Galeriile CAROL din București - Recital de pictură și sculptură

Valentin Iacob
- Aurel Vlad, Mircea Roman, Ioan Iacob, Doru Covrig și Florentina Voichi -

Un crâmpei din Micul Paris

Dacă te plimbi prin București într-una din zo­nele istorice ale orașului, pe bulevardul Carol, de pildă, la nr. 59, dai de un bloc vechi, ușor marcat de trecerea vremii, dar care ascunde în interior apartamente splendide. La etajul unu, există un apartament uriaș, de 400 de metri pătrați. Ca­me­rele au o eleganță imperială, la fel ca stucaturile și sobele gigantice, comandate în secolul trecut la Viena. Zeci de astfel de case, aflate în tezaurul arhitectonic al Capitalei, explică de ce, în pe­rioa­da interbelică, Bucureștiului i se spunea "Micul Paris". Și iată că, printr-o inițiativă inspirată, în acest spațiu aristocratic, s-a deschis o galerie de mare succes, care adăpostește artă de elită a Ro­mâniei. Așa cum se întâmplă și în recenta ex­po­ziție care adună cinci artiști români excep­țio­nali: sculptorii Aurel Vlad, Mircea Roman și Doru Co­vrig (ultimul, trăitor la Paris), și pictorii Flo­ren­tina Voichi și Ioan Iacob (venit din Germania, un­de și-a dobândit notorietatea internațională).

Raluca Băloiu, managerul Galeriilor Carol
"O reuniune nobilă, de talente"

- În această expoziție excepțională, ați adu­nat artiști de renume din diaspora și din țară, toți aflați în plină forță a cre­ației. Din ce imbold s-a năs­cut acest eveniment artistic așa de ra­finat?

- Expoziția reunește cinci artiști porniți în căutarea unui figurativ, încă din anii '80. Este o expoziție de cursă lun­gă, ca de muzeu. Am pornit de la gândul că în România sunt foarte puține expo­ziții dedicate figurativului. Deși tablouri și sculp­turi figurative cu ființe și obiecte inspirate din realitate există în multe ateliere ale artiștilor, ei ex­pun mai mult instalații și pictură abstractă. Par­că le e rușine de figurativ! Din fericire, am des­co­perit un grup de artiști figurativi, creat în 2013, de Florentina Voichi, soția sculptorului Mircea Ro­man. Ea îi strânsese în jurul ei pe Aurel Vlad, Mircea Roman și pe Ioan Iacob. S-au numit Gru­pul Fig. Prima lor expoziție a fost în 2013. Puțin mai târziu, li s-a alăturat și pictorul Ioan Ia­cob, în­tors din Germania. Și în 2016 au făcut o expoziție la Muzeul Țăranului Român. Era imediat după tragedia de la Colectiv, și expoziția au dedicat-o celor care au pierit atunci. A fost cea mai bună expoziție a anu­lui 2016. În 2018, grupul Fig s-a extins, după ce l-am invitat și pe sculptorul parizian Doru Covrig.

- Dincolo de diversitatea operelor expuse, ele par să existe și într-un spirit familial, se acomo­dează perfect în spațiul expoziției.

- Aurel Vlad și Mircea Roman sunt legați și în viața reală printr-o prietenie îndelungată. S-au întâlnit pe băncile facultății, la București, și de atunci și-au păstrat neatinsă amiciția. Iar asta e valabil pentru toți cei din grup. Prietenia lor în­delungată și afinitatea care se transmite și în artă mă trimit cu gândul la romanul lui Goethe, "Afi­nități elective". Așa se întâmplă, de pildă, cu mâi­nile pictate de Florentina Voichi. Ele au un co­respondent, în mâinile lui Doru Covrig. Prin uriașa galerie, mâi­­nile Floren­ti­nei intră în dialog cu mâinile lui Do­ru Covrig, ca­re au fost reali­zate de artist în primii ani în care a ajuns la Paris. Făcute din ma­te­riale precare, din bucăți de lemn lipite una peste alta, ca niște că­rămizi, ele sunt, de fapt, veritabile manifeste sociale, sculptate cu mi­gală. Mâinile în­chipuite de el sunt mâini uriașe. Mâini de dictator, me­nite să țină lumea într-un cerc de fier. Pe de altă parte, prin alcă­tui­rea lor precară, mâinile dic­ta­to­rului sunt foarte fra­gile. La fel sunt și dictatorii sculp­tați de el, în anii '80. Unul a fost expus la prestigiosul Grand Palais din Paris, în '87, după ce fusese refuzat în România!... Priviți și aceste statui din grupul Eclipsa, al lui Aurel Vlad. Le-am pus la intrarea în galerie, pentru că grupul pare desprins dintr-o biserică. Oamenii stau întorși cu spatele spre noi și se roagă. În timp ce de pe pe­reții galeriei veghează personajele fabuloase ale lui Ioan Iacob (un pictor uriaș, prea puțin cu­noscut la noi). Închipuirile lui mustesc de meta­fizică și culoare. Elev la "Kunstacademie" din Düsseldorf, Germania, Ioan Iacob și-a găsit un stil în care culoarea se transformă în fascinație. Tablourile lui luminează prin culori.

- Nu e greu să asociezi în aceeași expoziție sculptura și pictura?

- Sculpturile mari ale lui Aurel Vlad, Mircea Roman și ale lui Doru Covrig dau foarte bine în spațiul acesta cochet, chiar dacă unul lucrează în lemn, iar celălalt lucrează în tablă zincată. Aurel Vlad asamblează și el tabla zincată, după modelul confecționării navelor, cu pop-nituri. Iar Mircea Roman asamblează din bucăți, fragmentele de lemn, și le prinde cu cuie din lemn. După tipicul bisericilor vechi din lemn din Oltenia. M-am gândit și la un dialog scenografic când le-am panotat. Am avut 5000 de vizitatori pâ­nă acum. În Noap­tea Galeriilor, l-am invitat pe dan­satorul Răzvan Ma­zilu să facă un mic recital prin ga­le­rie. E bine, a creat un dialog ex­cep­țio­nal cu lucrările îm­pre­ună cu co­legul lui, Ștefan Lu­pu. Mo­mente de artă cu ade­vărat inspirate, care au încântat pu­blicul. Cred că și expo­zițiile de artă "bine" instru­men­tate atrag tot mai mult pu­bli­cul, cre­ând o con­curență reală pentru ce­le­lalte domenii artis­tice.
Am plecat de la "Galeriile Carol", cu regretul că nu pu­tusem opri timpul, ca să mă as­­cund, cum­­­va, în liniștea prețioasă a vre­­unei picturi ori sculpturi. Dar vre­mea nu era tre­cu­tă...