Cei cinci magnifici - Văzul, auzul, mirosul, atingerea și gustul

Gilda Fildan
- Fără ele n-am putea exista. Sunt "radarele" prin care percepem lumea în care trăim. Ne produc bucurie sau neplăcere, iar organismul reacționează la ele cu satisfacție sau cu stres. De felul în care știm să le folosim depinde starea noastră de sănătate -

VĂZUL
Culorile înviorează și scad tensiunea arterială


Ochii sunt cei care ne permit să ne orientăm în lume. Și mai ales culorile declanșează feluriți stimuli. Ele acționează direct asu­pra noas­tră prin retină, de aceea soluția ideală, când urmărim să obținem anumite efecte, este să combinăm culorile cu lumi­na: roșul în­viorează, albastrul ne aduce în echilibru, verdele redă calmul. Retina transformă energia luminoasă în impulsuri pe care le transmite creierului, iar acesta eliberează o cantitate de serotonină, sub­stanță cunos­cută ca "hormonul fericirii". Dimpotrivă, deficitul de lumină, de exem­plu în lunile de iarnă, ne poate crea o dispoziție melan­colică. Deseori, medicii recomandă per­soanelor care manifestă o depresie sezo­nieră să facă ședințe de foto­terapie cu lămpi speciale. Însă acum, vara, nu există leac mai bun decât natura. De aceea ar trebui să faceți câte o plimbare de mini­mum ju­mă­tate de oră, în cursul fie­cărei zile. Copiilor li se recomandă să stea mai mult la lumină, până la două ore pe zi. Astfel se stimulează secreția de dopamină, care protejează ochii, împiedicând o miopie rezultată din creșterea în lungime a globului ocular.
Verdele ne face bine: un studiu a arătat că sim­pla contem­plare a unui peisaj verde are acțiune terapeutică. Autorii studiului au observat că pacien­ții aflați într-un salon de spital cu ferestrele spre parc au avut nevoie de mai puține analgezice după intervenția chirurgicală și au fost externați mai curând. De asemenea, cinci minute de mișcare în­tr-o ambianță naturală sunt suficiente ca să ne adu­că buna dispoziție. S-a constatat că oamenii care trec zilnic pe lângă spații pline de verdeață au un risc de infarct, hipertensiune și depresie mai redus decât al celor ce au mereu în fața ochilor doar o sume­denie de clădiri cenușii de beton. Specialiștii subli­niază eficiența "băilor de pădure" practicate pe scară largă în Japonia. Acolo se știe că, numai pri­vind pădurea, îți reduci nivelul de hormon al stre­­sului cu 13,4%. În cadrul unui studiu sud-coreean, măsurătorile au indicat faptul că la femeile care se plimbaseră timp de o oră prin pădure, tensiunea, elasticitatea arterelor și ca­pacitatea respiratorie se îmbunătă­ți­seră cu până la 23%. La grupul de con­trol, care făcuse o plimbare de aceeași durată prin oraș, nu s-a descoperit nicio îmbu­nătățire.

MIROSUL
Sănătate și bucurie


O undă subtilă de parfum, aroma unei pră­jituri tocmai scoase din cup­tor... mirosurile au o putere tainică, ele ne pot teleporta în trecut. Acesta este "efectul Proust", numit astfel după prozatorul fran­cez Mar­cel Proust, care l-a descris în faimosul său roman "În căutarea timpului pierdut". Nasul este unicul or­gan de simț aflat în legătură cu cei doi centri de pe scoarța cerebrală care guver­nează emo­țiile și amintirile. În mo­mentul când celulele olfactive din interiorul nasului - 30 de milioane la număr - se­sizează un miros, memoria noastră afectivă pri­mește un im­puls electric. A­tunci se în­tâmplă lucruri neo­bișnuite, după cum a de­mon­strat un studiu realizat la Uni­versi­ta­tea Münster. Cer­ce­tătorii au realizat un experimen­t asupra unui grup de bărbați pe care i-au îm­pre­surat în somn cu arome de trans­pirație femi­nină. Su­biec­ților li s-au mo­di­ficat frec­vența res­pirației, pulsul și, desigur, visele... Cu pri­le­jul altui studiu, s-a consta­tat faptul amuzant că băr­bații eva­luează mult mai îngă­dui­tor greutatea corpo­rală a fe­mei­lor parfu­mate cu esențe de flori, so­cotindu-le cu vreo șase kilograme mai slabe.
Mirosurile plăcute favorizează să­nătatea și bucuria de a trăi. Uleiurile eterice care se evaporă lent într-o lampă de aro­materapie au efecte di­verse: lavanda alungă anxietatea, ci­tricele înseninea­ză starea de spirit, menta sau busuio­cul alină durerile de cap, iar o pernă umplută cu ace de pin sau un masaj în talpă cu câteva pică­turi de ulei de lavandă ne ajută să adormim mai ușor. Așadar, aromele acționează pe trei căi - prin atingere, prin nas și prin piele. Căci și aceasta din urmă percepe mi­rosurile: de pildă, atunci când pielea vine în contact cu par­fu­mul de santal, rănile se cicatri­zează mai re­pede. E posibil ca în cu­rând și cancerul să fie com­bătut cu remedii de aro­materapie, studii prelimi­nare există, iar la chimio­terapie, mi­resmele sunt uti­lizate deja pentru a domoli teama pacienților. Receptori olfactivi se gă­sesc în multe organe, chiar și în bronhii, ceea ce conduce la ideea că s-ar putea încerca o asemenea modalitate com­plemen­tară de tratare a astmului.
În concluzie, merită să ne an­trenăm simțul mirosului, deoa­rece astfel stimulăm formarea de noi celule senzoriale. Din păcate, oamenii care și-au pierdut mirosul nu pot beneficia de această șansă. Milioane de europeni suferă de lipsa sen­sibilității olfactive, adesea intervenită brusc. Anos­mia (cum se numește ea în limbaj medical) afec­tează calitatea vieții în ansam­blu, având o influență negativă inclusiv asu­pra psihicului. Căci nu numai mirosul și gus­tul au de suferit, ci și libidoul.

SIMȚUL TACTIL
Lipsa atingerii creează depresii


Copiii vor să pipăie totul: acesta este modul lor de a cerceta lumea care îi înconjoară - și pe sine. Orice experiență tactilă este în același timp și una de autocunoaștere. Din păcate, odată ajunși la vârsta adultă, noi pierdem această deprindere. Pi­păi­tul este singurul nostru simț autoreflexiv: prin el, ne percepem pe noi înșine ca persoane cu exis­tență autonomă. Senzațiile tactile sunt im­portante pentru supraviețuirea noastră: senzorii de la nivelul pielii informează imediat creierul că plita este prea fierbinte sau vântul prea rece. Iar atin­gerea creează o legătură cu oamenii de lângă noi, un sentiment de intimitate și ocrotire. Ea face parte din experien­țele fundamentale ale ființei umane. Dacă o primim în prea mică măsură, echilibrul nostru psihic va fi periclitat, deoarece pielea este organul de care de­pinde conștiința de sine. În prezent, se cunoaște bine faptul că lipsa atașamentului și a apropierii fizice în copilărie poate duce mai târziu la depresie sau la tulburări de conduită alimentară, așa cum sunt anorexia și bulimia. "Avem nevoie de patru îm­brățișări pe zi pentru a supraviețui, de opt pentru a ne simți bine și de douăsprezece pentru a ne asigura dezvoltarea interioa­ră", precizează psiho­logii. Atin­gerile provoacă eliberarea de oxitocină și reduc stresul. Un studiu ara­tă că durerile re­simțite de fe­mei se cal­mează atunci când ele se plimbă de mână cu par­tenerul. Masajele au un efect și mai puternic: cele clasice ac­tivează sistemul imunitar, supli­mentând numă­rul leu­co­citelor "ucigașe", scad tensiu­nea arte­rială, previn infla­ma­țiile mus­culare (așa-numitele miozite) și chiar s-a constatat că pot atenua sufe­rin­țele fizice, stările de epui­zare și labilitatea psihică la pacientele cu can­cer mamar. Există însă și tipuri speciale de masaj: cel ritmic stimulează anumite organe și, în primul rând, inima, iar masajul psi­hoactiv constituie un spri­jin eficient pentru persoanele depresive.

GUSTUL
Mâncați alimente amare


Unul dintre gusturi ne este nouă cel mai drag - și anume, dulcele. Îndată ce limba atinge ceva dul­ce, în creier ni se pornește un adevărat foc de arti­ficii. Responsabilă pentru perceperea gusturilor este limba, dotată cu o mulțime de receptori. Însă noi reușim să gustăm numai cu condiția ca și sim­țul olfactiv să funcționeze normal. Orice experiență gustativă declanșează reacții metabolice și stimu­lează organele interne: se formează sucuri gastrice, iar bila începe să lucreze. Foarte sănătoase sunt principiile amare conținute în alimente cum ar fi anghinarea, adică exact cele pe care, de regulă, tindem să le respingem. Ele accelerează detoxifie­rea. Fica­tul poate începe să lucreze mai bine și, în conse­cință, este întărită capacitatea de autoapărare a orga­nismului. Conform unui studiu, principiile amare ne ajută să devenim mai supli: subiecților din grupul care a primit jumătate de grepfruit îna­inte de masă le-a fost mai puțin foame și au reușit să piardă în greutate. Pe măsura înaintării în vârstă, cor­puscu­lii din papilele gustative se împuținează și tocmai de aceea este util să-i stimulăm. De exem­plu, făcându-ne timp să mestecăm pe îndelete, căci aceasta este o metodă bună de a intensifica gustul mâncării. Când suntem neatenți la masă, percepem mai puțin gusturile și, fără să ne dăm seama, mân­căm mai mult, tocmai pentru a compensa deficitul de gust.

AUZUL
Meloterapia potolește durerile


Seara simțiți că vă e dor de puțină liniște? Dacă la birou telefoanele sună întruna, dacă pentru pauza de prânz nu găsiți niciun colțișor liniștit, iar acasă copiii cer mereu atenție pe un ton plângăcios, este de înțeles că vi se umple paharul. Fiindcă urechea n-are cum să-și ia pauză vreodată. Când este expus la zgomot, creierul se află în stare de alarmă. El analizează zgomotele pentru a ne preveni în caz de peri­col. O ambianță gălăgioasă su­pra­solicită sistemul imunitar, stresează și îmbolnăvește organismul. Potrivit unui studiu, la femeile care trăiesc într-un asemenea mediu, riscul de infarct se triplează. Totuși, organis­mul poate rezista și în condiții de zgomot dacă i se dă posibilitatea să se odihnească din când în când. Concluzia: acordați-vă momente de tihnă și liniște. Chiar e nevoie să țineți deschis aparatul de radio în timp ce navigați pe internet? Pentru sfârșitul de săptămână, alegeți-vă locuri liniștite - pădurea și muntele sunt ideale.
Pe de altă parte, sunetele pot fi și un minunat re­mediu, atunci când sunt întrebuințate cu un scop precis. În Antichitatea romană, muzica se folosea ca leac pentru depresie. Și în zilele noastre melote­rapia ameliorează anumite suferințe, de pildă pe cele provocate de accidentul vascular cerebral, demență senilă sau Parkinson. "Când ascultăm mu­zică, sunetele influențează organismul prin inter­me­diul sistemului nervos vegetativ. Respirația de­vine mai liniștită și încordarea dispare", explică specialiștii. Mai ales melodiile preferate acționează asupra centrului recompensei din creier, iar hormo­nii fericirii inundă corpul. Așa se face că pacienții au nevoie de mai puține anestezice în sala de ope­rație dacă li se permite să asculte muzica "lor". Pentru inimă, forța terapeutică maximă o are mu­zica barocă: în cadrul unui studiu, s-a demonstrat că piesele muzicale ale lui Bach reduc tensiunea la fel ca betablocantele. Pacienții cu dureri de cap sistematice pot scădea doza de medicamente dacă ascultă regulat muzică clasică, de exemplu Mozart. De reținut: cei ce cântă cu vocea sau la un instru­ment obțin rezultate mai bune decât cineva care "doar" ascultă.


Ce este bun pentru simțuri

* Uleiurile de masaj - A­tin­­gerile reduc stresul și eli­be­rează hormoni ai fericirii. Deci fa­ceți-i partenerului dvs. un ma­saj, preferabil folo­sind un ulei. Și propriile atingeri au efecte pozi­tive: bătăile inimii se liniș­tesc, apare oxitocina.
* Parfumurile combat stresul - Aromele naturale acționează direct asupra simțurilor și a psihicului. Cercetătorii au descoperit că băile cu paciuli și santal sunt deosebit de relaxante.
* Ajutor pentru auz - Acuitatea auditivă scade cu timpul. De mare ajutor sunt aparatele auditive care, după cum reiese dintr-un studiu, contribuie și la menținerea capacității cognitive până la o vârstă înaintată. În prezent, industria de profil produce modele foarte discrete, aproape invizibile.
* Susținere din interior - Vitaminele for­tifică sistemul nervos și pe cel imunitar. Combi­nând vitaminele B și C cu magneziu și zinc, obți­neți o creștere a energiei la nivel celular și vă stimulați simțurile.
* Piele catifelată - Renunțați la fumat! Cre­mele de întreținere sunt obligatorii, ca și pro­tec­ția solară și o alimentație sănătoasă. În com­ple­­tare, puteți lua colagen de băut sau în capsule.


Cum ne putem rafina simțurile

Cineva care își exersează simțul olfactiv va împiedica pierderea mirosului la bătrânețe, cine întrebuințează intens simțul tactil își favorizează percepția propriului corp și asigură bunul mers al relației de cuplu. Vă oferim mai jos câteva idei pentru antrenarea organelor de simț.
* Aromaterapie sub cerul liber - Pădurea face minuni: arborii eliberează în aer terpene și alte substanțe. Inspirând aceste uleiuri eterice, ne întărim sistemul imunitar.
* Atenție mărită - "Când vă plimbați, nu stați cu ochii în telefonul mobil. Faceți precum copiii: ob­ser­vați atent tot ce se petrece în preajma dvs. Ce foșnește în tufiș? Ce flori au răsărit pe marginea drumului?", ne sfă­­tuiesc specialiștii.
* Mirosiți cu nesaț aromele - Care din ele vă creează bună dispoziție? Și care vă facilitează deconectarea, atunci când vă aflați într-o situație stresantă? De ce puteți simți atât de acut mirosul degajat de pielea partenerului dvs.? Întrebările de felul acesta vă rafinează percepțiile și vă fac mai receptivi la diversitatea infinită a lumii.
* Balsam de rufe, adio - Spray-uri odo­rizante pentru încăperi, nenumărate cosme­tice: suntem în permanență înconjurați de parfu­muri. Programați o zi de abstinență pentru celulele dvs. olfactive. Varianta ideală: o excursie în aerul pur de la munte.
* Antrenați-vă nasul - Ce mirosuri recu­noașteți? Din­tr-un studiu a reieșit că majo­ritatea oamenilor disting cel mai ușor aromele de cafea, men­tă și vanilie. Începeți cu acestea, apoi testați treptat și altele, eventual mirodenii. Ast­fel aveți șansa de a preveni pierderea mirosului când veți înainta în vârstă.
* Delicatese în sprijinul vederii - Cio­colata amăruie îmbunătățește acuitatea vizuală. Autorii unui studiu afirmă că, timp de două ore după ce ați mâncat-o, veți vedea mai bine.
* Un răgaz pentru exerciții tactile - Închideți ochii și încercați să pipăiți diverse obi­ecte. Va fi un joc asemănător cu baba-oarba din copilărie. Și observați ce efect au atingerile. Cum se simte puloverul pe piele? Dar apa caldă sub duș? Așa, în joacă, veți afla mai multe despre nevoile dvs. Pielea este cel mai mare dintre orga­nele noastre de simț - acordați-i atenția cuvenită.
* Scurtă meditație - Priviți vreme de 15 minute flacăra pâlpâitoare a unei lumânări. Ce culoare are ea? Cât de sus urcă? Astfel vă antre­nați percepția și totodată vă eliberați mintea de gânduri.
* Faceți schimb de alintări cu parte­ne­rul - Dar nu oricum, ci cu toată convingerea! Dacă sărutarea de rămas-bun pe care v-o dați dimineața și îmbrățișarea de seară se petrec me­canic, organismul nu eliberează oxitocina, hor­monul ce vă creează starea de mulțumire.
* Mergeți desculți - În degetele de la mâini și de la picioare se găsesc cei mai mulți receptori tac­tili. În țările vest-europene există parcuri spe­cial ame­najate pentru plimbări cu picioarele goa­le. Acolo, vi­zitatorii calcă pe pietre în­călzite de soare și pășesc în balans pe trunchiuri de co­pac culcate la pământ, pipăind cu tălpile scoarța lor aspră.