NAUSICA VINȚAN - "Omul e cu mult mai puternic decât a învățat să creadă că este"

Delia Hanzelik
Școală de masaj la nivel mondial - Centrul BIOFOCUS

În aceste vremuri grăbite, când totul se arde cu repeziciune, ca să nu te afunzi în rutină, e nevoie să te reinventezi cu optimism și cu bucurie în fiecare zi, să descoperi noi orizonturi în viață. Masajul este o astfel de opțiune, și tot mai mulți aleg să îl învețe, fie ca hobby, pentru benefi­ciul imediat al familiei lor, fie pentru rotunjirea ve­niturilor sau chiar ca soluție de reorientare profe­sio­nală. Biofocus este o școală de masaj acreditată, riguroasă, unde primul lucru pe care îl înveți este cum să îți afli echilibrul interior și cum să dăruiești cu atingerea mâinilor tale mai mult decât un set de ma­nevre terapeutice sau o simplă relaxare. Să dă­ruiești atenție, grijă, blândețe, empatie și - nu în ultimul rând - sănătate.
Una dintre cele două fondatoare ale acestei școli bucureștene de masaj este doamna Nausica Vin­țan, cu care mi-a făcut mare plăcere să stau de vorbă.

- Cum s-a născut ideea înființării acestei școli, doamnă Vințan?

- Am fost mereu preocupată de înțelegerea misterelor funcționării minții și corpului uman și de zona terapiilor alternative. Provocările vieții m-au silit să caut soluții, și mereu am simțit că soluția ar trebui să vină din interior sau cel puțin pe o cale exterioară, cât mai blândă și naturală. În 1994, am urmat cursul Silva Mind Con­trol, care atunci pă­trundea în Ro­mânia. Acesta a fost momen­tul în care mi-am deschis ochii și mintea asupra faptului că omul e cu mult mai puternic de­cât a fost învățat să creadă că este și că puterea minții și a emo­țiilor sale este aproape infi­nită. Având a­cest bagaj de cunoaștere, mi-am reîntâlnit o fostă colegă de liceu pasionată de aceleași subiecte ca și mine, care se specializase în masaj. S-a dovedit a fi un cadru po­tri­vit pentru visele noastre. Așa s-a născut BioFocus.

"Corpul are mare nevoie de iubirea și atenția ta"

- Ce fel de cursuri organizați la Biofocus?

- Școala noastră este acreditată pentru susține­rea cursurilor de tehnician maseur. Aceasta presu­pune parcurgerea succesivă a patru module: ma­sajul somatic/de relaxare, masajul reflexogen, dre­najul limfatic și masajul terapeutic. Într-un timp-record, respectiv 6,5-7 luni, se poate obține o cali­ficare ce poate deschide multora o nouă perspec­tivă de a-și câștiga existența, o nouă meserie sau șansa de a-și rotunji veniturile. Dar chiar dacă nu ai niciun fel de aspirație de a deveni maseur profe­sionist, un curs de masaj îți aduce multă relaxare și bucuria de a învăța enorm de multe lucruri noi despre tine. Îți permite să conștientizezi nevoile și semnalele corpului tău, care are mare nevoie de iubirea și atenția ta.
În afară de acestea, se pot învăța la noi o multi­tudine de stiluri de masaj: cel tradițional rusesc, ma­sa­jul sportiv, masajul egiptean, cel arab, ma­sajul ayurvedic facial, masaj thailandez cu săculeți de plante, masaj facial cu pietre calde și reci, pantai luar corporal și facial, masajul anticelulitic și de remodelare corporală, cursuri de reiki, pre­so­punctură pentru toți, introducere în bazele me­dicinei tradiționale chineze, cursuri de gusha, ven­tuze și moxibustie, ca să menționez doar o parte dintre ele.

- Să le luăm pe rând... Ce se întâmplă la cursul de masaj somatic?

- La modulul de masaj somatic se învață A, B, C-ul masajului, tehnicile de bază. În primul rând, intri în contact cu noțiuni de bază de anatomie, care sunt suportul teoretic de înțelegere a ceea ce se întâmplă în corp, atunci când faci masaj. Ceea ce vrem să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă este că fiin­ța umană nu se vin­decă real dacă ne adresăm doar corpu­lui fizic. Alături de cor­pul fizic vin alte corpuri, cel emoțional și cel men­tal, fiind cel mai ușor de con­ști­en­tizat. Dacă aplici anu­mite ma­­nevre care au rolul de a detensiona muscu­latura, vei cons­tata că și mintea intră într-o stare de relaxare profundă. Asta urmă­rim de fapt printr-un ma­saj rela­xant, să atin­gem atât fizicul, cât și mentalul și emoțio­na­lul, pentru că doar a­ceasta e starea în care corpul nostru se poate reface.

- Descrieți-mi, vă rog, ce se întâmplă la mo­du­lul de masaj re­flexogen.

- Modulul de masaj re­flexogen lărgește mult perspectiva prin învățarea zonelor reflexogene din talpă sau de pe palmă. Reflexoterapia produce o echilibrare profundă și globală a corpului, prin ac­țiu­nea asupra unei zone restrânse. De obicei se lu­crea­ză pe talpă. Toate organele și sistemele din corp au o reprezentare pe talpă, pe palmă sau pe ure­­che. Reflexoterapeutul poate să echilibreze în­tregul corp lucrând doar pe talpă, fără să facă un mare efort fizic, așa cum trebuie să depui uneori la un masaj corporal.

"Drenajul limfatic este o resursă senzațională de sănătate"

- Mi-ați vorbit despre drenajul limfatic...

- Drenajul limfatic este o tehnică de masaj destul de puțin practicată corect, cel puțin în țara noastră, și care a devenit foarte cerută în alte țări din occident, pentru că i-a fost recunoscută va­loa­rea terapeutică absolut excepțională. Drenajul lim­fatic contribuie semnifi­cativ la detoxifierea orga­nismului și la redobândirea stării de sănătate prin di­namizarea circulației lim­fei în corp. Unul din­tre ro­lurile limfei este de a trans­porta spre zone­le de eva­cua­re toxinele care se pro­duc în timpul me­ta­bolis­mului, dar și a celor pe care le ingerăm din hrană, aer poluat etc. Sistemul lim­­fatic este ase­mănător cu sistemul circulator, pa­ralel cu el, dar el nu bene­ficiază de o pompă, așa cum este inima pen­tru sis­temul circulator. Limfa cir­culă prin ca­nalele lim­fa­tice, impinsă de mișca­rea mușchilor.
Și atunci, dacă ești o persoană cu un stil de via­ță sedentar, pe limfă, biata de ea, nu are cine să o miș­te prin corp, iar țesuturile se intoxică din ce în ce mai grav și... boala e aici! În timpul drena­jului limfatic depozitele toxice sunt mobilizate și încep să circule prin corp, producând uneori senzații și stări de rău. Apa ajută la eliminarea rapidă a aces­tora. De aceea, drenajul limfatic în conjuncție cu o hidratare susținută este o resursă senzațională de să­nă­tate.

"La drenajul limfatic, ies la suprafață o serie de stări emoționale"

Mai mult decât atât, cumva, într-un fel pe care nu-l înțelegem pe deplin, limfa este și un vehicul purtător al emoțiilor sto­cate în corp. La drenajul limfatic, ies la suprafață o serie de stări emoționale, care nu se produc la alte forme de masaj. Felul în care se face el, extrem de blând, cu mișcări foarte ușoare și repetitive, pro­movează o relaxare atât de puternică, încât intri în cel mai scurt timp în starea de refacere profundă. Multe persoane adorm în timpul masajului, ceea ce e minunat. Alteori, apar crize de plâns, de râs, sau oamenii își aducă aminte de întămplări, de traume care n-au nicio legătură cu viața lor din momentul respectiv. Tot acest proces de eliberare și curățare este benefic.
În anumite patologii, cum ar fi mastectomiile, drenajul este absolut necesar. Dacă în urma unor operații a fost afectat sistemul limfatic, prin extra­gerea sau distrugerea unor porțiuni din lanțurile gan­glionare, zona aceea e afectată dramatic. Ime­diat, la câteva ore după operație, ar trebui început dre­najul limfatic, pentru a ajuta limfa să își gă­sească noi căi prin care să circule în zona din corp care are nevoie de refacere. Dovada supremă că masajul limfatic este o terapie de mare ajutor, este că el dă rezultate excepționale în tratarea afecțiu­nilor emo­ționale și psihice. Anxietatea, depresia, insomnia și multe altele se ameliorează semni­ficativ cu ajutorul masajului.


Centrul BioFocus: Str. Calea Călărașilor nr. 161, et. 4, sector 3, București.
(Pentru programări la masaj și înscrieri la cursuri puteți scrie la [email protected] sau sunați la numărul de telefon: 0773 733 114.)