Sfaturi cu flori de vară

Redactia
Deși oferta firmelor de cosmetice ocupă toate zonele chipului și trupului femeiesc, nu există plăcere mai mare decât să-ți prepari la tine în bucătărie elixirurile care să-ți între­ți­nă visul de frumusețe.

Și cum vara re­varsă în lume râuri de flori, nu trebuie decât să le culegi pe cele de folosință, să cumperi câteva borcănele și sticluțe fru­moase, cu etichete, și să pui înăun­tru preparatele produse în propriul laborator. Sunt ieftine, proaspete, știi ce conțin și-ți dau satisfacție maximă când le întinzi pe obraz. Singura lor pro­blemă este durata. Lipsite de con­servanți, ele trebuie reînnoite frecvent și ținute la frigider.

Emulsii pentru curățat tenul

Ulei de gălbenele
Puneți într-o sticlă flori proaspete de gălbenele, peste care turnați untde­lemn de soia, în pro­por­ție de 1:10 (o parte flori, zece părți de ulei). Lăsați-le la soa­re vreme de 14 zile. Strecurați lichidul și pu­neți în el 4-5 picături de ulei aro­mat de roz­ma­rin. Curățați-vă fața și gâtul, în fiecare dimineață și seară, cu soluție pusă pe un tampon de vată, apoi clăti­ți-vă bine cu apă călduță. Se recomandă cu precă­dere pentru tenul uscat și sen­sibil.

Ulei de arnică
Se prepară la fel ca uleiul de găl­benele, fo­losind aceleași pro­por­ții de flori de arnică și untdelemn de soia sau dovleac (presat la re­ce). Când e gata, adăugați 4-5 pică­turi de ulei aromat de lămâie. Se reco­man­dă pentru toate tipurile de ten.

Apă de față

Se aplică pe față, după curățirea cu ulei de flori.

Apă de față cu roiniță
Amestecați o mână de frunze us­cate de roiniță (melisă) cu o lingură de rădă­cină de nalbă mare și o mână de flori de nalbă și turnați peste ele 30 ml alcool de 90 de grade și 30 ml apă distilată, ast­fel ca plantele să fie acoperite. Aco­periți vasul cu un pro­sop și puneți-l 2-3 zile la rece. Con­tro­lați între timp dacă este suficient lichid, iar dacă nu, com­pletați cu apă distilată. După 7 zile, stre­curați lichi­dul și presați bine ma­ce­ra­tul de plante. Mai stre­cu­rați încă o dată prin­tr-un tifon. Se­pa­rat, ames­tecați alți 20 ml al­cool cu 10 picături de ulei aromat de lămâie (toa­­te ingredien­tele se gă­sesc în magazinele cu pro­duse na­tu­riste) și tur­nați com­bi­na­ția peste apa de roi­niță. Veți obține un lichid siro­pos, care pătrunde repede în piele și o netezește. Se recomandă pen­tru toa­te tipurile de ten și, mai ales, pen­tru pie­lea ce dă semne de îmbă­trâ­nire.

Apă de față cu flori de levănțică
Puneți la fiert cca 300 ml apă, vre­me de 10 minute, apoi lăsați-o să se ră­cească până devine călduță. Puneți o lingură cu vârf de flori uscate de le­văn­țică într-un vas cu gura largă și tur­nați deasupra apa fiartă, plus 100 ml oțet de mere. Astupați bine reci­pientul (florile să fie bine acoperite cu lichid) și pu­neți-l într-un loc cald, vre­me de o săp­tămână. Scutu­rați-l energic în fiecare zi. Dacă florile absorb prea mult lichid, mai turnați apă fiartă. Du­pă o săptă­mână, lichidul se stre­coară, se ames­tecă cu 100 ml apă de hama­me­lis (se găsește la toa­te maga­zi­nele na­turiste) și se toarnă în sti­cluțe de cu­loa­re închisă. Apa de la­vandă cu­răță fața și o îm­prospătează, având efect ex­celent asupra te­nului gras, cu pori dilatați. Se aplică pe un tampon de vată și se curăță fața și gâtul, în profunzime. Mai ales după baie, apa de levănțică are efect învio­rător.