RĂSPUNSURI DE LA CITITORI - "E bine ce s-a întâmplat!"

Cititor Formula AS
(Scrisoarea: "Aștept un răspuns la frământările mele", F. AS nr. 1323)

Dragă Marin,
Dă-mi voie să-ți spun, în deschidere, că nu e de rău necazul vostru. Că era de așteptat și a zgu­duit o perioadă aparent stabilă, dar în care re­lația de iubire probabil că se îndrepta în­ce­tișor către zero. O să te comentez puțin, așa, prin­tre rânduri.
Începi, chemat poate la confesiune de zgo­motul clopotelor de sărbătoare, prin a te simți un păcătos, rememorând apoi lucruri grave din tre­cu­tul nu prea îndepărtat. Să înțeleg că dacă erai un soț model te-ai fi considerat nepăcătos? Sper că nu! Dacă sfinții, călugării, cuvioșii s-au con­siderat totdeauna păcătoși, comparându-se cu ceea ce ar aștepta Dumnezeu de la ei, cu-atât mai mult ar trebui s-o facem noi! "Chiar numai de o zi de-ar fi viața omului, nu este fără de păcat!", zice dreptul Iov. Deci asta am lă­murit-o și trebuie s-o ținem bine minte, suntem păcătoși cu toții, deși nu astfel și nu pentru a deveni astfel am fost zidiți. Însă Creatorul, știindu-ne prea bine, tot ne rabdă și ne iubește - cum zice un părinte drag mie - pentru pocăința noastră. Ea face diferența, ea și ridicarea din păcat.
Ceea ce cauți tu scriind, anume înțelegerea, fii sigur că există, fiindcă cine a trecut prin situații si­milare poate să prindă mai ușor această frec­vență de comunicare, doar că în răspuns la fră­mân­tările tale trebuie să spun cu toată sin­ceri­tatea: nu am propriu-zis o soluție, ci numai un "link", o trimitere către farmacia un­de se găsește într-ade­văr leacul potrivit pentru tine și soția ta.
De judecat aspru, cum ți-ai dori, nu trebuie și nu are voie să te judece nimeni, că nu e al nostru, al oamenilor, să ședem pe un tron care nu ni se cuvine, nemaivorbind că orice ju­de­cător, tu, eu, noi, ajunge cândva inevitabil în po­ziția celui judecat - și atunci i se desprind sol­zii de pe ochi.
Chiar sub pseudonim, cred că e nevoie de mult curaj și de mul­­tă dis­perare pen­­tru o astfel de măr­tu­ri­sire, înseam­nă să pri­vești înlăuntrul tău adânc, cinstit și fără cruțare, să-ți re­cunoști ție în față totul, să admiți că ești depășit și nu gă­sești soluția, nă­dăj­duind însă că există. Scrisul ușu­rează pentru mo­ment, ceea ce e bine, deși... oprite pe această treaptă intermediară lucrurile, nu cred că poți spera la mult mai mult decât ai acum. Mara te-a iertat, mergeți mai departe, dar pe tine te macină în adâncul sufletului ceva ce nu și-a găsit rezolvarea prin recunoașterea ta și iertarea ei, altminteri nu porneai să scrii. Și nu e numai faptul că ți-e greu să te ierți, chestie, spun du­hov­nicii, de mândrie, acest vierme neadormit care ne zgândărește pe toți, ci gândul că poate ar mai fi ceva de împlinit. De aceea am spus că e un lucru bun ce s-a întâmplat, fiindcă e pri­lejul unei schimbări - în doi! - funda­men­ta­le. Nu e ca și când te-ai culcat frus­trat, ai vrut să-i spui celuilalt ceva de dulce, dar te-ai ab­ți­nut, iar dimineața, pe lumină, lucru­rile apar schim­bate, mai puțin grave și serioase, ca­re-i treaba în definitiv, ce mare lucru, toată lu­-mea se mai ceartă, trecem peste. (Și cât sapă o mie de zile de trecut peste, la temelia oricărei re­la­ții!)
Deci trebuie exploatat acest prilej spre bine, ca unul singular, care e de dorit să nu se mai repe­te. Acum e șansa schimbării, nu mâine, azi. Dar cum, concret? Păi prin spovedanie, fiecare, căci alt medicament mai eficient nu poate exista. Dacă ați făcut deja lucrul acesta, in­sistați, dacă nu, mer­geți cu încredințare. Spo­vedania cu regularitate este medicamentul uni­versal, e dezinfectantul, anti­bio­ticul și anal­gezicul lumii, e apa vie fără de care puterile ni se sleiesc, măcar că nu ne dăm seama de asta și inventăm cu totul alte explicații pentru starea noastră. Și sigur că un vas spart și lipit la loc nu mai e ca nou, dar îl avem pe Hristos, care în sfântul potir pe toți, fără excepție, ne face vase noi. Dacă vrem. Numai dacă vrem.
Și mai trebuie făcut ceva, să ne rugăm: să venim la El, să punem la picioarele crucii, pentru noi înălțate, toate necazurile și sufe­rin­țele. Fiecare cu ale lui, unele la vedere, altele as­cunse, date pe față sau tăinuite, plânse în­de­lung, sau de care nu suntem pe deplin con­știenți. Există o rațiune a încercărilor prin care trecem, adesea dincolo de logica pământeană, de atâta numai să fim în­cre­dințați, că totul e spre binele nostru, in­clusiv re­lele primite, și că sin­gurul care poate în­toarce un rău spre bine - și o și face - e Dum­nezeu. Iar pentru asta mai apelează și la bis­tu­riu, nu pune plasturi pes­te puroi. Astfel că toate, dar ab­so­lut toate sunt spre în­drep­tarea și lu­mi­narea noastră, ca să mai facem un pas spre ceea ce am fost chemați să fim.
Aș atașa și un alt link, de data asta concret și foarte util: http://www.sfintiiarhangheli.ro/ sa-ne-vindecam-iertand
Așa că vă doresc, de-acum înainte, să vă în­tre­ceți voi în a face cu bucurie toate cele po­sibile, și le va face Dumnezeu, la rândul Său, pe cele imposibile!
Cu drag vă îmbrățișează,

LILIANA - București


Reproduceri după picturi de ION PACEA