Trifoiul cu patru foi

Cititor Formula AS
SCRISORI DE LA CITITORI

Era în primăvara lui 2007 și trecuse un an de când ne hotărâserăm să cumpărăm o casă la țară. După multe căutări, am găsit un loc foarte prie­tenos, în satul Cândeasca, comuna Belciugatele. Ceva special ne-a atras în acel loc, nu aș putea spune ce anume, dar am sim­țit că ne aparține. Pe atunci mai trăia Adriana, fina și pri­e­­tena mea cea mai bună. Eram colege de ser­viciu, de vârstă apropiată, și ne înțelegeam foarte bine. Din păca­te, ea suferea de un cancer, cu care lup­ta, însă, pli­nă de optimism. Ne făcuserăm deja un obi­cei ca la fiecare sfârșit de săptămână să petre­cem tim­pul la noua noastră proprietate. Era în lu­na mar­tie, pe la sfârșit, o zi frumoasă, de pri­mă­vară, când am ho­tărât să mergem din nou la Cân­deasca. Deși casa nu era locuibilă la acea vreme, ne bucu­ram de aerul curat și petreceam câteva ore la un grătar. În curtea neamenajată încă, creșteau iarbă și trifoi. Desigur, văzând trifoiul, el ne-a ade­menit, pe mi­ne și pe Adriana, să-l căutăm pe cel cu noroc, tri­foiul cu patru foi. L-a găsit Adria­na, și ne-am bucu­rat împreună, copilărește.
La scurtă vreme, am început lucrările pentru amenajarea locului și a casei. Muncitorii și-au instalat șantierul lângă tufele de trifoi. De teamă că "norocul" Adrianei va fi acoperit de mo­loz, mi-a venit ideea să scot trifoiul și să-l replantez în altă parte, pe un loc luminos. Pentru mine, plăn­­tuța aceea firavă devenise o preocupare, o în­gri­jeam, o udam, o mângâiam, stăteam de vorbă cu ea și îi mergea destul de bine. Spre capătul ve­rii, Adri­ana și soțul ei au venit din nou la Cân­deasca. De fiecare dată, Adriana avea sticla ei cu apă plată, de 1/2 litru. Când a plecat, și-a uitat-o la noi. Sub un impuls ciudat, m-am repezit să torn apa din sticlă la rădăcina trifoiului. Ce s-a petrecut nu-mi pot da seama, dar în decurs de o săptămână, planta mea era arsă, aproape moartă. M-am în­tris­tat și am început să plâng din răsputeri. Dar ui­tându-mă atent la tufa veștejită, am văzut un lăstar ce dădea încă semne de viață și, cu o speranță ve­nită de nu știu unde, m-am apucat să-l îngrijesc și să-l readuc la viață. Creștea frumos. Știam că este "Norocul" Adrianei și mă an­ga­jasem să am grijă de el. Apoi, a ve­nit toam­na și nu m-am în­durat să-l las afa­ră, s-ar fi prăpădit pes­te iar­nă, așa că l-am scos de unde era, l-am pus în­tr-un ghiveci și i-am gă­sit un loc cu multă lumină, pe pervazul de la bucă­tărie. Eram tare temătoare să nu-l pierd din nou. L-am scos din iarnă cu chiu cu vai, și când a venit primăvara, l-am replantat în gră­dinița mea cu flori. Doamne, a crescut o tufă de trifoi cu patru foi așa de fru­moa­să!, era rotundă ca o coroană, cu un diametru de vreo 30 cm. De la o săptămână la alta, găseam tufa tot mai mare și mai viguroasă. Curățam iarba din jurul trifoiului să-i fac loc să crească în voie, îl udam, îl mân­gâiam, îl admiram. Eram tare mân­dră de investiția mea sufletească și, bineînțeles, Adri­ana știa și se bucura împreună cu mine, și era tare încrezătoare că se va face bine și va învinge boala. Eu o încura­jam foar­te mult și, cu adevărat, în vara aceea s-a simțit foarte bine. Adriana își fă­cuse obicei să vină mai des pe la curtea noastră, ca să vadă trifoiul de care își legase nădejdea că va trăi.
În tot anul 2008, trifoiul norocos m-a răsplătit cu prisosință, era ca din poveste, și Adrianei i-a mers foarte bine cu sănătatea. În anul următor, tri­foiul meu s-a stins, însă, tot așa cum înviase în tre­cut, au mai rămas doi-trei lăstari care se târau pe pământ, ca în cele din urmă să moară. Nu am mai reușit să-l recuperez și, în martie 2009, și Adriana, prietena mea dragă, a plecat în lumea de dincolo. Ce v-am spus nu este invenție, ci o poveste foarte reală, care pe mine m-a marcat profund.
Cam în acea vreme am văzut un film cu Sfân­tul Patrick, care a creștinat Irlanda, un film tare inte­re­sant, din care am aflat că denumirea de trifoi vine de la Sfânta Treime.
Țin la această poveste. Este a mea și trebuie să trăiască cu mine. Martori că este adevărată sunt fa­ta mea, Patricia, soțul meu, Ștefan, și finul Cor­nel, soțul Adrianei.

GEORGETTE GAN