Cum iubesc femeile din ziua de azi

Redactia
- Femeile de azi se mărită numai din dragoste?

- Nu. Cam o treime din mariaje nu se în­cheie din motive sentimen­tale, ci din alte inte­rese. La loc de frunte se află interesul financiar (băr­bați cu sta­re materială bună), ur­mat de infer­tilitatea crescândă a bărba­ților (multe ma­riaje se rup fiindcă soțul nu poate avea copii) și teama multor femei că vor rămâne nemă­ritate, ceea ce le face să accepte mariaje cu bărbați neiubiți.

- Rămân femeile în viața de cuplu chiar dacă iubirea trece?

- Numai în 30% din cazuri. În ma­joritatea lor, e vorba de femeile tre­cute de 50 de ani, ca­re rămân din obiș­nuință sau din motive ma­te­riale.

- Cât de importantă este fidelitatea?

- Foarte importantă! 95% dintre femei spun că pentru ele fidelitatea partenerului este fun­da­mentală.

- Câte femei calcă strâmb?

- 63% dintre femeile chestionate au pă­că­tuit cel puțin o dată. Explicația sociologilor arun­că vina pe indepen­dența femeilor din ulti­ma vreme, pe faptul că sunt autonome finan­ciar.

- Femeile necredincioase sunt geloase?

- În mod paradoxal, da. Faptul că ele în­șea­lă nu le scutește de gelozie, un sentiment moș­tenit genetic, se pare.

- Cât de vii sunt relațiile stabile?

- 37% dintre femeile măritate de­clară că nu știu despre ce să vor­bească cu partenerii lor și că au o viață se­xuală redusă. În 48% dintre cazuri, cei doi parteneri nu mai au relații ero­tice sau le au foarte rar.

- Viața de zi cu zi ucide dragostea?

- Din păcate, da. Jumătate dintre fe­meile chestionate au răspuns că, odată cu trecerea timpului, atracția erotică scade. Obișnuința ucide dra­gostea. 40% dintre aceste femei și-au descris viața intimă drept plicticoasă, iar 60% afirmă că și-au înșelat, cel puțin o dată, bărbatul.