Răspuns pentru AURA S. - Suceava, F. AS nr. 1321 - "Am tromboflebită la ambele picioare"

Redactia
Dr. MIRCEA PEIA - specialist medicină complementară și reflexoterapie - Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: [email protected]

Deși medicamentele anticoagulante, precum Heparina sau Warfarina, sunt, în mod specific, prescrise pentru tra­ta­mentul trombozei venoase pro­funde, dizolvarea cheagurilor san­guine s-ar putea realiza doar cu substanțe medicamentoase de tipul activatorilor de plasminogen, inac­cesibile deocamdată pe piața au­toh­tonă. Dacă tromboflebita su­per­ficială duce rar la complicații serioase, în cazul trombozei venoase profunde pericolul principal este reprezentat de posibila mobilizare a unui cheag sanguin și deplasarea acestuia împreună cu fluxul sanguin către plămâni (embolie), situație în care este nevoie urgentă de aplicarea unui tratament mai agresiv, de fază acută (doze mari de anti­coagulant administrate intra­ve­nos).
O altă complicație supără­toare, dar mai puțin pericu­loa­să, este formarea unei obstruc­ții la nivel venos (sindrom post­flebitic), care va determina um­flarea persistentă a picioarelor și care poate să se manifeste după unul sau mai multe epi­soade de tromboză venoasă profundă.
Scopul terapiei anticoa­gu­lante este de a pre­veni formarea altor cheaguri, în timp ce orga­nismul încearcă să dizolve trombii existenți, însă în cazul per­soanelor care prezintă sângerări și cărora nu li se poate administra medicație anti­coagulantă, poate fi necesară inserarea unor filtre la nivelul venei principale a abdomenului, pentru a preveni mo­bilizarea cheagurilor de la nivelul membrelor inferioare către plămâni.
Luând în calcul cele menționate anterior și ținând cont de posibilele complicații ale trombo­flebitei (uneori fatale), o abordare exclusiv natu­ristă, fără suportul medicației de sinteză, nu este posibilă.
Așa stând lucrurile, tratamentul naturist com­plementar al tromboflebitei include următoarele remedii:
* Ginkgo biloba - extractele din această specie au efecte nu numai asupra arteriolelor, ci și asupra capilarelor venoase și asupra venelor, acționând foarte bine și în complexul afecțiunilor varicoase, în sindromul post-trombotic și în ulce­rele varicoase. Recomand produsul Ginkgophyt, indicat în tulburări ale circulației venoase, tromboze, tromboflebite, sindromul de "picioare grele".
* Extractul de muguri de plop - are o acțiune electivă pe arterele membrelor inferioare, resta­bilește circulația colaterală și combate tulbu­rările trofice asociate, fiind indicat în trombo­flebite și ten­dințe la manifestări tromboembolice.
Trebuie menționat că aceste două remedii pot fi asociate cu Ginsengul, care inhibă producerea de trombi prin stimularea sintezei de prosta­ciclină și reducerea trombogenezei. În plus, Gin­sengul în asociere cu Ginkgo biloba acțio­nează prin reducerea concentrației plasmatice a fibrino­ge­nului, care reprezintă unul dintre vec­torii reali ai riscului de tromboembolie iminentă.
* Foarte utile în combaterea tromboflebitei sunt și produsele (extracte, gemoderivate, capsu­le) obținute din scoarță de Salcie, Leurdă, ulei de sâm­buri de struguri, Coacăz-negru, Sulfină, asociate cu unguente locale din Gălbenele, Tătă­neasă, Propolis sau venin de albine. Efectele lor antiagregante și antitrombotice sunt impor­tante în procesul de vindecare al tromboflebitelor și în prevenirea recidivelor.
* Restricțiile alimentare se referă la produ­sele din carne, mezeluri, afumături, tutun, cafea, alcool și orice tip de prăjeli în ulei, acestea fiind în general la originea riscului de apariție a trom­boflebitelor.
Pe timpul tratamentului este necesară efectua­rea testelor care indică gradul de coagulare san­guină (timpul de sângerare, timpul de coagulare, timpul Quick, timpul Howel), pentru a preveni la timp coagularea prea lentă a sângelui.
Să auzim numai de bine!


Dr. SIMONA NIȚU - președinte al Asociației Române de Gemoterapie și Homeopatie, Cabinet "Salmed" - Cluj-Napoca, tel. 0264/594.282

"Teama de moarte mă macină zi și noapte"
(Răspuns pentru RALUCA, F. AS nr. 1323)


Stimată doamnă,
Atacul de panică este, într-ade­văr, o stare emoțională carac­te­rizată printr-un sentiment difuz de insecuritate, de neliniște, apă­rut (ca și în cazul dvs.), în urma unor traume emoționale, dar există situații în care pacienții su­feră de anxietate sau frică paro­xistică, fără a putea identifica foarte clar momentul sau eveni­mentul care le-a declanșat. Din păcate, în ultima perioadă, aceste stări sunt tot mai frecvente ca patologie și apar indiferent de vârstă, concepte religioase sau instruire profesională. În aceste situații, tratamentul gemoterapic nu poate să ajute, deoarece nivelul la care acționează acest tip de terapie este doar fizic (poate să ajute la re­facerea țesuturilor distruse, a mecanismelor de reacție celulare blocate, refăcând structura și funcția anumitor organe).
În situația dvs., însă, homeopatia este extrem de eficientă și de mare ajutor, fiind o metodă tera­peutică prin care se acționează la nivelul structu­rilor profunde ale organismului, deci și la nivel emoțional, acel nivel pe care în medicina clasică (alopată) nu îl putem influența cu adevă­rat, nici investiga prin tehnicile pe care le avem la înde­mână la ora actuală. Singura sursă de ana­liză este anamneza pacientului, ca­re își descrie starea de ne­liniște sau de nepu­tință, care, dacă durează timp îndelungat poate să genereze în organism și simptome fizice: palpi­tații, transpi­rații, tulbu­rări digestive, de somn etc. Prin trata­mentul ho­meopat se merge la tratarea cauzei care a generat o suferință și nu doar la eliminarea unor simptome, care dacă sunt tratate cu medi­camente anxiolitice pot să dispară pentru o pe­rioadă, dar pot reveni după un interval de timp. În homeo­patie, omul este privit ca întreg, în care emoțiile noastre, intelectul nostru și corpul nostru fizic trebuie să fie în armonie; un dezechilibru la unul din aceste niveluri poate să atragă după sine tulburări la celelalte niveluri. În acest context, anxietatea, care este o tulburare emoțională (o stare nematerială, resimțită doar în câmpul nostru informațional), poate fi influențată de medica­mentul homeopat selectat de către medicul ho­meopat, în con­formitate cu principiul similitu­dinii.
Pentru frica de moarte sunt mai multe medi­ca­mente homeopate care pot să influențeze starea pa­cien­tului: Aconitum, Arsenicum album, Phos­phorus etc. Într-un tratament ho­meo­pat corect, se ține cont și de multe alte aspecte care orientează medicul homeopat pentru alege­rea celui mai potrivit medicament. Ast­fel, se ține cont dacă frica de moarte este legată de frica de boli grave, precum infarct, cancer, de accident sau de orice altă teamă. Se ține cont de traumele din copilărie, de personalitatea pacien­tului, adică de tot ceea ce caracterizează situația de sănătate din trecut și din prezent a pacientului, de perso­nalitatea lui, de modul lui de relaționare cu toți factorii din jurul lui, climă, societate, loc de mun­că, familie. Și astfel se individualizează prescrip­ția medicală pentru fiecare pacient în parte. Din toate aceste motive sau argumente, consider că pentru dvs., tratamentul homeopat ar fi de mare ajutor, dar trebuie să vă adresați unui medic ho­meopat, care va alege cel mai potrivit medica­ment homeopat pentru dvs.
Dintre toate terapiile complementare pe care le practic la cabinet, homeopatia ajută cel mai mult pacientul în lupta sa cu sine însuși, cu nepu­tințele gândului și ale trupului, în drumul spre vindecare. De cele mai multe ori asociez trata­mentului și extracte gemoterapice, cu rezultate foarte bune.
Aveți încredere că homeopatia vă poate ajuta, dacă aveți și perseverență în acest demers, pentru că nu întotdeauna alegerea medicamentului ho­meopat potrivit se poate realiza de la prima con­sul­tație. Numai bine vă doresc!


Ing. chim. MIRCEA BOCAN - Alba Iulia, tel. 0258/86.56.77 (pt. comenzi), 0788/23.38.73

"Am fost tratată pentru enterocolită acută, dar tot nu m-am vindecat"
(Răspuns pentru M.R. - F. AS nr. 1322)


Una dintre cauzele bolilor di­gestive este con­sumul direct sau in­di­rect de antibiotice. Carnea ani­malelor crescute forțat, intensiv (inclusiv peș­tele de acvacultură) con­ține cantități uriașe de anti­bio­tice de sinteză chimică. Oda­tă ajun­se în organismul uman, prin inge­rare, acestea distrug flora diges­tivă. Fără protecția florei, întregul tract digestiv (care măsoară circa șase metri!) este vulnerabil la acțiu­nea agenților patogeni. Primul pas pentru vindecare constă în refacerea florei intestinale distruse, cu ajutorul unui probiotic de calitate. Vă recomand pro­dusul BIOKULT cu 14 tul­pini - circa 3-4 cutii. (Pentru comandă, puteți suna la tel. 0764.255.267.)
Enterocolita de care suferiți se rezolvă neaș­teptat de ușor folosind și argila ALGO, în doze mari (200 g/ zi), timp de aproximativ două luni. Are un important efect bactericid și este un ex­cepțional pansament digestiv. Pentru un tra­tament "ca la carte" aveți nevoie de 6 kg de argilă pe lună. (Puteți comanda argila ALGO la tel. 0258.865.677.)
După vindecarea completă, se recomandă con­tinuarea curei cu o singură doză cu argilă pe zi, pentru întreținere. Pentru alte detalii mă puteți contacta telefonic. Multă sănătate!