O ipoteză tulburătoare

Toma Roman
Analizând evenimentele politice dinaintea vacanței parlamentare, ce păreau a culmina cu adoptarea unei OUG privind amnistia și grațierea (cu dedicație clară pentru liderul condamnat al PSD-ului, Liviu Dragnea), Tudorel Urian, un observator extrem de avizat al vieții po­litice ro­mânești, a emis o ipoteză tulburătoare, conform că­reia țelul final nu a fost atins, pe Liviu Dragnea aștep­tându-l o toam­nă grea.

Amânarea obiectivului luptei de un an și jumătate a coaliției PSD-ALDE, susține autorul, "al­birea" lui Drag­nea, nu s-a datorat protestelor socie­tății civile, aten­țio­nă­rilor externe privitoare la încălcarea indepen­den­ței Justiției sau "rezistenței" președintelui Iohannis, căci par­la­mentarii PSD-ALDE au dovedit, în acest an și jumătate, că nimic nu-i poate opri în impunerea unei legislații favo­rabile intereselor lor. Toate tacticile posibile au fost folo­site, de la retragerile temporare în fața răscoa­lelor civice, la min­ciu­nile pe față, produse ca răstălmăciri ale obser­vațiilor critice venite de la instituții interna­țio­nale (precum Co­mi­sia de la Veneția) sau ambasade occi­dentale, până la obrăz­nicii jenante legate de "independența națională" și "ne­amestecul în treburile interne", deși Ro­mânia este membru de bunăvoie al UE, NATO și al altor organisme inter­naționale. L. Dragnea a impus, e drept, în comisiile parla­mentare, pe cei mai fideli susținători ai săi, iar exe­cu­tivul a fost modificat de atâtea ori încât, prin me­dio­critatea și slugărnicia sa, a devenit, în întregime, un fel de alter-ego al liderului. Cu toate astea, susține Urian, țelul final nu a fost atins, și se anunță o toamnă grea pentru Dragnea. Cea de-a doua condamnare a lui ajunge la ter­menul pronunțării definitive și, în lipsa amnistiei și gra­țierii, efectele nu vor întârzia să se vadă. Toată gașca de slujbași agresivi va pă­răsi barca dacă "șeful" își va pierde și bruma de legitimi­tate pe care ei au încercat să i-o păs­treze. De altfel, sub pre­­textul apă­rării lui Dragnea, ei și-au atins scopurile par­ticulare acor­dându-și, legal, atâtea pri­vilegii și facilități încât, pentru muritorii de rând, au de­venit de neatins.
Ce a împiedicat realizarea țelului pentru care, cu gră­bire, s-au zbătut, un an și jumătate, Parlamentul și guver­nul? Tudorel Urian susține că tulburările sociale conti­nue, eșecul evident al "revoluției" din economie și pră­bușirea imaginii internaționale a țării (cu consecințe în atragerea de fonduri și în politicile investiționale străine) au indus în masa susținătorilor puterii ideea că sacrifi­carea inte­re­selor unei întregi caste (care și-a rostuit prin toate mijloa­cele existența) pentru interesele unui singur om, amenin­țându-i astfel stabilitatea și bunăstarea, este deja prea mult. În interiorul coaliției de guvernare a apărut o defecțiune care începe prin ruperea "bicefaliei", a cuplului condu­cător, Dragnea-Tăriceanu. Pentru Tu­do­rel Urian, Popescu-Tăriceanu este, în ciuda declarațiilor lui sforăitoare, un politician pragmatic, care a realizat că susținerea "până în pânzele albe" a lui Dragnea duce la dezastru, putându-se încheia cu o explozie socială și, în sub­sidiar, că - odată "albit" - liderul PSD își va impune do­minația în partene­riatul "cu drepturi egale" PSD-ALDE. O rupere a acestuia, ca o premisă a realizării unei noi majorități parlamentare, dispusă să administreze efi­cient țara, în locul conflictului eternizat cu Justiția, i-ar conveni și președintelui Iohannis. Semnul deschiderii aces­­tuia spre o înțelegere cu Tăriceanu a fost demiterea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, cerută insistent de șeful ALDE. O "reconciliere" cu Tăriceanu este dorită și de unii liberali apropiați de Pre­ședinție, pre­cum Alina Ghorghiu, Cristian Bușoi, Marian Petrache, con­testatari din interior ai președintelui for­mațiunii, Lu­dovic Orban. Deși PNL-ul a crescut în son­daje, egalând PSD-ul, aceștia îi reproșează lui Orban "aven­turismul" (în speță, plângerea penală pentru "tră­dare" împotriva pre­mierului Dăncilă), inflexibilitatea și ineficiența (toate moțiunile de cenzură contra guvernului fiind respinse). Or­ban a fost acuzat și de trecerea mai multor parla­men­tari liberali în rândurile ALDE. O răstur­nare a lui (cu discretul acord al președintelui Iohannis) ar deschide calea de la "reconciliere" la reunificarea libe­ralilor, Tă­ri­ceanu redevenind liderul PNL și, ca urmare a restruc­turării majorității parlamentare, prezumtiv prim-ministru al noului executiv. Iohannis și Tăriceanu au mai colaborat fructuos în perioada în care primul era primar al Sibiului (declarat "capitală culturală a Europei"), iar ultimul, șeful guvernului ce drena fonduri.
După Tudorel Urian, o asemenea răsturnare a alian­țelor ar conveni și celor mai mulți lideri și parla­mentari PSD. So­cial-democrații s-ar mulțumi și cu o "opoziție construc­tivă", mai ales că, în ciuda eșecului din "cazul Drag­nea", și-au atins, prin modificarea legilor Justiției, ma­joritatea obiectivelor individuale. O amnistie fiscală (cerută in­sistent de E. Teodorovici, ministrul de resort), îi va absolvi pe toți de datoriile către stat, iar schim­barea codurilor juridice îi va pune la adăpost de "ghea­rele" DNA. Darius Vâlcov, consilierul condamnat penal al primului ministru, este principalul "vânzător de iluzii utile", care să asigure viitorul PSD-ului și după plecarea de la putere, pentru că noii guvernanți vor fi obligați să își asume ponoasele haosului generat de executivul încă în funcțiune. Chiar și "rața mecanică", Viorica Dăncilă, șeful acestui executiv, a consimțit la "mișcare", refuzând să dea, pe răspunderea proprie, OUG de amnistie și gra­țiere care îl salva pe Dragnea. Șefii PSD-ului pregătesc astfel un fel de "rotativă guvernamentală" care să asigure alternanța la putere a doar două partide, PNL-ul și PSD-ul, și o realegere, necon­flictuală, la Președinția țării, a lui Klaus Iohannis, cu mai puține atribuții decât înainte.
Dacă acest "scenariu" se va adeveri, consecințele se vor vedea din toamnă. Președintele Iohannis poate su­pu­ne asaltul asupra Justiției unui referendum. PNL-ul, prin rezistența "grupării Blaga" (din fostul PDL), poate refuza anexarea la ALDE. Împreună cu USR-ul, PMP-ul și for­mațiunea lui D. Cioloș, poate constitui o nouă alianță a dreptei moderate. Iar societatea civilă îi va garanta atunci victoria în următoarele alegeri.