O rușine istorică: Roșia Montană scoasă la mezat

Ciprian Rus
- Pentru prima oară în istoria UNESCO, un stat trage sforile pentru ca propriu-i patrimoniu să nu intre pe lista de salvare a reputatei organizații mondiale -

Recenta întrunire din Bahrain a UNESCO, în care s-au discutat dosare im­portante pentru viitorul Patrimoniului Mondial - prin­tre care și Roșia Mon­tană - a fost un spec­tacol în sine. Sesiunile de lucru, transmise în direct pe In­ter­net, la modul cel mai transparent cu pu­tință, au fost urmărite cu interes și emo­ție de mii și mii de oameni interesați ca locuri dragi lor să primească prestigi­oasa viză a protecției UNESCO. Cu cât patos își susținea cauza fiecare stat în parte, cu câtă colegialitate erau susținute de către ceilalți cauzele mai delicate, cu câtă bucurie era primit fiecare vot po­zitiv pe dosarul uneia dintre delegații! Au fost situații în care anumite situri au fost acceptate în Listă, cu obiecțiile de rigoare, chiar dacă nu primiseră reco­man­darea experților ICOMOS, acre­ditați de UNESCO...
În tot acest context, includerea Ro­șiei Montane în Lista Patrimoniului Mon­dial (care avea recomandare po­zitivă din partea ICOMOS) era o simplă formalitate. Nici una dintre țări nu avea nici o obiecție pe dosarul Roșia Mon­tană. Nici una în afară de România! Prin­tr-o mișelie fără margini, care a lăsat per­plexă o întreagă planetă, pentru pri­ma oară în istoria UNESCO, un stat trage sforile pentru ca propriu-i patrimo­niu să nu intre pe lista de salvare a reputatei organizații mondiale. Repre­zen­tată de un secretar de stat de la Cul­tură (ministrul George Ivașcu nu a avut curajul să onoreze cu prezența lucrările din Bahrain), România a repetat aceeași veche minciună: includerea Roșiei în Pa­trimoniul Mondial ar dăuna proce­sului pe care țara noastră îl are pe rol la Washington, cu Gold Corporation. În timp ce toate statele au dus negocieri acer­be pentru a-și salva patrimoniul, de­le­gația României a tras sforile pentru ca Roșia să rămână pe dinafară. Ce cadou mai otrăvit putea să-i ofere României, la 100 de ani de la Marea Unire, Guvernul Dăn­cilă, dacă nu această nedemnă re­prezentare la UNESCO și acest fiasco în fața căruia s-au crucit toate delegațiile pre­zente?! Delegația Ungariei a fost una dintre cele mai vocale în favoarea Roșiei Montane, iar delegația noastră tăcea mâlc! O rușine istorică, salvată, parțial, de experții și parlamentarii români din opoziție, prezenți în Bahrain, care mai dau o șansă dosarului Roșia Montană în următorii 3 ani, dacă la Palatul Victoria vor ajunge, până atunci, niște oameni cu capul pe umeri și niște patrioți adevărați.