Formula AS în Munții Ciucaș - Muntele MAGIC

Matei Florian
Mâna Dracului

Mai întâi a fost lumina. Iar lumina a trecut de babe, de uriași, de sfincși și a ajuns până la oameni. O umbră albă, nimic mai mult, o mângâiere. Au simțit-o câinii și caii, a simțit-o baciul bătrân. S-a trezit. A privit lumina aceea ca un fluture alb, s-a umplut de noapte, de frig, de stele, a făcut jarul să se aprindă. Vreascurile au început să trosnească, lumina s-a făcut tot mai mare, a îmblânzit pământul, l-a făcut să se vadă. Deasupra lui, aproape, un abur albastru, neînceput, a dezmierdat pietrele muntelui, le-a făcut să se miște, apoi s-a făcut nevăzut. Pie­trele au tăcut, au rămas nemișcate, bătrânul s-a în­chinat de trei ori, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, Amin. S-au trezit și ceilalți oameni, s-au trezit animalele. Cerul era o sticlă albastră, în el s-au oglindit munții. Puțin. Până când lucrurile au fost iar cum trebuiau să fie. Baciul a spălat cu apă ugerul oii. A muls-o. Laptele a luminat întune­ricul, a alungat duhurile. Lapte: un abur cald, o lu­mină care tot crește. Cu el au fost spălate și uge­rele celorlalte oi, ca să poate fi mulse ușor, pentru ca ziua să alunge noaptea. Animalele au fost scoase în bătătură, iar oamenii au mâncat, și au mâncat și câi­nii. Au așteptat soarele, iar soarele s-a arătat, tot de acolo, după muntele acela albastru, a trecut de babe, de uriași, de sfincși și le-a făcut să se miște. Puțin, foarte puțin, ca o umbră galbenă, nimic mai mult. Baciul bătrân a văzut și a tăcut. A spus doar: "Azi să nu duceți oile-n sus, la pietre". Roua s-a zvântat, ciobanii au scos turmele la păscut, bătrânul a rămas la stână, să învârtă laptele, să facă brânza.
Când oile au trecut de pădure și au luat-o în sus, spre pietre, era deja prea târziu. "Ce are să se în­tâm­ple?", s-a gândit ciobanul, "a îmbătrânit și ba­ciul, i să năzare de toate". "Iarba e mai bună acolo sus, pe urmă iar te plângi că n-a dat țigaia lapte". Drept spre Mâna Dracului a luat-o turma. De parcă cele cinci degete de piatră, ațintite spre cer, se miș­caseră spre oi și le chemaseră la ele. "Ptiu, nebu­nelor, niiii, măăă, dați înapoi, uăăăă!". Degeaba a strigat și a fluierat ciobanul, degeaba au lătrat câinii. Primele oi, cele mai bune, ajunseseră deja la locul unde se căsca văgăuna, au sărit peste ea și au mers mai departe spre pășune. Restul turmei, buluc în ur­ma lor. Au început să se îndese una în alta, să se împingă, n-au mai putut sări. Apoi, rând pe rând, au început să cadă în prăpastie. S-a îngrozit ciobanul, nu mai putea face nimic. 80 de oi s-au prăbușit în gaura dintre stânci. A chiuit de-a răsunat muntele, i-a chemat și pe ceilalți ciobani, au venit și stăpânii, tocmai de jos, de la poale, din Vama Buzăului, cu funii și scripeți, au încercat să salveze ce mai era de salvat. Doar 30 de oi au reușit să scape. Restul au ră­mas acolo, în hăul ăla dintre stânci, chemate de mâna aceea cu degete de piatră, pe care, din moși strămoși, oamenii au numit-o Mâna Dracului.

Povestea pietrelor

E o poveste veche, ciobănească, pe care mi-o spu­ne profesorul Constantin Ionescu, din Vama Bu­zăului. O știe de la bunicul său, om care a ciobănit vreme îndelungată pe pășunile astea ciudate ale Mun­ților Ciucaș. În negura vremii, pe când nu exis­tau decât muntele, ciobanii și animalele lor, toate pietrele astea stranii, care fac din Ciucaș un loc cu adevărat magic, au avut povestea lor. Ceea ce geologii au descifrat ca fiind un proces firesc de modelare în timp, datorat înghețului și dezghețului, ploilor și vântului, ciobanii au pus pe sea­ma unor duhuri de la începutul timpurilor. Sunt povești cu uriași, cu vrăjitoare, cu fete nenuntite, care leagă tărâmul ăsta pie­tros, cu un fir nevăzut, de o lume nevăzută. Realitatea și povestea, văzutul și nevăzutul sunt doar două fețe ale aceleiași lumi. Lumea asta a unui munte cum nu mai e altul, Ciucașul, un munte în care înghețul și dezghețul, vântul și ploile par să se fi petrecut de o mie de ori mai mult decât în oricare alt loc alt țării. E cel puțin ciudat, din punct de vedere științific, de ce în Ciucaș poți întâlni atât de mulți sfincși, uriași, babe, haiduci, fete și mâini împietrite. De parcă aici, în Carpații aceștia de Curbură, a fost un uriaș teren de joacă pentru ca feno­menele naturii să-și arate îndemânarea în cio­plitul migălos al unor pietre. Totul a fost o luptă, au descifrat ciobanii ciudățenia acestui munte. O luptă între bine și rău, între duhu­rile bune și cele rele, pe care Dumnezeu, în marea sa înțe­lepciune, a oprit-o, împie­trind ființele aflate în vrăj­mășie. Dar viața lor nevă­zu­tă, sufletul fiecărei ființe în parte a rămas acolo, ascuns într-un trup de piatră, o forță neștiută care mai zvâcnește uneori, dinăuntru, ca să se ara­te lumii. "Cea mai ciuda­tă e Mâna aia a dracului", îmi spune Constantin Iones­cu că i-ar fi povestit bunicul lui, ciobanul. "Degetele ei cheamă oamenii și anima­lele la pierzanie. Acolo, de la piatră în jos, curge o apă care nu apare decât când îs ploile cele mari. Atunci nu-i bine, că degetele prind viață și trag și oameni și animale pe jgheabul lor, la vale. Că d-aia îi zice văii Valea Dra­cului, că multe turme și cio­bani și-or găsit sfârșitul, ademeniți de Necuratu'. S-o întâmplat atunci, la înce­pu­tu' lumii și s-o mai întâm­pla și acuma, fără ca oamenii să știe. Numa' tu să nu te temi, să n-asculți când o fi să te cheme, că piatra-i piatră, numa' dacă o vezi așa. Doar animalele mai văd degetele că se mișcă, și unii oa­meni, în zori, sau când o fi ceață, sau dacă au pu­tere să vadă". Fenome­ne­le naturale, care au făcut din Ciucaș un munte fără asemănare, se împletesc cu istorisirile acestea ciu­date. Povestea oilor care și-au găsit sfârșitul în hăul dintre stânci mi-a spus-o Tiberiu Chirilaș, stăpânul stânii din Șipoate. "Un pic mai mult de 10 ani au tre­cut de atunci. Încă tră­ia baciul bătrân. Bun baci a fost! Știa fiecare rost al stânii. No, om care a cres­cut pe munte de la 6 ani! Că-mi și zicea - eu am făcut stâna și muntele mai familie ca familia! Și vedea, credeți-mă, și ce se vede, și ce nu se vede! Rar așa om! Aș da orice să mai găsesc unul ca el!". "Vara asta e tot sucită", îmi spune Tiberiu Chirilaș. "Ieri, când am urcat la stână să duc ciobanilor de mâncare și să aduc brânza acasă, ziua în amiaza mare, era beznă ca noaptea. Nimic nu se mai vedea de ceață! Mă rog la Dumnezeu în fiecare zi să nu dea vreo urgie, un trăsnet, să nu vină lupii, că-i tare sălbatic la noi..."

Muntele Pietrosu

Aceasta este fața ascunsă a Muntelui Ciucaș. De aici, din Vama Buzăului, urcând pe apele Dălghiului sau ale Buzăului, spre sud, începe tărâmul acesta de basm. Este o poveste lungă, care privește numele acestui munte. Mi-o spun, împreună, când unul, când altul, doi oameni care au studiat hărțile vechi, toponimia și istoria locurilor, profesorii din Vama Buzăului, Corina Bărăgan Sporea și Mircea Haas. Oameni dedicați lucrurilor de demult, acelor lucruri fără de care lucrurile de acum n-ar mai avea niciun sens. Discuția e departe de a fi lămurită, dar în toate trimiterile din vechime, până la jumătatea secolului al XIX-lea, masivul acesta apare scris cu denumirea de Pietrosu. Abia când grofii maghiari întocmesc o nouă har­tă amănunțită, denumirea de Pie­trosu este înlocuită cu cea pe care o cunoaștem azi, Ciu­caș. Într-un fel, deși e târziu să mai schimbi ceva, Pietrosu e un nume mult mai firesc pentru un loc atât de neîmblânzit ca aces­ta. "O sălbăticie", îmi spune doamna Corina Bărăgan, "pe care trecătoarea ce urcă pe Va­lea Teleajenului, până la Tabla Buții, la 1360 de metri, și co­boa­ră spre nord, în Vama Bu­zăului, ca să facă legătura cu Țara Bârsei, a ascuns-o, fără s-o supună niciodată. Viața de aici, de la nordul muntelui, a fost întotdeauna legată de aceas­tă trecătoare. Cea mai ac­cesibilă, mai blândă cale de trecere între Muntenia și Tran­silvania, dintre toate cele care existau în vechime. Dacă pe Va­lea Oltului sau în Pasul Rucăr - Bran existau locuri în care căruțele oamenilor tre­bu­iau trase cu frânghii, pe stâncă, pentru a trece mai departe, calea asta era de departe cea mai lină. Pe aici, pe sub poa­lele Ciucașului, au trecut legiu­nile romane, sau mai târziu migratorii tătari și turci. Istoria locului este, inevitabil, legată de vânzoleala continuă a unor oameni atât de felu­riți. Documentele pomenesc de nobili, de negustori, de migrații și imperii. Nimic însă despre creasta muntelui. Pietrele fabuloase ale Pietrosului Ciucaș au rămas mai departe o taină. Pentru descifrarea ei, trebuie să cobori adânc în timp, sau să stai de vorbă cu bătrânul baci de la stâna din Șipoate. Oa­menii aceștia care s-au dus. Oamenii aceștia as­cunși, care au locuit dintotdeauna aici, fără ca isto­ria să-i pomenească". Asta îmi povestește Co­rina Bărăgan: satele noastre românești au existat mereu în partea asta de munte. Risipite, ascunse în lumini­șuri de păduri, răsfirate, o casă aici, o alta din­colo de deal, viața ascunsă, neîntreruptă a urmașilor ma­rilor daci. Doar că stăpânirea im­perială nu-i pome­nește; nu avea de ce. Abia târziu, printr-un decret imperial semnat de Maria Tereza, la 1774, nobilii din zonă sunt constrânși să strângă toate aceste așe­zări risipite și să întemeieze locali­tăți. Nevoia de im­pozite a imperiului cerea docu­mente oficiale. Con­form acestor documente, Vama Buzăului apare ca așezare, abia atunci, la un an după decret, în 1775. Nu sunt nici măcar 250 de ani de istorie în partea aceasta de munte. Dar toate aceste dovezi scrise, pe care ne bazăm în lumea noastră atât de reală, sunt, de fapt, înșelătoare. Săpăturile arheolo­gice au scos la iveală mărturii ale unei civilizații paleolitice. Poveștile ciobanilor, pe care, cu sigu­ranță, nici Maria Tereza și nici nobilii nu le-au as­cultat vreodată, vorbesc despre niște vremuri fără timp, în care oamenii erau tot aici, în muntele acesta pietros. "E un păianjen de ape Ciucașul nostru", îmi spune Mircea Haas. "Din vârfuri pornesc văile torențiale, pe care apa apare întotdeauna la ploile mari, pentru ca apoi să dispară sub pământ și să apară mult mai jos, spre pădure, în râuri vijelioase și limpezi". "E o poveste a bunicului pe care n-am cum s-o uit", îmi spune și Constantin Ionescu. "De mult, o femeie a locurilor ăstora a ajuns sub pute­rea unei vrăjitoare și și-a obligat cele patru fete să se mărite cu zmeii care stăpâneau crestele. Fetele au refuzat. Două au fost împietrite, iar celelalte două au fost întemnițate într-un palat care se as­cun­de sub munte și trăiesc și acum. Din lacrimile lor țâșnesc cascadele, lacurile și râurile de la poale".
Nu e nici o contradicție între văzut și nevăzut: ceea ce geografii și geologii atestă științific, oame­nii din vechime explică cu o poveste fără timp. Cele două fețe ale aceleiași lumi. Însă, cu siguranță, atât timp cât istoriile acestea de demult se păstrează, ele sunt dovada limpede că locul acesta a fost plin de viață, cu mult înainte de a exista un document impe­rial austro-ungar.

Sanctuarul

Doamna Corina Bărăgan zâmbește. "Am să vă povestesc ceva ce am simțit cu tot sufletul meu. O în­serare de demult, când am început să urc din Să­cele spre Colții Mari. Când am ajuns, acolo, sub pietre, a răsărit o lună ireală, o minunăție care a făcut ca totul să prindă viață. Vă jur că m-am simțit ca într-un sanctuar uriaș. Toate stâncile acelea horeau în jurul meu. Așa ceva ți se întâmplă o dată în viață. Așa ceva nu poate fi uitat. Era forță, era putere, era vrajă. Și acum sunt convinsă că acolo chiar a fost un sanctuar natural. Dacii, de pildă, nu și le construiau, dacă ele erau deja acolo". Corina Bărăgan a coborât apoi spre casă, în Vama Buzău­lui. Muntele ăsta i-a rămas, însă, pe vecie, magic. Zâmbește și Constantin Ionescu. "Aici, partea noas­tră de munte dinspre Vama Buzăului spre vârf este cu adevărat sălbatică. Peste munte, este sta­țiunea Cheia, sunt cabanele, sunt toate traseele știute. Aici, de la Șipoate în sus, când ajungi la golul alpin și dai cu ochii de Mâna Dra­cului, ți se taie răsuflarea de atâta frumusețe. N-am cuvin­te să pot povesti". A umblat pe toți munții țării omul ăsta. Dar nici unul nu i se pare mai ciudat, mai frumos, ca cel de aici. "Pur și simplu simți ma­gia pietrelor. Le simți vii. De câte ori mă întorc de aco­lo, o săptămână nu mai sufăr de nimic. Boala mea, diabe­tul, parcă e luată cu mâna". De asta nu poate sta departe nici acum, când a ajuns la pensie, iar foștii lui elevi sunt deja oameni în toată firea. "Sigur, e mai simplu pentru un turist să urce muntele prin Cheia. Dar vraja dispare, sunt atâția oameni acolo, atâta chiot! Pe aici, de la noi, din Vamă, urcând pe râu, nu ești decât tu, cu gândurile tale, și pietrele astea vii, care te așteaptă".
Împărăteasa Maria Tereza a făcut ca Vama Bu­zău­lui să apară pe hartă, dar oamenii, și mai ales credința lor ortodoxă, așezaseră demult lucrurile într-o matcă. Prima­rul de aici, care poartă același nume ca proprietarul stânii din Șipoate, Tiberiu Chi­rilaș, vrea ca matca aceasta să se păstre­ze. "Lu­mea noastră, a oame­ni­lor de sub munte, trebuie să rămână așa cum este. Când construiești ceva, nu strica rosturile vechi!". Dacă la Cheia (cu acces prin Vălenii de Munte n.n.), lucru­rile au intrat într-un a­nu­me fel de tu­rism, aici, spune primarul, în toate satele astea ale Vămii Bu­zăului, lucru­rile tre­buie păs­­trate cât mai cu­rate, cât mai aproape de adevărul de demult. Totul începe de la li­niș­te, de la măreția sălba­ti­că a muntelui, de la văi­le astea pe care odini­oa­ră întâlneai oa­meni îm­bră­cați simplu, în cioa­reci albi, cămăși albe, ves­tă neagră, iar pe cap, clopul ciobă­nesc. Nu mai sunt îm­bră­cați așa acum, dar oamenii sunt aceiași, serioși, mun­­ci­tori, zgâr­ciți la vorbă, curați, drepți, aspri. Por­nesc spre ei, pornesc spre munte, pornesc spre stâna din Șipoate.

Partea neîmblânzită a lumii

Vremea nu e bună, dar nu am încotro, trebuie să ajung, mă cheamă muntele, mă cheamă pietrele, par­tea sălbatică, de miazănoapte, a Muntelui Ciu­caș. 800 de oi și 36 de vaci, pe lângă porci și cai sunt la stâna din Șipoate. "Și tot nu e de ajuns pen­tru o afacere bună", îmi spune Tiberiu Chirilaș. Doar o parte dintre animale sunt ale lui, iar dările și cos­turile sunt aproape la fel de mari cum e câștigul. "Și, atunci, de ce o faceți?", îl întreb. "Cum de ce?!", îmi răspunde: "din dragoste de animale și de mun­te". Li­lia­na, soția lui, îmi zâmbește și îmi spune că țintaura crește de-a valma în ju­rul stânii. Iar leacurile cele mai bune tot din planta asta sunt făcute. E vremea lupilor acum, după ziua Sfântului Petru, ziua când bătrânul baci al stânii își tăia unghiile netă­iate. Un­ghi­ile lui le îmblân­zeau pe cele ale săl­­bă­ticiu­nilor. "Și sunt cu du­iu­mul aici, și lupi, și urși, și mis­­treți", îmi spune Tibe­riu Chi­rilaș. Îmi arată mun­tele: "Ve­­deți, acolo-i vârful, pe aici tre­buie s-o luați. Doar că n-ar fi bine singur, n-aveți nici câi­ne, nici boa­tă". Îi spun să nu-și facă griji, am mai um­blat așa de multe ori, Dum­nezeu m-a păzit, m-am întors tea­făr. "Dar nu pe la noi, prin sălbăticia noastră", zâm­bește el. "Așa: mai întâi treceți de coasta arsă. A ars astă primăvară, cinci zile și cinci nopți, ni­meni nu știe cum. Trăsnet n-a fost și nici om. Intrați pe vale, dați pe poteca din pădure, chiar de nu-i mar­cată, ajungeți în culme, de unde urcați spre Mâna Dracului. Acolo sunteți pe pajiște și ve­deți și marcaj, și creasta mun­te­lui. Dumnezeu să vă aibă-n pa­ză!". "Amin!", spun în gând.
Plec. Trec pe lângă culmea arsă. E o răsuflare grea aici, de loc sfârșit, un iz de pă­mânt ră­nit, pârjolit, bolnav. Poteca pa­re neumblată, neîmblânzită. Un soare greoi, nehotărât, în­cearcă să lumineze lumea. S-a oprit vântul, au tăcut păsările, merg mai departe, pe urmele uitate ale unui munte bătrân. Intru pe valea seacă a unui râu. Pie­trele sunt pietre, muntele e munte, poteca e potecă, îmi spun; ceea ce văd e ceea ce este. E mai bine așa, să nu te gândești la duhurile de care povestesc bă­trânii, cele bune și cele rele, să nu te gândești că ai intrat pe Valea Dracului. Dau de un mis­treț din care s-au hrănit lupii. Grăbesc pasul, simt că sunt pri­vit. Întorc pri­virea, sunt doar niște stânci înalte, cu ochi ficși, care străjuiesc poteca. E o va­mă aici. Un hotar, dar nu între țări, ci între lumi. Nu e nici țipe­nie de om, ci doar o liniște asurzitoare, grea. Un pământ lutos, negru, plin de rădăcini și pietre îmi ține loc de cărare. Poteca se înclină, cât să-l simt aproape. E umed, e proaspăt, e viu. Îmi sprijin pal­mele de el, urc mai departe. Un fum se ridică, se dă la o parte, o răsuflare, un abur de ceață. Am ajuns dea­supra pădurii, pășesc printre duhurile împietrite, cioplite de frig, de vânt și de ploi. Creasta e aproa­pe, sunt oameni în vârful ei, acolo, la 1954 de metri, mulți oameni care au urcat dinspre Cheia, pe partea aceea plină de cabane, de râsete și de mașini. O mâ­nă cu degete uriașe, de pia­tră, se arată între pământ și cer. Mâna Dracului. Oa­menii par dintr-odată atât de departe. Mai întâi a fost lumina, iar acum se lasă întunericul. Iar întune­ri­cul trece de creastă, de oa­meni, de babe, de uriași, de sfincși, îi ascunde și ajun­ge până la mine. O cea­ță piezișă, nimic mai mult, o răsuflare venită de niciunde, mă face să închid ochii. Iar pietrele se mișcă, iar degetele mă cheamă. Urc mai departe, nu mai văd nimic. Începe să plouă mărunt, trebuie să fac cale întoarsă, repede, până nu e prea târziu. Mâna de piatră se mișcă prin ceață, mă ademenește, trec de ea, apoi alunec, mă rostogolesc, pietrele îmi sfâșie palma, mă opresc la timp. Grăbesc pasul, ajung iar la stâna din Șipoate. Florin și Nicu, cio­ba­nii, îmi îngrijesc rana, îmi dau să mănânc. Brân­ză, mămăligă, ceapă. E liniște iar, e soare. Oamenii ăștia vorbesc puțin, dar zâmbesc mult. Nicu are doar 17 ani, îmi spune că aici e totul. Libertatea, liniș­tea, munca, sufletul lui. Apoi tace și zâmbește. "Îi sălbatic tare muntele nostru, de acu' ați văzut și dumneavoastră", zice și Florin. Am văzut. Mă mai uit o dată, sus. Cerul este iar o sticlă albastră, în el se oglindesc munții. Pietrele sunt pie­tre, pădurea e pădure. O lumină gălbuie coboară peste stâna din Șipoate și o învăluie cu totul.