BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

Redactia
"Avem posturi vacante de îngrijitori"

Bună ziua,
Mă numesc Tania Durlă și sunt parte din echi­pa SOS Satele Copiilor România, care încearcă, zi de zi, să cons­­truiască un viitor mai sigur pentru copiii pe care îi creș­tem la noi (la acest mo­­ment, 180 în casele noas­­tre fa­miliale). Toto­da­tă, sun­tem ală­turi și de fa­mi­liile care se află în si­tuații de risc și care fac par­te din di­ferite co­munități defa­vo­rizate, totul pentru a le asi­gu­ra copiilor lor o dez­vol­tare adec­vată. Concep­tul nos­tru se ba­zează pe ideea de familie: co­piii cresc în Satele SOS (avem 3 sate în România), alături de frații lor bio­­logici și sociali și de mama SOS. Merg la școală, merg în tabere și le sunt încurajate pasiunile și talentele.
Vă scriu și vă solicit ajutorul și implicarea, deter­minată fiind de faptul că avem de aproape un an posturi vacante de Îngrijitori Copii, în cadrul locațiilor noastre din București, Bacău (Hemeiuș) și Sibiu (Cisnădie), pe care, prin metode tradiționale de recrutare nu am reușit să le ocupăm. Fiind într-o continuă și aproape disperată căutare, ne întrebăm dacă prin intermediul revistei dvs. ne-ați putea ajuta prin a publica/promova un anunț de anga­jare. Avem nevoie de sprijinul dvs. Împreună, pu­tem salva/re­seta vieți și putem crește oameni care să susțină obiec­tivele societății noastre. Aștept cu interes răspunsul cititorilor dvs. Gânduri bune,

TANIA DURLĂ, manager resurse umane, SOS Satele Copiilor România - Calea Floreasca nr. 165, sector 1, București, tel. 021/668.00.77, 0731/76.00.88, fax: 021/668.00.72, e-mail: [email protected], www.sos-satelecopiilor.ro