Timișoara renaște

Ion Longin Popescu
La Universitatea "Federico II" din Napoli, Palazzo Gravina, unde funcționează Facultatea de Arhitectură, s-a deschis expoziția "Manifest pentru Patri­mo­niu - Timișoara Premium Exposed City", care poate fi vizitată din 18 decembrie 2018, până în 13 ianuarie 2019.

Principalii organizatori: Aca­de­mia di Romania din Roma, Asociația Expose Ar­chi­tecture și Direcția Județeană pentru Cul­tură Timiș. În calitate de invitat, participă Colectivul TERRApia/Asociația REcult, iar ca parteneri sunt pre­zenți Consulatul Onorific al Republicii Italiene la Ti­mi­șoara, Ca­mera de Comerț Italiană pentru România, Re­gistrul Ur­baniștilor din România și organizația Urbanize Hub. Dintre "patronii" evenimentului, s-a remarcat Școa­la de Restaurare "La Sapienza" din Roma. Pe lângă ex­po­ziția dedicată patrimoniului urban, organizatorii, că­rora li se adaugă Fondul Cultural Național, Consiliul Ju­de­țean Ti­miș și Universitatea de Vest, lansează deo­potrivă proiectul cul­tural "Despre pământ. Oamenii și ca­sele lor din Ba­nat", o inițiativă care evidențiază valoa­rea locuirii rurale. Vorbind însă despre patrimoniul de ar­hitectură, bănățenii arată că acesta este o resursă culturală și identitară foarte generoasă, ce trebuie cultivată și pusă în valoare. Timi­șoara deține un număr impresionant de clădiri vechi, si­tua­te în zone istorice protejate (peste 14.000!). Din pă­cate, peste 90% dintre ele sunt într-o sta­re proastă. Multe vor fi restaurate în următorii trei ani, de­oarece Timișoara va face față provocărilor unei Capi­tale Europene a Culturii, în anul 2021. Am încheiat anul 2018, care a fost, parcă în secret, Anul European al Pa­trimoniului Cultural. Politicienii români de la putere nu i-au dat, practic, nici o importanță, grija lor fiind orien­tată exclusiv spre dis­tru­gerea Justiției. Nu restaurarea și intervențiile pe clădiri is­torice au interesat partidele de la putere, ci OUG-urile pen­tru eliberarea din închisoare a pegrei sociale și a mii­lor de corupți; nu întărirea re­lațiilor cu UE, ci distanțarea rapidă de Bruxelles. Timi­șoara este bogată în clădiri is­torice și în arhitecți capabili de miracole în profesia lor. Apropierea anului 2021, când Timișoara va fi ceea ce a fost Sibiul în anul 2007, sensibilizează opinia publică și în­deamnă la o intervenție imediată a autorităților. Ex­po­ziția din Napoli are ca scop stimularea creșterii numărului de clădiri restaurate până în 2021, numele patrimoniului acestui oraș (Timișoara Premium Exposed City) urmând a fi promovat și în anii viitori, cu impact european. Grație acestui nume, sunt identificate circa 30 de imobile din zonele istorice (Traian, Iosefin, Cetate), pentru a fi oferite finanțatorilor și restauratorilor. Fațadele clădirilor trebuie readuse la adevărata lor valoare, orașul având nevoie să-și pregătească imaginea arhitecturală și urbanistică pentru evenimentul TM 2021. Vedem o strânsă colaborare între proprietarii imobilelor și finanțatori, fiecare având dorința de a fi părtași la opera de renovare. Ca urmare, timișorenii au tăria să ne invite, în 2021, spre a vedea ce pot face când sunt părtași la un proiect nobil. Acum, la început de An Nou, 2019, "părtășia" bănățeană ne trage de mână. Și pe noi, și pe italieni, și pe toți europenii.