SCOLIOZA și CIFOZA - Dr. VASILE OȘEAN: "Mergeți la medic dacă observați o mică deformare a coloanei!"

Florentin Popa
"Dacă-ți dau scutire la sport, te-am nenorocit pentru toată viața!"

- Scolioza și cifoza sunt probleme ale coloanei cu care se confruntă tot mai multă lume, în pre­zent. Mai ales copiii care pierd ore întregi în fața cal­cu­latorului se expun bolilor coloanei verte­bra­le...

- Din păcate, scolioza și cifoza sunt probleme majore, care apar la vârste din ce în ce mai mici - și nu calculatorul e cel mai mare dușman! Orele pe care copiii le petrec la școală într-o poziție plicti­sită, cu capul susținut într-un braț sprijinit pe ban­că, sau greutatea ghiozdanului pe care-l poartă zil­nic în spate sunt factori mult mai pe­riculoși. Un co­pil de clasa a IV-a poartă pe umăr sau în spate un ghioz­dan de cel puțin 5 kilo­grame - cam aceas­­ta-i greutatea minimă a căr­ților și ca­ietelor de care are ne­­voie la școa­lă. Un ghiozdan pe care îl ține pe spate, gen ruc­să­cel, este mult mai bun decât o gean­tă atâr­nată pe umăr. Dar cea mai bu­nă soluție este prac­ticarea unui sport! Depinde de fiecare pă­rinte în parte cum rezol­vă această ma­re problemă, pentru că "juniorii" din ziua de azi nu mai fac miș­care aproape deloc! Toți cei care vin la mine să le dau scutire pentru sport aud același răspuns - un "NU" categoric. Da­că are o problemă medicală ce necesită repaos, îi dau scu­tire, desigur. Dacă nu, nu. "Dar nu-mi place sportul la școală" - spun mulți copii. "Nu-i nicio pro­blemă, du-te în altă parte: la înot, la karate, fă un sport care să-ți placă și apoi o să-ți placă și spor­tul la școală. Dacă nu poți să-l faci bine, e normal că ți-e greu și n-ai nicio plăcere. Dar știi de ce nu-l faci bine? Pen­tru că ești slab dez­voltat muscular! Dacă-ți dau scu­tire la sport, te-am nenorocit pentru toată viața!"

"În cazul tinerilor, sunt mari șanse de refacere totală"

- Totuși, care este explicația medicală a apariției acestor afecțiuni?

- Scolioza este cauzată de dezvoltarea corpului în etape disproporționate. Coloana vertebrală crește cu o anumită viteză, musculatura se dezvoltă mai lent și avem efectul de arc: în ce parte tragem coar­da mai tare, în partea respectivă se înclină corpul arcului; și rezultă o scolioză ori spre dreapta, ori spre stânga, după cum reacționează musculatura. Depistată din timp, scolioza se poate redresa foarte ușor: eu deblochez mușchiul afectat și apoi pacien­tul face gimnastică medicală, pentru dezvoltarea simetrică a musculaturii paraverte­brale. Chiar și dacă sunt scolioze deja formate, în unghi mare, tot există soluții. Kinesiotaping-ul face minuni pe sco­lioze! Acea bandă aplicată printr-o tehnică specială repară foarte repede o deformație de coloană.
Eu am fost uimit de rezultate la o fetiță de 13 ani, cu o dublă scolioză de grad mare. Am văzut-o vineri și n-am început să lucrez cu ea; am amânat-o pe luni, pentru că am nevoie de ședințe consecu­tive de lucru pe musculatură. Într-o zi fac un tip de terapie, a doua zi alt tip, a treia zi alt tip, merg din etapă în etapă. Când am văzut-o vineri, i-am spus: "Hai să-ți pun măcar tape-uri până luni, să nu pier­dem timpul". I-am aplicat benzile de corectare pos­­­tu­rală, iar în trei zile, când a revenit, avea sco­lio­za corectată în proporție de 30-40%! Doar cu niște benzi elastice, care au acționat peste week-end - cu care poți să faci duș, cu care poți să faci orice fel de mișcare! Până nu am aplicat tehnica, n-am crezut că poate face minuni... Când am făcut cursu­rile, ni s-a spus că benzile pot corecta astfel de de­formații, dar am fost sceptic; ca medic, nu cred chiar orice informație... Dar din momentul în care am pus tehnica în practică și am văzut că func­țio­nea­ză chiar mai mult decât ni s-a spus la curs, kinesiotaping-ul nu lipsește din cabinetul meu!

- Dar dacă sunt scolioze vechi, formate în timp?

- Depinde în mare măsură de vârsta pacien­tu­lui. În cazul tinerilor, sunt mari șanse de refacere to­tală. Și în cazul adulților se corectează, dar nu complet. Dacă vorbim despre o scolioză simptoma­tică, la un adult (îl supără, îl doare coloa­na), se poa­te corecta astfel încât să nu mai ajungă la chi­rurgie. Corectarea de­for­­mării va fi su­ficientă pen­tru a-i da con­fort în viața de zi cu zi.
Cifoza este tot o deformare a co­loa­nei verte­bra­le cauzată de o problemă postu­rală. Dacă la scolio­ză avem defor­mări stânga-dreapta, la cifoză întâl­nim defor­mări anterior-posterior. Atunci când co­loana se curbează spre anterior, e cifo­ză; dacă se duce înspre posterior, e lor­do­ză. Și în cazul acestor deformări lu­crăm la fel: aplicăm benzi elastice și co­rectăm deformarea prin exerciții de gim­nas­tică me­dicală. Practic, e o abordare asemănă­toa­re, dife­ră doar tipurile de exerciții care se impun.

- Deformarea cervicală cauzată de privitul per­manent în telefon e o boală "modernă"?

- Deja nu mai există cifoza cla­sică - "ghebul", cum i se spu­ne în po­por, adică o curbură exagerată a coloanei toracale, ci o defor­mare cervi­ca­lă cau­za­tă de unele vicii da­te de com­por­ta­men­tul social: stăm în per­manență cu capul aplecat pen­tru a privi telefonul mo­bil ori stăm în po­ziții vicioase la cal­­cu­lator. Aceste poziții determină de­for­mări ale ver­tebrelor una în raport cu cea­laltă, dar pe o dis­tanță mică, de doar 2-3 verte­bre! Însă și aces­te probleme se pot rezolva.

"În ultimul timp, folosesc terapia «Tecar»"

- În cazul cifozei și al scoliozei, tratamentul este de lungă durată?

- Depinde de vârsta pacientului și de gravitatea afecțiunii. La copii și la adolescenți, scoliozele și cifozele simple se pot corecta în numai două luni. Gimnastica medicală este foarte eficientă. Dacă pa­cientul are contracturi paravertebrale superficiale, mușchiul trebuie deblocat și în acest scop folosim masajul sau fizioterapia. În ultimul timp, eu folo­sesc foarte mult terapia "Tecar"; e mai nouă și are un efect foarte bun: poți lucra atât pe musculatura superficială sau pe musculatura profundă, cât și în profunzime, pe discurile vertebrale. E o terapie de transfer termic, pe tipuri: pe partea superficială lucrezi cu un curent capacitiv; în profunzime lu­crezi cu un curent rezistiv, cu o forță de pătrundere mult mai mare. Pentru pacient este simplu, simte doar o căldură plăcută.
Toate tehnicile se folosesc în funcție de nevoile pacientului. Eu folosesc și terapii clasice: ultrasu­nete, curenți, laser, în funcție de patologie. În ge­ne­ral, pe hernie de disc nu folosesc laserul, pentru că poate să îmbătrânească structura. Prefer să lu­crez cu un curent de stimulare a circulației în zona respectivă, să se dreneze inflamația, apoi să lucrez cu Tecar, pentru deblocarea structurilor.

"Cel mai eficient sport este înotul"

- Aveți câteva sfaturi pentru cei care suferă de scolioze și cifoze?

- Scoliozele și cifozele netratate sunt factori de risc pentru hernia de disc. În momentul în care se depistează o scolioză sau o cifoză, trebuie consultat urgent un medic specialist, pentru evaluarea afec­țiunii și stabilirea unui program de vindecare - în pri­mul rând prin gimnastică medicală. Sunt multe programe de exerciții fizice, dar întotdeauna se re­comandă un program personalizat, în funcție de afec­țiunea și de capacitatea fizică a fiecărui pa­cient. Apoi, bolnavii trebuie să aibă o viață cât mai activă, să evite unele obișnuințe "moderne", ca sta­tul timp îndelungat pe scaun, la școală sau la birou. Dacă nu există alternative, poziția statică trebuie neapărat compensată prin mișcare după orele de program (mersul în ritm rapid, 4-5 km pe zi, e un foarte bun exercițiu). Cel mai indicat sport în scolioze, cifoze și alte deformări ale coloanei ver­te­brale este înotul, pentru că impune o mișcare com­plexă și antrenează aproape toate grupele mus­culare ale organismului. De asemenea, se pot practica sporturi care solicită moderat articulațiile: Tai-Chi, Chi Kung sau yoga. Desigur, sporturile extreme sunt de evitat, mai ales cele care implică sărituri, deoarece suprasolicită co­loana și pot provoca accidente! Noi le facem pa­ci­en­­ților toate recomandările medicale. În funcție de particula­ri­tățile bolii și de stilul lor de via­ță, vedem ce mai trebuie schimbat. Din ne­fe­­ricire, une­ori trebuie să le schim­băm... men­tali­ta­tea! Mulți spun: "Am co­­loana strâm­bă, pentru că și tata, și buni­cul au avut-o strâmbă. De asta am eu scolioza asta urâtă, de asta am cifoză!". Complet fals! Poți moșteni ge­­netic o pre­dispo­ziție, dar ca să-ți apa­ră o afec­țiu­ne a co­loa­nei tre­­buie anumite con­diții. Dacă tata a fost tă­­ie­tor de lemne, a stat într-o anumită pozi­ție și a făcut her­nie de disc lombară, iar fiul e și el tăie­tor de lemne, are șan­se mari să facă o her­nie lom­bară, însă n-are nicio le­gătură cu boala tatălui său!
O fostă pacientă cu o scolioză urâtă a venit de curând cu fetița ei de 11 ani la cabinet pentru o cu to­tul altă patologie. O consult și-i spun mamei: "Ui­tați, are și scolioză, ar fi bine să-i corectăm co­loana mai întâi". "Am văzut, dar nici nu mi-am pus problema, doar și eu am avut, mama la fel și mi-am zis că e genetic, din familie". "Dvs. ce înăl­țime aveți?" - am întrebat. Avea 1,85 m, mama ei la fel. Fetița, la 11 ani, avea deja 1,78 m. I-am ex­plicat că toate trei au avut un puseu de creștere, că osul s-a dezvoltat mai rapid, nu și musculatura, de aceea li s-a curbat coloana. Acest lucru n-are nicio legă­tură cu genetica, ci doar cu o predis­poziție a cor­pului! În concluzie, oameni buni, mer­geți la medic dacă observați o mică deformare a coloanei! Investigată și tratată prin metode moder­ne, se poate vindeca!

D-l dr. VASILE OȘEAN poate fi contactat la cabinetul Medy Sportline din str. Brândușelor nr. 66, etaj 1, sector 3, București (zona Vitan), tel. 021.210.06.65, 0744.549.934, 0769.412.525