ANUNȚ

Redactia
Începând de astăzi, 5 iulie 2018, prețul revistelor "For­mu­la AS" și "Asul Verde" se majorează cu 75 de bani.

Am fost constrânși către măsura aceasta, ca urmare a ex­plo­ziei costurilor hârtiei, ale ti­parului, de procentele mult mai mari solicitate de difu­zori, de combustibilul nece­sar parcului auto care trans­portă revistele în țară. În spe­ranța că noile prețuri nu ne vor alunga cititorii, pro­mi­tem, în schimb, calitate în plus, mesaje neobosite de bi­ne și de frumos.
Dragi cititori, cu nădejdea că vom merge mai departe îm­­­­preună, vă asigurăm de res­­­pectul, recunoștința și afec­­­­țiunea noastră, cu ve­chi­me de aproape 30 de ani.
Doamne ajută!

Formula AS