Visul unei nopți de vară...

Redactia
Ce-ar fi să profitați de o noapte frumoasă de vacanță, pentru a vă "scufunda" ca­pul în stele?

Luna august este cel mai propice moment pentru a le observa. Culcat sub întunericul scânteietor, să-l privești, cu ochii larg deschiși, să alungi gândurile și să lași spiritul s-o pornească hai-hui. Când v-ați propus, ultima oară, să visați "dinadins"? Să vă pierdeți în reverie, de­pănând povești care să vă bucure sufletul? Psihologii spun că oamenii nu pot trăi fără vise și că cel mai potrivit anotimp pentru ele e vara. Mai precis, o noapte de vară, în care să ne dăm întâlnire cu ele în... dormitor.
Prezența viselor e condiționată de somn. Nu­mai cine doar­me sănătos și profund vi­sea­ză. Iar pentru asta e nevoie de puțină abstinență. Nu mâncați și nu beți prea mult înainte de a stinge veioza, nu luați cal­mante sau somnifere. În plus, aju­tați-vă min­tea să "se desprindă". S-o ia razna pe direcția vi­su­lui. Cel puțin cu un sfert de oră îna­inte de-a vă culca, opriți orice legătură cu lu­mea: tele­fonul, calcu­latorul, te­­­­le­vizorul... Des­tin­­deți-vă și alungați de­parte tensiunile zilei, masân­du-vă foarte ușor tâm­­plele, pleoapele și ob­ra­jii. Apoi în­tin­deți-vă cât mai comod în pat. Fiecare din noi avem poziții anume care cheamă som­nul mai re­pede. Sunt ușor de sim­țit. Când le găsim, cor­pul dă imediat un sem­nal de confort și bine. Momentul magic pen­tru a chema visele. Ce fel de vise, asta depin­de de dvs. Important este să le chemați pe nu­me: vis de dragoste, amintiri din copi­lărie, visul unei victorii pro­fesionale sau sociale și să vă doriți sce­narii agrea­bile, colorate, senine. Dar do­riți-le în general, fără a in­sista în exces asu­pra con­ținutului lor. Visele nu pot fi co­man­date, ci doar poftite.

Ridicați cortina

Pentru a trece în lumea viselor, e bine să aveți un ritual personal, pe care să-l repetați seara și di­mi­neața. Să vă pof­tiți în scenă visele, ca și când ați ridica o cortină. Asta ajută spi­ritul să se pună în condiția de a des­chide ușa către sub­con­ști­ent, zo­na atât de secretă a ființei noas­tre. Cum să fa­ceți? Simplu! Pu­neți un pahar de apă pe noptieră și beți o gură înainte de a stinge ve­ioza. Di­mi­­neața faceți la fel. Sau ascultați o muzică liniștită, sau citiți o carte ușoa­ră, sau fa­ceți un exercițiu de res­pi­rație, urmă­rind cu atenție cum ae­rul este in­ha­lat și apoi expulzat. Ges­turi ba­nale, dar mo­no­tonia lor re­petată induce somnul și apoi vi­sele.

Mesageri ai inconștientului


Că sunt sau nu agreabile, visele sunt absolut necesare. Ele ne permit să ne eliberăm de tensiunile zilei sau de spaime profunde, lăsându-ne imaginația să zboa­re. Mesageri ai inconștientului nostru, ele ne ajută - cu cât le invităm mai mult în viața noastră - să ne cu­noaș­tem și să înțelegem ce dorim cu adevărat.

Carnetul de vise

Puneți pe noptieră un creion și un carnețel în care să vă notați scenariile noc­­tur­ne. Prezența lor alături de dvs. e un sem­nal că ceva urmează să se întâmple, un în­demn psi­hic să fim gata, dimi­neața, când ne vom trezi, pen­­tru a nota în­tâmplarea de pes­te noapte. Ime­diat ce vă treziți, fie și în tim­pul nopții, con­cen­trați-vă: încercați să vi­zua­­lizați scenele văzute în vis, încercați să înno­dați firul poveștii și notați totul pe car­net. Dacă nu reu­șiți, menționați per­soanele visate, culorile sau impre­siile care v-au ră­mas. Cu cât încercați mai mult să vă reamin­tiți visele, cu atât veți reuși mai bine.

O ambianță intimă

Visele vor sosi mai repede sub pleoapele dvs. dacă vă în­con­jurați de un decor adecvat. Camera de dor­­mit nu trebuie să fie prea în­căr­cată, spi­ritul dvs. trebuie să aibă libertatea de a vaga­bonda. În schimb, ju­cați-vă cu lumina, aco­pe­­rind veioza cu un voal care să-i sporească mis­te­rul, puneți într-o ceașcă cu apă câ­teva pi­cături de ulei aromat de va­nilie sau tran­dafiri, sau vâ­râți sub per­nă o pungă de tifon cu ceai de la­van­dă. Suscită evaziunea, chea­mă amintiri agre­a­bile... Dacă vreți să tre­ziți o întâm­plare anu­me, care doarme în dvs., priviți o fotografie a per­soanei în ca­uză, recitiți o scrisoare, un sms... Pe scurt, deschideți cutia me­­moriei.

Deșteptați-vă încet și blând

O regulă de aur: luați-vă timp pentru a vă trezi. Dacă săriți din pat imediat, riscați ca imaginile aflate încă la liziera dintre vis și realitate să dispară. Or, visele de dimineață sunt cel mai ușor de reamintit. Idealul este să te trezești singur, fără ceas deșteptător. Iar în clipa când devii con­știent, să mai rămâi o vreme în pat, cu ochii închiși, în­cercând să pre­lungești starea de somn și visare. Odată coborâți din pat, nu puneți ra­dio­ul în funcțiune, nu vorbiți cu nimeni. Sub duș, simțind mirosul să­pu­nului, s-ar putea să vă reamintiți că ați visat o tufă înmiresmată de iaso­mie, lângă care ați stat culcați în iarbă, alături de cel iubit.