S.O.S. - FIBROZA CHISTICĂ!

Florentin Popa
- Statul nu mai decontează costul medicamentelor care îi ajutau pe bolnavi să lupte cu infecțiile. De curând, colectivul de cercetători al Companiei ROMVAC a înregistrat un succes neașteptat în ameliorarea efectelor fibrozei chistice -

Sunt puțini, dar sunt ai noștri! În România există doar 425 de bolnavi diagnosticați cu fibroză chistică, dintre care circa 300 sunt copii. Din păcate, fibroza chistică este o afec­țiune extrem de gravă, iar cei mai mulți pa­cienți pierd lupta cu boala înainte să ajungă la ado­les­cență. Un "amănunt" deloc de neglijat: conform statisticilor, bolnavii de fibroză chistică din Ro­mânia trăiesc cu circa 20 de ani mai puțin decât media europeană! Până acum câteva luni, statul deconta integral costul unui medicament care îi ajuta pe bolnavi să lupte cu infecțiile. În prezent n-o mai face; autoritățile au introdus pe lista de medica­mente compensate și gratuite două noi generice care conțin aceeași substanță activă, însă marea problemă e că aceste medicamente nu se găsesc încă în farmacii! Reprezentanții Ministe­ru­lui Să­nătății spun că statul decontează tratamen­tul cel mai ieftin, deci pacienții care vor să folo­sească în continuare medicamentul cu care sunt obișnuiți și care și-a dovedit eficiența trebuie să plătească diferența din buzunar. O fi atât de mare efortul pen­tru statul român să-i susțină în conti­nuare pe acești bolnavi? Greu de crezut! Până la urmă, vor­bim despre un medicament care costă 1000 de lei lunar, însă pe care mulți bolnavi nu și-l pot per­mite, tocmai din cauza stării lor de sănătate, care nu le dă posibilitatea să muncească!
Până când mai-marii din Ministerul Sănătății vor revizui aceste "scăpări" rușinoase, informăm bolnavii că au la îndemână soluții naturale și ief­tine, care-i pot ajuta să supraviețuiască. De curând, colectivul de cercetători al Companiei ROMVAC a înregistrat un succes neașteptat în ameliorarea efectelor acestei afecțiuni. Martor este mesajul unei mame care nu s-a dat bătută în lupta cu ne­cru­țătoarea boală a fiului său...
"Vă scriu în legătură cu fiul meu de 14 ani, care suferă de fibroză chistică și face frecvent infec­ții pulmonare. Este infectat cu stafilococ auriu (MRSA) încă din 2011. Între timp au mai fost și probe negative, dar infecția continuă să reapară (ulti­ma tulpină de MRSA a fost identificată la Insti­tutul Canta­cuzino, anul acesta).
Ca urmare a tratamentului personalizat cu imu­noglobulină Y, preparată la Institutul ROM­VAC, urmat pe o perioadă de aproximativ trei luni, am sesizat următoarele aspecte în evoluția stării de sănătate a fiului meu, care suferă de infecție pul­mo­na­ră cronică cu exacerbări perio­dice, în context de fibroză chis­tică:
Răspunsul la antibiotic este mult mai rapid. Dacă, în general, treceau 3, 4 sau 5 zile de la de­mararea tratamentului cu antibiotic, până la apa­riția semnelor de îmbunătățire a stării gene­rale (dispariția febrei, revenirea poftei de mâncare etc.), în două rânduri, în care copilului i s-a ad­ministrat antibiotic, de-a lungul perioadei de tra­ta­ment cu imunoglobulină Y, am constatat o îm­bunătățire a stării generale mult mai rapidă - 1-2 zile. Se pare că antibioticul, același care i-a fost administrat și în trecut (gentamicină, tobramyci­nă), a acționat și a produs efecte mai rapid, în paralel cu admi­nistrarea de imunoglobulină Y.
În perioadele fără administrare de antibiotic, evoluția infecției a fost mult mai lentă. Din pă­cate, doar administrarea de imunoglobulină Y nu a fost suficientă pentru a ține sub control infecția, însă a prelungit (practic, a dublat) perioada după care s-a impus reluarea administrării de antibiotic. În plus, ca efect imediat, administrarea soluției sterile cu imunoglobulină Y în aerosoli ajută la calmarea acceselor de tuse.
Sper ca aceste informații să ajungă și la ceilalți bolnavi de fibroză chistică din țara noastră și să le fie de ajutor. Vă doresc numai bine!
ELENA G. - București


O boală perfidă

Pornind de la rezultatele sur­prin­zătoare ale terapiei cu Imuno­glo­bulină Y, ne-am adresat d-nei dr. LUCICA SIMA, conducătoarea La­boratorului de Cercetare-Dez­vol­tare al Companiei ROMVAC.

- Doamnă doctor, nu se știu foar­te multe lucruri despre fibroza chis­tică. În ce condiții apare aceas­tă boa­lă și ce organe afec­tează?

- Fibroza chistică este o afec­țiune genetică cu afectare sistemică. Principala cau­ză de morbiditate și mortalitate este dată de patologia pulmonară. Afecțiunea respiratorie este produsă de coloni­zările bacteriene locale, care dau infecții cronice, progresive ale căilor respiratorii, evoluând treptat către infecția pulmonară cronică generalizată și dis­trucția progresivă a întregului țesut pulmonar, ceea ce duce la insuficiență respira­torie și moarte prematură, transplantul pulmonar fiind încă în faza de pionierat în țara noastră.

Un tratament dezastruos: antibioticele

- Tratamentele cu anti­biotice nu au efect asu­pra infecțiilor bacteriene de care suferă pa­cienții?

- Ba da, au efecte, însă dezastruoase! Dacă în in­fecțiile căilor respiratorii pot fi implicați nume­roși agenți microbieni, în fi­bro­za chistică, cei mai frecvenți sunt Pseudomonas aeru­ginosa și Staphylococcus aureus, întrucât aceștia au capa­citatea să capete rezistență, să supraviețuiască mul­tiplelor și îndelun­gatelor tratamente cu antibiotice la care sunt supuși bolnavii. Bacteriile coloni­zează căile respiratorii. Rezultă o structură vâscoasă, bogată în bacterii patogene, care susține avansarea bolii, iar în final, se ajunge la o distrucție pul­mo­nară masivă.

Soluția salvatoare

- Pare o luptă aproape imposibilă pentru un organism, și așa pus la grele încer­cări... Ce soluții aveți pentru bolnavii de fibroză chistică? Din scrisoarea publicată reiese că Imunoglo­bu­lina Y produsă de ROMVAC nu vindecă boala...

- Într-adevăr, nu o vindecă, însă beneficiile te­rapiei sunt imense pentru bolnavii de fibroză chis­tică! În cadrul Laboratorului de Cercetare-Dez­vol­tare al Companiei ROMVAC aplicăm tera­pii cu produse pe bază de Imunoglobulină Y pentru orice infecție bacteriană, inclu­siv cea cu MRSA. Produsele noastre sunt naturale și n-au efecte adverse, singura lor contraindicație fiind în cazul persoanelor cu aler­gie la ou. Te­rapia se poate aplica tuturor pacienților care suferă de infecții bacteriene și fungice, cu localizări respiratorii, in­diferent de vârstă.
Protocolul terapeutic este stabilit de către medicul terapeut al Cabi­ne­tului de Terapii Alternative ROM­VAC, în urma diagnosticului de certitudine rezul­tat din buleti­nele de analize primite de la pa­cient. Peri­oada și modul de admi­nistrare a produ­selor sunt modulate în funcție de pacient, de afecțiunea diag­nosticată și de vechimea acesteia.
Protocoalele terapeutice constau în administra­rea orală de produse pe bază de Imunoglobulină Y (IgY): Imunoinstant G - pulbere și Imuno­in­stant - soluție buvabilă, pe cale generală și locală (sub formă de aerosoli). Ambele produse se admi­nis­trează zilnic, fără pauză, un timp îndelungat, până la dispariția semnelor clinice și obținerea unui re­zultat negativ la testarea microbiologică a probei (sputa). Pentru pacienții care nu au un răs­puns favo­rabil la terapia standard cu imunoglo­bulină Y se pot realiza produse personalizate, ba­zate pe imunoglobulină monovalentă, obținută din probele recoltate de la bolnavul în cauză. Terapia cu imu­no­globulină Y administrată zilnic, pe cale generală și locală (cu aerosoli, în cazul fibrozei chistice), atenuează simptomatologia clinică până la dis­pariția acesteia și reface din punct de vedere struc­tural țesutul conjunctiv sclerozat. Și încă un lu­cru foarte important: terapia pe bază de imuno­glo­bulină Y oferă pacientului șansa de a-și con­so­lida sistemul imunitar (imunitate pasivă) și pregă­tește organismul pentru a lupta cu această afec­țiune gravă.

- Un licăr de speranță pentru sute de bolnavi condamnați la chinuri! Mult succes în con­ti­nuare!


D-na dr. LUCICA SIMA poate fi contactată la Cabinetul de Terapii Complementare al Companiei ROMVAC din Voluntari, Șoseaua Centurii nr. 7, tel. 0799.313.332, 021.350.31.09