Douăsprezece mituri despre perioada menstruală

Gilda Fildan
- Se spune că în perioada menstruală femeile se poartă "altfel". Că de­vin pofticioase și li se taie cheful de dragoste. Că mintea le ațipește și sunt puse pe harță. Să fie adevărat? Vă pre­zentăm douăspre­zece mituri despre menstruație. Aflați care dintre ele se confirmă și care nu -

"Menstruațiile abundente sunt normale"

Fals.
Numai una din patru femei suferă de sân­gerări abundente. Cele ce întâmpină asemenea pro­bleme se chinuie deseori ani în șir, până când ajung să li se pună diagnosticul corect. În general, se con­sideră că o pierdere de sânge care depășește 80 de mililitri sau durează mai mult de opt zile nu este normală. Cantitatea amintită corespunde cu 16 tam­poane obișnuite puse pe zi sau opt tampoane super­absorbante, îmbibate până la saturație. Cine sân­gerează atât de puternic ori are dureri violente la ciclu ar trebui să consulte neapărat un medic. Ar putea fi vorba de o proliferare a endome­tru­lui, adică a mucoasei care căptușește suprafața interi­oară a uterului, concomitent cu ieșirea sa în afara cavității uterine. Endometrioza (așa se numește țesutul en­dometrial crescut în exterior) constituie formațiuni benigne, plasate pe ovare, pe trompele uterine, in­testin, vezica urinară sau peritoneu, și se comportă identic cu endometrul, res­pectiv parcurge aceleași modificări în cursul ciclului menstrual: mai întâi se îngroașă, apoi sân­gerează și în final se elimină. Nu este exclusă nici prezența unui fibrom: o tumoră benignă dezvoltată pe mușchiul uterin. De ase­menea, femeile cu men­struații abundente ar trebui să-și controleze statusul hormonal și funcționa­litatea glandei tiroide.


"Anticoncepționalele luate neîntrerupt dăunează organismului"

Încă nu se știe sigur
, deoarece nu există studii clinice de lungă durată. Dar în anul 2013, cercetătorii danezi au descoperit că simptomele neplăcute legate de menstruație se estompează în mai mare mă­sură atunci când pilula con­­tracep­ti­vă este lua­tă con­tinuu, decât în con­dițiile unei ad­mi­nistrări între­rup­te de pauze. Căci un flux men­strual redus atenu­ea­ză și durerile. La afecțiuni ca endo­me­trita sau miomul (fibromul) uterin, spe­cia­liștii recomandă chiar oprirea men­struației. Însă femeile cu tendință spre metroragii (sângerări intervenite pe parcursul ciclului) n-ar trebui să-și administreze contra­ceptive orale pe termen lung. Și atenție: nu orice pilulă este indicată pen­tru un tratament fără pauze. Consultați-vă nea­părat cu ginecologul dvs.


"În zilele menstruației, femeile ar trebui să se odihnească"

Corect.
Cel puțin, ar fi bine ca ele să ia în con­siderare semnalele propriului corp, care le averti­zează să evite eforturile exagerate, indi­ferent dacă este vorba de muncă sau de sport. "Menstruația epui­zează fizic", explică specialiștii. "Oboseala corpului se manifestă, de exem­plu, prin diminuarea senzației de foame. Concentrându-se în totalitate asupra sângerării, el lasă pe un plan secund alte procese, cum ar fi digestia." Mai ales cine are men­struații abundente ori suferă de migrenă ar trebui să se menajeze și să-și asigure un minimum de con­fort: mese la ore regulate, suficiente ore de somn și pauze pentru odihnă.


"Nu poți rămâne însărcinată în timpul menstruației"

Fals.
Chiar și în in­ter­valul respectiv, si­gu­ranța absolută e ilu­zorie. Mai ales la fe­meile care au un ciclu scurt, ovu­lația se pro­duce în mod firesc mai de­vreme. Și întrucât sperma­to­zoizii supra­vie­țuiesc în corpul lor zile de-a rândul, fe­cundarea nu este deloc exclusă.


"Absența menstruației semnalează o sarcină"

Fals.
În primul rând, un ciclu "normal" du­rează între 25 și 35 de zile. Însă nici ciclurile mai lungi sau mai scurte de atât nu trebuie să ne neli­niștească. Amenoreea (acesta este termenul medi­cal ce denumește lipsa ciclului) poate avea nu­meroase alte cauze, în afara gravi­dității. Unele dintre ele țin de echili­brul psihic. Stresul, schim­bările cli­matice neașteptate ori diverse alte soli­citări se repercutează asupra sis­temului nervos și, implicit, asupra balan­ței hormonale. Și sportul de per­formanță, reducerea drastică a greu­tății corpo­rale sau, dimpotrivă, obezitatea, ca și debutul pre­meno­pauzei pot pro­voca dereglări ale ciclu­lui. Invers: prezența menstruației nu garantează câtuși de puțin că femeia nu este în­sărcinată. Medicii știu că o gravidă din patru are, în primele săptămâni sau luni de sarcină, măcar sângerări vaginale mici.


"Femeile aflate la ciclu gândesc mai lent"

Fals.
Cu toate acestea, mitul potrivit căruia creierul femeii ar funcționa mai lent în acel interval se încăpățânează să circule în con­tinuare. Colec­tivul de cer­cetare condus de Brigitte Leeners, medic la Clinica universitară și profe­soară la catedra de endocrinologie reproductivă a Universității din Zürich, a ținut sub observație 68 de femei pe durata a două cicluri menstruale. Specialiștii le-au exa­minat creierul, urmărind viteza și precizia percep­țiilor, atenției și memoriei. Totodată s-a evaluat cât de rapid putea să prelucreze cre­ierul diferite infor­mații, ca de exem­plu forma, culoarea, numă­rul, mărimea și conturul obiectelor percepute în jur. Studiul s-a în­cheiat cu o concluzie fermă: teoria despre lentoarea periodică a cre­ierului nu se con­firmă.


"În timpul menstruației crește pofta de ciocolată"

Corect.
Însă vina nu o poartă numai hormonii. Pe de-o parte, în perioada ce precede menstruația, coboară nivelul serotoninei, cea supranumită "hor­monul fericirii". În încercarea de a com­pensa această carență, organismul declanșează impul­sul de "ciu­gulit" între mese, iar atracția către ciocolată se justi­fică prin faptul că ea favorizează alimentarea creierului cu triptofan, un amino­acid care participă la formarea serotoninei. Pe de altă parte însă, pofta de ciocolată poate semnala și un deficit de magneziu. Este posibil ca organismul să resimtă o nevoie acută de magneziul conținut în cacao, căci el ajută împotriva spasmelor musculare, deci și a crampelor menstruale.


"Pierderile lunare de sânge duc la un deficit de fier"

Corect.
În medie, o femeie are cam 500 de menstruații de-a lungul întregii sale vieți. Cu timpul, acestea pot provoca o carență de fier. De aceea organismul ei are nevoie de o canti­tate de fier cu minimum o treime mai mare de­cât cel al bărbatului. În cazul când sânge­rările sunt abundente, necesarul de fier poate fi și mai mare.


"Menstruația face să scadă libidoul"

Depinde.
Dacă ne li­mităm strict la meca­nis­me­le fiziologice, lucrurile stau astfel: odată cu men­stru­a­ția, încetează acțiunea progesteronului de inhi­bare a libidoului, motiv pentru care nume­roase fe­mei ma­nifestă un apetit sexual crescut la ciclu - cel puțin în com­parație cu cele 14 zile de dinainte. Însă libi­doul este puternic influențat și de psihic. În timpul men­struației, convingerea (ipotetică, de fapt) că sunt scutite de o sarcină nedorită le ajută pe unele femei să se relaxeze. În schimb, dacă ciclul se aso­ciază frecvent cu dureri în zona pelviană, desi­gur că dorința de intimitate fizică va scădea.


"Când femeile locuiesc împreună, ciclurile lor menstruale se sincronizează"

Tema nu a fost elucidată definitiv.
Martha McClintock, profesoară de biopsihologie la Uni­ver­si­tatea din Chicago, este o deschizătoare de drum în domeniul "sincroniei menstruale". Ideea ei a avut ca punct de plecare observația, făcută în timpul anilor de studiu, că se produsese o sincronizare a ci­clu­rilor între locatarele aceluiași cămin studen­țesc. McClintock și-a publicat teoria în 1971, la numai 21 de ani. În următoarele patru decenii s-au adunat nenumărate dovezi pro și contra, ceea ce face imposibilă formularea unei concluzii clare. În prezent, psiholoaga se ocupă cu studierea alinierii tem­porale a ovulației. "Sincronicitatea nu se referă la menstruație, așa cum am crezut noi inițial, ci la ovulație", declară ea.


"Culoarea sângelui ne dă informații asupra stării de sănătate"

Da.
În general, sângele ar trebui să aibă o nuan­ță roșiatică sau maronie. Se presupune că rozul indi­că un nivel scăzut al estrogenului, iar roșul închis atrage atenția asupra unui posibil fibrom. Impor­tant: dacă sângele menstrual este colorat în oranj sau cenușiu, luați neîntârziat legătura cu un medic ginecolog, pentru a stabili cauza. Ar fi posibil să aveți o infecție.


"Dacă menstruația încetează în jurul vârstei de 45 de ani, perioada de fertilitate a femeii se încheie"

Nu. Ultima menstruație, începutul menopauzei, deci și dispariția capacității de a procrea nu pot fi determinate decât ulterior, după minimum 12 luni de absență efectivă a sângerărilor. De aceea este ne­cesar ca, în acest interval de timp, femeia să ia în continuare măsuri contraceptive. Căci, deși proba­bi­li­tatea de a mai rămâne însărcinată la această vâr­stă este extrem de mică, nu se poate spune că ea ar fi cu totul exclusă.