ZODIACUL LUNII AUGUST

Tana Rosca
- Ultima eclipsă a acestui an, o eclipsă parțială de Soare, se petrece pe data de 11 în zodia Leului. Aceasta, la fel ca cea din 27 iulie, atinge în mod semnificativ astrograma României, ridicând întrebarea dacă nu ar fi cazul ca țara noastră să reconsidere unele alianțe internaționale care nu și-au dovedit utilitatea pentru populație, ci doar pentru unii dintre lideri. Pe plan individual, e cazul să examinăm felul în care interacționează persoana iubită și prietenii noștri. Perspectiva necesară ne-o oferă marele benefic Jupiter, guvernatorul acestei eclipse. Și în privința parteneriatelor profesionale putem să ne schimbăm viziunea. Comunicarea se drege după 20, când Mercur retrograd în Leu devine mai puțin egocentric și țâfnos și își arată mai mult latura jucăușă și creatoare. Venus părăsește Fecioara în 6, pentru a intra în Balanță, pe care o guvernează, ceea ce poate îmbogăți relațiile perechilor consacrate sau aduce noi foloase asocierilor de afaceri, mai puțin însă în jurul datei de 27. Marte își reia mișcarea directă pe 27, aflându-se în Capricorn, unde se pricepe cel mai bine la luarea deciziilor, în timp ce Uranus o ia de-a-ndoaselea în Taur, pe 8, pentru a plăti niște polițe, probabil legate de bani -

BERBEC
Sită deasă


Planeta dvs., Marte, parcurge un traseu retrograd până pe 27. Până pe 13, traversează Văr­să­torul, reglând relațiile dvs. sociale. Dacă simțiți că unii dintre prieteni vă contestă autoritatea în cadrul gru­pului, puteți pune piciorul în prag sau pentru renunța la res­pec­tiva per­soa­nă. Același proces de triere con­tinuă să se petreacă și între 13 și 27. Aș­teptați până pe 29 cu aplicarea hotărârilor. Anu­mite situații din via­ța dvs. vă pot adu­ce aminte de mo­mente dure­roase din trecut. În­seam­nă că acum sunteți în stare să vă con­fruntați cu ele.
BANI: Din 8 încolo, Uranus și Saturn încep un soi de audit natural, în urma căruia reușiți să vă restructurați resursele și să găsiți soluții originale, practice. Unii dintre dvs. pot intra în posesia unor sume care vi se cuveneau de mult.
CARIERĂ: Între 14 și 28, trageți cele mai corecte con­cluzii despre felul în care au decurs lucrurile în ultimii doi ani, iar din 29 încolo, puteți lua decizii optime pentru viitor.
DRAGOSTE: Cuplurilor consa­cra­te nu le lipsește nimic începând din 7, când micul be­nefic Venus intră în semnul Ba­lan­ței. Poveștile de amor se pot com­plica însă din 20, când zbur­dalnicul Mercur iese din mișcare retrogradă.
SĂNĂTATE: Pofta de mâncare ar trebui ținută în frâu. Limfa circulă greoi.


TAUR
Ajustări


Mulți dintre dvs. nici n-au re­u­șit să se acomodeze încă bine cu prezența lui Uranus, că trebuie să facă față primei perioade de retro­gra­dație a acestuia, care în­ce­pe pe 8. Din păcate, energia dvs. dulce venusiană nu se înțelege deloc cu ra­di­calismele lui Uranus, dar, ce să-i facem, aveți de coabitat cu el mai bine de șase ani de-acum încolo. Dvs. nu o să deveniți adepți ai schimbărilor bruș­te iar el nu se va supune nevoii dvs. de rutină și stabilitate. Ves­tea bu­nă e însă că, după ce trece zgâlța de pe 8, veți putea ac­cepta anumite ajustări în viața dvs. Acest proces se va desfă­șura până pe 7 septembrie.
BANI: La început de lună e bine să investiți în copii și în dis­tracțiile la care participați îm­pre­ună. Din 8 încolo, efortul de echipă în­cepe să fie productiv la serviciu.
CARIERĂ: Eclipsa de Soare din 11 vă concentrează e­ner­­gia asupra problemelor familiale și casnice, așa că nu veți avea prea multă energie de investit în avansarea pro­fesională.
DRAGOSTE: Iubirile noi sunt delicioase până pe 7, sub influența lui Venus. Perechile o duc și ele bine, căci oricât de impre­dic­tibili ați fi dvs., partenerul vă în­tâmpină cu toleranță jupiteriană.
SĂNĂTATE: Anumite simptome minore, dar sâcâi­toa­re, pot fi făcute să dispară cu ușurință după 7.


GEMENI
Relații încordate


Mercur continuă să fie în miș­­care retrogradă și în lu­na lui Gustar, și anume, până pe 20, ceea ce vă afectează interac­țiu­nea cu cei din anturaj și vă pre­dis­pune către accidente, dacă vă bazați doar pe reflexe și nu conduceți preventiv. Ți­neți cont de aceste re­co­mandări, mai ales în preaj­ma eclipsei de Soare din data de 11, pentru că ceea ce se poa­te manifesta până la acel punct sub forma unor simple incidente poate fi atunci ceva mai grav. Relațiile cu vecinii ori rudele pot deveni și ele ten­sio­nate. Iar dacă vă ba­zați pe iuțimea intelectului dvs., pu­teți avea din nou surprize, pentru că vă vine mai greu să descifrați in­formații de­cât de obicei. Verificați da­că aveți da­tele corecte, căci e posibil să în­țe­legeți greșit anumite lucruri.
BANI: Dacă aveți o afacere de familie, vă puteți aștepta la încasări bune la început de lună.
CARIERĂ: E posibil ca cei în po­ziții de auto­ri­tate să vă recunoască anumite merite din trecut. Asta vă poate da avântul ne­cesar pentru a duce la bun sfâr­șit un proiect în preaj­ma Lunii pline din 26.
DRAGOSTE: Venus vă poate aduce, din 7 în­co­lo, o nouă poveste de iubire dar, atenție, aceasta poate deveni teribil de intensă după 26.
SĂNĂTATE: Cât timp Mercur e în mișcare retro­gra­dă, respectiv până pe 20, nu sunteți în formă grozavă.


RAC
Bucurii familiale


Amintiri date uitării din co­pi­lăria mică pot să iasă la su­prafață în preajma eclipsei din 11. Ele pot fi dureroase - din această ca­uză nu le-ați integrat până acum - dar din moment ce reapar, acesta este un semn că a venit vremea să le confruntați și să le lăsați cu adevărat în urmă. În felul acesta veți fi capabili să luați decizii bune, până și în condiții de stres. E mai im­por­tant pentru dvs. acum de­cât în alte dăți să vedeți cine vă stă cu adevărat alături. Mo­men­tele pe­tre­cute cu cei din familie pot fi de­osebit de plăcute, începând din 7, iar pe final de lună, puteți depăna vechi amintiri alături de cei dragi.
BANI: E posibil ca după 11 să aveți de luat hotărâri cu­rajoase, legate de o investiție, ceva ce implică în prima fază o perioadă de austeritate, dar un câștig cert pe termen lung.
CARIERĂ: Vă preocupă destul de puțin afirmarea pe plan profesional, se poate ca până și opiniile sau pretențiile șefilor dvs. să vă lase rece.
DRAGOSTE: Racii singuri au mari șanse de a întâlni o mare iubire sau de a-și da seama cât de legați sunt de persoana iubită, în ur­ma unor încercări recente. Pe­re­chile cu ștate vechi se con­fruntă cu trecutul, ceea ce mai ales în jurul datei de 28 nu va fi ușor.
SĂNĂTATE: Atenție la dietă, în preajma datei de 7 există o sensibilitate accentuată la nivelul ficatului și pancreasului.


LEU
Afectați de eclipsă


Cu eclipsa în semnul dvs., pe 11, ar fi cazul să vă puneți în­tre­bări legate de felul în care vă exer­citați autoritatea. Dacă simțiți că nu sunteți în contact cu propria autoritate, căutați-vă un mo­del. Va fi mai greu pentru Lei de­cât pen­tru Leoaice, pentru că eclip­sa de Soare afectează mai pu­ter­nic băr­bații. Este posibil să vă dați seama de puterea dvs. de­ci­zională. În­drăzneala cu care lu­ați hotărârile vă conso­li­dează în­crederea. Cu aceas­tă ocazie, pu­teți de­păși anumite blocaje exis­ten­te de mult. Folosiți-vă judicios noua putere dobândită, ară­ta­ți-vă genero­zitatea fa­ță de cei mai slabi decât dvs.
BANI: Un spor al veniturilor directe este posibil până pe 6, poate, sub forma unei bonificații. Afacerilor dvs. le merge bine întreaga lună, cu condiția să nu vă extindeți prea mult, prea rapid.
CARIERĂ: La acest capitol e po­sibil să vă lăsați in­flu­en­țați de o situație care a fost valabilă în trecut și să efectuați o schimbare de direcție nu toc­mai inspirată, până pe 13. Ar fi bine să vă lăsați o portiță de ieșire, în caz că vă răz­gân­diți.
DRAGOSTE: Eclipsa vă so­licită mul­­tă energie, sunteți într-un pro­ces de transformare. A­veți nevoie să fiți susținuți discret sau lăsați în pace.
SĂNĂTATE: Din 14 începând s-ar putea să vi se acu­tizeze afecțiuni cronice legate de oase, dinți și piele.


FECIOARĂ
Deconspirarea dușmanilor


V-ați întrebat probabil de mai multe ori în ultimul an și jumătate, care dintre cei care vă în­conjoară vă sunt cu adevărat loiali. Binecunoscuta dvs. atenție la detalii poate să vă fi oferit unele indicii, nu și răspunsuri. Acestea pot veni în urma eclipsei de Soare din 11, când anumiți dușmani ascunși își pot da arama pe față. Încercați să nu vă lăsați afectați prea tare de aceste des­coperiri neplăcute, consolați-vă cu ideea că acești oameni n-o să vă mai pună bețe-n roate. Și, în plus, veți ști în cine vă puteți încrede.
BANI: Venus anun­ță o perioadă bună pentru creșterea ve­niturilor, începând din 7. Documente ar fi de semnat după 20, dar nu pe 27-28.
CARIERĂ: E o lună de făcut ordine în re­la­țiile de muncă, înainte de-a vă gân­di la ur­mătorul pas.
DRAGOSTE: Deși cei mai mulți dintre dvs. nu sunt firi romantice, luna aceasta e greu să vă abțineți de la gesturi de­mons­tra­tive de amor. Luna plină din Pești alături de Neptun și Jupiter în Scor­pion vă pot scoate din rezervă.
SĂNĂTATE: Insomniile, palpi­ta­țiile și cir­culația ve­noa­să deficitară în gambe pot însoți perioada eclipsei.


BALANȚĂ
Amor pasional


Așteptați-vă la momente dra­matice în grupul dvs. de prieteni. Mai ales bărbații, care nu se simt su­fi­cient de băgați în seamă, pot face adevărate crize de personalitate. La unii dintre ei este vorba despre com­plexe vechi, nedepășite, dar nu vă repeziți să le explicați ce se întâm­plă cu ei acum, căci probabil nu vor fi receptivi și riscați să picați la mijloc. Mai ales că planeta co­municării, Mercur, se găsește în mișcare retrogradă, afectând tocmai comunicarea socială. Puteți in­terveni cu succes mai târziu, după 20, dar nu pe 27 sau 28. Dacă e să puneți însă la punct anumite re­acții nelalocul lor față de dvs., e cazul o faceți fără ezitare.
BANI: După data de 6, planeta dvs. guver­na­toare, Venus, supranumită și patroana banilor, intră în semnul dvs. și vă poate atrage asocieri profitabile.
CARIERĂ: Colegele care vă pun la curent cu ul­ti­mele zvonuri de la serviciu vă pot da informații neașteptat de utile, așa că ciuliți ure­chile. Mai puțin indicat e să vă duceți dvs. cu vorba.
DRAGOSTE: Amorul pasional are două tăișuri, până pe 13, căci poate fi însoțit de explozii temepramentale. Sau, cineva din trecut reapare în forță și aceasta devine o sursă de conflicte.
SĂNĂTATE: Odihna din plin vă face tare bine, până pe 6. Inima și coloana vă pot necăji din 23.


SCORPION
Încercări profesionale


Frumosul aspect care-l unește pe cer pe Ju­pi­ter, în semnul dvs., cu Neptun în Pești, nu vă permite să vă lăsați afectați de eclipsa de Soare din 11. Ar fi însă riscant să pu­neți accentul în primul rând pe distracții, chiar dacă știți că aveți probleme de rezolvat. V-am sfătui deci să nu vă ne­glijați obligațiile, în favoarea activită­ți­lor recrea­țio­nale, căci aspectul pozitiv mai durează până pe la mijlocul lui septembrie, și veți avea timp să recu­pe­rați. În timp ce pentru pro­blemele neglijate, o veți încasa.
BANI: Micul benefic, Venus, e ge­neroasă cu dvs., ceea ce veți observa începând cu data de 7, dar există și riscul ca, în special pe 27 și 28 să fiți prinși de febra vreunei spe­culații sau tentați de jocurile de noroc.
CARIERĂ: Aici intervine eclipsa și s-ar putea să trebuiască să luați o decizie ra­dicală. Dacă aveți o alternativă certă, puteți să vă puneți planul în aplicare, dar s-ar putea ca la în­ceput să fie nevoie de sacrificii.
DRAGOSTE: Le merge mai bine Scorpionilor îndrăgostiți de curând, deși nici cei adjudecați n-o duc tocmai rău, dacă reușesc să țină pasul cu trăsnăile partenerului.
SĂNĂTATE: La începutul lunii, mai ales între 6 și 8, organismul vă poate trimite semnale îngrijorătoare. Nu vă speriați, e vorba de chestiuni care ies la suprafață pentru a fi tratate.


SĂGETĂTOR
Sunt favorizate schimbările


Una dintre întrebările pe care aceia dintre dvs., care sunt studenți, s-ar putea să și-o pună, ca urmare a eclipsei din 11, e dacă au ales domeniul de studiu potrivit. Nu vă grăbiți să abandonați cursurile pe care le urmați, dar dacă vara aceasta ați descoperit că altceva v-ar motiva mai mult, puteți să vă schimbați op­țiu­nea actuală. Sigur, timpul și investiția materială de până acum ar trebui sacrificate, dar, dacă sun­teți siguri că ați găsit o cale mai potrivită pentru dvs., e bine să aveți curaj. Decizii similare pot viza plecarea dvs. în străinătate sau nevoia unei schimbări de ima­gine, eventual prin renun­țarea la un statut de popu­laritate facilă, care nu vă mai exprimă.
BANI: În cercul dvs. social s-ar putea să vi se facă o propunere pentru o colaborare sau ceva sezonier. Din 13 încolo ar trebui să vă țineți la distanță de chestiuni financiare, în special pe 27-28.
CARIERĂ: În primele șase zile ale lunii vă înțelegeți cel mai bine cu șefii. Unul dintre ei vă ține partea, dar nu vă protejează pe față.
DRAGOSTE: Afecțiunea dvs. se îndreaptă luna aceasta mai degrabă către familie. Sunteți mai retrași, mai introspectivi. Poate încep să vă preocupe subiecte spirituale.
SĂNĂTATE: Nu se anunță probleme propriu-zise dar există o tendință de în­gră­șare și o inerție, care o accentuează.


CAPRICORN
Izbucniri emoționale


Firi introvertite, preferați să vă controlați sen­ti­mentele, de multe ori mai profunde decât cele ale persoanelor care le manifestă spontan. For­ța eclipsei de Soare din 11 poate spulbera limitele, făcându-vă să exteriorizați sentimente intense. Aces­te izbucniri emoționale nu ar trebui ignorate, ci privite ca fiind răni vechi, poate din copilărie. Nu încercați să le puneți pe seama unor situații con­cre­te, de acum, săpați mai adânc. Lecturile și discuțiile pe tema asta vă pot fi de folos.
BANI: Cu cât vă străduiți mai tare să salvați un proiect, început probabil în mai, cu atât scad șansele de reușită.
CARIERĂ: Mergeți cu ideile dvs. la șefi, în­ce­pând din 6, când micul benefic, Ve­nus, vă atrage cu ușurință sprijinul și simpatia aces­tora. Țineți-vă însă departe de ei pe 27 și 28, când puteți fi prea insistenți.
DRAGOSTE: O poveste ciudată de dragoste, începută poate ca o prietenie, vă poate provoca bătăi de cap. În primele zile ale lunii și în preajma datei de 8, pot inteveni rupturi bruște.
SĂNĂTATE: E greu de suportat prezența a trei planete în semnul dvs., printre care cei doi "malefici", Marte și Saturn, plus temutul Pluton și toate trei retrograde. E posibil să apară infecții în corp. Acționați rapid la primele semne.


VĂRSĂTOR
În grația șefilor


Micul malefic Marte se găsește în mișcare retrogradă și asta se întâmplă în semnul dvs. zodiacal. Acesta este motivul pentru care sunteți atât de nervoși și vă tot aduceți aminte de situații neplăcute, petrecute în cea de-a doua parte a lunii mai, pe care simțiți că nu le-ați rezolvat mul­țumitor. În plus, cei de-acasă fac tot felul de lucruri aiuristice și apelează la dvs., să le în­drep­tați. Dacă este vorba despre reparații, care pre­supun să lucrați cu obiecte metalice ascuțite, surse de foc sau electicitate, chemați mai bine un meșter. E preferabil să dați un ban, decât să vă accidentați. În certurile familiale e bine să nu încercați să in­terveniți, căci cel mai probabil, v-ați trezi la mijloc.
BANI: Apar ca prin farmec contextele și per­soanele cu ajutorul cărora venitul dvs. se poate rotunji - nu puțin, ci substanțial.
CARIERĂ: Șefii sunt receptivi la toate ideile dvs. și au încredere în capacitatea dvs. de-a le pune în practică. Este însă bine să ve­niți cu ele pe rând.
DRAGOSTE: La acest capitol își va spune cu­vântul eclipsa de Soare din 11. Nu vă luați neapărat după reproșurile despre trecut ale partenerului, despre ce gândește acesta, ci încer­cați să vă dați seama ce simte.
SĂNĂTATE: Supravegheați-vă tensiunea, mai ales în intervalul 13-20.


PEȘTI
Obstacole profesionale


Cele două planete care vă guvernează, respectiv Ju­pi­ter și Neptun, sunt într-un as­pect armonios, ceea ce vă face să vă simțiți desprinși de această realitate banală, aruncați într-o lume de vis. Mulți dintre dvs. au simț artistic, iar acest trigon vă poate ajuta să creați ceva memorabil sau să vă faceți remarcați. Dar îndatoririle cotidiene nu ar trebui neglijate nici ele, căci aici se pot face simțite, în mod neplăcut, efectele eclipsei. Dacă sunt oameni, pe care v-ați bazat că vor prelua obli­gațiile dvs. pur și simplu, veți afla că nu prea e așa. În consecință, cultivați-vă talentul și urma­ți-vă visurile, dar nu pe spinarea altora, căci se pot trans­forma în dușmani.
BANI: Participarea la o afacere care vă face și plăcere vă poate fi oferită începând din data de 7. Pe 27-28 s-ar putea să fiți tentați s-o extindeți, dar asta nu pare a fi o idee bună.
CARIERĂ: Sunteți placați brutal, dar nu știți de către cine. Obstacolele devin mai ușor de surmontat după 13, dar meciul se reia în septembrie, tot pe mutește.
DRAGOSTE: E armonie în cuplu, grație tan­drei Venus, până pe 6, iar dvs. alimentați frumoasele sentimente până la Luna plină de pe 26, care se petrece în zodia dvs.
SĂNĂTATE: Problemele de somn pot merge mână în mână cu aritmiile car­dia­ce, ce pot fi acute în preajma eclipsei din 11.