nu vă dați acordul până când nu vă convingeți de legalitatea planului.
CARIERĂ: Strădaniile dvs. pot da roade pe neașteptate, începând cu data de 11, când planetele în semne de pământ concură să vă materializeze aspirațiile.
DRAGOSTE: Relația cu unul dintre șefi poate deveni ambiguă pe la mijlocul lunii. Ar fi însă de preferat să lăsați persoana res­pec­tivă să facă primul pas.
SĂNĂTATE: Ficatul dvs. începe să func­țio­neze mai bine, din 11, drept ur­mare nu mai obosiți așa ușor.


CAPRICORN
Risc la bani


Noroc cu frumosul trigon regal în semnele de pământ, care vă susține în perioada eclipsei de Soare din 13, pentru că altfel ar fi existat riscul să luați decizii necugetate, ceea ce nu vă reprezintă câtuși de puțin. Culmea e că ați putea reuși și în acest caz să repurtați o victorie într-o situație im­probabilă și să fiți atât de încântați, încât să vă făliți cu ea. În acest caz, reușita va fi de scurtă durată. Ale­geți o soluție mai conservatoare și veți avea asigurată o direcție sigură, o creștere constantă a prestigiului dvs. În niciun caz nu-i zgândăriți pe duș­manii dvs. declarați și nu declanșați proceduri legale.
BANI: Eclipsa totală de Lună din 27 vă poate pune în pericol, căci puteți fi tentați să jucați pe sume mari sau să vă aruncați în speculații riscante. Tot din 27, n-ar fi tocmai indicat să sem­nați documente legate de bani.
CARIERĂ: E mai important să vă clarificați stra­tegia și să vă alegeți aliații, decât să acționați.
DRAGOSTE: Eclipsa de Soare din 13 se poate dovedi o piatră de încercare pentru cuplu. Altfel stau lucrurile pentru burlacii de ambe sexe, care pot întâlni o mare iubire.
SĂNĂTATE: Energiile se împrospătează, din 11 încolo. Atenție la brațe, pe 27.


VĂRSĂTOR
Prefaceri profunde


Anumite situații care se întrunesc în preajma superlunii din 13, care coincide cu eclipsa de Soare, vă pot deschide ochii asupra nesin­ce­ri­tății unor persoane și vă pot determina să vă re­trageți, măcar pentru o perioadă, din vâltoarea vie­ții sociale, pentru a vă examina atitudinile și reac­țiile. Procesul este binevenit, deoarece eclipsa to­tală de Lună din 27, care urmează, vă vizează direct și este bine să fiți conștienți de prefacerile la nivel profund prin care treceți. Calitatea care vă e cea mai de folos acum este detașarea, care vă poate feri să intrați în situații greu de controlat, odată ce ați apucat să vă implicați.
BANI: Veniturile directe pot crește în mod semnificativ, către mijlocul lunii, dar e bine să fiți precauți în privința afacerilor ori investițiilor, în special în preajma datei de 25, când ar trebui să verificați orice, înainte de-a marșa.
CARIERĂ: V-ați săturat de promisiuni înde­plinite cu jumătate de măsură sau deloc, pe care le tot primiți, din martie încoace. Din 11, acestea încep să capete formă.
DRAGOSTE: Eclipsa totală de Lună din Leu, din 27, poate veni ca un trăsnet, pu­nând capăt unor legături consacrate. Încercați să păs­trați relații civilizate, altfel s-ar putea să regretați.
SĂNĂTATE: Vitalitatea vă crește din 11 sau vi se pot îmbunătăți funcțiile endo­crine.


PEȘTI
Armonie astrală


Toate relațiile dvs trec prin­tr-un proces de ar­mo­nizare, ceea ce veți simți în spe­cial din data de 11. În special vechile prietenii vă aduc satisfacții. Dacă faceți numărătoarea, s-ar pu­tea să constatați că una dintre ele a acumulat un număr impresionant de ani. De ce să nu-i cele­brați? Cele două planete care vă guvernează, Jupiter și Neptun, sunt într-un desen armonic pe cer, ale cărui binecuvântări le simțiți cel mai in­tens după 10, când Jupiter își reia traseul direct și vă pot veni satisfacții din urmă, pe care le așteptați probabil încă din martie.
BANI: Puteți câștiga un asociat care să dis­pună de confort financiar, puteți primi un dar generos de la partener ori, dimpotrivă, îl puteți oferi dvs., după 11. În ambele cazuri, gestul e inspirat.
CARIERĂ: Eclipsa totală de Lună din 27 vă poate provoca revelații șocante des­pre adevărații dvs. prieteni de la serviciu, din păcate, după ce neprietenii au apucat să-și facă treaba.
DRAGOSTE: În preajma eclipsei de Soare din 13 s-ar putea să descoperiți, po­sibil prin intermediul prietenilor, fațete ascunse ale personalității persoanei iubite, care vă ridică se­rioa­se semne de întrebare. În cuplurile stabile domnește dragostea, cam idealizată în jurul datei de 25.
SĂNĂTATE: Îngrijiți-vă coloana și mena­ja­ți-vă inima.