CAZURI DE EXTREMĂ URGENȚĂ

Cititor Formula AS
"Sper că mă veți ajuta în vreun fel"

Stimată d-nă Sanziana Pop, stimată redacție și dragi cititori,
Mă numesc Dumitrovici Cristina, sunt din Drobeta Turnu Severin, am 37 ani și sunt mama unui băiețel de 10 ani, pe nume Denis. Anul acesta, a fost diagnosticat cu psoriazis vulgar. Noi o locuință proprie nu avem, în 2011 am făcut dosar pentru locuință la primărie, au trecut 7 ani și d-l primar ne-a dat la un cămin de elevi. Aici condițiile lasă de dorit, băi comune, apă caldă nu avem, cei de la conducere nu ne mai lasă acum nici cu electrocasnice, pentru că au sărit siguranțele, clădirea fiind veche. D-l doctor i-a recomandat copilului un regim mai special, ne-ar trebui o baie cu duș, pentru că în fiecare seară trebuie făcut pentru a aplica tra­ta­mentul, mi-a mai recomandat să-l duc la mare. Nu avem aceas­tă posibilitate. Din salariu trebuie plătită chiria, sunt datoare și la bancă, am împrumutat 5300 lei pentru a îmi lua mașină de spălat, un șifonier și mi-am făcut o lucrare dentară, și acum, ca o ironie a sorții, mașina nu o mai pot folosi, iar pe sub lucrare, din cauza lipsei foarte mari de calciu, mi s-au măcinat dinții. V-am spus, pe scurt, desfășurătorul vieții mele, în spe­ranța că mă veți ajuta în vreun fel. Cel mai tare mă doa­re suferința copilului meu.
Vă mulțumesc pe această cale dvs. și tuturor citi­torilor revistei.
Date contact: tel. 0753/55.11.89. Am deschis cont pe numele meu:
Dumitrovici Cristina, RO62RNCB03180815337 80001, SWIFT: RNCB Ro Bu. Adresa unde este deschis contul este BCR, filiala Mehedinți Theodor Costescu.
DUMITROVICI CRISTINA - str. I. C. Brătianu, nr. 7, Cămin D-l Tudor, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți

"Ploaia ne șubrezește biserica"

Bună ziua! Numele meu este Oprea Gheorghe și sunt preot ortodox în Parohia Ortodoxă Micăsasa, județul Sibiu, unde am fost transsferat în urmă cu un an de zile. Odată cu venirea mea aici, am observat că necesitățile legate de repararea și întreținerea bisericii din sat sunt majore: pereții sunt impregnați cu igrasie, atât la interior, cât și la exterior, podeaua s-a "copt" și a putrezit din cauza infiltrațiilor de apă, iar ploile că­zute prin acoperișul deteriorat au șubrezit plafonul, necesi­tând ancorarea de grinzile de la acoperiș.
Dată fiind situația, împreună cu credincioșii, am început demersurile pentru rezolvarea acestor pro­ble­me. Am apelat la firme specializate, care au întocmit documentația necesară, respectiv proiecte de drenare a apei pluviale și de înlocuire a pardoselii. Toate acestea, însă, necesită fonduri bănești. Sătenii au contribuit cu toții, după puteri, dar sumele adunate sunt insuficiente, căci posibilitățile comu­ni­tății sunt reduse. De aceea, apelăm la redacția revistei "Formula AS" și la cititorii fideli ai acesteia, nădăjduind că ape­­lul nostru va afla ecou în su­fle­tele dvs. și ne veți pu­tea veni în ajutor.
În speranța că ru­gă­min­tea noastră nu va ră­mâne fără ecou, rugăm pe Hristos Domnul să bi­ne­cu­vân­teze pe toți os­te­nitorii și cititorii revistei "Formula AS", iar pe cei care ne vor fi alături, îi asigurăm de res­pec­tul nostru, precum și de faptul că vor fi pomeniți la sluj­bele care se oficiază în biserica noastră!
Datele noastre de identificare fiscală și contul în care puteți face donații: Parohia Ortodoxă Micăsasa, str. Principală, nr. 120, județul Sibiu. CUI 6212886.
Cont bancar: IBAN RO63CRCOX330100000 238130 - Banca Cooperatistă Progresul Sibiu, punct de lucru Copșa Mică, titular cont: Parohia Ortodoxă Micăsasa
Preot OPREA GHEORGHE - tel. 0742/06.13.28