Într-o noapte de vară

Cititor Formula AS
S-a întâmplat la Giarmata, un sat frumos și bogat din județul Timiș.

Eram elev în clasa a VII-a și-mi petreceam vacanța de vară la bunici (Dumnezeu să-i odih­neas­că!), într-un adevărat colț de rai. Bunicul meu, fiind paz­ni­cul fermei din sat (Behela), locuia îm­pre­ună cu bunica într-una din cele două barăci exis­tente acolo, în mijlocul unui peisaj mi­rific. Ferma, o minunată grădină, se întindea pe zeci de hectare și cuprin­dea parcele cu ro­șii, ardei, cas­traveți, vinete etc. Pe ma­lurile pâ­râului Behela creș­teau splendide exem­pla­re de salcii plângătoare, iar în apropierea lo­cuinței bunicilor erau flori, multe flori în­gri­jite de bunica, câțiva vișini și doi nuci. La um­bra lor, a nucilor cu coroane imense, își odih­nea bătrânețile Fraga - un ciobănesc ger­man de elită - încă viguroasă, mândră, inteli­gentă, "pensionată" de o unitate militară. A fost adusă la Behela pentru a întări paza. De­oarece era foarte rea cu străinii și nu-i suporta în preajma ei, bunicul nu o lăsa liberă. Cu mine era blândă, prietenoasă, drăgălașă și chiar jucăușă uneori. A fost marea mea bucu­rie în serile și duminicile acelei veri fierbinți. Dar cel mai mult îl iubea ea pe bunicul. El îi aducea hrană de la cantina I.A.S.-ului, el o în­grijea cu multă dragoste. Cu toate că ținea mult la ea și era convins că este o însoțitoare de nădejde, nu o lua decât foarte rar în depla­sările lui nocturne pe drumurile grădinii, greșeală care într-o noapte putea să-l coste chiar viața.
Iată, pe scurt, cum s-a întâmplat: în acea noapte, ca de obicei, bunicul își făcea rondul când a surprins trei bărbați cu o căruță, care în­cercau să fure legumele adunate și depozi­tate în lăzi. Au urmat certuri, amenințări dure și, în final, hoții au tăbărât cu bâtele asupra lui. S-a apărat cum a putut cu o bărdiță cu coa­da lungă, pe care o purta permanent cu el noaptea, dar după o lovitură puternică primită în brațul drept, a scăpat-o și a rămas astfel fă­ră apărare. În disperarea care l-a cuprins, i-a trecut prin minte gândul salvator: a strigat după ajutor, mai exact a chemat-o pe Fraga. Au­zindu-i glasul și simțind pericolul în care era stăpânul ei, cățeaua a reușit să scape din le­gătoare și să ajungă în cel mai scurt timp la lo­cul conflictului. Bunicul era căzut la pă­mânt și încasa din plin lovituri. Hoții erau ho­tărăți să-i administreze o bătaie soră cu moar­tea. Dacă mai dura puțin, își atingeau scopul. Când au văzut-o pe Fraga - mare, fioroasă, gata de atac, hotărâtă să-și salveze stăpânul - și i-au auzit mârâitul, s-au urcat în căruță și au fugit. Fraga i-a urmărit o bucată de drum și apoi a revenit la bunicul, încercând să-i ali­ne durerile prin comportamentul ei plin de afec­țiune. Împreună s-au întors acasă. Numai pre­zența și curajul ei i-au salvat viața buni­cului.
După această întâmplare, noi toți am pri­vit-o pe Fraga cu alți ochi, cu mai multă ad­mirație. Ea însă se purta normal, ca și până atunci, de parcă voia să ne spună că și-a făcut doar datoria și că prietenul la nevoie se cu­noaște.
Avem încă multe de învățat din lumea ne­cuvântătoarelor. Primim uneori de la ele adevărate lecții de curaj, de iubire și devo­ta­ment. Chiar dacă nu ne salvează viața, cum a făcut Fraga, prezența și compor­ta­mentul lor ne picură în suflet liniștea atât de necesară, încrederea, bucuria de a trăi, speranța. Merită să le îngrijim și să le acordăm dragostea noastră.

PAVEL C. - Suceava