ZODIACUL LUNII FEBRUARIE

Tana Rosca
- Energia de fond a lunii februarie rămâne una agitată, ca urmare a eclipsei de pe 21 ianuarie, dar și din cauza cvadraturii în formă de T, între Uranus, Pluton și Nodul Nord. Cu toate acestea, la început de lună suntem susținuți de cei doi benefici, Venus și Jupiter, dar și de puternicul Marte. În cazul în care ne aflăm în pragul unor decizii majore, cel mai bine ar fi să ne orientăm după ceea ce ne spune intuiția, în primele zile ale lunii, ideal până pe 3, inclusiv. Dacă intuiția nu e însă prea clară, mai putem aștepta până pe 14. Important e să nu ne apucăm de treabă în stil hei-rup-ist. Venus intră pe 4 în Capricorn, unde urmează să îl întâlnească pe marele disciplinator, Saturn. Aspectul este exact pe 18, iar combinația energetică a celor doi ne promite soluții inspirate în privința carierei. Marte își părăsește domiciliul (zodia Berbecului) pe 15, pentru a intra în Taur, unde nu-i priește, căci aici nu are cum să-și pună în valoare vitejia, ci trebuie să acționeze după legile armoniei impuse de Venus. Ritmul vieții se mai normalizează după Luna plină din 19. Jupiter în Săgetător se ceartă cu Mercur în Pești, în special pe 23, ceea ce poate scurtcircuita comunicarea, căci unul vede doar imaginea de ansamblu, în timp ce celălalt este fixat pe detalii -

BERBEC
Șuvoi de idei


Vă vin idei puhoi, una mai interesantă ca alta, dar ele vin cu atâta viteză, încât vă e aproa­pe imposibil să le cerneți și să stabiliți prioritățile. Până una-alta, e esențial să vi le notați, deoarece ele nu vor mai țâșni cu aceeași forță și nu vor mai fi atât de clare. Acest filon de idei vi­zează nu doar deve­ni­rea dvs. per­so­nală, ci poate fi vor­ba și despre idei tehnice ori cre­a­tive, din care să vă inspirați pe tot parcursul vieții. Dar pentru asta este esențial să le notați undeva, căci nu le puteți ține minte pe toate. Și nici nu e cazul să vă așteptați ca ceilalți să le recu­noască valoarea, vorbiți doar cu cei pe care-i știți receptivi la nou.
BANI: Marte intră în Taur pe 15 și vă apucă cheful de a găsi o nouă sursă de venit. În ul­timele zile ale lunii, cineva v-ar pu­tea vinde, discret, un pont folo­si­tor.
CARIERĂ: Deocamdată, at­mos­fera este încăr­ca­tă, raporturile cu șefii nu arată prea bine, s-ar putea să îi deranjeze ini­țiativele pe care vreți să le luați. În martie se pot ivi însă perspective promițătoare.
DRAGOSTE: Sentimentele dvs. fac adevărate tum­be, după eclipsa din 21 ianuarie. Pâ­nă pe 19, ele nu se vor stabiliza, deci nu vă luați după ele.
SĂNĂTATE: Limfa circulă greu, mai ales că­tre fi­nele lunii, ganglionii se pot in­fla­­ma, picioarele se umflă.


TAUR
Punguța cu mulți bani


În prima parte a lunii se pot în­tru­ni condițiile care să îi dez­vă­luie pe unii dintre dușmanii dvs. Ba puteți obține și foloase, în sensul că expu­ne­rea acestora vă atrage din nou în­cre­derea unor persoane care s-au lăsat influențate de intrigi. Dar din 15, când Marte intră în semnul dvs., puteți să vă pierdeți din răbdare și să fiți cam duri cu cei ce vă enervează. Acest lu­cru vă e de folos doar în ultimele zile ale lu­nii, când e cazul să corectați anu­mite situații în care v-ați tot ocupat de unii prieteni, care nu știu decât să vă ceară servicii.
BANI: La capitolul afaceri, vă pu­teți aștepta la evoluții de-a dreptul spectaculoase, mai ales până pe 3. Se ivesc multe ocazii, dar e esen­țial să știți ce să alegeți, căci e impo­sibil să vă reușească toate.
CARIERĂ: Nici nu știți în ce mă­sură mișcările de culise afectează devenirea dvs. profesională. De aceea e bine să păstrați discreția cu privire la viața dvs. personală, față de cei ce se pretind prieteni.
DRAGOSTE: Studenții și cei care întreprind drumuri lungi au șanse bune să întâlnească o ființă plăcută, cu care se poate închega o relație pe termen lung.
SĂNĂTATE: Întreaga zonă a ca­pului este sensibi­lă, în special după data de 7. Vizați sunt în pri­mul rând ochii. Verificați dacă nu cum­va aveți tensiunea intraoculară mărită.


GEMENI
Clar de minte


Aveți posibilitatea să zburdați mai toată luna, dar cea mai mare frecvență a deplasărilor se a­nun­ță până pe 10 inclusiv. Poate fi vorba despre drumuri în străi­nă­tate sau comunicarea cu cei de afară. Dacă sunteți stu­denți, aveți șansa să vă fa­ceți re­mar­cați prin claritatea gân­dirii și originalitatea concep­ții­lor dvs. Cei cu înclinații teh­nice pot face o inovație sau chiar o invenție. Luna nouă din 4 vă face să observați ce ar mai fi de schimbat prin casă, vă vine ușor să faceți or­dine, găsiți locurile cele mai potri­vite pentru lucruri.
BANI: Odată cu intrarea lui Venus în Capricorn, pe 4, unul sau mai multe dintre proiectele dvs. de anvergură care stagnau în­cep să devină productive. Nu specta­culos, dar e un început. 18 și 23 sunt zile bune pentru afaceri.
CARIERĂ: E important să nu vă risipiți energia cu fleacuri, în special pe 19 și pe final de lună. Respectați proce­du­rile și asigurați-vă că în­țelegeți corect ce vor șefii.
DRAGOSTE: Oferiți timp rela­ției de cuplu, care poate fi minunată până pe 3 și in­teresantă în restul lunii, poate mai puțin în jurul lui 19. O idilă secretă la serviciu e de evitat.
SĂNĂTATE: Un surplus de energie marțiană vă cuprinde după 14. Atenție la cap și încheieturi, pe 20.


RAC
Cu răbdare și cu minte...


Unele situații sunt de necon­tro­lat și trebuie să facem pa­ce cu ele, deoarece sunt di­rijate de destin. S-ar putea ca ele să vă mai țină pe loc luna aceasta, dar de unde vin blocaje inexplica­bi­le vin și soluții, la fel de greu de înțeles. Cine a spus că răb­da­rea e ma­ma tuturor virtuților, mare drep­­tate a avut, cum vă veți con­­vinge și dvs. Începând din 15, vă recomandăm pru­den­ță la con­dus și, din nou, răb­dare în discuțiile cu rudele și vecinii. Între 18 și 23 însă, vă puteți exprima ne­mulțumirile, fiindcă puteți s-o faceți cu moderație, fără a vă consu­ma prea mult emoțional, cum sunteți în­clinați s-o faceți.
BANI: Puteți semna liniștiți di­verse contracte de afaceri până pe 10 inclusiv, căci abilul Mercur vă face atenți la redactare și la pasajele cu scris mărunt.
CARIERĂ: Sunteți în continuare puși pe fapte mari și energia vă ține până pe 14 inclusiv. Problema e că, în combinația Marte-Uranus, puteți schimba direcția de la o clipă la alta, cu rezultate în­doielnice. Lăsați ideile să se sedimenteze.
DRAGOSTE: Mulți dintre dvs. încep să aibă impresia că partenerul se ascunde în dosul unui zid de răceală, dincolo de care col­căie vechi nemulțumiri. Nu vă înșe­lați. Așa este.
SĂNĂTATE: Dacă îi dați fica­tului un imbold, du­pă 4, mai puteți scăpa de kilo­gra­mele în plus.


LEU
Creativitate maximă


Evoluați într-un context fa­vorabil, care vă permite să vă manifestați armonios creativitatea, iar aceasta să fie remarcată de cine trebuie. Primele zi­le ale lunii sunt cele mai fa­vorabile pentru a vă afir­ma în ochii publicului, dar fi­lonul creativ curge în con­ti­­nuare, cu putere ma­xi­mă, până pe 14. Va fi aproape imposibil să îl manifestați pe deplin, dar ceea ce puteți face este să notați sau înregistrați ideile care vă vin, urmând a le finisa pe parcurs. Cele care nu vor fi consemnate sub o formă sau alta se pot pierde și ar fi păcat.
BANI: Unii dintre dvs. (nu puțini) mai plătesc ponoasele în urma unor investiții sau decizii de afaceri neinspirate. O ușurare a acestei poveri poate interveni după 18, când Chiron părăsește zodia Peștilor. Vi se poate oferi un job după Luna nouă din data de 4.
CARIERĂ: Ambiția vă apucă sub formă acută din 15 încolo, sub influența unui Marte chitit să se afirme. Până în martie, nu e însă bine să vă afișați dorința de afirmare.
DRAGOSTE: Aveți mult suc­ces dacă sun­teți Lei solitari. Dacă aveți pe­re­che, aveți parte de un partener grozav de comunicativ, până pe 10.
SĂNĂTATE: Afecțiunile osoase, dermatologice sau den­­­­tare ar trebui tratate cu seriozitate, începând din 4.


FECIOARĂ
Vânt în pânze


Sunteți susținuți de nu mai puțin de patru planete care se află în momentul de față în zodii de pământ: Venus, Saturn și Pluton, în Capricorn, care, împreună, pot du­ce la fructificarea unor proiecte cre­ative mai vechi și destul de ambi­ți­oase. Și Marte, care pătrunde vije­lios în Taur pe 15 și vă dă ghes să că­utați recunoașterea publică a ca­li­tăților dvs., vă suflă în pânze. E vorba în primul rând despre re­cu­noaș­terea unor aptitudini in­telec­tuale ori decizionale. Ultimul impuls pozitiv vine de la Luna nouă, care în februarie se petrece în sem­nul dvs. și favorizează noi începu­turi.
BANI: Sub nicio formă nu e bi­ne să cedați pre­siu­nilor exercitate de anu­miți prieteni, de a vă ală­tura unor planuri inițiate de ei. Cu sau fără știința acestora, proiectele respective ar putea eșua lamentabil.
CARIERĂ: Lucrați bine cu co­laboratorii dvs., co­mu­nicarea merge strună până pe 10, iar autoritatea v-o manifestați în con­­tinuare ușor, până pe 18, inclusiv.
DRAGOSTE: Venus poate aduce, din 4 o nouă iubire în viața dvs. sau pe cineva din trecut. Partenerul dvs. devine mai rezonabil din 11.
SĂNĂTATE: Articulațiile brațe­lor sunt sensibile până pe 10. Mai apoi, până pe 18, car­diacii se pot aștepta la aritmii.


BALANȚĂ
Vindecarea trecutului


Multe se învârt în jurul familiei, în luna lui Fă­u­rar, mai ales după data de 4, când micul benefic Ve­nus li se alătură autoritarilor Saturn și Pluton, aflați deja în Capricorn. Poate începe o perioadă de vin­decare a trecutului, care să se reflecte pozitiv asupra între­gului neam. Încercați să îi înțelegeți măcar, chiar dacă nu puteți încă să-i iertați, pe acei membri ai fa­miliei dvs., în viață sau răposați, care au îm­po­vărat familia. În felul acesta puteți preveni reapa­riția unor evenimente dramatice sau tragice, care au marcat periodic istoria strămoșilor dvs. Aportul dvs. în acest sens poate fi decisiv.
BANI: Această împăcare familială poate stinge inclusiv vechi conflicte (pornite în 2008 sau 2010), legate de o moștenire. Cineva vă poate prezenta o inițiativă tentantă în a doua parte a lunii, dar nu vă grăbiți să o acceptați, fără a vă documenta înainte.
CARIERĂ: După 18, vă puteți elibera, sub o for­mă sau alta, de o situație chinui­toa­re legată de un coleg.
DRAGOSTE: Balanțele singure au de ales, cel puțin până pe 10, între mai mulți curtezani. În cuplurile consacrate, pot sări scântei, până pe 14, dacă perechea își arogă prea multe libertăți.
SĂNĂTATE: Problemele cu ganglionii infla­mați se trag cel mai probabil de la proas­ta circulație a limfei prin organism.


SCORPION
­­Pungă plină


E necesar și chiar indicat să vă ocupați de chestiunile familiale, până pe 18, mai cu seamă dacă aveți de corectat anumite atitudini ale tinerei generații, care nu prea vrea să ia în seamă autoritatea. Discuțiile cu puștimea pot fi cu ade­vă­rat productive, până pe 10, cu condiția să ascultați cu adevărat ce are de spus. Asta nu în­seamnă că trebuie să le cântați în strună, doar să le înțelegeți punctul de vedere. Mai puteți pune la punct lucruri prin casă, între Luna nouă din 4, când vedeți ce aruncați, și Luna plină din 19, când e bine să aveți ter­minate amenajările sau cumpărate noile achiziții.
BANI: Primele trei zile ale lunii vorbesc despre abundență, dar poate fi vorba și despre plăcerea de-a cheltui pe lucruri frumoase. Nu-i bai, cât timp sunt de calitate. Riscul să vă păcăliți apare în preajma lui 19.
CARIERĂ: Relația personală de amiciție cu șeful dvs. se poate altera dacă, invocând prietenia, încercați să-i forțați o decizie. Riscul este major pe 13 și 14.
DRAGOSTE: Puteți vedea câte un crâmpei din­tr-un ideal în mai multe persoane care vă înconjoară, începând din 11. O teamă sau o durere persistentă se poate atenua din 18. Parte­nerul de cuplu devine temperamental din 15.
SĂNĂTATE: Capul și gambele pot suferi acci­dente în prima parte a lunii. Zilele de risc maxim: 14 și 15.


SĂGETĂTOR
Bucurie la purtător


Destindeți-vă și relaxați-vă până pe 3, când am­bii benefici, Venus și Jupiter, vă am­pli­fică umorul și bu­na-dispoziție, și e o plăcere să vă aibă lumea prin preajmă. Din 4, Venus își vede de drum, dar nu aveți motive serioase să vă plân­geți, căci marele benefic Jupiter, stăpânul zodiei dvs., vă rămâne alături până hăt! pe 3 decembrie. Altă veste bună e că până pe 18 se prea poate să re­zolvați o serie de chestiuni legate de gospodărie ori familie. Dacă e vorba despre casă, poate fi ce­va legat de țevărie și igrasie, dacă e vorba despre fa­milie, cineva poate scăpa dintr-o situație grea, pe par­cur­sul căreia l-ați sprijinit, deși nu v-a fost ușor.
BANI: V-ați băgat în treburi complexe, grele, și nu vă putem promite că se vor re­zol­va, doar că anumite probleme își pot găsi so­luția, sub influența planetei banilor, Venus, în­cepând din 4.
CARIERĂ: După Luna nouă din 4, șefii s-ar bucura să veniți la ei cu o iniția­tivă. Dar încurajarea din partea lor nu înseamnă că puteți face dvs. pe șefii, în a doua parte a lunii.
DRAGOSTE: Tare ciudate sunt sentimentele astea puternice și contradictorii, azi fierbinți, și mâine înghețate, care vă frământă până pe 14. Nu e cazul să vă angajați în nimic.
SĂNĂTATE: Aveți grijă de tensiune, în cea de-a doua parte a lunii. Creșterea ei bruscă poate fi responsabilă pentru migrenele dvs.


CAPRICORN
Pasiuni puternice


Numai dvs. știți cum e să trăiești cu energiile atât de solicitante ale lui Saturn și Pluton, care vă țin în permanență în corzi. Așa că intrarea micului benefic Venus în semnul dvs., pe 4, va fi un motiv de bucurie. Dar trebuie să faceți și dvs. un efort conștient, pentru a începe să vă destindeți. Ar­mo­nioasa Venus reușește să vă descrețească fruntea și să vă aducă zâmbetul pe buze, mai puțin însă pe 25 și 28. Fiți pregătiți să vă confruntați cu situații neprevăzute privind casa ori familia, până pe 14, perioadă în care n-ar fi bine să meșteriți.
BANI: Puteți negocia cu luciditate și in­te­li­gență diverse contracte, pe care le puteți și semna, până pe 10. Nu-i rău nici până pe 18, dacă au fost agreate condițiile până la această dată.
CARIERĂ: Mulți dintre dvs. nu își dau seama că persoane față de care nutriți un respect deosebit vă apreciază munca și vă susțin, într-o manieră discretă.
DRAGOSTE: Marte vă poate declanșa o pasiune puternică, în cea de-a doua parte a lunii. Cei adjudecați deja trebuie să dea dovadă de lo­ialitate.
SĂNĂTATE: Somnul excesiv vi se pare un pă­cat, dar luna asta, fix de așa ceva aveți nevoie.


VĂRSĂTOR
Spuneți clar ce gândiți


Treceți printr-o perioadă de maximă claritate mentală și de exprimare, până pe 10, dar stați bine la ambele capitole încă până pe 18. Este o perioadă propice pentru a vă face înțelese ideile, cei din jur sunt mai puțin reticenți față de felul original în care priviți dvs. viața și societatea. Ba puteți să-i faceți pe unii dintre cei cu care vorbiți să vă adopte viziunea. Dar sigur aceștia nu vor fi membri ai familiei dvs. Cu aceștia din urmă puteți avea diverse dispute în cea de-a doua parte a lunii.
BANI: Și la acest capitol aveți idei și po­si­bi­litatea de-a vă juca cu mai multe op­țiuni. În preajma datei de 19 însă n-ar fi bine să ne­gociați ori să semnați documente, căci vă pot scăpa unele amănunte deloc nesemnificative.
CARIERĂ: Începând din 4, cei care vă tot sub­minează se mai potolesc, pentru că pot să apară persoane care vă sunt prietene și care infirmă acuzațiile puse în circulație pe seama dvs.
DRAGOSTE: Tot din 4, o relație secretă cu ca­reva dintre colegi s-ar putea să vă ispitească. Ați ajunge curând să vă dați seama ce bătaie de cap înseamnă asta.
SĂNĂTATE: Până și la acest capitol, data de 4 e cu noroc, deoarece începând cu ea, unele afecțiuni cronice încep să se amelioreze, în special cele osoase, dermatologice sau dentare.


PEȘTI
Prietenii profunde


La început de lună treceți cel mai probabil printr-o perioadă de interiorizare, nu prea aveți chef să vă vedeți cu nimeni altcineva, decât cu prietenii cei mai apropiați. Ar fi însă o greșeală să respingeți toate invitațiile, venite mai ales de la prietenele dvs., care încep să sosească cu începere din 4, căci v-ați putea trezi într-un mediu în care să vă puteți destinde și să vă simțiți înțeleși și ac­cep­tați. Puteți lega inclusiv noi prietenii, cu per­soane plăcute și profunde - exact ce aveți nevoie acum. Pe rând, Mercur (pe 11) și Soarele (pe 18) intră în zodia dvs. și nevoia de a vă retrage dis­pa­re, fiind înlocuită de cea de socializare și comu­nicare cu cei din jur.
BANI: Există un risc real să luați o hotărâre ne­cugetată legată de bani, eventual la imboldul vreunui prieten, nu neapărat rău inten­ționat, în prima parte a lunii. 13 și 14 sunt zilele cele mai periculoase.
CARIERĂ: Șefii pot fi încântați de bogăția ide­ilor cu care veniți la ei în pri­me­le zile ale lunii. Dar dacă nu încep să vadă nimic concret, până pe 19, s-ar putea să fie consecințe.
DRAGOSTE: Luna nouă din Fecioară, din data de 4, vine să împrospăteze senti­men­tele în cuplurile consacrate. Puteți lua de co­mun acord decizii bune pentru relația dvs.
SĂNĂTATE: Până pe 10 ar fi cazul să vă me­na­jați atât brațele (în special ume­rii), cât și inima.