Ticăloșirea justiției continuă

Toma Roman
De doi ani, de când s-a instalat la guvernare, gruparea PSD-ALDE nu a avut alt obiectiv decât subordonarea po­litică a Justiției.

Restul promisiunilor electorale, cu excep­ția creșterilor de salarii și pensii (și acestea cu accent pe cele "speciale"), s-au vădit a fi praf în ochii alegătorilor. De doi ani, în România, nu se mai investește nimic. Spita­lele și școlile se prăbușesc în paragină, căile ferate ru­gi­nesc, iar șoselele se umplu de gropi. Despre autostrăzi nu se poate spune nimic, pentru că, pur și simplu, ele există, ca un vis tot mai îndepărtat, pe hârtie. La o sută de ani de la constituirea statului său unitar, provinciile istorice ale României sunt, în continuare, slab legate între ele și dife­rențele în dezvoltare, în loc să se atenueze, cresc. Nu e de mirare că, pe lângă cumplitul fenomen al depopulării țării, ca urmare a migrației la care sunt obligați, din lipsă de ori­zont civilizațional, cetățenii ei, în unele provincii apar ten­dințe centrifuge. De doi ani, gruparea PSD-ALDE, ajunsă la guvernare, nu a făcut nimic pentru integrarea mai rapidă a României în structurile UE și NATO (primele organizații internaționale din istorie care îi garantează integral exis­tența stabilă), ba chiar a inițiat un proces obscur de des­prin­dere. Țara este grav îndatorată - aproape 100 miliarde de euro - dar fondurile de dezvoltare nerambursabile, ofe­rite de UE, nu sunt folosite, creșterea economică, bazată în principal pe stimularea consumului, putând să ajungă ori­când la scadență. O criză cât de ușoară a economiei mon­diale va zdrobi dur fragila situație economică a Româ­niei. Preocuparea guvernării PSD-ALDE pentru adminis­trarea coerentă și eficientă a resurselor țării nu se regăsește, practic, în niciun act al unui executiv de o incompetență sin­gulară istorică, esența întregului "joc politic" redu­cân­du-se, în spatele perdelei propagandistice a puterii, la ten­tativa continuă de capturare totală a statului pentru asigu­rarea imunității șefilor grupării față de Justiție.
Cum s-a ajuns, în anul în care România modernă tre­buia să-și serbeze Centenarul, la această stare tragică? Is­toricii și sociologii dau nenumărate explicații ce trimit de la reflexele de supunere și resemnare, dobândite de po­porul român în secolele de dominare străină, până la de­dublarea ipocrită indusă în deceniile de național-comunism cetățenilor-asistați, lipsiți de posibilitatea oricărei inițiative individuale. Nu voi intra în analiza acestei interpretări. Cert este că, după victoria lor în ultimele alegeri parla­men­tare, pe baza unui "program de guvernare" extrem de gene­ros, PSD și ALDE s-au lansat imediat într-o bătălie fără limite împotriva independenței Justiției, adică împotriva uneia dintre puterile statului ce-i asigură echilibrul, ve­ghind la respectarea contractului social. Atacul asupra Jus­tiției a fost declanșat de situația liderilor celor două for­mațiuni, ambii cu probleme penale. Dragnea și Tări­ceanu nu ar fi reușit începerea acestor ostilități, dacă nu ar fi avut alături "echipe" de locotenenți zeloși, ei înșiși cu probleme penale, și unități mediatice fidele, bine "sponsorizate" din bani publici. Cum s-a ajuns la "ocuparea" conducerii aces­tor partide de indivizi certați cu Justiția este o chestiune discutată cu alte prilejuri. Cert este că, imediat ce s-au ins­talat la guvernare, gruparea PSD-ALDE a încercat, dintr-o lovitură, mutilarea Justiției. OUG 13, adoptată pe furiș ("Noaptea ca hoții"!) trebuia să rezolve "albirea" lui Drag­nea și Tăriceanu, pentru ca ei să poată prelua direct atri­butele statului. Revolta societății civile (contrazicând astfel te­oriile pesimiste privind pasivitatea și resemnarea ro­mânilor) și reacțiile internaționale dure au împiedicat pro­cedeul gangsteresc, obligând tandemul Dragnea-Tări­ceanu să aleagă calea lentă a schimbării legilor Justiției în Par­la­ment. Dragnea și-a pierdut visul de a-și asuma rapid șefia administrației, dominația Parlamentului neputând, totuși - și în ciuda slăbiciunii Opoziției -, să rezolve cu ce­leritate pro­blema. Liderul penal a reușit însă impunerea unor co­misii alcătuite din slujitorii săi fideli (care au mo­dificat ur­gent codurile juridice) și a schimbat două guverne pentru a selecta cele mai obediente și oarbe unelte ale vo­inței sale. Așa s-a ajuns la cabinetul de crasă incom­petență Dăncilă, așa a fost posibilă reprimarea fără scrupul (juridic și moral) a manifestațiilor societății civile (cu acea "cul­me" din 10 au­gust a.c.). Distrugerea sistemului juridic al unui stat mem­bru al UE și balansarea echilibrului puterilor acestuia nu a scăpat neobservată în afara țării, toate statele de­mo­cra­tice și organismele internaționale la care România a ade­rat protestând energic alături de cetățenii români afectați.
Dragnea și gașca lui organizată au încercat mai multe diversiuni pentru acoperirea scopurilor lor reale. De la mi­tinguri de susținere plătite, la un referendum inutil (pentru "familia tradițională"); de la implicarea "servi­ciilor" (prin falsa problemă a "faimoaselor" protocoale), până la exal­tarea sentimentelor naționaliste (prin susținerea "neames­tecului în treburile interne", deși aderarea la UE presupune acceptarea regulilor acesteia), totul a fost pus în mișcare pentru abaterea atenției de la primul beneficiar al mo­dificării legislației juridice, Liviu Dragnea. Uneltele sale, dintre care se remarcă prin "subtilitate" față de primitivii parlamentari-juriști ai PSD-ului lunecosul Tudorel Toader, au ajuns să mintă pe față, că aceste modificări reprezintă armonizări cu legislația UE. Că sunt modernizări necesare ale "sistemului" etc. Presat de timp (și de apropierea ter­me­nelor judecării altor dosare ale inculpatului Dragnea), ministrul Toader a forțat (în 15 octombrie a.c.) o nouă OUG, prin care principalele instituții anticorupție care îl "blochează" pe liderul PSD-ist (DNA și DIICOT), sunt - prac­tic - desființate. PSD-iștii s-au asigurat (după ce Toa­der a redus treptat atribuțiile în domeniu ale președintelui țării, și a făcut inutil rolul CSM-ului) de "colaborarea" Avo­catului Poporului, singurul care ar fi putut opri abuzul din această OUG. Îndatoritor (și îndatorat), V. Ciorbea, cândva o speranță a democrației, a plecat în concediu toc­mai în acest moment fierbinte. "Subtilul și rafinatul" Tu­dorel Toader a primit însă o lovitură devastatoare de la Co­misia de la Veneția, organismul consultativ în sistemul de drept european. Comisia a arătat că "armonizările" lui Toa­der încalcă brutal standardele statului de drept și sacrifică România pentru interesele unui singur om, Liviu Dragnea. Bătălia continuă. România își serbezează Centenarul în cea mai dificilă cumpănă a istoriei sale contemporane.