Răspuns pentru M. R. - Iași, F. AS nr. 1323 - "Cum se menține tensiunea intraoculară în limite normale?"

Redactia
Dr. MIRCEA PEIA - specialist medicină complementară și reflexoterapie - Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: [email protected]

Nu este întotdeauna necesar să se trateze presiunea intraoculară ușor crescută, mai ales dacă nu sunt găsite semne evidente de afectare a nervului optic. În schimb, dacă presiunea intraoculară este constant crescută și nervul optic prezintă semne de leziuni urmate de pierderea câmpului vizual, tra­ta­mentul este necesar.
În glaucomul cronic (cazul ma­mei dvs.), tratamentul începe, de obicei, cu medicamente puse în picăturile de ochi, care ajută la diminuarea presiunii intraoculare. Pentru o bună perioadă de timp, cele mai populare picături în trata­rea glaucomului au fost cele care conțineau epinefrină sau pilocar­pină (le folosiți în pre­zent) și aveau drept scop dre­narea lichidului umo­ral. Dar, pentru că aceste medica­mente dădeau efecte adverse apre­ciabile, în prezent, alte tipuri de picături sunt promovate și pre­scrise pentru încetinirea evolu­ției glauco­mului. În acest con­text, lista care urmează include atât picături de ochi, cât și me­dicamente adminis­trate pe cale orală.
* Beta-blocante - aceste me­dicamente, sub formă de pi­că­turi, sunt foarte efi­ciente și, în general, sigure. Cel mai frecvent folosite sunt timolul (Betimol, Timoptic), beta­xolul (Be­toptic) și levobunolul (Betagan).
* Alte medicamente sub formă de picături pentru ochi includ agenții alfa-andrenergici, cum ar fi apraclonidina (lopidine) și brimodina (alpha­gan), inhibitorii anhidrozei carbonice, cum ar fi dorzolamida (trusopt), analogii de prostaglandine (xalatan) și prostamidele cu bimatoprost (lumi­gan). Aceste medicamente scad presiunea intra­oculară fie prin intensificarea drenajului fluidului umoral, fie prin reducerea producției acestuia.
Medicamentele cu administrare orală, cum este acetazolamida, pot scădea presiunea intraoculară prin diminuarea formării normale de lichid în ochi.
Folosirea pe termen lung a acestor medica­mente este, de obicei, evitată, pe motiv că pot pro­duce efecte adverse cu caracter general.
Dacă tratamentul medicamentos nu are succes în scăderea presiunii intraoculare, există și opțiu­nea unor variante chirurgicale, cum ar fi deschi­derea canalelor de drenaj blocate, aflate în camera anterioară a ochiului, cu ajutorul laserului. Pentru situațiile mai severe, o operație cunoscută ca proce­dură de filtrare ar putea fi recomandată. În această procedură este creat, pe cale chirurgicală, un canal de drenaj între interiorul ochiului și con­junctivă, pentru a micșora presiunea intraoculară.
Deși nu pot controla singure evoluția glauco­mu­lui, remediile naturiste pot contribui, în aso­ciere cu tratamentele convenționale, la stoparea deteriorării retinei și a nervului optic, la scăderea presiunii intraoculare și la refacerea parțială a câmpului vizual. Se pot utiliza remedii precum Vision, Res­veratrol, Ginkgo biloba, vitamina C, produse oftalmice pe bază de miere, lăptișor de matcă și propolis, extract de mlădițe de vâsc și, în special, uleiul de cânepă, care este capabil să sca­dă presiunea intraoculară la jumătate. Totodată, un efect favorabil în controlul glaucomului se dato­rează Manitolului prezent, cu precădere, în fruc­tele de cătină.
Să auzim numai de bine!


Farm. Liliana Samson - Expert Good Days Therapy, tel: 0752/269.237

"Nu mai suport chimioterapia"
(Răspuns pentru SIMONA - Drăgășani, F. AS nr. 1319)


Tratamentul cu citostatice recomandat în lupta contra afecțiunilor tumorale lezează din păcate și celulele sănătoase, pe lângă acțiunea exercitată asupra celulelor care se divid, se înmulțesc haotic, acestea provocând, de fapt, apariția unor dezechi­libre și, implicit, a cancerului. Fiecare pacient reac­ționează în mod diferit, în funcție de trata­ment, de gradul de extindere a tumorii, de afec­țiunile aso­ciate, astfel că, deși efectele secundare ale chi­mio­terapiei sunt nelipsite, unii pacienți pot tolera tratamentul câteva luni, alții au nevoie de o pauză sau de schimbarea tratamentului într-un timp foarte scurt de la ini­ție­rea terapiei. Orice mo­difi­care în schema de trata­ment este făcută de medicul spe­cialist, în urma unor ana­lize și in­vestigații. Printre cele mai comune efecte se­cun­dare ale terapiei cu cito­statice se nu­mără: stare de oboseală per­manentă, epui­zare, căde­rea părului, fragi­litatea un­ghiilor, tulburări gastro-intes­tinale, senzații de greață, vărsături, afectarea imuni­tă­ții, afte bucale și, nu în ulti­mul rând, modifi­carea valo­rilor nor­male pentru anumiți pa­rametri în analiza sângelui. Reco­man­dările în cazul unui astfel de diagnostic privesc în principal un regim de viață echilibrat: odihnă cât mai multă, pro­gram de somn re­gulat, timp petrecut în natură, în aer curat, alimentație sănătoasă, bazată mai ales pe vegetale, legume, fructe, cât mai puțin prepa­rate termic și provenite din culturi ecologice, fără a fi tratate cu pesticide, insecticide. Pentru susți­nerea sistemului celular, vă recomand tratamentul cu Inocell, un supliment natural din extracte vege­tale, îmbogățit cu seleniu orga­nic și vitamina C, o formulă bre­vetată cu peste 20 de ani de stu­dii și cercetări în SUA. Inocell este un foarte bun an­tioxidant, protejând celulele de acțiunea radicalilor liberi, dar, cel mai important, protejează celulele sănătoase de acțiunea citostati­celor. În plus, nor­mali­zează rata de diviziune celulară, astfel că în urma tratamen­tului s-au observat: un număr mai mic de celule tumorale; reducerea dimensiunii tumo­rilor; pre­vine apariția me­ta­stazelor și reduce efectele se­cundare ale trata­mentelor de sinteză. Rezultatele analizelor au arătat normalizarea mar­kerilor tumo­rali și a valorilor hemoleucogramei.
Multă sănătate!


Dr. LUCICA SIMA - Cabinetul de Terapii Complementare al Companiei ROMVAC - Voluntari, Șoseaua Centurii nr. 7, tel. 0799/31.33.32, 021/350.31.09


"Sufăr de cistită interstițială"
Răspuns pentru ANGELA, F. AS nr. 1327)


Cistita interstițială este o boală cronică caracte­rizată printr-o inflamație declanșată în țesuturile peretelui vezicii urinare. Este, de asemenea, cunoscută sub numele de sindromul vezicii urinare dureroase. Cauzează durere și presiune incomodă în vezică. Deși nu există niciun tratament pentru această boală, terapia pe bază de imunoglobulină Y poate fi de ajutor în ameliorarea simptomelor asociate cu această afecțiune și îmbunătățirea calității vieții pacientului.
Echipa de cercetători din cadrul Companiei ROMVAC a realizat sub numele brandului IMU­NO­INSTANT produse biologice mono și poliva­lente, care se administrează la paci­en­­tul uman atât ca mijloace de pre­venție, cât și ca mijloace de comba­tere a infecțiilor cauzate de diferiți ger­meni microbieni, în special bac­te­­rii rezistente la antibiotice.
Principala componentă biologică ce stă la baza întregii game de pro­duse IMUNOINSTANT este Imu­no­glo­bulina Y - anticorp specific, extras din gălbenușul ouălor hiperimune, prove­nite de la găina ouătoare (Gallus domesticus).
În cadrul unui complex program de cercetare inițiat încă din anul 2012, s-au efectuat studii pentru determinarea procedurilor de obținere a Imunoglobulinei Y în condiții de laborator, dar și de producție. După elaborarea tehnologiei optime de obținere a Imunoglobulinei Y specifice, co­lectivul de cercetători ai companiei ROMVAC a demonstrat eficacitatea aces­teia în combaterea unui nu­măr însemnat de agenți pa­to­geni, în mod deosebit a celor rezistenți la antibiotice.
Imunoglobulina Y de­ține calitatea excepțională de a înlocui în mod eficient terapia cu antibiotic, acolo unde cea din urmă eșuează, fiind astfel o mare speranță a viitorului în prevenirea și combaterea unei palete largi de afecțiuni.
Produsele din gama Imu­noinstant se caracterizează prin activitate antimicrobiană, antiinflamatoare și imuno­mo­dulatoare, fiind de mare ajutor în prevenirea și combaterea infecțiilor cu germeni patogeni. Proteinele imunologic active conținute asigură imunizarea pasivă a orga­nismului, fiind astfel un sprijin important pentru funcția imuni­tară.
Aceste produse pot fi utilizate de persoane de toate vârstele, în general cu un sistem imunitar slăbit (diabet, boli cronice etc.). Sunt 100% natu­rale și nu prezintă efecte adverse, singura lor con­traindicație fiind alergia la ou. Terapia cu imuno­globulină aviară se administrează pacienților de toate vârstele care suferă de infecții bacteriene, fungice și, mai nou, virale, cu diferite localizări: cutanate, urinare, prostatice, respiratorii, fistule secundare unor intervenții chirurgicale suprain­fectate ș.a. Protocoalele terapeutice constau în administrare orală de produse pe bază de IgY.
Protocolul de administrare este stabilit de medicul terapeut din cadrul Cabinetului de terapii alternative ROMVAC, în urma diagnosticului pri­mit de la medicul de specialitate. Perioada și mo­dul de administrare a produselor sunt modulate în funcție de pacient, afecțiunea diagnosticată și vechimea acesteia.