ANUNȚ

Redactia
"Formula AS"

Redacția revistei "Formula AS" este alături de mult iubita doamnă Rodica Demian, în amarnica su­ferință pricinuită de moartea so­țului ei, ing. RADU DEMIAN, sportiv de frunte al României, rugbist de nivel in­ternațional, com­ponent al echi­pei naționale. Prin dispariția lui, pierdem și un prieten apropiat, alături de care am petrecut, vre­me de patru decenii, clipe ex­traor­dinare de bucurie. Îți mul­țumim, Radu!
Să-ți deschidă Dumnezeu vă­mile cerului și să te primeas­că în lumina Lui!

Formula AS