Testul vacanței

Redactia
- Vacanța a început. Trupul dvs. este "pregătit" să se arate în lume? Dacă răspunsul la întrebările noastre va fi pozitiv, înseamnă că vă puteți plimba liniștite pe plajă, în costume de baie -

Taina unui corp bine îngrijit constă în obligația de a i se acorda la fel de multă atenție ca te­nu­lui și machia­ju­lui. Încercați să res­pectați ambele do­le­anțe: îngrijirea generală a corpului dvs., dar și cerin­țele lui speciale.

Gâtul
În momentele când vă dema­chiați și vă îngrijiți fața, preocupările dvs. in­clud în ecuație și gâtul? Pielea de pe el este veștejită și palidă sau întinsă și fină? Ce îngrijire specială îi acordați?

Pieptul
Vă preocupați regulat de fermi­ta­tea și frumusețea sâni­lor dvs. sau îi uitați sis­te­­ma­tic, atunci când vă în­gri­jiți res­tul corpului? Fa­ceți sufici­entă gimnastică de fortificare a lor? Aplicați creme de rege­nerare?

Brațele
Coatele dvs. sunt as­pre și bătu­cite ase­me­nea unor bătături? Pie­lea de pe brațe e us­cată și aspră sau moa­­le și fină? Vă epilați siste­ma­­tic la subsuori? În ca­­zul când brațele vă sunt acoperite de pi­lo­zități, vă epi­lați re­gu­lat?

Mâinile
Mâinile dvs. sunt moi? Unghiile vă sunt tăiate și curățate? Când lacul de unghii începe să se cojească, vă faceți din nou manichiura?

Picioarele
Presupunând că aveți picioa­rele aco­pe­rite de păr: vă epilați sis­te­ma­tic? Presupu­nând că aveți va­rice: evitați soarele? Luptați cu celu­lita? Vă duceți regulat la pedi­chiu­ris­tă, ca să scăpați de bă­tături și de corno­zități?

Bikini
În cazul când pur­tați pe plajă bi­kini: vă preocupă faptul ca zo­na din jurul chilotului să arate cum tre­buie? Dacă situația o cere, vă epilați?
Atenție: dacă răspunsurile nega­tive la întrebări le depășesc pe cele po­zitive, luați cât mai repe­de mă­su­rile de co­recție. Pri­­virile trebuie atra­se, și nu respinse, de fe­­lul în care ara­tă tru­pul u­nei fe­mei.