ZODIACUL LUNII IANUARIE

Tana Rosca
- Momentele petrecute cu prietenii au nu doar un farmec aparte, ci se pot solda și cu propuneri de colaborări sau idei lucrative, începând din ianuarie și până de echinocțiu, sub influența combinată a diplomatei Venus și a lui Mercur cel isteț. Pe acest fond general prietenos se petrec două eclipse. Prima este eclipsa parțială de Soare din Capricorn, din 6 ianuarie. Ea se găsește în conjuncție cu Saturn și oferă astfel șansa începerii unor afaceri promițătoare sau a dezvoltării celor existente, în special pentru cei care au deja experiență în lumea afacerilor. Aspectul cu Neptun stimulează simțul artistic și îi poate inspira pe cei talentați. Relațiile și situațiile disfuncționale pot fi lăsate în urmă acum. Eclipsa totală de Lună care are loc pe 21 ianuarie în Leu influențează astrograma României, putând aduce cu sine schimbări radicale în privința felului în care decurg raporturile de muncă, dar și a locului României pe plan internațional. Cu puțin noroc, se pot evidenția câteva personalități capabile să ne înscrie țara în alți parametri. Pe plan personal, eclipsa de Lună ne trezește nemulțumirea față de rutină, ne diminuează răbdarea, dar n-ar trebui să ne lăsăm pradă pornirilor de-a lăsa totul baltă. Concentrarea este deficitară, deci n-avem spor la hârțogăraie sau activități organizatorice. Marte intră în Berbec, pe care-l guvernează, ceea ce ne dă tonusul necesar pentru a ne încumeta să facem lucruri noi. Dar putem exagera cu îndrăzneala, în jurul datei de 21, și către finele lunii -

BERBEC
Formă maximă


De doi ani nu v-ați mai simțit atât de întreprinzători ca acum, cu Marte în semnul dvs., în­cepând din 2 și până la mijlocul lui februarie. Dar rețineți că ideile pe care vi le insuflă guvernatorul sem­nu­lui dvs., în jurul datei de 21 și în ul­ti­mele zile ale lunii, ar trebui exa­minate cu grijă, înainte de-a le da curs. Marte e în armonie cu micul be­ne­fic Venus, începând din mijlo­cul lunii, și asta vă ajută să ieșiți în evi­dență, mai ales dacă aveți de dat examene, susțineți o expunere pu­bli­că sau călătoriți în străinătate. Că­lătoriile de studii întreprinse acum se pot dovedi deosebit de utile.
BANI: Venus se îngrijește de afacerile dvs. până pe 7. Spre mijlocul lunii, banii încep să vină, dar nu vă stă gândul să-i in­ves­tiți, ci mai degrabă să vă faceți niște pofte cu ei. E vorba despre su­me modice.
CARIERĂ: Dacă vă vine ideea să vă încontrați cu șefii, nu faceți asta în preajma datei de 21 și nici pe final de lună. Pe 21 se pot simți amenințați de ambiția dvs., pe final de lună pot avea im­presia că, dacă cedează, pretențiile dvs. vor crește prea mult.
DRAGOSTE: Sunteți dispuși să experimentați, dar nu faceți asta în preajma datei de 7, căci puteți fi prinși pe picior greșit.
SĂNĂTATE: În penultima săp­tămână a lunii vă puteți lovi la picioare, atenție dacă practicați sporturi de iarnă. Sunteți tentați de mâncăruri nesănătoase.


TAUR
Băgați viteză!


Sunteți în continuare sub ener­gia ocrotitoare a lui Venus, pâ­nă pe 20 martie, dar pentru că și Mercur începe să se facă simțit, vă pu­teți trezi în situații în care ceilalți să vă ceară să vă mișcați mai repede. La propriu și la figurat. Ceea ce nu vă pla­ce deloc. Ca să nu dați apă la moa­ră duș­ma­nilor dvs. ascunși, ar fi bine să nu dați curs provocărilor care vă sunt lan­sate de aceștia indirect, în preaj­ma lui 21 și la sfârșitul lunii. Aceia dintre dvs., care își doresc o schim­bare a imaginii și sunt artiști sau oa­meni de afaceri au șansa s-o facă după eclipsa din 6. Cer­turile cu fa­mi­lia în preajma eclipsei din 21 nu duc la nimic bun.
BANI: Veniturile dvs. salariale rămân aceleași, însă cei doi benefici Venus și Jupiter vă pot fi de folos de pe 8, aducând încă un ban.
CARIERĂ: Dorința de afirmare o simțiți din 20, iar din 25, Mercur vă arată cum e mai bine să vă abordați superiorii, pentru a vă da seama de șansele dvs. de promovare.
DRAGOSTE: Cei care și-au găsit perechea se vor bucu­ra de ea până pe 7 inclusiv, sub in­flu­ența tandrei Venus. Ceilalți pot fi ten­tați de o aventură în a doua parte a lunii.
SĂNĂTATE: Pe 7 vă pândește ne­somnul iar circulația în gambe poate lăsa de dorit. Eclipsa din 21 poate aduce după sine aritmii car­dia­ce, însoțite sau nu de dureri de coloană.


GEMENI
Luciu intelectual


Mercur, șeful dvs., se găsește încă până pe 5 în exil, adică în Săgetător, zodia opusă dvs. Cu toate acestea, își face simțită pu­ter­nic influența. Asta, pentru că e guvernatorul acestui an. Cu­vin­tele dvs. pot avea mai multă greutate (mai ales din 6 în­colo), ideile dvs. au un impact mai profund, în­cepând din 25. Aceia din­tre dvs., care se înde­let­nicesc cu scri­sul pot observa ce cu­vinte po­trivite le vin și cât de firesc li se în­lăn­țuie ideile. Dacă ur­mați cursuri, nu vă sfiiți să vă ex­puneți pro­priile idei, căci în această perioa­dă puteți atrage atenția asupra cali­tă­ților dvs. intelectuale.
BANI: În preajma datei de 21 și apoi în ultimele zile ale lunii, partenerul de cuplu poate in­sista să cumpărați obiecte nu nea­părat utile sau mai scumpe decât v-ați permite dacă ați sta puțin să chib­­zuiți.
CARIERĂ: Câștigați cu ușurință simpatia colegilor, pâ­­nă pe 7, iar în aceeași pe­rioa­dă și șefii vă privesc cu bu­nă­voință, în special dacă reușiți să dregeți o boacănă din ur­mă.
DRAGOSTE: Viața de cu­plu n-ar tre­bui să lase cu nimic de dorit, din 8, că­zând în grija celor doi benefici, Venus și Jupiter.
SĂNĂTATE: Plăcuta energie ve­nusiană vă însu­fle­țește până pe 7, dar vă poate spori și apetitul.


RAC
Teste


Nodul Nord va traversa sem­nul dvs. zodiacal pe întreg parcursul anului. Se vor repeta fie scenarii în care v-ați luptat să vă fie recunoscute meritele, fie unele în care vi s-a pus la în­cercare mo­ti­vația de-a duce lucrurile până la capăt. O ase­menea situație-test va pu­tea să apară în preajma datei de 5 și aveți toate șansele să-i faceți față cu brio. Dacă mai apare una pe 7, s-ar putea să fie mai solici­tan­tă. În altă ordine de idei, se prea poate să fiți înconjurați de per­soane care să vă vadă po­­ten­țialul și să vă încurajeze să ie­șiți în față. Nu e o idee rea, dar nu fa­ceți ast­fel de în­cercări în penul­tima săp­tămână a lunii.
BANI: Veți vedea mai clar cum să vă conduceți afacerile, ca urmare a eclipsei toale de Lună din 21. Atâta că veți avea oroare de a în­tocmi documente și statistici. Pu­teți avea un câștig printr-o co­labo­rare, după 24.
CARIERĂ: Schimbarea de di­recție pe care o face Uranus pe 7 poate afecta o de­cizie ce părea certă. Ori­cum ar fi, nu reac­ționați pe mo­ment după cum simțiți.
DRAGOSTE: Cele mai fru­­moase cli­pe pen­tru Racii singuri vin în pe­rioada dintre Revelion și Sfântul Ion. În urma eclipsei de Soare din 6, pu­teți descoperi noi farmece ale par­te­nerului.
SĂNĂTATE: Vă bucurați de o energie deosebit de plăcută, din 8, oferită de cei doi benefici, Venus și Jupiter.


LEU
Spor la bani


Tot vă plac dvs. întrunirile mon­dene, așa că micul benefic Ve­nus s-a decis să vă dea ocazia să or­ga­nizați unele de pomină, aca­să la dvs., până pe data de 7. Puteți să vă ocupați de orga­ni­zarea unui eveniment fa­mi­lial. Sau puteți să vă ofe­riți să fiți gazda unei pe­tre­ceri pentru prieteni. Aveți de ales. Pentru Leoai­cele (nu prea multe), pa­sio­nate de gă­tit, există posibilitatea să facă impresie prin talentul lor culinar și să pri­meas­că o mulțime de apre­cieri. Eclip­sa din semnul dvs., care se petrece pe 21, îi vizează pe cei născuți în primele zile ale zodiei, care vor avea parte mai în­tâi de evenimente bul­versante, dar ale căror urmări se pot dovedi, în fi­nal, adevărate binecu­vân­tări. Asu­mați-vă cât mai puține responsabilități or­ga­nizatorice după eclipsă, căci nu veți avea răbdare cu amănuntele.
BANI: Tot până pe 7, lucrurile se pot lega cu ușurință și în pri­vința banilor. Se poate ivi po­si­bi­litatea să extindeți o afacere exis­tentă.
CARIERĂ: O altă variantă e ca veniturile dvs. să sporească, pentru că ați crescut în ochii șefilor. Cel mai probabil, în același interval, adică până pe 7 inclusiv.
DRAGOSTE: O poveste de­o­sebit de fru­moa­­să se întrevede pentru Leii burlaci, din 8. Cum altfel, cu ambii benefici de par­tea lor?!
SĂNĂTATE: În urma eclipsei din 6, vă simțiți ca niște convalescenți, bine, dar slăbiți. O stare de boală poate fi definitiv depășită.


FECIOARĂ
În rol de gazdă


Bucurați-vă de vizitele pe care le primiți, chiar dacă la un mo­ment dat s-ar putea să devină obo­sitoare obligațiile de gazdă, dar, asta este, veți vedea în timp că a meritat să le faceți. Din 8 începând, veți fi deja rodați în rolul de gazdă și ați putea să-i includeți și pe pri­etenii de familie printre oaspeții dvs. Be­ne­ficiile care se întrevăd pe par­cursul acestui an ar putea consta în fruc­ti­ficarea unui bun familial co­mun, achi­ziționarea unei case sau a unei bucăți de teren, în asociere cu cineva din familie. Important este și facto­rul psihologic, puterea pe care v-o conferă apartenența la o familie unită.
BANI: Dificil e în­ceputul de lu­­nă, și aveți nevoie de calm pentru a nu re­ac­ționa pripit în ju­rul datei de 7. Re­zistați insistențelor unor pri­eteni, care au în cap idei hazardate.
CARIERĂ: Începând din 20 vă mobilizați să vă pu­neți munca pe roate. Până atunci, pre­ferați să vă dedicați familiei.
DRAGOSTE: Viața dvs. emo­țională e destul de complicată, fie că sunteți singuri, ori v-ați găsit perechea. Cei care se în­dră­gostesc luna aceasta nu vor avea parte de o relație ușoară.
SĂNĂTATE: Gambele vă amor­țesc și gleznele vă pot scăpa, deci atenție cu sporturile de iarnă, din 20. Vă pot da târcoale și insomnii.


BALANȚĂ
Exces de socializare


Jupiter, Mercur (până pe 5) și Venus (din 8 încolo) fac ca viața dvs. de zi cu zi să fie antrenantă, să întâlniți oameni noi, față-n față sau online, persoane cu preocupări interesante. Unii dintre ei vă pot deveni prieteni apropiați. Doar în intervalul 12-16 ar fi indicat să nu credeți întru-totul ce vă povestesc unii și alții, e posibil să exagereze, ca să vă impre­sio­neze. Aveți nevoie și de atenție sporită în trafic, pe parcursul acestor zile, când se poate să fiți mai distrați. Eclipsa totală de Lună din 21 vă afectează tot în sfera socialului. Puteți constata că nu vă mai simțiți bine în anumite cercuri, pe care le-ați frec­ventat până acum, dar nu ar fi o idee bună să tăiați brusc orice legătură.
BANI: Timp de circa o jumătate de an, după eclipsa parțială de Soare din 6 ianuarie, puteți primi sprijin din partea familiei, fie pentru un proiect artistic, fie pentru unul financiar. Acestea pot reuși dincolo de așteptări.
CARIERĂ: Deocamdată, alegerile dvs. pot fi re­strânse de către un partener care, mai ales în jurul datei de 7, vă poate zăpăci cu ide­ile sale.
DRAGOSTE: Același partener vă poate călca pe nervi și din alte puncte de vedere, în aceeași perioadă, când vrea să facă doar ce vrea el. Noi iubiri pot veni după 19.
SĂNĂTATE: Excesul de socializare se poate solda cu mahmureli și alte aseme­nea între 12 și 16.


SCORPION
­­Un anturaj elitist


Eclipsa de Soare din Capricorn, de pe 6, poa­te întări legăturile între dvs. și cei din an­tu­raj, dăruiți cu talent artistic sau pricepere la afa­ceri. Se poate ca ei să dorească să vă coopteze într-un proiect. Nu ezitați. Fiecare dintre noi are un sistem de valori, al unora este mai rigid, al altora mai lax. Al dvs. face parte din prima categorie, pen­tru că vă stabiliți anumite etaloane și nu le prea mo­di­­ficați. Dar sub influența lui Jupiter și Venus în Să­­getător sunteți tentați să investiți în călătorii către destinații exotice, să vă lărgiți orizon­tu­rile, poate chiar să vă apucați de niște studii.
BANI: Considerați aceste chel­tuieli ca fiind investiții, pentru că experiențele do­bân­dite că­lă­torind sau învățând vă pot crește veniturile la un moment dat.
CARIERĂ: Eclipsa de Lună din 21 e mai puțin sim­pa­tică pentru dvs. decât prima. De obi­cei sunteți excelenți organizatori, dar nu în această perioadă, când, ce să vezi, și relațiile cu șe­fii se pot tensiona. Nu vă afi­șați nemulțumirile.
DRAGOSTE: În viața dvs. emoțională dom­neș­te armonia, cam până de Sf. Ioan. Simțiți cât contați pentru persoana iubită.
SĂNĂTATE: Respectați cu strictețe normele de protecție a muncii, mai ales în ju­rul datei de 7, când Uranus schimbă direcția. Aten­ție să nu vă curentați.


SĂGETĂTOR
Câștigătorii lunii


Sunteți cu adevărat cea mai norocoasă dintre cele 12 zodii, luna aceasta, căci începând cu data de 8, marele benefic Jupiter, guvernatorul semnului dvs., primește vizita elegantei Venus, micul benefic. Oamenii se simt atrași de farmecul dvs. și e greu de imaginat că cineva ar putea să vă refuze vreo cerere. La rândul dvs. doriți să le faceți servicii tuturor, dar nu vă grăbiți să le faceți promisiuni. Riscați ca unii dintre cei pe care do­riți sincer să-i ajutați, dar nu aveți cum, să rămână de­zamăgiți. Sunteți înclinați să vă luați anga­jamente pripite, între 12 și 16. Sau puteți să-i întristați pe cei din familie, cărora le-ați dat de înțeles că vă veți ocupa mai mult de ei.
BANI: După prima eclipsă a lunii ianuarie, cea din 6, s-ar putea ca o preocupare artistică a dvs. să se transforme într-o sursă de venit și nu unul nesemnificativ. Ori puteți găsi o posibilitate creativă de-a vă spori încasările.
CARIERĂ: E bine să ciuliți urechile la ceea ce se zvonește despre poveștile amo­roa­se de la serviciu, la început de lună, infor­mațiile vă pot fi utile.
DRAGOSTE: Sunteți în centrul atenției, dar nu vă stă gândul la ceva serios. Dacă vă lăsați atrași de o aventură, în preajma lui 7, s-ar putea să apară complicații nedorite.
SĂNĂTATE: Odihna și îngrijirea corporală dau rezultate deosebite, până pe 7.


CAPRICORN
Favorizați de eclipse


Pe 6 ianuarie are loc prima dintre cele patru eclipse care se vor succeda până în iulie 2020 în semnul dvs. Aceasta, prima, se întâmplă în con­junc­ție cu însuși guvernatorul semnului dvs., Saturn, și în­că într-o sâmbătă, ziua planetară a ma­relui discipli­na­tor. În consecință, calitățile dvs. de inițiator și strateg sunt pu­se în valoare, deci vă pu­teți permite liniștiți să de­marați un proiect personal sau să ajungeți la un nivel superior cu un proiect existent. Steaua fixă Vega, pe care o atinge eclipsa, este de bun augur, în special dacă vă abțineți să de­veniți ursuzi în relațiile cu cei din jur. Aspectul pozitiv cu Neptun vă poate inspira pe căi artistice ori spirituale.
BANI: Ca urmare a eclipsei din 21, încep să se întâmple lucruri legate de bani. Fie vă pier­deți cheful de-a face planuri detaliate, fie vă vine să acționați impulsiv. Aceste oscilații pot persista circa o lună.
CARIERĂ: Sunteți văzuți, probabil fără să aveți habar, ca o persoană de viitor. Cei care vă urmăreasc progresele sunt deocamdată discreți.
DRAGOSTE: Unii dintre dvs. pot începe o le­gă­tură discretă cu cineva de la ser­viciu, după data de 8.
SĂNĂTATE: Vă permiteți mai multe momente de relaxare, din 8, ceea ce vă crește ni­ve­lul energiei, dar vă puteți îngrășa. Menajați-vă fi­ca­tul.


VĂRSĂTOR
Cine muncește, primește!


Anturajul vă îndeamnă la trăsnăi, dintre care unele, cele puse în practică în preajma datei de 7, pot avea un final neașteptat și nu tocmai plă­cut. Și la șofat v-ar trebui mai multă prudență în jurul acestei date. Eclipsa parțială de Soare din 6 vă poate motiva să vă implicați în acțiuni uma­ni­tare sau să vă dedicați unor demersuri spirituale. În acest caz, nu e exclusă posibilitatea ca cineva care dorește să rămână anonim să vă susțină prin­tr-o donație sau o sponsorizare. Dar mai există și varianta în care aflați cine sunt cei care vă lu­crea­ză pe ascuns și găsiți și o posibilitate de a-i neu­traliza, fără a intra în vreun conflict direct.
BANI: Primele șapte zile ale lunii vă pot aduce și satisfacții bănești. Poate fi vorba despre acoperirea unei pagube, lichidarea unor datorii sau o creștere salarială.
CARIERĂ: În cazul măririi remunerației e clar că șefii sunt mulțumiți de calitatea muncii dvs. Pe moment, cei care nu vă simpati­zează nu prea au cum să vă facă rău.
DRAGOSTE: Eclipsa de Lună din 21 ar putea adu­ce la suprafață niscaiva con­flic­te nerezolvate. Nu mai e cazul să tergiversați, pu­neți problemele pe masă.
SĂNĂTATE: Oasele, pielea și dinții pot fi deo­se­bit de sensibile în preajma eclip­­sei din 6.


PEȘTI
Vindecare sufletească


Începeți anul într-o at­mos­feră relaxată și plăcută. Mulți din­­tre dvs. trec printr-un proces de vindecare sufletească. Eclipsa parțială de Soa­re din 6 îi strânge pe prieteni în jurul dvs. Vă dați seama că aveți alături oameni loiali, pe care vă puteți baza. Vă cad bine dovezile în acest sens. Ele pot fi de ordin sentimental, din partea amicilor dvs. cu firi artistice, sau mai concrete, din partea celor cu spirit practic. Dacă dvs. înșivă sunteți artiști, s-ar putea ca cercul dvs. de prieteni să se implice activ în promovarea talentului dvs.
BANI: Și da, din aceste demersuri pot ieși și niște bani, probabil mai mulți decât v-ați fi așteptat. Și în cazul în care vă cooptează vreun om de afaceri prieten, colabo­rarea dvs. se poate dovedi un succes.
CARIERĂ: Din 8, când micul benefic Venus se alătură marelui benefic Jupiter în Săgetător, aptitudinile dvs. profesionale sunt tot mai bine puse în valoare. Mai puțin însă în inter­valul 12-16, când lipsa atenției la detalii ar putea să vă coste.
DRAGOSTE: Destinul vă poate pune în situații hotărâte dinainte, dintre care une­le, petrecute probabil în preajma datei de 7, pot să fie de-a dreptul șocante. Nu neapărat în sensul rău al cuvântului.
SĂNĂTATE: Infecțiile care ating pielea, dinții sau oasele ar trebui tratate ime­diat și cu mare seriozitate.