Târguri de primăvară

Ion Longin Popescu
În zilele de Paști, au avut loc, potrivit tradiției, târ­gu­rile țărănești din Capitală.

O mulțime de căsuțe co­mer­ciale au fost instalate în apropiere de Piața Charles de Gaulle, pe malul lacului Herăstrău. Trecuți prin filtrul com­petent al unei comisii a Primăriei Ge­nerale, țărani, meșteșugari, gospodari și co­fetari de țară au primit spațiul necesar ex­punerii și vânzării propriilor produse. Dacă mergi de la un capăt la altul, ai nevoie de circa o oră, ca să poți vedea, la iuțeală, ce vin­­de fiecare. Ca să guști, să întrebi de pre­țuri, să admiri straiele din diverse zone, să afli cine sunt fiii satului, veniți la întâlnirea cu bucureștenii, ți-ar lua câ­teva ceasuri bune. De aceea, mă rezum la câteva ob­ser­vații ale unui... artist al țuicii, țăranul de tip european, din satul Cuca Măcăii, pe care-l cheamă Emil Florescu. Proprietar al unor livezi de pruni, cultivați după obiceiul strămoșesc, oferta sa a rămas neschimbată, atât în Ro­mânia, cât și în multe țări din Uniunea Europeană, mai ales în Franța și Italia, unde-i ajung licorile minunate. A găsit sticlari care i-au confecționat sticle de toate ti­pu­rile, de la țoiuri, până la tiugi și tâlvuri, urmând diver­se tradiții folclorice. De la Florescu iei o țuică sau o pa­lincă, dar nu numai atât. Iei și istorii scrise pe etichete, povești din bătrâni și legende de spus la gura focului, sub cazan. A învățat de la bătrâni, a moștenit de la pă­rinți, a luat tot ce era mai frumos din satul său cu nume ce­lebru, în care abia mai trăiesc câteva familii de gospo­dari. Muncește mult, replantează "pruni primitivi", în­grijește, stropește cu zeamă de urzici sau bordeleză, face tot ce poate pentru viața celor câteva mii de pruni, meri, peri și cireși pe care îi îngrijește cu drag. Și dragul drag aduce, deoarece țuica este admirată nu doar în țară, ci și de americani și germani, care o declară băutură ze­iască, în cazul în care o bei măsurat, exact 30 de mi­lilitri pe zi. Vindecări miraculoase ale unor boli de ini­mă, de stomac și biliare sunt, de asemeni, de prețuit, dat fiind că țuica are de 8 ori mai multă enzimă Karolli viridis, enzimă care reduce depunerile de colesterol pe ar­tere. Dar cu tot succesul său personal, Florescu crede că viața la țară a fost abandonată de clasa politică. Meșteșugurile și tai­nele fabricării ali­mentelor au fost neglijate, crearea de noi locuri de mun­că, abandonată. Tinerii au plecat. Bă­trânii se duc. Casele adevărate dispar, chiar dacă, în une­le zone, se ridică vile luxoase. Cu alte cuvinte, satul moare, pentru că nu i se mai dă voie să respire, prin legi drastice, ne­inspirate. Sunt stropite pădurile din jurul livezilor. Mor păsările care mâncau omizile și insectele dăunătoare, prunii și merii sunt atacați și lăsați fără frunze și fără fructe. Se strică echilibrul naturii, al vieții la sat. Mai ales în sud, oamenii au plecat, și-au lăsat gospodăriile, bise­ricile, mormintele părinților. Pe cine interesează această tra­gedie? Știu politicienii că străinii cumpără ii "ro­mânești" fabricate în China? Că în târgul permanent din Ho­rezu găsești vase de lut din Tur­cia sau Bulgaria? Exis­tă un minister al culturii? Nu cred. O fi, doar pe site-uri de internet, că, în realitate, nu păstrează ni­meni reguli de autenticitate și originalitate ro­mâ­neas­că. Era ceva frumos la Muzeul Țăranului, unde exi­gențele tra­diționale erau respectate, dar târgul de acolo a dispărut. O greșeală fantastică! La fel se în­tâmplă la Muzeul Sa­tu­lui, unde târgul e mai bine or­ganizat, având specialiști autentici, dar frecvența ma­nifestărilor este rară. Nu lăsați frumosul satelor să moa­ră, stimați po­li­ticieni, că noi, țăranii, murim o dată cu el - strigă dis­pe­rat pomicultorul Emil Florescu din Cuca Măcăii.