Acoperiș nou, pentru lelea Iulica

Otilia Teposu
(Scrisoarea: "Lelea Iulica și casa din Răstoci", F. AS 1321)

Am scris cu puțin timp în urmă un ar­ticol despre cea mai veche casă din județul Sălaj. Este vorba despre casa mătușii Iu­lica Câm­pan din Răstoci. O casă de peste două sute de ani, care are mare nevoie de res­tau­rare și, în pri­mul rând, de re­pa­rarea aco­pe­ri­șului din paie, înainte ca ploile de toam­nă să apară. Articolul a avut ur­mări ime­diate și le mulțu­mim din i­nimă celor ce s-au alăturat re­vistei noastre, care prin Fun­dația "For­mula AS", a făcut o do­nație de 5000 lei pentru re­pa­rarea aco­peri­șului. Am vizitat-o din nou pe mătușa Iulica și am găsit-o bucuroasă, pentru că are din ce în ce mai mulți vi­zi­tatori care o ajută și îi alungă sin­gurătatea. Mătușa ne-a rugat să transmitem în nu­mele ei, mulțumiri celor care i-au trecut pragul cu daruri, Stelei Grigore, din Iași, care i-a trimis 500 lei, Anei-Maria Petrini, din București, care a trimis 100 lei, lui Gheor­ghe Coman din Mo­i­sei, care a trimis 200 lei, dar și tuturor celor care au dorit să ră­mână anonimi. Și nu sunt puțini! În găsirea unei soluții rapide de re­parare a casei de patrimoniu s-a im­plicat și Direcția de Cultură a județului Sălaj, al cărei director, poetul Daniel Săuca, a transmis mai departe apelul nostru de so­lidaritate, la o reuniune a scriitorilor care a a­vut loc la Bi­blioteca "Petre Dulfu" din Ba­ia Ma­re. Doamna Monica Mare de la Mu­zeul Sa­tului din Baia Mare ne-a ajutat cu găsirea unui meșter specializat în acoperi­șuri din paie, dl Costin din satul Preluca, jud. Ma­ra­mu­reș. Familia Irimuș din Răs­toci, cei mai apropiați vecini și buni pri­eteni ai mă­tu­șii Iulica, vor supraveghea repararea aco­perișului, ei sunt de altfel cei care o ajută cel mai des cu toate rân­duielile casei. Așa­dar, ini­țiativa noastră a stârnit un val im­pre­sionant de solidaritate, pentru care nu putem decât să le fim recunoscători citito­rilor noștri. Pentru a duce însă la capăt acțiunea noastră, este nevoie de paie de se­cară sau ovăz, secerate manual, nu me­canic, pentru că paiele trebuie să fie cât mai lungi. Îi rugăm pe cei care pot ajuta în acest sens să ne dea un semn cât mai grabnic.